Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLEMENA KONÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLEMENA KONÍ."— Transkript prezentace:

1 PLEMENA KONÍ

2 PLEMENA KONÍ - opakování
Rozdělení podle fylogenetického původu do 4 plemenných skupin: Skupina koní stepních (mongolských) Skupina koní orientálních (východních) – podskupina íránských koní – podskupina arabských koní – podskupina tarpánovitých koní – podskupina starošpanělských koní – podskupina anglických koní Skupina koní okcidentálních (západních) Skupina koní nordických (severských)

3 PLEMENA SKUPINY KONÍ ORIENTÁLNÍCH (VÝCHODNÍCH)
PODSKUPINA KONÍ STAROŠPANĚLSKÝCH domestikační centrum oblast Pyrenejského poloostrova

4 ZAŘAZENÁ PLEMENA ALBINO KLADRUBSKÝ ALTER-REAL KNABSTRUPSKÝ ANDALUSKÝ
LIPICÁN APPALOOSA LUSITÁNSKÝ CAMARQUE MURGESSKÝ CRIOLLO ORLOVSKÝ KLUSÁK FREDERIK- PALOMINO SBORGSKÝ FRÍSKÝ

5 - hřebčín Jerez de la Frontera Pura razza espaňola (PRE)
ANDALUSKÝ KŮŇ VZNIK: Španělsko (Andalusie) - hřebčín Jerez de la Frontera původně: Starošpanělský kůň dnes mezinárodní název : Pura razza espaňola (PRE)

6 ANDALUSKÝ KŮŇ HISTORIE CHOVU: 3 teorie vzniku:
zušlechtěním původního pyrenejského koně berberským a arabským koněm (maurské války) - nejpravděpodobnější přímý potomek dovezených numidských klisen (punské války) potomek Equus ibericus + vliv berbera

7 ANDALUSKÝ KŮŇ HISTORIE CHOVU:
typ ušlechtilého koně GENETI (krásní, harmoničtí), z nich ti „nejčistší“ = = CARTUCHA ( stol.) typ méně ušlechtilého koně VILLANOS (robustnější, pracovně výkonní) ( stol.)

8 ANDALUSKÝ KŮŇ POPIS: střední tělesný rámec (KVH 154 - 157cm)
hlava ušlechtilá, mírně klabonosá vysoko nasazený, silný labutí krk s bohatou hřívou hluboká, široká hruď svalnatá, skloněná až srázná záď kostnatý fundament

9 ANDALUSKÝ KŮŇ ZBARVENÍ: bělouš, hnědák,
méně vraník, žluťák, plavák, ojediněle ryzák

10 ANDALUSKÝ KŮŇ VLASTNOSTI: velmi dobrá mechanika pohybu (klus – vysoká
akce, cval – kratší a vyšší) inteligentní, učenlivý, dobrý charakter velmi dobře jezditelný:  předpoklady pro drezuru (na skvělé přiježděnosti byla postavena vojenská jezdecká taktika)  využití k ceremoniálním účelům

11 ANDALUSKÝ KŮŇ POUŽITÍ:
jezdectví, hlavně drezura (akademické i sportovní ježdění), corrida, (vozatajství), výstavy, korekce jiných plemen,…

12 VZNIK : Portugalsko HISTORIE CHOVU: varianta andaluského koně
LUSITANO VZNIK : Portugalsko HISTORIE CHOVU: varianta andaluského koně

13 LUSITANO POPIS: hrubší tělesná stavba klabonosá hlava

14 VZNIK : Portugalsko HISTORIE CHOVU: varianta andaluského koně
ALTER - REAL VZNIK : Portugalsko HISTORIE CHOVU: varianta andaluského koně

15 ALTER - REAL POPIS: ušlechtilý „štičí“ profil hlavy

16 (bažinaté, písčitohlinité pastviny)
CAMARQUE VZNIK : jižní Francie (bažinaté, písčitohlinité pastviny) HISTORIE CHOVU: koně okcidentálního typu zušlechťovány arabem a berberem (maurské války) původně polodivoký chov vliv také andaluských, dánských, A 1/1, angloarabských ♂,…

17 CAMARQUE POPIS: malý tělesný rámec (KVH 135 - 148cm)
klínovitá, klabonosá hlava, rozkleslé uši krátký fundament („koně s plovacími blánami“)

18 CAMARQUE ZBARVENÍ: bělouš

19 CAMARQUE POUŽITÍ: jízda koňmo, honácký kůň, corrida

20 FRÍSKÝ KŮŇ VZNIK : Holandsko (sever) HISTORIE CHOVU:
mohutní místní koně zušlechťovány arabem, pak andalusanem v době obliby klusáckých dostihů – vliv hackney + koně s klusovými schopnostmi kolem 2. světové války návrat ke šlechtění na schopnost v tahu

21 FRÍSKÝ KŮŇ POPIS: střední tělesný rámec (KVH 152 - 158cm)
těžší, klínovitá hlava vysoko nasazený, klenutý krk nevýrazný kohoutek dlouhá, volnější horní linie srázná záď s vysoko nasazeným ocasem strmá, svalnatá plec, hlubší a širší hrudník silný, méně suchý fundament, výrazné rousy, široká kopyta

22 FRÍSKÝ KŮŇ ZBARVENÍ: pouze vraník bez odznaků

23 FRÍSKÝ KŮŇ POUŽITÍ: tah, vozatajství klasická (i cirkusová) drezura
výstavy, show jízda koňmo (barokní ježdění, dámský sed,…)

24 LIPICKÝ KŮŇ VZNIK : Slovinsko - hřebčín Lipica (1580) HISTORIE CHOVU:
potřeba jezdeckého a kočárového koně pro císařský dvůr stádo: 24 ♀ starošp. + 3 ♂ andaluští později vliv špaň.-neapol. a italských, ale i dánských a holandských

25 LIPICKÝ KŮŇ HISTORIE CHOVU:
běžná byla výměna chovných ♀, ♂ mezi kladrubským a lipickým hřebčínem selekce ♂ byla prováděna španělskou dvorní jízdárnou ve Vídni po roce – chov jezdeckého koně  vliv araba

26 LIPICKÝ KŮŇ POPIS: menší až střední tělesný rámec (KVH 152 - 157cm)
ušlechtilá, mírně klabonosá hlava, výrazné oko, svalnatý, silný, vysoko nasazený klenutý krk nevýrazný kohoutek, dobrá horní linie (někdy volnější), skloněná svalnatá záď strmá, svalnatá plec, široká prsa, kratší hrudník suchý fundament

27 LIPICKÝ KŮŇ ZBARVENÍ: původně ve všech barvách
dnes bělouš, výjimečně hnědák, vraník

28 LIPICKÝ KŮŇ VLASTNOSTI: charakteristická mechanika
pohybu (klus – vysoká akce) pozdní, dlouhověký, konstitučně velmi tvrdý učenlivý, velmi dobře jezditelný

29 LIPICKÝ KŮŇ POUŽITÍ: jezdectví i vozatajství především akademické
jezdectví (Lipica, Vídeň)

30 LIPICKÝ KŮŇ CHOVY: Lipica (Slovinsko), Piber (Rakousko), Topoľčianky (Slovensko), Silvásvárad (Maďarsko)

31 LIPICKÝ KŮŇ LINIE/KMENY: PLUTO (1765 – bělouš, Dánsko)
CONVERSANO (1767 – vraník, Neapol) MAESTOSO (1773 – bělouš, Kladruby n./L.) FAVORY (1779 – plavák, Kladruby n./L.) NEAPOLITANO (1790 – hnědák, Neapol) SIGLAVY (1810 – bělouš, arab) INCITÁTO (Maďarsko) TULIPAN (1765 – bělouš, Chorvatsko)

32 - hřebčín Kladruby nad Labem (1579)
STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ VZNIK : ČR - hřebčín Kladruby nad Labem (1579) HISTORIE CHOVU: potřeba koní pro dvorní ceremonie  především jezdecké (Lipicáni) a kočárové koně

33 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ HISTORIE CHOVU:
dovoz starošpanělských a staroitalských koní  produkce mohutného kočárového koně (galakarosiera) pro císařský dvůr a vojenskou potřebu původně všechny barvy (včetně strakošů) poslední 2 století bělouši (císař) vraníci (církev)

34 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ - založil dovezený vraník PEPPOLI (1764)
HISTORIE CHOVU: Stádo BĚLOUŠŮ: - založil dovezený vraník PEPPOLI (1764) + jeho syn – bělouš IMPERATORE (1775) syn - bělouš GENERALE (1787) vnuk - bělouš GENERALISSIMUS (1797)  samostatné kmeny Stádo VRANÍKŮ: - založili dovezení vraníci SACRAMOSO (1799) NAPOLEONE (1845) (kmen Napoleone později zanikl)

35 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ HISTORIE CHOVU:
Vliv: mohutných koní z Dánska, arabských koní, lipických koní (FAVORY), orlovského klusáka (ORLOV, BARZOJ), andaluského koně (RUDOLFO), ale i A 1/1 (?) Vrané stádo bylo ve 30. letech 20. stol. zrušeno a později regenerováno (prof. F. Bílek) ze zbylých jedinců (3♂ a 7♀) + starokladr. bělouši, lipicáni (PLUTO II., MAESTOSO I., NEAPOLITANO GRATIA, SIGLAVI PAKRA) + teplokrevné ♀, později fríský ♂ ROMKE

36 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ HISTORIE CHOVU: DNES: linie/kmeny
Stádo BĚLOUŠŮ: GENERALE, GENERALISSIMUS, SACRAMOSO, FAVORY, RUDOLFO – v Kladrubech nad Labem Stádo VRANÍKŮ: SACRAMOSO, SOLO, SIGLAVI PAKRA, ROMKE – ve Slatiňanech

37 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ POPIS:
galakarosier středního až velkého tělesného rámce (KVH cm), (vraníci bývají větší) těžší klabonosá hlava, vejčité oko, klenutý vysoko nasazený krk (labutí) nevýrazný, dlouhý kohoutek, někdy volnější horní linie, skloněná záď strmější lopatka silnější fundament, suchý, kostnatý s pevnými klouby, široká, tvrdá kopyta

38 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ ZBARVENÍ: bělouš, vraník (i výjimky!)

39 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ VLASTNOSTI: charakteristická mechanika
pohybu (vysoká karpální akce, kadencovaný klus) pozdní, dlouhověký, konstitučně velmi tvrdý klidný temperament

40 STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ POUŽITÍ:
vozatajství, reprezentativní kočárové zápřeže jízda koňmo, cirkusová drezura, „barokní ježdění“ městská policie

41 ORLOVSKÝ KLUSÁK VZNIK : Rusko - hřebčín Chrenovoj HISTORIE CHOVU:
hrabě A. G. Orlov – Česmenský choval koně na podkladu španělské a arabské krve s cílem vytvořit nový typ klusáka (popř. rychlého kočárového koně)

42 ORLOVSKÝ KLUSÁK HISTORIE CHOVU:
Základem chovu byl arabský ♂ SMETANKA + jeho syn POLKAN I. syn BARS I. (1784)  zakladatel nového plemene Pro upevňování klusových schopností byla použita příbuzenská plemenitba. Pro  rychlosti „přilití krve“ A1/1, dále čistokrevná plemenitba, selekce v klusáckých dostizích.

43 ORLOVSKÝ KLUSÁK POPIS:
ušlechť., harm., kočárový kůň středního až většího obdélníkového tělesného rámce (KVH cm) těžší, suchá, mírně klabonosá hlava, delší, často labutí krk, vysoko nasazený volnější delší hřbet, svalnatá plec silnější, suchý, kostnatý fundament  Typová proměnlivost (hlava, tvar zádě)

44 ORLOVSKÝ KLUSÁK ZBARVENÍ: nejčastěji bělouš, (hnědák, vraník)

45 ORLOVSKÝ KLUSÁK POUŽITÍ: klusácké dostihy,
vozatajství, lehký tah, „ruská trojka“ korekce plemen (Např.: orlovský klusák x americký klusák = ruský klusák)

46 APPALOOSA VZNIK : USA HISTORIE CHOVU:
indiáni kmene Nez - percé lovili a krotili zdivočelé koně španělského původu jméno podle kraje, ze kterého pochází, řeka Palouse  barevní koně indiánů = PALOUSE -HORSES

47 APPALOOSA HISTORIE CHOVU: dnešní Appaloosy vznikly křížením:
PALOUSE HORSES X QUARTER HORSES

48 APPALOOSA POPIS: menší až střední tělesný rámec (KVH 147 - 157cm)
těžší, klínovitá hlava, svalnatý, rovný krk středně vysoko nasazený krk, delší kohoutek dobrá horní linie, svalnatá záď strmější, delší plec, hluboká, široká hruď suchý, středně silný fundament (jako QH)

49 APPALOOSA ZBARVENÍ: různé druhy parciálního albinismu
více na barevné varianty (typy): LEOPARD: – „tygr, hermelín“ – bílý, tmavé skvrny po těle

50 APPALOOSA ZBARVENÍ: FEW – SPOT: – celý bílý, pouze několik tmavých
skvrn

51 APPALOOSA ZBARVENÍ: SNOWFLAKE: – „sněhová vločka“ – tmavé zbarvení
se světlými skvrnami po těle, nejvíce na zádi

52 APPALOOSA ZBARVENÍ: BLANKET („deka“): a) SPOTTED BLANKET
– „skvrnitá deka“ – tmavý kůň s bílým „pláštěm se skvrnami“ na zádi

53 APPALOOSA ZBARVENÍ: b) WHITE BLANKET – „bílá deka“ – tmavý kůň s bílým
„pláštěm bez skvrn“ na zádi

54 APPALOOSA ZBARVENÍ: ROAN: – „prokvetlý“ po celém těle

55 APPALOOSA ZBARVENÍ: FROST: – „mráz, jinovatka“ – drobné bílé skvrnky
hlavně na zádi, jsou větvené

56 APPALOOSA ZBARVENÍ – další: (RAINDROPS): – „dešťové kapky“
– bílý kůň má po sobě tmavě skvrny protáhlého tvaru                         

57 APPALOOSA ZBARVENÍ - další: (MARBLE): – „mramorový“
– má rozseté pestré skvrny po celém těle

58 APPALOOSA DALŠÍ ZNAKY:
skvrnitá kůže okolo očí, huby, pohlavních orgánů, řitního otvoru, vemínka,… výrazné oční bělmo pruhovaná kopytní rohovina pravá appaloosa má americký registrační znak

59 APPALOOSA VLASTNOSTI: konstitučně tvrdý kůň, vytrvalý
jistá mechanika pohybu ve členitém terénu

60 APPALOOSA POUŽITÍ: westernové ježdění, westernové soutěže
honácký (dobytkářský) kůň, jezdectví, chov


Stáhnout ppt "PLEMENA KONÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google