Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie"— Transkript prezentace:

1 Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie
Silové schopnosti Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK

2 Silové schopnosti schopnost překonat větší vnější odpor nebo hmotnostní zátěž (pomocí svalového úsilí)

3 Biologická podstata silových schopností
limitovanost funkcí kosterních svalů závislost na: průřezu svalu (40-60N/cm2) typu svalových vláken rychlá bílá glykolytická rychlá bledě červená oxidativní pomalá červená oxidativní intra a intermuskulární koordinaci energetické připravenosti volním úsilí a motivaci

4 Struktura silových schopností – Měkota & Novosad
Maximální síla největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém při volní kontrakci Rychlá síla co největší silový impuls v čase, který je třeba pro vykonání pohybu dále se dělí na: sílu startovní sílu explozivní

5 Struktura silových schopností – Měkota & Novosad
Reaktivní síla umožňuje vyvinout co možní největší výkon při excentricko-koncentrických činnostech Vytrvalostní síla schopnost odolávat únavě organismu při dlouhodobém silovém výkonu dále se dělí na: dynamickou statickou

6 Struktura silových schopností - tradiční
(Čelikovský, 1979)

7 Explozivně silové schopnosti
tzv. výbušná síla schopnost k jednorázovému projevu maximální svalové síly v nejkratším čase příklady: atletické skoky, vrhy údery v boxu…

8 Diagnostika explozivně silových schopností
laboratorní diagnostika dynamografie (časový průběh síly) terénní diagnostika motorické testy úkoly typu: skoky, výskoky, vrhy, hody příklady: skok do dálky z místa hod medicimbalem

9 Dynamicko silová schopnost
schopnost k jednorázovému nebo opakovanému projevu svalové síly při překonávání většího vnějšího odporu a uplatňovaná v pohybu příklady: veslování cyklistika gymnastika…

10 Diagnostika dynamicko silových schopností
laboratorní diagnostika ergometry - hodnocení vykonané práce terénní diagnostika motorické testy úkoly typu: max. počet opakováni do odmítnutí max. počet v časovém limitu zadaný počet opakování v nejkratším čase příklady: opakované shyby kliky lehy - sedy apod.

11 Statickosilová schopnost
schopnost k jednorázovému volnímu projevu svalové síly proti pevnému odporu příklady: vzpírání úpolové disciplíny

12 Diagnostika staticko silových schopností
laboratorní diagnostika měření maximální volní kontrakce jako fyzikální veličiny přístroje - dynamometry (siloměry) tlak, rotace apod. proti pevnému odporu terénní diagnostika motorické testy příklady: stisk ruky zádový zdvih flexe a extenze v kloubech

13 Vývoj silových schopností
během ontogeneze výrazné změny úrovně silových schopností do 20ti let pozitivní změny 20-30 let kulminace a potom postupný regres silových schopností odhaduje se, že v 60ti letech si člověk uchová 80 % původního silového potenciálu nejvýrazněji se mění maximální síla největší bisexuální rozdíly se objevují mezi 20-30ti lety

14 Rozvoj silových schopností
musí být přizpůsoben věku a pohlaví v pubertě (8-11 let) jsou kosti již dostatečně vyvinuty mírné posilování 11-13 let – strukturální přestavba kostní architektury nežádoucí změny kosterního systému ukončený vývoj dlouhých kostí (na konci puberty, v adolescenci) podmínky pro zahájení plného rozvoje silových schopností adolescence - senzitivní období pro rozvoj silových schopností

15 Metody rozvoje silových schopností
metody přirozené pracují jen s váhou vlastního těla, můžeme si přivodit svalovou dysbalanci metody s využitím volné zátěže – činky během posilování je zapojen celý organismus využívá se protipohybů – používáme i elastickou energii v úponech a šlachách posilovací stroje eliminace možnosti zranění

16 Vztah mezi sílou a rychlostí
vztah mezi sílou a rychlostí podle Hillových principů čím stoupá rychlost, tím je menší síla

17 Metodotvorní činité rozvoje silových schopností
velikost odporu rychlost provedení počet opakování interval odpočinku způsob odpočinku jejich kombinací lze vyvolávat rozvoj jednotlivých druhů silových schopností

18 Metody rozvoje maximální síly
metoda maximálních úsilí překonávání nejvyšších odporů ( %), rychlost pohybu malá, opakování 1-3x  hypertrofie svalu metoda opakovaných úsilí překonávání nemaximální zátěže ( %), nemaximální rychlost, opakování 8-15x  největší hypertrofie ze všech metod metoda excentrických úsilí hodnota vnějšího odporu je větší, než hodnota maximální síly v daném pohybu, brzdivá práce svalů, činností svalů se pohyb zpomaluje; nutné speciální posilovací vybavení metoda izometrická svalová činnost zaměřená proti pevné opoře po dobu 5–12 s, opakování 3x, úsilí má být postupně zvyšováno, vhodné využití 4-5 různých cvičení , chybí nervosvalová koordinace

19 Metody rozvoje dynamicko silových schopností
metoda plyometrická (rázová) snaha po dosažení maximálně rychlé ( výbušné ) kontrakce, tonizace svalu ( předpětí ) předchází vlastnímu aktivnímu pohybu metoda izokinetická klade stejné nároky na svalové úsilí ve všech bodech pohybu zařízení na principu setrvačníku, hydraulického odporu, která zajišťují maximální napětí svalů při konstantní rychlosti pohybu metoda rychlostní střední velikost odporu ( %), vysoká rychlost pohybu metoda vytrvalostní velikost odporu % maxima, opakování x (do vyčerpání) metoda pyramidová velikost odporu má vzestupný a sestupný charakter

20 Literatura Čelikovský a kol. (1979). Antropomotorika. Praha : SPN.
Collins, DR. & Hodges, PB. (2001). A Comprehensive Guide to Sports Skills Tests and Measurement. Lanham : The Scarecrow Press.Inc. Rychtecký, A. & Fialová, L. (1998). Didaktika školní a tělesné výchovy. Praha : Karolinum. Holding, DH. (ed.). (1989). Human skills. New York : Wiley. Měkota, K. & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc : UPOL. Měkota, K. & Cuberek, R. (2007). Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc : UPOL.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google