Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.1 Světová naleziště nerostných surovin Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.1 Světová naleziště nerostných surovin Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis."— Transkript prezentace:

1 25.1 Světová naleziště nerostných surovin Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Ing. Mgr. Josef Pícha

2 25.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Vyčerpatelné neobnovitelné (např. ropa, rudy, uhlí) člověk je těží rychleji než se dokážou obnovit Vyčerpatelné obnovitelné (např. dřevo, voda) Jsou schopné rychlejší obnovy než člověk spotřebuje Nevyčerpatelné ( např. sluneční energie) Nelze prakticky vyčerpat Přírodní zdroje jsou všechny složky krajinné sféry a jejich součásti, které člověk využívá k uspokojování svých potřeb. Můžeme je rozdělit na:

3 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 25.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? -Vyčerpatelné neobnovitelné zdroje, jejichž minimální obnova trvá v řádu několika tisíc až miliónů let -S jejich těžbou jsou spojeny i těžké zásahy do krajiny a řada negativních vlivů mající dopad na přírodu -Současná globální ekonomika a rychlý růst průmyslové výroby vyžadují stále větší objem nerost. surovin -Při dnešním tempu těžby hrozí, že řada nerost. surovin bude vytěžena v horizontu několika desítek let -Vyspělé státy proto raději dovážejí suroviny z chudších zemí, aby ochránily své nerost. bohatsví. (USA,SRN) -Vyčerpatelné neobnovitelné zdroje, jejichž minimální obnova trvá v řádu několika tisíc až miliónů let -S jejich těžbou jsou spojeny i těžké zásahy do krajiny a řada negativních vlivů mající dopad na přírodu -Současná globální ekonomika a rychlý růst průmyslové výroby vyžadují stále větší objem nerost. surovin -Při dnešním tempu těžby hrozí, že řada nerost. surovin bude vytěžena v horizontu několika desítek let -Vyspělé státy proto raději dovážejí suroviny z chudších zemí, aby ochránily své nerost. bohatsví. (USA,SRN) 48% 12% Graf podílu světové těžby nerost. surovin Surovinaživotnost zásob uhlí, dobyvatelné zásoby150–220 let zemní plyn 60–70 let, jiné odhady jdou až ke 200 letům ropa, ověřené zásoby40–45 let uran 100 let bez recyklace 140 let s recyklací Předpokládaná doba vyčerpání strategických surovin

4 25.4 Co si řekneme ještě nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 1. Paliva a) Ropa je nezbytnou surovinou pro výrobu pohonných hmot, léčiv, topných olejů, umělých hmot a pracích prostředků. Hlavní oblasti těžby jsou v Perském zálivu, Rusku, severní Americe, Venezuele, Severním moři a severní Africe. Ročně se jí vytěží asi 3000 mil. tun. Pro přepravu ropy slouží zejména tzv. ropovody. b) Zemní plyn Ložiska ropy jsou často doprovázena ložisky zemního plynu. Nejvíce jej vytěží Rusko, USA, Nizozemsko a Norsko. Roční těžba se pohybuje okolo 2200 mld. m3. c) Uran Mezi paliva, resp. jaderná paliva, řadíme především uran, sloužící nejvíce jaderným elektrárnám. Nejvíce uranových rud se těží v Severní Americe, Austrálii a Francii. d) Uhlí dělíme ho na černé (3500 mil tun/rok) a hnědé (1000 mil. tun/rok). Jeho těžba je soustředěna na severní polokouli. Nejvíce uhlí vytěží Čína, Rusko, USA, z evropských zemí Německo, Polsko a Británie. Uhlí se používá především jako palivo v tepelných elektrárnách, ale také k výrobě léčiv, barviv a umělých hmot. 1. Paliva a) Ropa je nezbytnou surovinou pro výrobu pohonných hmot, léčiv, topných olejů, umělých hmot a pracích prostředků. Hlavní oblasti těžby jsou v Perském zálivu, Rusku, severní Americe, Venezuele, Severním moři a severní Africe. Ročně se jí vytěží asi 3000 mil. tun. Pro přepravu ropy slouží zejména tzv. ropovody. b) Zemní plyn Ložiska ropy jsou často doprovázena ložisky zemního plynu. Nejvíce jej vytěží Rusko, USA, Nizozemsko a Norsko. Roční těžba se pohybuje okolo 2200 mld. m3. c) Uran Mezi paliva, resp. jaderná paliva, řadíme především uran, sloužící nejvíce jaderným elektrárnám. Nejvíce uranových rud se těží v Severní Americe, Austrálii a Francii. d) Uhlí dělíme ho na černé (3500 mil tun/rok) a hnědé (1000 mil. tun/rok). Jeho těžba je soustředěna na severní polokouli. Nejvíce uhlí vytěží Čína, Rusko, USA, z evropských zemí Německo, Polsko a Británie. Uhlí se používá především jako palivo v tepelných elektrárnách, ale také k výrobě léčiv, barviv a umělých hmot. 2. Rudy Jsou vzhledem ke geologické minulosti planety po zeměkouli silně rozptýlené. Největší těžba žel.rudy je v Číně, Rusku, na Ukrajině a v Brazílii. Bauxit se dobývá v Austrálii, Guineji a na Jamajce. Měď zase patří mezi barevné kovy. Těží se v Chile, USA, v Rusku. 2. Rudy Jsou vzhledem ke geologické minulosti planety po zeměkouli silně rozptýlené. Největší těžba žel.rudy je v Číně, Rusku, na Ukrajině a v Brazílii. Bauxit se dobývá v Austrálii, Guineji a na Jamajce. Měď zase patří mezi barevné kovy. Těží se v Chile, USA, v Rusku. 3. Ostatní významné suroviny průmysl potřebuje kromě paliv a rud i další suroviny, mezi nimiž jsou např. fosfáty, sůl a síra. Sklářské písky jsou pro výrobu skla, kaolin na keramické výrobky, dále pak písek, štěrkopísek, žula, vápenec. Drahé kovy, kam se řadí zlato, stříbro a platina, se používají jak k dekoračním účelům, tak třeba v elektrotechnice. Zlato a platina se těží v Jižní Africe, stříbro v Mexiku. Diamanty především v Rusku a Africe (JAR, Sierra Leone…) 3. Ostatní významné suroviny průmysl potřebuje kromě paliv a rud i další suroviny, mezi nimiž jsou např. fosfáty, sůl a síra. Sklářské písky jsou pro výrobu skla, kaolin na keramické výrobky, dále pak písek, štěrkopísek, žula, vápenec. Drahé kovy, kam se řadí zlato, stříbro a platina, se používají jak k dekoračním účelům, tak třeba v elektrotechnice. Zlato a platina se těží v Jižní Africe, stříbro v Mexiku. Diamanty především v Rusku a Africe (JAR, Sierra Leone…)

5 25.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 1. Sestav si tabulku podle světadílů a z každého si napiš alespoň 3 státy, které se podílejí na těžbě ropy. Modře vyznačené státy jsou členy OPEC, tedy organizace sdružující největší vývozce ropy. 3. Které státy dle mapy č.2 se podílejí nejvíce na těžbě želez. rud? Jeden stát dle statistik amerického Geologického úřadu absolutně předčí ostatní, který? Mapa č.2 Mapa č.1 2. Proč není USA členem OPEC?

6 25.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Těžba v moravském krasu Těžba nerostných surovin a jejich zpracování patřily k prvním významným aktivitám člověka na území Moravského krasu. Geologická rozmanitost území umožňovala již od pravěku intenzivní využívání nerostného bohatství. Jednalo se zejména o těžbu železných rud, vápenců a slévárenských písků, která především v 19. století ovlivnila budování hutí, sléváren a strojírenských závodů. Těžba v moravském krasu Těžba nerostných surovin a jejich zpracování patřily k prvním významným aktivitám člověka na území Moravského krasu. Geologická rozmanitost území umožňovala již od pravěku intenzivní využívání nerostného bohatství. Jednalo se zejména o těžbu železných rud, vápenců a slévárenských písků, která především v 19. století ovlivnila budování hutí, sléváren a strojírenských závodů. Ropa a zemní plyn v ČR V České republice se v současné době pohybuje těžba ropy mezi 300 – 400 tis. m3. Ložiska se nachází na Moravě v převaze na jihu v geologických oblastech ( karpatská předhlubeň, vídeňská pánvi a na svazích Českého masivu). Část vytěžených ložisek byla přeměněna na podzemní zásobníky plynu (Dolní Dunajovice, Dolní Bojanovice, Uhřice, Janovice, Štramberk a Tvrdonice). Příkladem naleziště ropy a plynu může být ložisko LUBNÁ, kde se ropa a plyn nachází jednak v rozpukaném krystaliniku (žuly) a jednak v pískovcích přesunutých karpatských příkrovů. Ropa a zemní plyn v ČR V České republice se v současné době pohybuje těžba ropy mezi 300 – 400 tis. m3. Ložiska se nachází na Moravě v převaze na jihu v geologických oblastech ( karpatská předhlubeň, vídeňská pánvi a na svazích Českého masivu). Část vytěžených ložisek byla přeměněna na podzemní zásobníky plynu (Dolní Dunajovice, Dolní Bojanovice, Uhřice, Janovice, Štramberk a Tvrdonice). Příkladem naleziště ropy a plynu může být ložisko LUBNÁ, kde se ropa a plyn nachází jednak v rozpukaném krystaliniku (žuly) a jednak v pískovcích přesunutých karpatských příkrovů. Mapa výskytu ropy ČR

7 25.7 World sites of mineral deposits Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography Match the States with correct mineral. Coal Oil Cooper Iron ore Natural gas Silver Gold USA Russia China JAR Mexico Diamonds

8 25.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.Mezi paliva nepatří a/ Uhlí b/ Ropa c/ Měď d/ Uran 3.Vyčerpatelnou neobnovitelnou surovinou je: a/ dřevo b/ voda c/ ropa d/ všechny suroviny jsou nevyčerpatelné a obnovitelné 2.Mezi největší těžaře ropy patří a/ Holandsko b/ Austrálie c/ Argentina d/ Saudská Arábie 4.Barevný kov je: a/ měď b/ železo c/ diamant d/ ocel 1.c 2.d 3.c 4.a Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 1.http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510 slide 1http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510 2.http://nabidky.edb.cz/Nabidka-17685-Prodej-velkobchod-pevna-paliva-uhli-brikety-biomasa-Ostravaslide 1http://nabidky.edb.cz/Nabidka-17685-Prodej-velkobchod-pevna-paliva-uhli-brikety-biomasa-Ostrava 3.http://www.freshtransition.com/2012/09/12/mining-the-hidden-job-market-with-linkedin/gold-mine/slide 1http://www.freshtransition.com/2012/09/12/mining-the-hidden-job-market-with-linkedin/gold-mine/ 4.http://www.historiejinak.cz/keltove/krajina-a-lide/nerostne-surovinyslide 2http://www.historiejinak.cz/keltove/krajina-a-lide/nerostne-suroviny 5.http://www.aspro.cz/slunecni-energieslide 2http://www.aspro.cz/slunecni-energie 6.http://s479.photobucket.com/user/Claire_Saint-Gray/media/voda.jpg.htmlslide 2http://s479.photobucket.com/user/Claire_Saint-Gray/media/voda.jpg.html 7.https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/media-s-nami-a-o-nas-tezbu-uhli-na-melnicku-nepovazuji-za-stastny-napad-rika-geolog-13.2.-melnicky-denikslide 3https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/media-s-nami-a-o-nas-tezbu-uhli-na-melnicku-nepovazuji-za-stastny-napad-rika-geolog-13.2.-melnicky-denik 8.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_producing_countries_map.pngslide 5http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_producing_countries_map.png 9.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_iron_ore_productionslide 5http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_iron_ore_production 10.http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspxslide 6http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx 11.http://www.earthtimes.org/energy/will-peak-oil-save-planet/660/slide 7http://www.earthtimes.org/energy/will-peak-oil-save-planet/660/ 12.http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2526295/Are-diamonds-lying-beneath-Antarctica-Precious-stones-lurking-ice-no-one-them.htmlslide 7http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2526295/Are-diamonds-lying-beneath-Antarctica-Precious-stones-lurking-ice-no-one-them.html 13.http://someinterestingfacts.net/what-is-coal-mining/slide 7http://someinterestingfacts.net/what-is-coal-mining/ 1.http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510 slide 1http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510 2.http://nabidky.edb.cz/Nabidka-17685-Prodej-velkobchod-pevna-paliva-uhli-brikety-biomasa-Ostravaslide 1http://nabidky.edb.cz/Nabidka-17685-Prodej-velkobchod-pevna-paliva-uhli-brikety-biomasa-Ostrava 3.http://www.freshtransition.com/2012/09/12/mining-the-hidden-job-market-with-linkedin/gold-mine/slide 1http://www.freshtransition.com/2012/09/12/mining-the-hidden-job-market-with-linkedin/gold-mine/ 4.http://www.historiejinak.cz/keltove/krajina-a-lide/nerostne-surovinyslide 2http://www.historiejinak.cz/keltove/krajina-a-lide/nerostne-suroviny 5.http://www.aspro.cz/slunecni-energieslide 2http://www.aspro.cz/slunecni-energie 6.http://s479.photobucket.com/user/Claire_Saint-Gray/media/voda.jpg.htmlslide 2http://s479.photobucket.com/user/Claire_Saint-Gray/media/voda.jpg.html 7.https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/media-s-nami-a-o-nas-tezbu-uhli-na-melnicku-nepovazuji-za-stastny-napad-rika-geolog-13.2.-melnicky-denikslide 3https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/media-s-nami-a-o-nas-tezbu-uhli-na-melnicku-nepovazuji-za-stastny-napad-rika-geolog-13.2.-melnicky-denik 8.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_producing_countries_map.pngslide 5http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_producing_countries_map.png 9.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_iron_ore_productionslide 5http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_iron_ore_production 10.http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspxslide 6http://www.petroleum.cz/ropa/vyskyt-ropy-soucasnost.aspx 11.http://www.earthtimes.org/energy/will-peak-oil-save-planet/660/slide 7http://www.earthtimes.org/energy/will-peak-oil-save-planet/660/ 12.http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2526295/Are-diamonds-lying-beneath-Antarctica-Precious-stones-lurking-ice-no-one-them.htmlslide 7http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2526295/Are-diamonds-lying-beneath-Antarctica-Precious-stones-lurking-ice-no-one-them.html 13.http://someinterestingfacts.net/what-is-coal-mining/slide 7http://someinterestingfacts.net/what-is-coal-mining/ Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 25.9 Použité zdroje, citace

10 AutorIng. Mgr. Josef Pícha Období Ročník9. ročník Klíčová slovaSvětová naleziště nerostných surovin, nerostná surovina AnotacePrezentace se zabývá nerostnými surovinami a jejich výskytem ve světě i v ČR Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 25.10 Anotace


Stáhnout ppt "25.1 Světová naleziště nerostných surovin Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis."

Podobné prezentace


Reklamy Google