Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLEMENA KONÍ. Rozdělení podle fylogenetického původu do 4 plemenných skupin: a)Skupina koní stepních (mongolských) b) Skupina koní orientálních (východních)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLEMENA KONÍ. Rozdělení podle fylogenetického původu do 4 plemenných skupin: a)Skupina koní stepních (mongolských) b) Skupina koní orientálních (východních)"— Transkript prezentace:

1 PLEMENA KONÍ

2 Rozdělení podle fylogenetického původu do 4 plemenných skupin: a)Skupina koní stepních (mongolských) b) Skupina koní orientálních (východních) – podskupina íránských koní – podskupina arabských koní – podskupina tarpánovitých koní – podskupina starošpanělských koní – podskupina anglických koní c)Skupina koní okcidentálních (západních) d)Skupina koní nordických (severských)

3 3)PODSKUPINA KONÍ KONÍSTAROŠPANĚLSKÝCH  domestikační centrum oblast centrum oblast Pyrenejského Pyrenejského poloostrova poloostrova

4  ALBINO  ALTER-REAL  ANDALUSKÝ  APPALOOSA  CAMARQUE  CRIOLLO  FREDERIK- SBORGSKÝ SBORGSKÝ  FRÍSKÝ  KLADRUBSKÝ  KNABSTRUPSKÝ  LIPICÁN  LUSITÁNSKÝ  MURGESSKÝ  ORLOVSKÝ KLUSÁK  PALOMINO  …

5 VZNIK: Španělsko (Andalusie) - hřebčín Jerez de la Frontera  původně: Starošpanělský kůň Starošpanělský kůň  dnes mezinárodní název : Pura razza espaňola (PRE)

6 HISTORIE CHOVU: 3 teorie vzniku: 1) zušlechtěním původního pyrenejského koně berberským a arabským koněm (maurské války) - nejpravděpodobnější 2) přímý potomek dovezených numidských klisen (punské války) 3)potomek Equus ibericus + vliv berbera

7 HISTORIE CHOVU:  typ ušlechtilého koně GENETI (krásní, harmoničtí), z nich ti „nejčistší“ = = CARTUCHA (15. - 16. stol.) = CARTUCHA (15. - 16. stol.)  typ méně ušlechtilého koně VILLANOS (robustnější, pracovně výkonní) (17. - 18. stol.)

8 POPIS:  střední tělesný rámec (KVH 154 - 157cm) (KVH 154 - 157cm)  hlava ušlechtilá, mírně klabonosá mírně klabonosá  vysoko nasazený, silný labutí krk s bohatou labutí krk s bohatou hřívou hřívou  hluboká, široká hruď  svalnatá, skloněná až srázná záď až srázná záď  kostnatý fundament

9 ZBARVENÍ:  bělouš, hnědák, méně vraník, žluťák, plavák, ojediněle ryzák méně vraník, žluťák, plavák, ojediněle ryzák

10 VLASTNOSTI:  velmi dobrá mechanika pohybu (klus – vysoká pohybu (klus – vysoká akce, cval – kratší a vyšší) akce, cval – kratší a vyšší)  inteligentní, učenlivý, dobrý charakter dobrý charakter  velmi dobře jezditelný:  předpoklady pro drezuru  předpoklady pro drezuru (na skvělé přiježděnosti byla postavena vojenská jezdecká taktika) (na skvělé přiježděnosti byla postavena vojenská jezdecká taktika)  využití k ceremoniálním účelům  využití k ceremoniálním účelům

11 POUŽITÍ:  jezdectví, hlavně drezura (akademické i sportovní ježdění), corrida, (vozatajství), výstavy, korekce jiných plemen,… jiných plemen,…

12 VZNIK : Portugalsko HISTORIE CHOVU:  varianta andaluského koně

13 POPIS:  hrubší tělesná stavba  klabonosá hlava

14 VZNIK : Portugalsko HISTORIE CHOVU:  varianta andaluského koně

15 POPIS:  ušlechtilý  „štičí“ profil hlavy

16 VZNIK : jižní Francie (bažinaté, písčitohlinité pastviny) (bažinaté, písčitohlinité pastviny) HISTORIE CHOVU:  koně okcidentálního typu zušlechťovány arabem a berberem (maurské války)  původně polodivoký chov  vliv také andaluských, dánských, A 1/1, angloarabských ♂,…

17 POPIS:  malý tělesný rámec (KVH 135 - 148cm) (KVH 135 - 148cm)  klínovitá, klabonosá hlava, rozkleslé uši  krátký fundament („koně s plovacími blánami“)

18 ZBARVENÍ:  bělouš

19 POUŽITÍ:  jízda koňmo, honácký kůň, corrida honácký kůň, corrida

20 VZNIK : Holandsko (sever) HISTORIE CHOVU:  mohutní místní koně zušlechťovány arabem, pak andalusanem  v době obliby klusáckých dostihů – vliv hackney + koně s klusovými schopnostmi  kolem 2. světové války návrat ke šlechtění na schopnost v tahu

21 POPIS:  střední tělesný rámec (KVH 152 - 158cm) (KVH 152 - 158cm)  těžší, klínovitá hlava  vysoko nasazený, klenutý krk  nevýrazný kohoutek  dlouhá, volnější horní linie srázná záď s vysoko nasazeným ocasem  strmá, svalnatá plec, hlubší a širší hrudník  silný, méně suchý fundament, výrazné rousy, široká kopyta

22 ZBARVENÍ:  pouze vraník bez odznaků

23 POUŽITÍ:  tah, vozatajství  klasická (i cirkusová) drezura (i cirkusová) drezura  výstavy, show  jízda koňmo (barokní ježdění, (barokní ježdění, dámský sed,…) dámský sed,…)

24 VZNIK : Slovinsko - hřebčín Lipica (1580) - hřebčín Lipica (1580) HISTORIE CHOVU:  potřeba jezdeckého a kočárového koně pro císařský dvůr  stádo: 24 ♀ starošp. + 3 ♂ andaluští  později vliv špaň.-neapol. a italských, ale i dánských a holandských

25 HISTORIE CHOVU:  běžná byla výměna chovných ♀, ♂ mezi kladrubským a lipickým hřebčínem  selekce ♂ byla prováděna španělskou dvorní jízdárnou ve Vídni  po roce 1830 – chov jezdeckého koně  vliv araba

26 POPIS:  menší až střední tělesný rámec (KVH 152 - 157cm)  ušlechtilá, mírně klabonosá hlava, výrazné oko,  svalnatý, silný, vysoko nasazený klenutý krk  nevýrazný kohoutek, dobrá horní linie (někdy volnější), skloněná svalnatá záď  strmá, svalnatá plec, široká prsa, kratší hrudník  suchý fundament

27 ZBARVENÍ:  původně ve všech barvách  dnes bělouš, výjimečně hnědák, vraník

28 VLASTNOSTI:  charakteristická mechanika pohybu (klus – vysoká akce) pohybu (klus – vysoká akce)  pozdní, dlouhověký, konstitučně velmi tvrdý konstitučně velmi tvrdý  učenlivý, velmi dobře jezditelný jezditelný

29 POUŽITÍ:  jezdectví i vozatajství  především akademické jezdectví (Lipica, Vídeň) jezdectví (Lipica, Vídeň)

30 CHOVY:  Lipica (Slovinsko), Piber (Rakousko), Topoľčianky (Slovensko), Silvásvárad (Maďarsko) Silvásvárad (Maďarsko)

31 LINIE/KMENY:  PLUTO (1765 – bělouš, Dánsko)  CONVERSANO (1767 – vraník, Neapol)  MAESTOSO (1773 – bělouš, Kladruby n./L.)  FAVORY (1779 – plavák, Kladruby n./L.)  NEAPOLITANO (1790 – hnědák, Neapol)  SIGLAVY (1810 – bělouš, arab)  INCITÁTO (Maďarsko)  TULIPAN (1765 – bělouš, Chorvatsko)

32 VZNIK : ČR - hřebčín Kladruby nad Labem (1579) - hřebčín Kladruby nad Labem (1579) HISTORIE CHOVU:  potřeba koní pro dvorní ceremonie  především jezdecké (Lipicáni) a kočárové koně

33 HISTORIE CHOVU:  dovoz starošpanělských a staroitalských koní  produkce mohutného kočárového koně (galakarosiera) pro císařský dvůr a vojenskou potřebu  produkce mohutného kočárového koně (galakarosiera) pro císařský dvůr a vojenskou potřebu  původně všechny barvy (včetně strakošů)  poslední 2 století bělouši (císař) vraníci (církev) vraníci (církev)

34 HISTORIE CHOVU:  Stádo BĚLOUŠŮ: - založil dovezený vraník PEPPOLI (1764) - založil dovezený vraník PEPPOLI (1764) + jeho syn – bělouš IMPERATORE (1775) + jeho syn – bělouš IMPERATORE (1775) syn - bělouš GENERALE (1787) syn - bělouš GENERALE (1787) vnuk - bělouš GENERALISSIMUS (1797) vnuk - bělouš GENERALISSIMUS (1797)  samostatné kmeny  samostatné kmeny  Stádo VRANÍKŮ: - založili dovezení vraníci SACRAMOSO (1799) - založili dovezení vraníci SACRAMOSO (1799) NAPOLEONE (1845) NAPOLEONE (1845)  samostatné kmeny  samostatné kmeny (kmen Napoleone později zanikl)

35 HISTORIE CHOVU:  Vliv: mohutných koní z Dánska, arabských koní, lipických koní (FAVORY), orlovského klusáka (ORLOV, BARZOJ), andaluského koně (RUDOLFO), ale i A 1/1 (?)  Vrané stádo bylo ve 30. letech 20. stol. zrušeno a později regenerováno (prof. F. Bílek) ze zbylých jedinců (3 ♂ a 7 ♀ ) + starokladr. bělouši, lipicáni (PLUTO II., MAESTOSO I., NEAPOLITANO GRATIA, SIGLAVI PAKRA) + teplokrevné ♀, později fríský ♂ ROMKE a později regenerováno (prof. F. Bílek) ze zbylých jedinců (3 ♂ a 7 ♀ ) + starokladr. bělouši, lipicáni (PLUTO II., MAESTOSO I., NEAPOLITANO GRATIA, SIGLAVI PAKRA) + teplokrevné ♀, později fríský ♂ ROMKE

36 HISTORIE CHOVU:  DNES: linie/kmeny  Stádo BĚLOUŠŮ: GENERALE, GENERALISSIMUS, SACRAMOSO, FAVORY, RUDOLFO – v Kladrubech nad Labem – v Kladrubech nad Labem  Stádo VRANÍKŮ: SACRAMOSO, SOLO, SIGLAVI PAKRA, ROMKE – ve Slatiňanech – ve Slatiňanech

37 POPIS:  galakarosier středního až velkého tělesného rámce (KVH 160 - 166cm), (vraníci bývají větší)  těžší klabonosá hlava, vejčité oko, klenutý vysoko nasazený krk (labutí)  nevýrazný, dlouhý kohoutek, někdy volnější horní linie, skloněná záď  strmější lopatka  silnější fundament, suchý, kostnatý s pevnými klouby, široká, tvrdá kopyta

38 ZBARVENÍ:  bělouš, vraník (i výjimky!)

39 VLASTNOSTI:  charakteristická mechanika pohybu (vysoká karpální akce, pohybu (vysoká karpální akce, kadencovaný klus) kadencovaný klus)  pozdní, dlouhověký, konstitučně velmi tvrdý konstitučně velmi tvrdý  klidný temperament

40 POUŽITÍ:  vozatajství, reprezentativní kočárové zápřeže  jízda koňmo, cirkusová drezura, „barokní ježdění“  městská policie

41 VZNIK : Rusko - hřebčín Chrenovoj - hřebčín Chrenovoj HISTORIE CHOVU:  hrabě A. G. Orlov – Česmenský choval koně na podkladu španělské a arabské krve s cílem vytvořit nový typ klusáka (popř. rychlého kočárového koně)

42 HISTORIE CHOVU:  Základem chovu byl arabský ♂ SMETANKA + jeho syn POLKAN I. syn BARS I. (1784)  zakladatel nového plemene syn BARS I. (1784)  zakladatel nového plemene  Pro upevňování klusových schopností byla použita příbuzenská plemenitba.  Pro  rychlosti „přilití krve“ A1/1, dále čistokrevná plemenitba, selekce v klusáckých dostizích.

43 POPIS:  ušlechť., harm., kočárový kůň středního až většího obdélníkového tělesného rámce (KVH 156 - 172cm)  těžší, suchá, mírně klabonosá hlava,  delší, často labutí krk, vysoko nasazený  volnější delší hřbet,  svalnatá plec  silnější, suchý, kostnatý fundament  Typová proměnlivost (hlava, tvar zádě)

44 ZBARVENÍ:  nejčastěji bělouš, (hnědák, vraník)

45 POUŽITÍ:  klusácké dostihy,  vozatajství, lehký tah, „ruská trojka“  korekce plemen (Např.: orlovský klusák x americký klusák = ruský klusák) x americký klusák = ruský klusák)

46 VZNIK : USA HISTORIE CHOVU:  indiáni kmene Nez - percé lovili a krotili zdivočelé koně španělského původu  jméno podle kraje, ze kterého pochází, řeka Palouse  barevní koně indiánů = PALOUSE - HORSES

47 HISTORIE CHOVU:  dnešní Appaloosy vznikly křížením: PALOUSE HORSES X QUARTER HORSES

48 POPIS:  menší až střední tělesný rámec (KVH 147 - 157cm)  těžší, klínovitá hlava,  svalnatý, rovný krk  středně vysoko nasazený krk, delší kohoutek  dobrá horní linie, svalnatá záď  strmější, delší plec, hluboká, široká hruď  suchý, středně silný fundament (jako QH)

49 ZBARVENÍ:  různé druhy parciálního albinismu  více na www.appaloosa.cz  barevné varianty (typy): 1) LEOPARD: – „tygr, hermelín“ – „tygr, hermelín“ – bílý, tmavé skvrny po těle po těle

50 ZBARVENÍ:  FEW – SPOT: – celý bílý, pouze – celý bílý, pouze několik tmavých několik tmavých skvrn skvrn

51 ZBARVENÍ: 2) SNOWFLAKE: – „sněhová vločka“ – „sněhová vločka“ – tmavé zbarvení – tmavé zbarvení se světlými skvrnami se světlými skvrnami po těle,nejvíce po těle, nejvíce na zádi na zádi

52 ZBARVENÍ: 3) BLANKET („deka“):  a) SPOTTED BLANKET – „skvrnitá deka“ – „skvrnitá deka“ – tmavý kůň s bílým – tmavý kůň s bílým „pláštěm se skvrnami“ „pláštěm se skvrnami“ na zádi na zádi

53 ZBARVENÍ:  b) WHITE BLANKET – „bílá deka“ – „bílá deka“ – tmavý kůň s bílým – tmavý kůň s bílým „pláštěm bez skvrn“ „pláštěm bez skvrn“ na zádi na zádi

54 ZBARVENÍ: 4) ROAN: – „prokvetlý“ – „prokvetlý“ po celém těle po celém těle

55 ZBARVENÍ: 5) FROST: – „mráz, jinovatka“ – „mráz, jinovatka“ – drobné bílé skvrnky – drobné bílé skvrnky hlavně na zádi, jsou hlavně na zádi, jsou větvené větvené

56 ZBARVENÍ – další:  (RAINDROPS): – „dešťové kapky“ – „dešťové kapky“ – bílý kůň má po sobě – bílý kůň má po sobě tmavě skvrny protáhlého tmavě skvrny protáhlého tvaru tvaru

57 ZBARVENÍ - další:  (MARBLE): – „mramorový“ – „mramorový“ – má rozseté pestré – má rozseté pestré skvrny po celém těle skvrny po celém těle

58 DALŠÍ ZNAKY:  skvrnitá kůže okolo očí, huby, pohlavních orgánů, řitního otvoru, vemínka,…  výrazné oční bělmo  pruhovaná kopytní rohovina  pravá appaloosa má americký registrační znak

59 VLASTNOSTI:  konstitučně tvrdý kůň, vytrvalý  jistá mechanika pohybu ve členitém terénu

60 POUŽITÍ:  westernové ježdění, westernové soutěže  honácký (dobytkářský) kůň, jezdectví, chov


Stáhnout ppt "PLEMENA KONÍ. Rozdělení podle fylogenetického původu do 4 plemenných skupin: a)Skupina koní stepních (mongolských) b) Skupina koní orientálních (východních)"

Podobné prezentace


Reklamy Google