Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝCVIK JEZDCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝCVIK JEZDCE."— Transkript prezentace:

1 VÝCVIK JEZDCE

2 VÝCVIK JEZDCE VÝCVIK Souhrn činností, jejichž cílem je naučit jezdce komunikovat s koněm prostřednictvím základních pomůcek, správně sedět na koni, účelně používat zesilujících pomůcek. Vypěstovat základy jezdeckého taktu.

3 VÝCVIK JEZDCE Význam: poskytnout jezdcům vhodnou fyzickou a psychickou zátěž radost z pohybu koně, ušlechtilé využití volného času připravit je pro různé druhy jezdeckých soutěží.

4 Předpoklady a podmínky výcviku 1) CÍLEVĚDOMOST A ODBORNOST
Doba: 150 výcvikových hodin (cca. 1 rok) Cíl: připravit jezdce na úspěšné absolvování Zkoušek základního výcviku jezdce (ZZVJ)  vstup do závodní činnosti  získání jezdecké licence („řidičák na koně“).

5 Cíl základního výcviku JEZDEC ZVLÁDNE (SAMOSTATNĚ):
Ošetřit koně před i po ježdění. Správně nasedlat a nauzdit koně (postup!!!). BOZP při zacházení s koňmi. Pravidla samostatného ježdění na jízdárně i v terénu, jízdárenské cviky. Samostatně vést koně na jízdárně i v terénu ve všech chodech. Správný sed a použití správných pomůcek. Překonávat kavalety a skákat jednoduché malé překážkyna jízdárně i v terénu. Překonat terénní nerovnosti.

6 ODBORNOST ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU
Základní výcvik jezdců zajišťuje zkušený cvičitel (trenér?)  vysvětluje, radí, předvádí, dohlíží, zajišťuje dodržování BOZP, přiděluje vhodného koně,… Pokud jezdec zvládne všechny body 1. až 8., tzn. dobře zvládl základní výcvik, trenér ho pak může vyslat na ZZVJ (garant).

7 Předpoklady a podmínky výcviku
ZÁSADY: Vyloučit spěch, neodbornost a hrubé vymáhání požadovaných cviků  jinak to vede ke strachu jezdců, stresu, ale i k úrazům!!! Mladý jezdec má se učit jezdit na tzv. školním koni!!!

8 Předpoklady a podmínky výcviku
VLASTNOSTI ŠKOLNÍHO KONĚ: Klidný temperament (musí být klidný a spolehlivý nejen na jízdárně, ale i v terénu). Min. dokončený základní výcvik. Musí se nechat přivést na otěž a na pomůcky. Ovládá cviky a pohotově reaguje na pomůcky jezdce. Při skákání si sám hledá místo odskoku.

9 Předpoklady a podmínky výcviku 2) SYSTEMATIČNOST
Princip: vyžaduje požadavek plynulosti a nepřerušovanosti výcvikového procesu. Požadavky se postupně zvyšují od lehkých k těžkým, od málo namáhavých k namáhavějším, od jednoduchých ke složitějším.

10 Předpoklady a podmínky výcviku 3) INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Metodika výcviku musí být přizpůsobena věku jezdce, tělesné zdatnosti, předběžných znalostí teorie i výcviku jezdce (kodex chování).

11 Předpoklady a podmínky výcviku 4) RYTMIČNOST
Cyklické střídání náročnějších lekcí a méně náročných (zátěž, odpočinek).

12 Předpoklady a podmínky výcviku 5) STŘÍDÁNÍ VÝCVIKU A JEHO PROSTŘEDÍ
Střídání výcviku na jízdárně s prací v cizím prostředí, v různém členitém terénu, na polích, na loukách a na lesních cestách. Začít skokový výcvik na jízdárně později zařadit překonávání překážek v terénu, terénních nerovností, sjíždění svahu (nejprve v kroku, pak v klusu). Zabránění stereotypu a jednotvárného výcviku na známém prostředí. Jezdec pak získává větší pružnosti sedu, uvolněnosti i odvahy.

13 Předpoklady a podmínky výcviku 6) SOULAD MEZI JEZDCEM A KONĚM
Cvičitel po celou dobu výcviku kontroluje a upravuje sed jezdce (dbá na jeho správnosti), ale i použití pomůcek. Jezdce musí dbát rady cvičitele a plní jeho pokyny. Jezdec však musí také „na sobě pracovat“  zdokonalovat se.

14 Předpoklady a podmínky výcviku 7) BEZPEČNOST
Podmínky bezpečného provozování jezdeckého sportu: (také viz. kapitola Úrazy v jezdeckém sportu): Jezdec musí dbát pokynů cvičitele (trenéra). Jezdec se musí seznámit se zásadami bezpečného zacházení s koňmi a dodržovat je.

15 Předpoklady a podmínky výcviku 7) BEZPEČNOST
Jezdec musí používat vhodný jezdecký oděv s bezpečnostními prvky (viz. kapitola Výstroj koně a jezdce): ochranná jezdecká přilba, bezpečnostní vesta (nebo chránič páteře), jezdecká obuv, vhodné jezdecké kalhoty, rukavice Jezdecký oděv musí být vhodně zvolen podle ročního období a momentálního stavu počasí.

16 ROZDĚLENÍ VÝCVIKŮ PODLE OBTÍŽNOSTI (DRUHY) JEZDECKÉHO VÝCVIKU):
Výcvik začínajícího jezdce (začátečníka). Výcvik pokročilého jezdce. Výcvik soutěžního jezdce (specialisty).

17 Plán základního výcviku jezdce
Cíl: získat pevný sed a ovládat koně ve všech chodech. Trvá obvykle 1 rok Jednotlivá výcviková období (4): 1. období ( týden) 2. období ( týden) 3. období ( týden) 4. období ( týden)

18 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden)
Začátečník (jezdec) by se měl: Seznámit s koněm a získat znalosti o koních (popis těla koně, barvy). Seznámit se zásadami bezpečnosti při zacházení s koňmi (chování ve stáji, uvazování, přistupování ke koni, krmení, napájení, čištění, zvedání nohou). Seznámit s prostředím stáje (provoz, jízdárenský řád apod.).

19 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden)
Seznámit a naučit se jízdárenské cviky a povelovou techniku. Seznámit s jezdeckým postrojem (popis postrojů, způsoby uzdění, druhy sedel, ošetřování postrojů). Naučit správný postup sedlání a uzdění koně, umět samostatně nasedlat a nauzdit. Naučit správně vodit koně a předvést ho.

20 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden)
Naučit nasedat na koně (naskakovat) a seskakovat z koně. Seznámit a naučit se částečně ovládat koně, používat správně pobídky a pomůcky, znát základy správného sedu. Naučit sedět v kroku, klusu, cvalu (krátkém). Získat důvěru a uvolněnost.

21 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 1. - 6
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cíl: Seznámit jezdce s prostředím stáje a chodem jezdeckého areálu. Seznámit jezdce se základy ošetřování koně před i po jízdě. Naučit sedlat a uzdit. Naučit vodit koně, nasedat a sesedat. Naučit správné držení otěží a vysvětlit správný sed na stojícím koni.

22 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 1. - 6
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Vysvětlit základní pomůcky jezdce (pro vykročení, jízdu v kroku a zastavení). Pracovat na získání důvěry ke koni a rovnováhy v kroku (převážně na lonži, s využitím prostocviků a opravováním sedu). Procvičovat pomůcky a pobídky jezdce v kroku. Vysvětlit a procvičovat základní jízdárenské povely.

23 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 7. - 12
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cíl: Začít s nácvikem klusu na lonži - vysvětlit sed pomůcky v pracovním a lehkém klusu. Postupně zdokonalovat rovnováhu v klusu. Naučit vysedat v lehkém klusu. Procvičovat přechody krok, klus (lehký, pracovní), zastavení a správné použití pomůcek jezdce.

24 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 7. - 12
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Procvičovat vodění koně v kroku – základní jízdárenské cviky (změnit směr, velký kruh, půl jízdárny, ze středu, od stěny ke stěně). Dbát na správný sed a pomůcky (správné použití váhy, holení, ruky jezdce), využívat prostocviky.

25 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 13. - 18
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cíl: Zlepšovat sed, měkké a pružné splynutí s pohybem koně. Vhodnými cviky odstraňovat vady v sedu. Zlepšovat pružnost sedu a rovnováhy překračováním bariér a nácvik lehkého sedu. Procvičovat přechody s použitím správných pomůcek. Procvičovat vodění koně v kroku a klusu.

26 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 19. - 40
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cíl: Pracovat na dosažení přirozeného a nenuceného sedu /prostocviky, ježdění bez třmenů). Zlepšovat vedení a ovládání koně (základní jízdárenské cviky postupně rozšiřovat – ježdění na vlnovkách, zmenšení a zvětšení kruhu apod.). Procvičovat přechody (krok, klus, zastavení) a použití správných pomůcek (pobídek).

27 Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ (1. - 20. týden) 19. - 40
Plán základního výcviku jezdce 1. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cvičit střídání nohou v lehkém klusu (rozpoznat, na kterou nohu vysedá). Začít s nácvikem cvalu na lonži, vysvětlit techniku nacválání a pomůcky ve cvalu.

28 Plán základního výcviku jezdce 2. OBDOBÍ (21. - 40. týden)
Naučit jezdce sedět ve cvalu. Zdokonalovat sed, uvolněnost a rovnováhu ve všech chodech. Zlepšovat soulad pomůcek, vedení a ovládání koně.

29 Plán základního výcviku jezdce 2. OBDOBÍ (21. - 40. týden) 41. - 48
Plán základního výcviku jezdce 2. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cíl: Nacválání a samostatné vodění koně ve cvalu (pokud je na to již jezdec připraven z průpravy na lonži). Upevnit sed, držení těla a používání správných pomůcek a pobídek ve všech chodech. Procvičovat klidné nacválání (nejprve na kruhu nebo v rozích) a samostatné vodění koně.

30 Plán základního výcviku jezdce 2. OBDOBÍ (21. - 40. týden) 49. - 80
Plán základního výcviku jezdce 2. OBDOBÍ ( týden) lekce ( týden) Cíl: Postupně zdokonalovat držení těla ve všech chodech a přechodech. Procvičovat vodění koně ve všech chodech (využití jízdárenských cviků). Začít s ježděním v terénu – krok, klus (cca. 1x týdně).

31 Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ (41. - 49. týden)
Při stálém zdokonalování sedu (pevný a pružný) ve všech chodech docílit nezávislosti rukou a aktivních holení při vzájemné souhře při ovládání a vedení koně. Začít s výcvikem ke skoku. Samostatné vedení koně v různorodém a členitém terénu (kavalety, malé překážky).

32 Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ 81. - 90. lekce (41. - 45
Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ lekce ( týden) Cíl: Postupně zdokonalovat držení těla ve všech chodech a přechodech. Procvičovat vodění koně ve všech chodech (využití jízdárenských cviků). Začít s ježděním v terénu – krok, klus (cca. 1x týdně).

33 Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ 81. - 90. lekce (41. - 45
Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ lekce ( týden) Cíl: Průprava ke skákání. Nácvik skokového sedu na kavaletách. Skákání malých překážek (40 – 50 cm).

34 Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ 91. - 104. lekce (46. - 52
Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ lekce ( týden) Cíl: Naučit zásady vedení koně v praxi – na obdélníku i v parkúru. Vysvětlovat, čeho se daným cvikem docílí. Vložit teoretickou průpravu – objasnění pojmů a „stupnici vzdělání koně“. Průprava základní drezurní úlohy a jednoduchého parkúru.

35 Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ 91. - 104. lekce (46. - 52
Plán základního výcviku jezdce 3. OBDOBÍ lekce ( týden) Skoková gymnastika. Ježdění v terénu (ve všech chodech), překonávání malých přírodních překážek.

36 Plán základního výcviku jezdce 4. OBDOBÍ (50. - 52. týden)
Opakování všech lekcí pro zdokonalení jezdců v sedlech a vedení koně ve všech chodech na jízdárně i v terénu. Možnost vykonání ZZVJ (části: písemný test, předvádění, drezura, parkúr). Po úspěšném absolvování ZZVJ se stává jezdec pokročilým. Výběr talentovaných jezdců pro další výcvik – specializaci.

37 Plán základního výcviku jezdce 4. OBDOBÍ (50. - 52. týden)
Opakování všech lekcí pro zdokonalení jezdců v sedlech a vedení koně ve všech chodech na jízdárně i v terénu. Možnost vykonání ZZVJ (části: písemný test, předvádění, drezura, parkúr). Po úspěšném absolvování ZZVJ se stává jezdec pokročilým. Výběr talentovaných jezdců pro další výcvik – specializaci.


Stáhnout ppt "VÝCVIK JEZDCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google