Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 schopnost překonat větší vnější odpor nebo hmotnostní zátěž (pomocí svalového úsilí)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " schopnost překonat větší vnější odpor nebo hmotnostní zátěž (pomocí svalového úsilí)"— Transkript prezentace:

1

2  schopnost překonat větší vnější odpor nebo hmotnostní zátěž (pomocí svalového úsilí)

3  limitovanost funkcí kosterních svalů  závislost na: › průřezu svalu (40-60N/cm2) › typu svalových vláken  rychlá bílá glykolytická  rychlá bledě červená oxidativní  pomalá červená oxidativní › intra a intermuskulární koordinaci › energetické připravenosti › volním úsilí a motivaci

4  Maximální síla největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém při volní kontrakci  Rychlá síla co největší silový impuls v čase, který je třeba pro vykonání pohybu › dále se dělí na:  sílu startovní  sílu explozivní

5  Reaktivní síla umožňuje vyvinout co možní největší výkon při excentricko-koncentrických činnostech  Vytrvalostní síla schopnost odolávat únavě organismu při dlouhodobém silovém výkonu › dále se dělí na:  dynamickou  statickou

6 Silové schopnosti staticko-silové schopnosti dynamicko- silové schopnosti explozivně- silové schopnosti amortizační silové schopnosti (Čelikovský, 1979)

7  tzv. výbušná síla  schopnost k jednorázovému projevu maximální svalové síly v nejkratším čase  příklady: › atletické skoky, › vrhy › údery v boxu…

8  laboratorní diagnostika › dynamografie (časový průběh síly)  terénní diagnostika › motorické testy  úkoly typu: skoky, výskoky, vrhy, hody  příklady:  skok do dálky z místa  hod medicimbalem

9  schopnost k jednorázovému nebo opakovanému projevu svalové síly při překonávání většího vnějšího odporu a uplatňovaná v pohybu  příklady: › veslování › cyklistika › gymnastika…

10  laboratorní diagnostika › ergometry - hodnocení vykonané práce  terénní diagnostika › motorické testy  úkoly typu:  max. počet opakováni do odmítnutí  max. počet v časovém limitu  zadaný počet opakování v nejkratším čase  příklady:  opakované shyby  kliky  lehy - sedy apod.

11  schopnost k jednorázovému volnímu projevu svalové síly proti pevnému odporu  příklady: › vzpírání › úpolové disciplíny

12  laboratorní diagnostika › měření maximální volní kontrakce jako fyzikální veličiny › přístroje - dynamometry (siloměry) › tlak, rotace apod. proti pevnému odporu  terénní diagnostika › motorické testy  příklady:  stisk ruky  zádový zdvih  flexe a extenze v kloubech

13  během ontogeneze výrazné změny úrovně silových schopností  do 20ti let pozitivní změny  20-30 let kulminace a potom postupný regres silových schopností  odhaduje se, že v 60ti letech si člověk uchová 80 % původního silového potenciálu  nejvýrazněji se mění maximální síla  největší bisexuální rozdíly se objevují mezi 20-30ti lety

14  musí být přizpůsoben věku a pohlaví  v pubertě (8-11 let) jsou kosti již dostatečně vyvinuty › mírné posilování  11-13 let – strukturální přestavba kostní architektury › nežádoucí změny kosterního systému  ukončený vývoj dlouhých kostí (na konci puberty, v adolescenci) › podmínky pro zahájení plného rozvoje silových schopností  adolescence - senzitivní období pro rozvoj silových schopností

15  metody přirozené › pracují jen s váhou vlastního těla, můžeme si přivodit svalovou dysbalanci  metody s využitím volné zátěže – činky › během posilování je zapojen celý organismus › využívá se protipohybů – používáme i elastickou energii v úponech a šlachách  posilovací stroje › eliminace možnosti zranění

16  vztah mezi sílou a rychlostí podle Hillových principů  čím stoupá rychlost, tím je menší síla

17  velikost odporu  rychlost provedení  počet opakování  interval odpočinku  způsob odpočinku  jejich kombinací lze vyvolávat rozvoj jednotlivých druhů silových schopností

18  metoda maximálních úsilí › překonávání nejvyšších odporů (95 - 100%), rychlost pohybu malá, opakování 1-3x  hypertrofie svalu  metoda opakovaných úsilí › překonávání nemaximální zátěže ( 60 - 85 %), nemaximální rychlost, opakování 8-15x  největší hypertrofie ze všech metod  metoda excentrických úsilí › hodnota vnějšího odporu je větší, než hodnota maximální síly v daném pohybu, brzdivá práce svalů, činností svalů se pohyb zpomaluje; nutné speciální posilovací vybavení  metoda izometrická › svalová činnost zaměřená proti pevné opoře po dobu 5–12 s, opakování 3x, úsilí má být postupně zvyšováno, vhodné využití 4-5 různých cvičení, chybí nervosvalová koordinace

19  metoda plyometrická (rázová) › snaha po dosažení maximálně rychlé ( výbušné ) kontrakce, tonizace svalu ( předpětí ) předchází vlastnímu aktivnímu pohybu  metoda izokinetická › klade stejné nároky na svalové úsilí ve všech bodech pohybu zařízení na principu setrvačníku, hydraulického odporu, která zajišťují maximální napětí svalů při konstantní rychlosti pohybu  metoda rychlostní › střední velikost odporu (30 - 60 %), vysoká rychlost pohybu  metoda vytrvalostní › velikost odporu 30 - 40% maxima, opakování 20 - 50x (do vyčerpání)  metoda pyramidová › velikost odporu má vzestupný a sestupný charakter

20  Čelikovský a kol. (1979). Antropomotorika. Praha : SPN.  Collins, DR. & Hodges, PB. (2001). A Comprehensive Guide to Sports Skills Tests and Measurement. Lanham : The Scarecrow Press.Inc.  Rychtecký, A. & Fialová, L. (1998). Didaktika školní a tělesné výchovy. Praha : Karolinum.  Holding, DH. (ed.). (1989). Human skills. New York : Wiley.  Měkota, K. & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc : UPOL.  Měkota, K. & Cuberek, R. (2007). Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc : UPOL.

21


Stáhnout ppt " schopnost překonat větší vnější odpor nebo hmotnostní zátěž (pomocí svalového úsilí)"

Podobné prezentace


Reklamy Google