Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii"— Transkript prezentace:

1 Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii
Geomorfologie Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii

2 Lekce 1 – osnova přednášky
definice geomorfologie objekt geomorfologie předmět geomorfologie úrovně poznání v geomorfologii rozdělení obecné geomorfologie vztah geomorfologie k ostatním vědám základní geomorfologické koncepce endogenní a exogenní procesy georeliéf jako systém časové a prostorové měřítko v geomorfologii velikost a frekvence geomorfologických událostí stav rovnováhy v geomorfologických systémech geomorfologické prahy základy klasifikace georeliéfu současnost a budoucnost geomorfologie

3 Definice geomorfologie
Geomorfologie je věda, která se zabývá tvary zemského povrchu (povrchu kontinentů) a procesy kterými tyto tvary vznikají.

4 Objekt geomorfologie Reliéf, reliéf zemského povrchu GEORELIÉF
Tvary zemského povrchu, tvary georeliéfu, geoformy Reliéf krajiny Geomorfologické procesy Reliéfotvorné procesy

5 Předmět geomorfologie
Řešení vztahů v rámci objektu.

6 Úrovně poznání v geomorfologii
Regionální geomorfologie např. Czudek, T., Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru Obecná geomorfologie např. Rubín, J., Balatka, B. a kol., Atlas skalních, zemních a půdních tvarů Teoretická geomorfologie Minár, J., Niektoré teoreticko-metodologické problémy geomorfológie vo väzbe na tvorbu komplexných geomorfológických máp

7 Rozdělení obecné geomorfologie
Strukturní geomorfologie Dynamická geomorfologie Klimatická geomorfologie Klimatogenetická geomorfologie Paleogeomorfologie Antropogenní geomorfologie Aplikovaná geomorfologie

8 Vztah geomorfologie k ostatním vědám
Geofyzika Sedimentologie Geochemie Hydrologie Klimatologie Pedologie Biologie Technické vědy (např. stavební inženýrství) Astronomie (planetologie)

9 Základní geomorfologické koncepce
Endogenní a exogenní procesy

10 Exogenní pochody - činnost vody, ledu a větru + působení gravitace.
Denudace = odnos materiálu, snižování nadmořské výšky + zmenšování relativního převýšení. zvětrávání gravitační přesuny hmot (svahové pohyby) eroze Mechanická a chemická denudace. Zdroje energie: sluneční záření, potenciální energie.

11 Endogenní pochody – vulkanizmus, orogeneze, epeirogeneze.
Konstruktivní činnost = zvyšování nadmořské výšky + zvětšování relativního převýšení. Zdroj energie: geotermální teplo, slapy, točivý moment Země.

12

13 Georeliéf jako systém Systém = strukturovaný soubor objektů a/nebo vlastností, které jsou propojeny vzájemnými vazbami a fungují jako jeden celek. Typy geomorfologických systémů: morfologické kaskádové procesu/odezvy

14

15 Vlastnosti geomorfologických systémů
Působení negativních a pozitivní zpětných vazeb Homeostáze = samoregulační schopnost systému; vliv negativních zpětných vazeb Hierarchické uspořádání geomorfologických systémů

16 Velikost a frekvence geomorfologických událostí
Geomorfologické procesy se vzájemně liší rychlostí. Geomorfologický proces je různě rychlý v odlišných klimatických podmínkách.

17 Interval opakování = průměrná doba která uplyne mezi výskytem dvou událostí o stejné velikosti.
Přibližně 20-letá povodeň nastala na Vltavě v Praze v letech 1831, 1847, 1876, , 1954 a 1981 → intervaly 16, 29, 20, 4, 54 a 27 let.

18 Rovnovnovážný stav geomorfologického systému
Funkcionalistický a evoluční (historický) přístup.

19 Geomorfologické prahy

20 Měřítko v geomorfologii
Časové měřítko relaxační čas Prostorové měřítko

21 Dělení tvarů reliéfu podle velikosti
NANOFORMY do 5 m MIKROFORMY do 500 m do 50 m MEZOFORMY do m - MAKROFORMY přes m

22

23

24 Základy klasifikace georeliéfu
Geotektury např. kontinenty, oceánské pánve Morfostruktury např. tabule, pánve, klenby, horské hřbety Morfoskulptury např. morény, tříděné polygony, strže, písečné duny, pinga

25 Klasifikační úrovně reliéfu
Část tvaru reliéfu (geneticky stejnorodý povrch) Tvar reliéfu Typ reliéfu

26 Současnost a budoucnost geomorfologie
morfometrie, měření geomorfologických procesů v terénu předpovědní modely aplikovaná geomorfologie

27 Výhledy do budoucnosti
dlouhodobý vývoj reliéfu velkých území impulsy z jiných věd: teorie litosférických desek, datovacích techniky, výzkum oceánského dna, výzkum klimatických změn výzva pro budoucnost: reliéf těles Sluneční soustavy


Stáhnout ppt "Lekce 1 Úvod - základní pojmy a koncepce v geomorfologii"

Podobné prezentace


Reklamy Google