Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRICHOPTERA Imága - dva páry střechovitě ukládaných křídel jsou porostlé chloupky - membrána křídel proto není průhledná. Zbarvení těla a křídel je v odstínech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRICHOPTERA Imága - dva páry střechovitě ukládaných křídel jsou porostlé chloupky - membrána křídel proto není průhledná. Zbarvení těla a křídel je v odstínech."— Transkript prezentace:

1 TRICHOPTERA Imága - dva páry střechovitě ukládaných křídel jsou porostlé chloupky - membrána křídel proto není průhledná. Zbarvení těla a křídel je v odstínech žluté, hnědé až černé. Na hlavě jsou dlouhá tykadla. Ústní orgány jsou zakrnělé, slouží pouze k lízání rostlinných sťáv. Larvy žijí ve vodě a to ve všech typech vnitrozemských vod. Na zadečku mohou mít vnější tracheální žábry. Na spodním pysku jim ústí snovací žlázy. Pomocí jejich sekretu si staví přenosné schránky nebo lapací sítě. Mohou žít také volně, bez schránek. Ústní orgány larev jsou kousací, jejich potravní biologie je velmi různorodá. Kukla je volná, typu pupa libera. V ČR je téměř 240 druhů.

2 TRICHOPTERA

3 TRICHOPTERA Pohyb Imága Létají převážně za soumraku a v noci, u vod.
Let těžkopádný, ale uletí až několik km. Pozitivní fototaxe. Imága schopná pohybu po hladině - veslují středním párem nohu, ventrální strana těla nesmočitelná. Kukla při líhnutí aktivně plave a leze z vody.

4 TRICHOPTERA Pohyb – larvy
Annulipalpia - žijí volně, ve schránkách nebo sítích. Integripalpia - v přenosných schránkách, někdy je schránka připevňována k podkladu Volně žijící mají silně vyvinuté nohy a rychle běhají. Larvy v sekretových pouzdrech běhají se zvednutým zadečkem. Larvy v těžkých schránkách se pohybují s předním koncem těla vysunutým ven. Tělo ve schránce drží drápky panožek. Schopnost plavat mají těsně po vylíhnutí všechny druhy, u volně žijících se udržuje celý život. Larvy druhů, jejichž imága kladou vajíčka na suchu, se pohybují lezením i po vlhké půdě a předmětech vystupujících z vody.

5 TRICHOPTERA Potrava Imága Larvy
Ústní ústrojí redukované, nepřijímají potravu, některé druhy sají nektar z květů Larvy Herbivorní - Hydroptila se živí mechem (Fontinalis) Detritofágní Predátoři - Polycentropidae, Hydropsychidae Omnivorní - Philopotamidae

6 TRICHOPTERA Dýchání Larvy Apneustické celým povrchem těla,
žábry - keříčkovitými, jednoduchými krevními - skupinka vláken v anální oblasti (Polycentropus) Stenooxybiontní - i druhy stojatých vod se zdržují v zárostech

7 TRICHOPTERA Schránky Annulipalpia - pouze Rhyacophilinae si až do přípravy k zakuklení nestaví žádnou schránku. Jinak schránky ze sekretu, mohou být obdána zrnky písku, rozsivkami apod. Kampodeoidní chrostíci si také tkají sítě - během růstu buď přizpůsobují nebo tkají nové. Obvykle obytná komůrka a nálevka. Před zakuklením si staví schránku a uvnitř tkají kokon (Rhyacophila - hnědý, hladký). .

8 TRICHOPTERA Schránky Integripalpia - trubičky stejně dlouhé jako tělo, výjimečně jen ze sekretu (Setodes, Leptocerus), obvykle na povrchu přilepeny různé organické a nebo anorganické částice. Ihned po vylíhnutí si staví provizorní schránku, také při ztrátě schránky definitivní. Období bez schránky rizikové. Zralá larva si schránku modifikuje - připevní na pevný podklad, oba otvory uzavře blankou, nebo kamínky, nebo rostlinným materiálem, někdy i zatíží kamínky.

9 TRICHOPTERA Rozmnožování a vývoj
Páření většinou za soumraku a jednotlivě. Druhy rodu Hydropsyche - roje kolem stromů, na nichž sedí samice. Zástupci čeledí Leptoceridae a Philopotamidae - roje obou pohlaví, i za dne. Kopulace začíná v letu, dokončena obvykle na pevném podkladu. Snůšky: tmelová - nerosolovatí, vajíčka v jedné vrstvě rosolovitá - vajíčka ve více vrstvách Vajíčka kladena nejčastěji do vody, nebo na rostliny či jiné předměty vyčnívající z vody. Do vody samice buď aktivně proniká, nebo snůšku nechá odpadnout. Počet vajíček: Embryonální vývoj krátký ( dnů). Larva - 5 až 7 instarů

10 TRICHOPTERA Rozmnožování a vývoj Kukly
Pupa libera - všechny přívěsky hlavy a hrudi ve zvláštním obalech. Aktivní, pohyb ve schránce a po uvolnění ze schránky i ve volné vodě - plave. Podobná imágu - má specifické orgány (příchytné destičky, čistící aparát…) Dlouhá tykadla podél těla, popřípadě obtočená kolem článků zadečku. 1. - klidové stadium - patrný jen undulující pohyb zadečku 2. - aktivní stadium - kukla prokouše membránu nebo stěnu schránky a rychle plave pomocí prostředních nohou k hladině kukly druhů žijících ve vlhkém mechu nebo na vodních rostlinách v blízkosti vody jen lezou po rostlinách nebo kamenech (např. Notidobia ciliaris).

11 TRICHOPTERA Rozmnožování a vývoj Ekloze
na pevném podkladu (Limnephilidae aj.) na hladině (Hydropsychidae aj.)

12 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Podřád: Annulipalpia
Čeleď: Phryganeidae Brachycentridae Limnephilidae Goeridae Lepidostomatidae Leptoceridae Sericostomatidae Beraeidae Odontoceridae Molannidae Podřád: Annulipalpia Čeleď: Rhyacophilidae Glossosomatidae Hydroptilidae Philopotamidae Hydropsychidae Polycentropodidae Psychomyidae Ecnomidae

13 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Rhyacophilidae
Rhyacophila nubila - v tekoucích vodách středních poloh běžně, snáší mírné znečištění, mm.

14 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Glossosomatidae
Glossosoma boltoni - horské potoky a říčky, mm. Agapetus fuscipes - prameny a potoky se studenou vodou, menší než Glossosoma

15 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Hydroptilidae
Hydroptila sparsa - pomalu tekoucí nížinné potoky a řeky, 3,5 mm. Agraylea multipunctata - mezi rostlinstvem ve stojatých vodách, 5- 8 mm

16 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Philopotamidae
Philopotamus montanus - horské a podhorské potoky

17 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Hydropsychidae
Cheumatopsyche lepida - v peřejnatých řekách středních poloh Hydropsyche angustipennis - běžný druh potoků a řek středních a nižších poloh

18 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Polycentropodidae
Polycentropus flavomaculatus - chladné potoky a řeky s kamenitým dnem, mm Plectrocnemia conspersa - prameny, pramenné stružky, mělké chladné potoky, mm

19 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Psychomyiidae
Psychomyia pusilla - v potocích, řekách, jezerech, 7,5 - 8 mm

20 TRICHOPTERA Podřád: Annulipalpia Čeleď: Ecnomidae
Ecnomus tenellus - ve stojatých a pomalu tekoucích vodách, na dně, meźi rostlinstvem, mm

21 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Phryganeidae
Phryganea bipunctata - stojaté vody, mm

22 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Brachycentridae
Oligoplectrum maculatum - horské potoky i řeky nížin Brachycentrus montanus - čtverhranné schránky, horské a podhorské potoky, mm Micrasema longulum - na kamenech v horských potocích, často masově, 10 mm

23 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Limnephilidae
Anabolia laevis - v pomalu tekoucích potocích, v litorálu nádrží a jezer Limnephilus rhombicus - zarostlé, stojaté nebo pomalu tekoucí vody nížin i vyšších poloh Potamophylax nigricornis - v malých, mělkých, pomalu tekoucích i stojatých vodách, mm

24 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Goeridae
Silo pallipes - schránky s velkými postranními kaménky, prameny a bystřiny, 8 mm.

25 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Lepidostomatidae
Lepidostoma hirtum - schránky nižších instarů - kónické pískové rourky, vyšší instary - z rostlinného materiálu, čtverhranné, potoky a řeky, mm.

26 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Leptoceridae
Athripsodes aterrimus - ch. černý, zarostlé stojaté vody, mm.

27 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Sericostomatidae
Sericostoma personatum - na kamenitém susbstrátu, v potocích a řekách, schránky kruhovitého průřezu, hladké, z jemného písku, mírně zahnuté mm, zadní otvor larvální schránky je uzavřen membránou s kulatým otvorem, u kukly pak štěrbinovitým mm

28 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Odontoceridae
Odontocerum albicorne - schránky podobné jako Sericostoma, ale uzavřené zrnkem písku. V kamenitých úsecích potoků a říček vyšších poloh mm

29 TRICHOPTERA Podřád: Integripalpia Čeleď: Molannidae
Molanna angustata - písčitý, řídce zarostlý litorál jezer a větších rybníků mm.


Stáhnout ppt "TRICHOPTERA Imága - dva páry střechovitě ukládaných křídel jsou porostlé chloupky - membrána křídel proto není průhledná. Zbarvení těla a křídel je v odstínech."

Podobné prezentace


Reklamy Google