Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIKROEKONOMIE ZISK A ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIKROEKONOMIE ZISK A ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY"— Transkript prezentace:

1 MIKROEKONOMIE ZISK A ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 ZISK MR = MC PŘIPOMEŇME SI: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK FIRMY: π = TR – TC
ZISK: π > 0 TR > TC ZTRÁTA: π < 0 TR < TC BOD ZVRATU π = 0 TR = TC PODMÍNKA MAXIMALIZACE ZISKU (MINIMALIZACE ZTRÁTY): MR = MC ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY – CÍLEM FIRMY NENÍ VŽDY DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍHO ZISKU

4 ALTERNATIVNÍ CÍLE FRMY
Nejčastěji uváděnými alternativními cíli firmy jsou: dosažení uspokojivé výše zisku, dosažení určitého tržního podílu, snaha dlouhodobě přežít, růst firmy, expanze na nový trh. Významnými teoriemi popisujícími alternativní cíle firmy jsou manažerské a behavioristické teorie.

5 MANAŽERSKÉ TEORIE Týkají se velkých firem, které nejsou řízeny vlastníky, ale manažery. Cíle vlastníků: maximální výplata dividend. Cíle manažera: růst firmy (výdaje na expanzi však mohou omezit nebo i zastavit výplatu dividend vlastníkům), dosažení maximálního obratu (celkových příjmů) firmy a posílení tak vlastní prestiže. Právě model maximalizace obratu (Baumolův model) je jednou z nejdůležitějších alternativních teorií firmy.

6 BAUMOLŮV MODEL Bod maximálního obratu: výstup, při kterém firma dosáhne maximální úrovně celkových příjmů. Maximum TR je zároveň bodem, kde jsou mezní příjmy MR rovny nule (obrat může maximalizovat pouze nedokonale konkurenční firma). Firma maximalizující obrat prodává větší objem výstupu a za nižší cenu, než firma maximalizující zisk. Obětuje část zisku za účelem dosažení vyššího obratu. Může se propadnout i do ztráty.

7 BAUMOLŮV MODEL Firma maximalizující obrat:
Q Kč/Q MC TR MR QE Max. TR AR = P = d PE Firma maximalizující obrat: Hledaný bod je odvozen od maxima křivky TR, respektive z bodu, kde MR protínají horizontální osu. Z tohoto bodu je odvozena úroveň výstupu a ceny, za kterou bude firma maximalizující obrat prodávat (QE a PE) Pro srovnání je pomocí černých čar naznačeno množství a cena za podmínky maximalizace zisku

8 PŘÍKLAD Známe následující charakteristiky nákladů a výnosů firmy v N. K. AR = 300 – 20Q TC = Q + 5Q2 Maximalizace zisku: MR = MC MR = 300 – 40Q MC = Q. Z rovnosti 300 – 40Q = Q získáme výsledek Q = 5 ks Dosazením do AR získáme cenu P (AR) = 200 Kč/ks Zisk: TR = 1 000 Kč (5 * 200) TC = Q + 5Q2 = 875 Za podmínky maximalizace zisku firma prodá 5 ks výrobku po 200 Kč/ks a vytvoří zisk ve výši 125 Kč. Maximalizace obratu: MR = 0 MR = 300 – 40Q = 0 Q = 7,5 ks Dosazením do AR získáme cenu P = 150 Kč/ks. Zisk: TR = 7,5 * 150 = 1125 TC = Q + 5Q2 = 1156,25 Za podmínky maximalizace obratu se firma prodá 7,5 ks výrobku po 150 Kč/ks a propadne se do ztráty ve výši 31,25 Kč.

9 DALŠÍ ALTERNATIVNÍ TEORIE
Behavioristické teorie firmy: chování firmy výsledkem střetu mnoha zájmových skupin uvnitř firmy, cíl firmy se pak může měnit tak, jak se mění cíle jednotlivých zájmových skupin a jejich vliv. cílem pak není maximalizace určité proměnné, ale její uspokojivá výše. Další alternativní teorie zaměstnanecké firmy - cílem je dosažení maximálního důchodu připadajícího na zaměstnance. Neziskové firmy - dosažení dostatečného zisku pro další fungování, či uspokojení maximálního počtu klientů.

10 POUŽITÁ LITERATURA HOŘEJŠÍ, Bronislava. Mikroekonomie: základní kurs. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010, 574 s. ISBN KUČERA, Lukáš a Ludmila OPEKAROVÁ. Mikroekonomie: studijní opora pro kombinované studium : bakalářský studijní program. 2., upr. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2012, 574 s. ISBN MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010, 275 s. ISBN PAVELKA, Tomáš, Mikroekonomie: základní kurz. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 290 s. ISBN SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie: 18. vydání. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2007, 775 s. ISBN

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MIKROEKONOMIE ZISK A ALTERNATIVNÍ CÍLE FIRMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google