Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení a plánování kariéry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení a plánování kariéry"— Transkript prezentace:

1 Řízení a plánování kariéry
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Řízení a plánování kariéry
představuje jeden ze základních motivačních nástrojů, které slouží jako nástroj k hodnocení pracovního výkonu do pojmu kariéra se koncentruje osobní zájem zaměstnance i zájem zaměstnavatele i zájem efektivně fungující organizace

4 Řízení kariéry proces, ve kterém organizace vybírá, hodnotí, orientuje a rozvíjí své zaměstnance tak, aby si zajistila určité množství kvalifikovaných pracovníků, kteří budou odpovídat jejím budoucím požadavkům úspěšná kariéra je slučitelná s osobností, zájmy, dovednostmi nebo ambicemi

5 Plánování kariéry, tj. převzetí kontroly nad vlastním osudem je nutnost, kterou si musíte stanovit, co chcete a jakým způsobem tohoto dosáhnete Základem je rozvinout technicko-funkční a interpersonální dovednosti, sestavit si osobní profil, plán osobního rozvoje po formální i neformální stránce

6 Realizace kariéry Průběh životní dráhy lze rozdělit do několika životních období: Životní období dětství – stadium růstu (asi do 14. roku života). V tomto období dochází k vymezení kulturního, morálního profilu člověka, osobnostních charakteristik Životní období dospívání a rané dospělosti – stadium orientační (15. – 24. rok života). Jedinec završuje životní školní přípravu, nalézá počáteční zaměstnání, zkouší různé pracovní role, ujasňuje si pracovní a existenční návyky

7 Životní období dospělosti – stadium ustalovací (25. – 44. rokem života). Znamená celkovou stabilizaci v osobním, ale i pracovním životě, společenské zařazení. Jedná se o období výkonnostního vrcholu spojené se značnou odpovědností, vysokým vypětím, rychlostí v naplňování životního snu Období životní zralosti – stadium udržovací (45. – 60. rok života). Jedná se o období konečného naplňování osobních cílů, pokles fyzických a psychických sil, výkonnosti. Oslabuje se potřeba vítězit, být úspěšný a výkonný Životní období stáří – stadium ústupu (61. – 65. rok života). Doba klesajícího pracovního zapojení a vlivu. Méně odpovědnosti, méně úkolů. Lidé v tomto období bývají využívání jako poradci, konzultanti pro své bohaté životní a profesní zkušenosti.

8 Profesní kariéra je složkou životní dráhy člověka, který je zařazen do pracovního procesu od jeho vstupu, prvního pracovního poměru po jeho trvalé ukončení. Kariéra je pravidla ukončena odchodem do důchodu Kariéru lze rozdělit z hlediska objektivního: kariéru vnější (osobní životopisy, formuláře s údaji o absolvovaných školách a kurzech, předchozí zaměstnání) b) kariéru vnitřní – subjektivní (postoj zaměstnance, jeho zkušenosti a osobní růst a rozvoj).

9 Plán individuální kariéry (osobního rozvoje)
je nástrojem řízení pracovního výkonu Plán osobního rozvoje má strukturu: funkce, se kterou pracovník z hlediska budoucnosti počítá plánu pracovního výkonu – konkrétní pracovní úkoly plán vzdělávání – výběr vhodné metody vzdělávání – školení, vzdělávání při práci, speciální projekty a služební pobyty)

10 Plán osobního rozvoje obsahuje: Čeho chci dosáhnout?
Co mi v tom brání? Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti potřebuji mít pro výkon funkce, povolání? Jakou pomoci potřebuji? Jak poznám, že dosahuji pracovního výkonu? Jaké jsou první kroky, které musím učinit? Jaký je nejbližší termín, kterého chci dosáhnout? Co budu dělat, když cíle nedosáhnu?

11 Řízení kariéry je proces, v němž organizace vybírá, hodnotí, orientuje a rozvíjí zaměstnance tak, aby zajistila určité množství kvalifikovaných pracovníků, kteří budou odpovídat budoucím požadavkům vývoje v podniku Nástroje řízení kariéry jsou: firemní plánování nástupnictví assessment centra pravidelná setkání manažerů a zaměstnanců workshopy, semináře příručky, videokazety

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Řízení a plánování kariéry"

Podobné prezentace


Reklamy Google