Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství II"— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství II
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 10. Schodiště IV – návrh konstrukce schodiště

4 Legenda Klíčové pojmy Cíle kapitoly Čas potřebný ke studiu kapitoly
schodišťové rameno, stupeň, podesta, sklon schodiště Cíle kapitoly -seznámení se s názvoslovím schodiště, -orientace v rozdělení schodišť dle různých kritérií. - seznámení s požární bezpečností schodiště Čas potřebný ke studiu kapitoly 5 hodin

5 10.1 Osvětlení schodiště a funkce požární únikové zóny
Faktory ovlivňující denní osvětlení:  poloha okna,  U osvětlení schodišť rozeznáváme tři druhy osvětlení: celková plocha osvětlovacích otvorů, poloha schodišťového prostoru vůči budově, osvětlení denním světlem, orientace osvětlovacích otvorů vzhledem ke světovým stranám osvětlení umělým světlem, osvětlení kombinovaným světlem koeficienty odrazu jednotlivých ploch před osvětlovacím prostorem, Denní osvětlení je určeno: koeficienty odrazu vnitřních povrchů.  slunečním světlem, Umělé osvětlení určují dvě základní kritéria: oblohovým světlem, intenzita (přesněji střední intenzita osvětlení En min. 100 lx, odraženým světlem jednak od vnějších, jednak od vnitřních zdrojů. umístění zdroje umělého osvětlení

6 10.1.2 Požární bezpečnost schodiště
Vztah schodiště k požárnímu riziku objektu: objekty se dělí na požární úseky (PÚ), každý PÚ se samostatně dimenzuje, posuzuje a určuje se u něho požární riziko, oddělení PÚ by mělo být provedeno pokud možno ze stavebních konstrukcí s velkou požární odolností, evakuace osob probíhá chráněnými únikovými cestami, únikové cesty, jejich vybavení a dimenze se zařazují do kategorií v závislosti na počtu evakuovaných osob, rychlosti odhořívání, výšce objektu, námaze při úniku (po rovině, nahoru nebo dolů), proti přestupu ohně z budovy na budovu se určují minimální odstupy, technické a technologické rozvody, prostupy a vzduchotechnika musí být osazeny tak, aby neumožňovaly vznik a šíření požáru, hasiči musí mít přímý přístup svých jednotek a technického zařízení k objektu, hasiči musí mít zajištěny vnitřní přístupové cesty, s vnějším zásahem se uvažuje do výšky 22,5 m.

7 10.1.2 Požární bezpečnost schodiště
Schodiště tvoří nechráněné únikové cesty v těchto případech: při spojení podlaží s volným prostranstvím, není-li výškový rozdíl větší než 9 m, za předpokladu, že není překročena její mezní délka; při spojení dvou podzemních podlaží; při spojení podzemního podlaží s volným prostranstvím; při spojení 1.PP a NP s tou podmínkou, že je tato nechráněná úniková cesta oddělená, popř. oddělitelná od ostatních prostorů v nadzemních podlažích (tj. i od chráněných únikových cest). Ve většině případů však jsou schodiště navrhována jako chráněné únikové cesty. Rozeznáváme tři základní typy na základě maximální délky možného pobytu:

8 10.1.2 Požární bezpečnost schodiště
Požadavky na chráněné únikové cesty: Chráněná úniková cesta typu A: Chráněná úniková cesta typu C: Chráněná úniková cesta typu B: Platí podmínky jako u cesty typu A a navíc: napojení na ostatní prostory musí být provedeno přes požární předsíň o min.ploše 5 m2 se samostatným větráním (otvorem min.1,4 m2) nebo alespoň pomocí větracích průduchů o rozměrech cca 500 x 300 mm s vývodem vzduchu u stropu; od ostatních PÚ musí být oddělena požárními uzávěry otvorů; Platí podmínky jako u cesty typu B a navíc: schodiště i předsíň musí mít přetlakovou ventilaci proti vnikání kouře; musí být přirozeně nebo uměle odvětraná; množství přiváděného vzduchu za hodinu musí být 10x větší než je objem větraného prostoru; přetlak mezi schodištěm a předsíní musí být min. 25 Pa, max.100 Pa, stejně tak přetlak mezi předsíní a sousedními PÚ 25 Pa; při umělém větrání musí být nezbytně 10 minut zajištěn přívod vzduchu; přetlaková ventilace musí mít náhradní zdroj elektrického proudu se samočinným spínačem; předsíň je na ostatní PÚ napojena požárními uzávěry otvorů; nezbytný je také odvod vzduchu nejčastěji šachtou, popř. průduchy; dveře mezi schodištěm a předsíní musí zabraňovat šíření kouře; při dodávce vzduchu pro přetlakové větrání ze spodní úrovně chráněné únikové cesty do požární výšky ≤ 45 m nemusí být užito vzduchovodů. Při dodávce vzduchu z horní úrovně chráněné únikové cesty nebo při dodávce ze spodní úrovně chráněné únikové cesty o požární výšce > 45 m, musí být užito vzduchovodů. musí mít alespoň elektrické osvětlení, nemá-li nouzové osvětlení; musí být vybavené nouzovým osvětlením min. 2 lx; v objektech vyšších než 22,5 m by mělo být kromě přirozeného větrání aplikováno též větrání umělé.

9 Legenda Studijní materiály Základní literatura:
WITZANY, J. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN ŠILAROVÁ, Š. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN ČSN :2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Doporučené studijní zdroje: HORNIAKOVA, L. a kol., Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL KPS. MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN   Otázky a úkoly 1) Jaké jsou rozdíly mezi únikovou cestou typu A a B ? 2) Jaké znáte základní druhy osvětlení schodiště ?

10 Legenda Klíč k řešení otázek Použitá literatura
Odpověď : „Viz výklad.“ Použitá literatura WITZANY, J. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN ŠILAROVÁ, Š. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN ČSN :2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. HORNIAKOVA, L. a kol., Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL KPS. MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN Přednášky doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství II"

Podobné prezentace


Reklamy Google