Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GeomorfologieGeomorfologie Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GeomorfologieGeomorfologie Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii."— Transkript prezentace:

1 GeomorfologieGeomorfologie Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii

2 Lekce 1 – osnova přednášky definice geomorfologie objekt geomorfologie předmět geomorfologie úrovně poznání v geomorfologii rozdělení obecné geomorfologie vztah geomorfologie k ostatním vědám základní geomorfologické koncepce –endogenní a exogenní procesy –georeliéf jako systém –časové a prostorové měřítko v geomorfologii –velikost a frekvence geomorfologických událostí –stav rovnováhy v geomorfologických systémech –geomorfologické prahy základy klasifikace georeliéfu současnost a budoucnost geomorfologie

3 Definice geomorfologie Geomorfologie je věda, která se zabývá tvary zemského povrchu (povrchu kontinentů) a procesy kterými tyto tvary vznikají.

4 Objekt geomorfologie Reliéf, reliéf zemského povrchu GEORELIÉF Tvary zemského povrchu, tvary georeliéfu, geoformy Reliéf krajiny Geomorfologické procesy Reliéfotvorné procesy

5 Předmět geomorfologie Řešení vztahů v rámci objektu.

6 Úrovně poznání v geomorfologii Regionální geomorfologie –např. Czudek, T., Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru Obecná geomorfologie –např. Rubín, J., Balatka, B. a kol., Atlas skalních, zemních a půdních tvarů Teoretická geomorfologie –Minár, J., Niektoré teoreticko-metodologické problémy geomorfológie vo väzbe na tvorbu komplexných geomorfológických máp

7 Rozdělení obecné geomorfologie Strukturní geomorfologie Dynamická geomorfologie Klimatická geomorfologie Klimatogenetická geomorfologie Paleogeomorfologie Antropogenní geomorfologie Aplikovaná geomorfologie

8 Vztah geomorfologie k ostatním vědám Geofyzika Sedimentologie Geochemie Hydrologie Klimatologie Pedologie Biologie Technické vědy (např. stavební inženýrství) Astronomie (planetologie)

9 Základní geomorfologické koncepce Endogenní a exogenní procesy

10 Exogenní pochody - činnost vody, ledu a větru + působení gravitace. Denudace = odnos materiálu, snižování nadmořské výšky + zmenšování relativního převýšení. –zvětrávání –gravitační přesuny hmot (svahové pohyby) –eroze Mechanická a chemická denudace. Zdroje energie: sluneční záření, potenciální energie.

11 Endogenní pochody – vulkanizmus, orogeneze, epeirogeneze. Konstruktivní činnost = zvyšování nadmořské výšky + zvětšování relativního převýšení. Zdroj energie: geotermální teplo, slapy, točivý moment Země.

12

13 Systém = strukturovaný soubor objektů a/nebo vlastností, které jsou propojeny vzájemnými vazbami a fungují jako jeden celek. Typy geomorfologických systémů: –morfologické –kaskádové –procesu/odezvy Georeliéf jako systém

14

15 Působení negativních a pozitivní zpětných vazeb Homeostáze = samoregulační schopnost systému; vliv negativních zpětných vazeb Hierarchické uspořádání geomorfologických systémů Vlastnosti geomorfologických systémů

16 Velikost a frekvence geomorfologických událostí Geomorfologické procesy se vzájemně liší rychlostí. Geomorfologický proces je různě rychlý v odlišných klimatických podmínkách.

17 Interval opakování = průměrná doba která uplyne mezi výskytem dvou událostí o stejné velikosti. Přibližně 20-letá povodeň nastala na Vltavě v Praze v letech 1831, 1847, 1876, 1896 1900, 1954 a 1981 → intervaly 16, 29, 20, 4, 54 a 27 let.

18 Rovnovnovážný stav geomorfologického systému Funkcionalistický a evoluční (historický) přístup.

19 Geomorfologické prahy

20 Měřítko v geomorfologii Časové měřítko –relaxační čas Prostorové měřítko

21 Dělení tvarů reliéfu podle velikosti NANOFORMYdo 5 m MIKROFORMYdo 500 mdo 50 m MEZOFORMYdo 10 000 m- MAKROFORMYpřes 10 000 m-

22

23

24 Základy klasifikace georeliéfu Geotektury např. kontinenty, oceánské pánve Morfostruktury např. tabule, pánve, klenby, horské hřbety Morfoskulptury např. morény, tříděné polygony, strže, písečné duny, pinga

25 Klasifikační úrovně reliéfu Část tvaru reliéfu (geneticky stejnorodý povrch) Tvar reliéfu Typ reliéfu

26 Současnost –morfometrie, měření geomorfologických procesů v terénu –předpovědní modely –aplikovaná geomorfologie Současnost a budoucnost geomorfologie

27 Výhledy do budoucnosti –dlouhodobý vývoj reliéfu velkých území –impulsy z jiných věd: teorie litosférických desek, datovacích techniky, výzkum oceánského dna, výzkum klimatických změn –výzva pro budoucnost: reliéf těles Sluneční soustavy


Stáhnout ppt "GeomorfologieGeomorfologie Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii."

Podobné prezentace


Reklamy Google