Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOVANSKÉ JAZYKY VÝKLAD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOVANSKÉ JAZYKY VÝKLAD."— Transkript prezentace:

1 SLOVANSKÉ JAZYKY VÝKLAD

2 ÚVOD Jazyky světa dělíme na několik rodin, ty mívají několik větví, ty mohou mít několik skupin. Zeměpisně nejrozšířenější je indoevropská (ide) jazyková rodina. Slovanské jazyky jsou jednou z jejích větví a dělí se na tři skupiny.

3 SLOVANSKÉ JAZYKY a) západní skupina
čeština, slovenština, polština, dolní a horní lužická srbština, kašubština, polabština b) východní skupina - ruština, běloruština, ukrajinština, jazyk Východních Slovanů c) jižní skupina - slovinština, chorvatština a srbština (srbochorvatština), makedonština, bulharština, staroslověnština

4 PRASLOVANŠTINA Praslovanština (psl.) = umělá rekonstrukce představující společná východiska všech slovanských jazyků, tj. společný prajazyk Slovanů (asi 2000 př. n. l. – 600 n. l.) Přibližnou představu o její podobě dává staroslověnština a srovnávání jednotlivých slovanských jazyků. S územním rozšířením Slovanů (z pravlasti severně od Karpat, mezi Odrou a Dněprem se od 2. st. n. l. do 6. st. n. l. dostali až k dolnímu povodí Labe, na jih do Podunají, na Balkán a Krétu) se v  5. – 6. st. n. l. začaly vyvíjet jednotlivé slovanské jazyky.

5 PRASLOVANŠTINA základní znaky
1. jery - tvrdý jer ь a měkký jer ь zvláštní krátké samohlásky (polosamohlásky), vznikly z původních krátkých samohlásek u, i, např. lat. duo > psl. dьva, lat. vidua > psl. vьdova. Zachovány ve staroslověnštině. Dnes jsou v ruštině a bulharštině. 2. nosovky nosové samohlásky ę a ρ, při jejich výslovnosti vzduch prochází nosem Zachovány ve staroslověnštině (pętь = pět), byly i v češtině 9. a 10. st. (latinský přepis jmen Svatopluk - Sventopulcus a Václav - Venceslaus). Dnes jsou v polštině. 3. duál = dvojné číslo speciální skloňování a časování toho, co je po dvou. Zachovány v češtině zbytky ve skloňování některých párových částí těla (ruce, nohy, oči, uši) a číslovek dva, oba. 4. 7 pádů při skloňování - máme dosud 5. existence kategorie slovesného vidu - máme dosud 6. dva minulé časy - aorist a imperfektum Aorist - děj prostě minulý (ještě ve staročeštině), Imperfektum - děj v minulosti trvající. Příklady praslovanských slov zachovaných v češtině: mama, sestra, voda, zemja (země), duša (duše), golva (hlava), vino, korva (kráva), bog (bůh).

6 STAROSLOVĚNŠTINA Staroslověnština (stsl.) = nejstarší spisovný slovanský jazyk, bohoslužebný jazyk počátku křesťanství a náb. literatury. Na základě makedonsko-bulharského nářečí z okolí Soluně ji vytvořili Konstantin a Metoděj a 863 přinesli na Velkou Moravu. Současně do stsl. přeložili základní náboženské texty. Vedle latiny a řečtiny se stala třetím náboženským jazykem v Evropě. Na rozdíl od latiny byla stsl. vnímána jako domácí a brzy se počešťovala. Příklady stsl. slov zachovaných v češtině: mučedník, apoštol, prorok, odpuštění, modlit se, div, duch, Hospodin

7 PÍSMA Hlaholice (glagolica) – vytvořil Konstantin z písmen malé řecké abecedy. Cyrilice (jednodušší než hlaholice) vznikla později z písmen velké řecké abecedy. Obměnou cyrilice vznikla azbuka (užívá ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, makedonština, srbština). Poznámka: označení azbuka se užívá hlavně pro ruštinu, běloruštinu a ukrajinštinu; pro bulharštinu, makedonštinu a srbštinu se doporučuje užívat označení cyrilice.

8 HLAHOLICE

9 CYRILICE / AZBUKA

10 Děkuji za pozornost. PhDr. Eliška Vacková

11 Literatura: Martinec Ivo, Tušková Jana Marie, Zimová Ludmila. Mluvnice. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň. Nakladatelství Fraus 2009 Mašková, D., Český jazyk – přehled středoškolského učiva. edice Maturita. Třebíč. Petra Velarová 2005 Lamprecht Arnošt, Šlosar Dušan, Bauer Jaroslav. Historický vývoj češtiny. Praha. Státní pedagogické nakladatelství 1977 Vlastní archiv


Stáhnout ppt "SLOVANSKÉ JAZYKY VÝKLAD."

Podobné prezentace


Reklamy Google