Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy vedlejších vět Podmětné Přísudkové Předmětné Přívlastkové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy vedlejších vět Podmětné Přísudkové Předmětné Přívlastkové"— Transkript prezentace:

1 Druhy vedlejších vět Podmětné Přísudkové Předmětné Přívlastkové
Doplňkové Příslovečné Autorka: Mgr. Marta Jakešová, Masarykova ZŠ Plzeň

2 Věta a souvětí Souvětí ⇒ spojení nejméně 2 vět v 1 celek: a) věta hlavní (HV)  – mluvnicky nezávisí na jiné větě b) věta vedlejší (VV)  – závisí mluvnicky na jiné větě Mluvnickou závislost zjišťujeme otázkou jako na větné členy Souvětí podřadné má jen 1 HV, alespoň 1 VV závislou Souvětí souřadné má alespoň 2 HV, ale i další VV Věty v souvětí : Jsou k sobě jen přiřazeny (odděleny čárkou) Spojovacími výrazy: spojky, vztažná zájmena, vztažná příslovce Spojky podřadicí – když, ačkoli, jestliže, jak, než, že, aby, kdyby……….. Spojky souřadicí – a, i, ani, nebo, ale, avšak, neboť, vždyť, totiž…………. 

3 Podmětné věty Vyjadřují podmět řídící věty, jsou připojeny spojkou,
nebo vztažným zájmenem (kdo, co) a příslovci; nejčastěji spojky – že, aby, jak Příklady Kdo rád lyžuje, jezdí na hory. Kdo sbírá známky, navštíví rád poštovní výstavu. Co nám překáží, bude odstraněno. Kdo vyhrál, vyzvedne si cenu. Stalo se, že přišel pozdě. Zdálo se, že bude mrznout.

4 Přísudkové věty Zastupují jmennou část přísudku jmenného
Na přísudkovou větu často poukazuje ukazovací zájmeno: ten, takový Příklady Nejsi taková, jak ses dělala. Chci být taková, jaká jsem. Účinek pokusu byl takový, jaký jsme nečekali. Nejsi taková, jak ses dělala. Obloha byla, jako když ji vymete.

5 Předmětné věty Závisí na slovese či přídavném jméně věty řídící
Na předmět se ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu Spojky: že, aby, jak; zájmena: kdo, co Příklady Sledoval, jak otec spravuje televizi. Voják vyprávěl všechno, co prožil. Prozradil nám, kdo zítra přijde. Cítil jsem, že se něco na blízku pohybuje.

6 Přívlastkové věty Závisí na podstatném jméně věty řídící a blíže jej určují Často se jedná o větu vloženou (oddělenou čárkami) Spojovací výrazy: který, jenž, kdy… Příklady Chlapec, jenž přišel pozdě, se omluví třídnímu učiteli. Instruktor, který právě kreslil na tabuli, se obrátil. Srpen je měsíc, kdy začínají kvést některé podzimní rostliny. Obdivoval nové auto, které stálo v jejich ulici.

7 Příslovečné věty Závisí na slovese, přídavném jméně nebo příslovci věty řídící jako příslovečné určení Místní často připojeny vztažnými příslovci – kde, kam, odkud, kudy Příklady Kde roste kapradí, bývá vlhko. Nekoupejte se, kde je to zakázáno. Časové jsou připojeny spojkami – když, jakmile, jak, až, kdykoli, sotvaže Příklady Když je pod mrakem, schyluje se k dešti. Až půjdete na maliny, můžete v plodech najít larvy. Kdykoli se měla Lenka s někým setkat, zahloubala se do čtení. Způsobové jak Příklady Jak si usteleš, tak si lehneš. Udělám to, jak si přeješ.

8 Příslovečné věty Měrové
Vyjadřují určitou míru nebo množství, často – kolik, co … Příklady Jez, co hrdlo ráčí. Vezmi si tolik, kolik uneseš. Příčinné Vyjadřují příčinu nebo důvod řídící věty; spojky – protože, poněvadž, jelikož, že Příklady Bez kořene se neobejde žádná zelenina, protože touto soustavou přijímá potravu. Jelikož se celá záležitost týkala Nováka, usilovně o ní přemýšlel. Účelové Vyjadřují účel; spojka aby; jde do budoucna Dělníci spěchali, aby dům dokončili. Lidé vybíhali, aby viděli své zachránce. Výrobu plánujeme proto, aby byl dostatek zboží.

9 Příslovečné věty Podmínkové
Vyjadřují podmínku, na které závisí děj věty řídící; spojky – jestliže, -li, kdyby Příklady Je-li obloha pokryta mraky, trápí nás špatné počasí. Jestliže mu to nezabere, začne stroj klesat. Kdybych měl peníze, koupil bych si motorku. Přípustkové Vyjadřují okolnost, která je na překážku uskutečnění děje věty řídící spojky – ačkoli, ač, třeba, třebaže, přestože, i když, byť Příklady Ačkoli Mácha zemřel mlád, zanechal nám velké literární dílo. Lyžař si někdy zlomí nohu, i když náraz zabrzdí. Přestože bylo špatné počasí, šli jsme na procházku.

10 Doplňkové věty Závisí na slovese i na jméně věty řídící
Podstatné jméno či zájmeno je ve větě vždy předmětem Spojky – jak, kterak (zastaralé) V řídící větě bývá sloveso smyslového vnímání Příklady Pozoroval jsem bratra, jak zdobí vánoční strom. Obdivoval jsem výsadkáře, jak se snáší k zemi. Uviděl srnku, kterak rychle zmizela v mlází. Sledoval jsem tatínka, jak myje auto.

11 Procvičování- příslovečné věty
Lyžař si někdy zlomí nohu, i když náraz zabrzdí.  Přidej tolik koření, kolik je třeba.  Jen jezte, co hrdlo ráčí.  Kde roste kapradí, bývá vlhko. Nekoupejte se, kde je to zakázáno.  Když je pod mrakem, schyluje se k dešti. Až půjdete na maliny, můžete v plodech najít larvy. Kdykoli se měla Lenka s někým setkat, zahloubala se do čtení.  Jak si usteleš, tak si lehneš.  Bez kořene se neobejde žádná zelenina, protože touto soustavou přijímá potravu. Jelikož se mě celá záležitost týkala, usilovně jsem o ní přemýšlel. Udělal to, aby měla radost. Kdybych se býval učil, dostal bych jedničku. Udělal to, jak jsem mu poradil.

12 Řešení Lyžař si někdy zlomí nohu, i když náraz zabrzdí. - přípustková
Přidej tolik koření, kolik je třeba. - měrová Jen jezte, co hrdlo ráčí. -měrová Kde roste kapradí, bývá vlhko.-místní Nekoupejte se, kde je to zakázáno. -místní Když je pod mrakem, schyluje se k dešti. - časová Až půjdete na maliny, můžete v plodech najít larvy.-časová Kdykoli se měla Lenka s někým setkat, zahloubala se do čtení. -časová Jak si usteleš, tak si lehneš. -způsobová Bez kořene se neobejde žádná zelenina, protože touto soustavou přijímá potravu. –příčinná (důvodová) Jelikož se mě celá záležitost týkala, usilovně jsem o ní přemýšlel.-příčinná Udělal to, aby měla radost.-účelová Kdybych se býval učil, dostal bych jedničku – podmínková Udělal to, jak jsem mu poradil.-způsobová


Stáhnout ppt "Druhy vedlejších vět Podmětné Přísudkové Předmětné Přívlastkové"

Podobné prezentace


Reklamy Google