Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 13. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 13. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 13. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 STYLY VEDENÍ, MOBBING, KOMUNIKAČNÍ STIGMATIZACE, „LABELING“ A KATEGORIZOVÁNÍ LIDÍ. ASERTIVITA KLÍČOVÉ POJMY malá skupina, dyáda, triáda, komunikační modely, role ve skupině, týmové role, vůdce, autorita, mobbing, labeling, asertivita, stres, feeling talk, facial talk, autogenní trénink, manipulace, asertivní práva, zpětná vazba, kritika, stres, eustres, distres, akutní a chronický stres, salutory, správná a zdravá životospráva, spánek, time-management.

5 MALÁ SKUPINA U malé skupiny jde o 2 a více lidí (někde uváděno tři a více lidí) Vzájemně se znají Jsou integrovány nějakým cílem Charakteristické znaky: autonomie - skupina funguje nezávisle na jiných skupinách kontrola - skupina řídí chování individuí flexibilita - aktivity skupiny jsou řízeny spíše neformálními než pevně stanovenými pravidly homogenita - členové skupiny jsou si podobní z hlediska sociálně relevantních znaků intimita - úzká osobní známost mezi členy skupiny závislost - členů skupiny na své skupině participace - členové investují čas a úsilí do skupinových aktivit permeabilita - otevřenost skupiny pro nové členy polarizace - orientace na jediný skupinový cíl přilnavost (viscidity) - členové skupiny fungují jednotně

6 DYÁDA Seskupení dvou lidí Dyadické relace – např. mezi manželi, matkou a dítětem Dyáda vs. skupina  v dyádě nemůže vzniknout většina a nelze zaměnit 1 člena, aniž by se změnil charakter skupiny TRIÁDA Seskupení tří lidí

7 KOMUNIKAČNÍ MODELY Centralizované Hvězda – jeden vysílač ve středu, ostatní přijímači bez vzájemných vazeb, vysoká rychlost i přesnost přenosu info Ypsilon – klíčová osoba na vidlici, nejhorší informovanost Decentralizované Kruh – rovnost, velké uspokojení jednotlivých členů, přesnost i rychlost komunikace je výrazně vyšší Řetěz – rovnost účastníků (tichá pošta) Všekanálový – síť – komunikuje každý s každým

8 ROLE VE SKUPINĚ Role poskytující skupině Pomáhá skupině soustředit se na dosažení svých úkolů Role vytvoření skupiny a udržení rolí Poskytuje podporu, řeší konflikty Individuální role Individuálně orientované, brání efektivnosti, dosažení cílů

9 TÝMOVÉ ROLE Inovátor – tvořivý, nové myšlenky a nápady Hledač zdrojů a příležitostí – rychle reaguje Koordinátor – zralý, má široky rozhled Formovač – motivovaný, asertivní, Pozorovatel – seriózní, soudný, analytický Stmelovač – přátelský, diplomatický, populární Realizátor – metodický, systematický, ukázněný Dokončovatel – detailista, nezačíná co nedokončí Specialista – brání svou odbornou oblast

10 AUTORITA A) racionální B) tradiční C) charismatická

11 MOBBING Systematické, cílevědomé, opakované útoky jednotlivce na určitou osobu Defenzivní pozice zaměstnance, vylučování ho z kolektivu, ponižování Není to konflikt, ale šikana mezi kolegy Autoritativní přístup – nedává prostor k diskuzi či otevřené kritice Liberální přístup – nejsou stanoveny pevné hranice a moc je v rukou zaměstnanců Demokratický styl – problémy se řeší diskuzí

12 LABELING Stereotypní označování jiných osob krátkými výrazy či frázemi, zpravidla k negativní charakteristice Příkladem je outsider, kriminálník, lhář, podvodník, komunista, anarchista Labelling vede k sociální stigmatizaci a snižuje sebehodnocení jedince

13 ASERTIVITA Neústupný komunikační styl – věcný, bez urážení druhého, mající za cíl podporovat vztah k partnerovi Umění zdravého sebeprosazování Umění ubránit se manipulaci Otevřené vyjadřování svých přání, myšlenek, pocitů Umění usilovat o to, co si přejeme – ne jen pasivně čekat Respektování svých limitů Optimální stav mezi agresivitou a pasivitou Vyjádření pomocí 3P – poznání, projevení a prosazení

14 STRES každodenní součástí našeho života Působení celé řady zátěžových podnětů, kterým musíme čelit, reagovat na ně Vnější podněty – úkoly, vztahy, povinnosti, události Vnitřní podněty – představy, cíle, myšlenky, vlastní požadavky na sebe sama Při dlouhodobém působení zatěžuje imunitu

15 FEELING TALK Základní typ asertivity Prosté vyjadřování myšlenek, pocitů, názorů jasně a spontánně FACIAL TALK zračit v mimice, co se v nás děje (ne poker – face)

16 AUTOGENNÍ TRÉNINK Nejrozšířenější tréninková metoda založená na relaxaci Přispívá k rychlému obnovení sil, odstranění příznaků napětí a neklidu Působí na příznaky Neodstraňuje příčiny napětí Prolínání 3 faktorů: Psychická tenze Funkční stav nervové soustavy Napětí svalstva

17 MANIPULACE Jednání člověka, které druhého donutí k nevýhodné spolupráci Členění: Nátlaková – jedinec si uvědomuje, že je manipulován, nemá na výběr (hl. na pracovištích) Taktizující – neuvědomuje si, že je do něčeho tlačen (např. reklama, politika) Jak reagovat: Zůstaňte věcní Zachovejte klid Vytrvale sledujte své cíle Neoplácejte Soustřeďte se na konkrétní chování

18 EUSTRES Dávka stresu působící motivačně, příjemně DISTRES Nepříjemný, demotivující, demobilizující

19 AKUTNÍ A CHRONICKÝ STRES Akutní stres – krátkodobý, na místě a účelný Chronický stres – dlouhodobý, aktivace organizmu i psychiky

20 SALUTORY Jsou protiváhou stresorů a lze do nich zařadit fyzickou aktivitu, vnášení řádu do našeho života Zkráceně tzv. psychohygiena – duševní hygiena Problematika udržení svého vlastního duševního zdraví Interdisciplinární obor, přináší poznatky k nastolení optimálních podmínek pro zdravé fungování fyzické a duševní podstaty člověka

21 SPRÁVNÁ A ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA Být střídmí Jíst vyváženou stravu Jídlo rozdělit do několika menších pokrmů v celém dni Vyvarovat se požívání většího množství alkoholu a kouření Přijímat dostatek tekutin (vodu) apod.

22 SPÁNEK Pravidelné střídání cyklů bdění a spaní Denní snění – prostřednictvím si naplňuje touhy, kterých se mu v životě nedaří dosáhnout Spánková x bdělá činnost 1/3 ku 2/3 Hlídat si buzení v pravidelnou dobu a v pravidelnou dobu usínat Sovy x skřivani Pravidla: vhodné lůžko, klidné prostředí, vhodný jídelníček

23 CÍLE KAPITOLY Porozumění pojmu malá skupina, pochopení pojmů dyáda a triáda, porozumění základním komunikačním modelům, znalost druhů rolí ve skupině, pochopení základních týmových rolí, znalost pojmu vůdce, znalost dělení autority, znalost pojmu mobbing, znalost pojmu asertivita, porozumění cílů předcházení stresu, porozumění technikám vyrovnání se s aktuálním stresem,

24 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 13. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google