Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 10. SCHODIŠTĚ IV – NÁVRH KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

5 LEGENDA K LÍČOVÉ POJMY schodišťové rameno, stupeň, podesta, sklon schodiště C ÍLE KAPITOLY -seznámení se s názvoslovím schodiště, -orientace v rozdělení schodišť dle různých kritérií. - seznámení s požární bezpečností schodiště Č AS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 5 hodin

6 10.1 OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ A FUNKCE POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ ZÓNY 10.1.1 Osvětlení schodiště U osvětlení schodišť rozeznáváme tři druhy osvětlení: osvětlení denním světlem, osvětlení umělým světlem, osvětlení kombinovaným světlem Denní osvětlení je určeno: slunečním světlem, oblohovým světlem, odraženým světlem jednak od vnějších, jednak od vnitřních zdrojů. Faktory ovlivňující denní osvětlení: poloha okna, celková plocha osvětlovacích otvorů, poloha schodišťového prostoru vůči budově, orientace osvětlovacích otvorů vzhledem ke světovým stranám koeficienty odrazu jednotlivých ploch před osvětlovacím prostorem, koeficienty odrazu vnitřních povrchů. Umělé osvětlení určují dvě základní kritéria: intenzita (přesněji střední intenzita osvětlení En min. 100 lx, umístění zdroje umělého osvětlení

7 10.1.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST SCHODIŠTĚ Vztah schodiště k požárnímu riziku objektu: objekty se dělí na požární úseky (PÚ), každý PÚ se samostatně dimenzuje, posuzuje a určuje se u něho požární riziko, oddělení PÚ by mělo být provedeno pokud možno ze stavebních konstrukcí s velkou požární odolností, evakuace osob probíhá chráněnými únikovými cestami, únikové cesty, jejich vybavení a dimenze se zařazují do kategorií v závislosti na počtu evakuovaných osob, rychlosti odhořívání, výšce objektu, námaze při úniku (po rovině, nahoru nebo dolů), proti přestupu ohně z budovy na budovu se určují minimální odstupy, technické a technologické rozvody, prostupy a vzduchotechnika musí být osazeny tak, aby neumožňovaly vznik a šíření požáru, hasiči musí mít přímý přístup svých jednotek a technického zařízení k objektu, hasiči musí mít zajištěny vnitřní přístupové cesty, s vnějším zásahem se uvažuje do výšky 22,5 m.

8 10.1.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST SCHODIŠTĚ Schodiště tvoří nechráněné únikové cesty v těchto případech: při spojení podlaží s volným prostranstvím, není-li výškový rozdíl větší než 9 m, za předpokladu, že není překročena její mezní délka; při spojení dvou podzemních podlaží; při spojení podzemního podlaží s volným prostranstvím; při spojení 1.PP a NP s tou podmínkou, že je tato nechráněná úniková cesta oddělená, popř. oddělitelná od ostatních prostorů v nadzemních podlažích (tj. i od chráněných únikových cest). Ve většině případů však jsou schodiště navrhována jako chráněné únikové cesty. Rozeznáváme tři základní typy na základě maximální délky možného pobytu:

9 10.1.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST SCHODIŠTĚ Chráněná úniková cesta typu A: od ostatních PÚ musí být oddělena požárními uzávěry otvorů; musí být přirozeně nebo uměle odvětraná; množství přiváděného vzduchu za hodinu musí být 10x větší než je objem větraného prostoru; při umělém větrání musí být nezbytně 10 minut zajištěn přívod vzduchu; nezbytný je také odvod vzduchu nejčastěji šachtou, popř. průduchy; musí mít alespoň elektrické osvětlení, nemá-li nouzové osvětlení; Chráněná úniková cesta typu B: Platí podmínky jako u cesty typu A a navíc: napojení na ostatní prostory musí být provedeno přes požární předsíň o min.ploše 5 m2 se samostatným větráním (otvorem min.1,4 m2) nebo alespoň pomocí větracích průduchů o rozměrech cca 500 x 300 mm s vývodem vzduchu u stropu; předsíň je na ostatní PÚ napojena požárními uzávěry otvorů; dveře mezi schodištěm a předsíní musí zabraňovat šíření kouře; musí být vybavené nouzovým osvětlením min. 2 lx; v objektech vyšších než 22,5 m by mělo být kromě přirozeného větrání aplikováno též větrání umělé. Chráněná úniková cesta typu C: Platí podmínky jako u cesty typu B a navíc: schodiště i předsíň musí mít přetlakovou ventilaci proti vnikání kouře; přetlak mezi schodištěm a předsíní musí být min. 25 Pa, max.100 Pa, stejně tak přetlak mezi předsíní a sousedními PÚ 25 Pa; přetlaková ventilace musí mít náhradní zdroj elektrického proudu se samočinným spínačem; při dodávce vzduchu pro přetlakové větrání ze spodní úrovně chráněné únikové cesty do požární výšky ≤ 45 m nemusí být užito vzduchovodů. Při dodávce vzduchu z horní úrovně chráněné únikové cesty nebo při dodávce ze spodní úrovně chráněné únikové cesty o požární výšce > 45 m, musí být užito vzduchovodů. Požadavky na chráněné únikové cesty:

10 LEGENDA S TUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-033422-4. ŠILAROVÁ, Š. a kol., 2005. Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-002678-7. ČSN 73 4130:2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Doporučené studijní zdroje: HORNIAKOVA, L. a kol., 1988. Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL. 063-568-88 KPS. MACEKOVÁ, V., 2006. Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN 978-80-7204-519-8. O TÁZKY A ÚKOLY 1) Jaké jsou rozdíly mezi únikovou cestou typu A a B ? 2) Jaké znáte základní druhy osvětlení schodiště ?

11 LEGENDA K LÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK Odpověď : „Viz výklad.“ Použitá literatura WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-033422-4. ŠILAROVÁ, Š. a kol., 2005. Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-002678-7. ČSN 73 4130:2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. HORNIAKOVA, L. a kol., 1988. Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL. 063-568-88 KPS. MACEKOVÁ, V., 2006. Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN 978-80-7204-519-8. Přednášky doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.


Stáhnout ppt "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google