Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝKLAD.  Jazyky světa dělíme na několik rodin, ty mívají několik větví, ty mohou mít několik skupin.  Zeměpisně nejrozšířenější je indoevropská (ide)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝKLAD.  Jazyky světa dělíme na několik rodin, ty mívají několik větví, ty mohou mít několik skupin.  Zeměpisně nejrozšířenější je indoevropská (ide)"— Transkript prezentace:

1 VÝKLAD

2  Jazyky světa dělíme na několik rodin, ty mívají několik větví, ty mohou mít několik skupin.  Zeměpisně nejrozšířenější je indoevropská (ide) jazyková rodina.  Slovanské jazyky jsou jednou z jejích větví a dělí se na tři skupiny.

3  a) západní skupina  čeština, slovenština, polština, dolní a horní lužická srbština, kašubština, polabština  b) východní skupina - ruština, běloruština, ukrajinština, jazyk Východních Slovanů  c) jižní skupina - slovinština, chorvatština a srbština (srbochorvatština), makedonština, bulharština, staroslověnština

4  Praslovanština (psl.) = umělá rekonstrukce představující společná východiska všech slovanských jazyků, tj. společný prajazyk Slovanů (asi 2000 př. n. l. – 600 n. l.)  Přibližnou představu o její podobě dává staroslověnština a srovnávání jednotlivých slovanských jazyků.  S územním rozšířením Slovanů (z pravlasti severně od Karpat, mezi Odrou a Dněprem se od 2. st. n. l. do 6. st. n. l. dostali až k dolnímu povodí Labe, na jih do Podunají, na Balkán a Krétu) se v 5. – 6. st. n. l. začaly vyvíjet jednotlivé slovanské jazyky.

5  1. jery - tvrdý jer ь a měkký jer ь  zvláštní krátké samohlásky (polosamohlásky), vznikly z původních krátkých samohlásek u, i, např. lat. duo > psl. dьva, lat. vidua > psl. vьdova.  Zachovány ve staroslověnštině. Dnes jsou v ruštině a bulharštině.  2. nosovky  nosové samohlásky ę a ρ, při jejich výslovnosti vzduch prochází nosem  Zachovány ve staroslověnštině (pętь = pět), byly i v češtině 9. a 10. st. (latinský přepis jmen Svatopluk - Sventopulcus a Václav - Venceslaus). Dnes jsou v polštině.  3. duál = dvojné číslo  speciální skloňování a časování toho, co je po dvou. Zachovány v češtině zbytky ve skloňování některých párových částí těla (ruce, nohy, oči, uši) a číslovek dva, oba.  4. 7 pádů při skloňování - máme dosud  5. existence kategorie slovesného vidu - máme dosud  6. dva minulé časy - aorist a imperfektum  Aorist - děj prostě minulý (ještě ve staročeštině), Imperfektum - děj v minulosti trvající.  Příklady praslovanských slov zachovaných v češtině: mama, sestra, voda, zemja (země), duša (duše), golva (hlava), vino, korva (kráva), bog (bůh).

6  Staroslověnština (stsl.) = nejstarší spisovný slovanský jazyk, bohoslužebný jazyk počátku křesťanství a náb. literatury.  Na základě makedonsko-bulharského nářečí z okolí Soluně ji vytvořili Konstantin a Metoděj a 863 přinesli na Velkou Moravu. Současně do stsl. přeložili základní náboženské texty.  Vedle latiny a řečtiny se stala třetím náboženským jazykem v Evropě. Na rozdíl od latiny byla stsl. vnímána jako domácí a brzy se počešťovala.  Příklady stsl. slov zachovaných v češtině: mučedník, apoštol, prorok, odpuštění, modlit se, div, duch, Hospodin

7  Hlaholice (glagolica) – vytvořil Konstantin z písmen malé řecké abecedy.  Cyrilice (jednodušší než hlaholice) vznikla později z písmen velké řecké abecedy.  Obměnou cyrilice vznikla azbuka (užívá ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, makedonština, srbština).  Poznámka: označení azbuka se užívá hlavně pro ruštinu, běloruštinu a ukrajinštinu; pro bulharštinu, makedonštinu a srbštinu se doporučuje užívat označení cyrilice.

8

9

10  Děkuji za pozornost.  PhDr. Eliška Vacková

11  Literatura:  Martinec Ivo, Tušková Jana Marie, Zimová Ludmila. Mluvnice. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň. Nakladatelství Fraus 2009  Mašková, D., Český jazyk – přehled středoškolského učiva. edice Maturita. Třebíč. Petra Velarová 2005  Lamprecht Arnošt, Šlosar Dušan, Bauer Jaroslav. Historický vývoj češtiny. Praha. Státní pedagogické nakladatelství 1977  Vlastní archiv


Stáhnout ppt "VÝKLAD.  Jazyky světa dělíme na několik rodin, ty mívají několik větví, ty mohou mít několik skupin.  Zeměpisně nejrozšířenější je indoevropská (ide)"

Podobné prezentace


Reklamy Google