Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MYORELAXANCIA. Periferní - ovlivňují přímo neuromuskulární ploténku –Nedepolarizijící – pankuronium, vekuronium, atrakurium pipekuronium, rokuronium,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MYORELAXANCIA. Periferní - ovlivňují přímo neuromuskulární ploténku –Nedepolarizijící – pankuronium, vekuronium, atrakurium pipekuronium, rokuronium,"— Transkript prezentace:

1 MYORELAXANCIA

2 Periferní - ovlivňují přímo neuromuskulární ploténku –Nedepolarizijící – pankuronium, vekuronium, atrakurium pipekuronium, rokuronium, mivakurium, cisatrakurium –Depolarizijící – suxamethonium –Ostatní – botulotoxin Centrální - tlumivě na CNS –Dantrolen, baklofen, guaifenesin, diazepam, tolperison Myorelaxancia

3 Látky působící periferně Neuromuskulární ploténka –fyziologické podmínky - impuls vedený somatickým nervem k presynaptickému zákončení - uvolnění kalcia –vyplavení acetylcholinu (ACH) z presynaptického zakončení do synaptické štěrbiny –aktivace nikotinových receptorů na postsynaptické membráně náležející kosternímu svalu otevření Na+ kanálů - depolarizace motorické ploténky - svalová kontrakce. Presynapticky –snížením uvolnění ACH ze zakončení - botuloxin, některé hadí jedy (bungarotoxin), z léků antibiotika - aminoglykosidy. Postsynapticky –ovlivněním N M receptorů

4 Mechanizmus myorelaxace

5 Periferní - postsynapticky Mechanizmus myorelaxace kompetitivní antagonizmus vůči ACH na N receptorech - nedepolarizující, pachykurarové –antagonista obsadí receptor (má k receptoru afinitu), ale není schopen navodit depolarizaci (chybí mu vnitřní aktivita). depolarizující, agonisté cholinergních receptorů, acetylcholine-like, leptokurarové. –suxamethonium

6 Nedepolarizující myorelaxancia Šípový jed – kurare (d-tubokurarin nejstarší l.) –Nástup 5 min, trvání 1 – 2 h Kompetitivní antagonisté acetylcholinových N receptorů (obsazením N M -receptoru brání vazbě ACH) –Řízená ventilace nutná (respirační paralýza) –Nevyvolávají fascikulace –Možnost rychlého zvratu antidoty (neostigmin, pyridodtigmin, edrophonium) –Rekurarizace (rychlejší odbourání antidota) CAVE: zadušení –Při obsazování receptoru myorelaxanciem kontraktilita svalu slábne – 70-80% blokáda = efekt. –Nevstřebává se p.o. (ulovené zvíře jedlé) - INDIÁNI –NÚ: histaminoliberace, pokles TK

7 Eliminace –nezměněny ledvinami (GF) tubokurarin –biotransformace v játrech  žluč vecuronium, rocuronium –rozkládány plasmatickou pseudoChE mivacurium –spontánní rozklad v plasmě atracurium, cisatracurium (postupně převažuje) eliminace nezávisí na funkčním stavu jater a ledvin spontánní rozpad není podmíněn enzymatickou aktivitou – Hoffmannova eliminace esterická neenzymatická hydrolýza Nedepolarizující myorelaxancia

8 Pankuronium –Rychlý nástup účinku 2 – 3 min –První látka na steroidním principu –Pipekuronium podobné Vekuronium –Trvání účinku 30 – 40 min Rokuronium –Podobné Nedepolarizující myorelaxancia

9 Nedepolarizující myorelaxancia - nežádoucí účinky Periferní zástava dechu obrnou dýchacích svalů –nutné řízené dýchání Vyplavení histaminu ze žírných buněk  bronchospasmus, ↓ TK (deriváty benzylisocholinu – atracuronium, mivacuronium, tubokurarin) Blokáda ganglií  ↓ TK, bradykardie, přispívá pooperační atonii v trávicím a močovém ústrojí (steroidní myorelaxancia)  Prodloužení myorelaxace při poškození funkce jater a ledvin –podání nízkých úvodních dávek, myorelaxancia s krátkým a řiditelným účinkem

10 Inhibitory AChE (nejčastěji neostigmin, i.v.) + atropin (antagonista periferních M-účinků inhibitorů AChE) Sugammadex modifikovaný  cyklodextrin –Vznik chelátů se steroidními neuromuskulárními blokátory –Snižuje množství myorelaxancia schopného vázat se na N receptory neuromuskulární ploténky –Antagonizování neuromuskulární blokády –Steroidní (rokuroniun a vekuronium) Antidota

11 Parciální agonismus Ach na N M receptoru Dvoufázové působení 1. fáze - depolarizace jako ACh stimulace N M receptorů  depolarizace NS ploténky  kontrakce svalové záškuby (fascikulace) po podání DEPOLARIZAČNÍ BLOKÁDA - účinek delší (pomalá metabolizace AChE)  přetrvávající depolarizace vede ke ztrátě elektrické dráždivosti membrány antidotum NENÍ (podání inhib.AChE může účinek zesílit  zpomalení odbourávání sukcinylcholinu) 2. fáze - desenzitivizace zmenšení depolarizace, částečná repolarizace (přesto další depolarizace není možná, Na+ kanály zavřeny/blokovány)  přetrvává relaxace (možné zmírnění inhibitory AChesterasy) Depolarizující myorelaxancia

12 depolarizace kontrakce repolarizace nervosvalové ploténky trvalá depolarizace nervosvalové ploténky rychlé štěpení Ach acetylcholinesterasou sukcinylcholin se acetylcholinesterasou nerozkládá může vzniknout nový AP a kontrakce vznik AP a kontrakce nejsou možné Sukcinylcholin buňka koster. svalu šíření akčního potenciálu Depolarizující myorelaxancia trvalá depolarizace

13 Suxamethonium (sukcinylcholin) Agonisté cholinergních receptorů (leptokurarové látky) –Relaxace přetrvává do odbourání plazmatickou pseudocholinesterázou –Nemá antidotum – myorelaxace do obourání –Vyvolává fascikulace Depolarizující myorelaxancia

14 Suxamethonium Rychlý nástup účinku (30-60 s, 10 min trvání) –Intubace a krátkodobé zákroky (repozice zlomenin) NÚ: –Bradykardie, –Zvýšený intraokulární tlak, –Maligní hypertermie, –Prolongovaná paralýza (1. genetické variace, 2. novorozenci, s nevyzrálými enzymy 3. organofosfáty) Depolarizující myorelaxancia

15 Depolarizující myorelaxancia - nežádoucí účinky Periferní zástava dechu – obrna dýchacích svalů –nutné řízené dýchání –suxamethoniová apnoe (geneticky podmíněná) Prolongovaná paralýza –(genetický polymorfismus, novorozenci, onemocnění jater) Prolongovaná pooperační bolest –poškození svalů (uvolnění myoglobinu) nesynchronizovanými svalovými kontrakcemi na začátku jeho působení Hyperkalémie  poruchy srdečního rytmu až srdeční zástava –CAVE pacienti s popáleninami, úrazy, sepse, selhání ledvin, stávající hyperkalémie –zřejmě únik K+ iontovými kanály z depolarizovaných svalových buněk Bradykardie: –přímý účinek na M receptory ↑ tlak nitrolební, nitrooční (KI: glaukom), nitrobřišního (  ↑ riziko zvracení) Maligní hypertermie (CAVE kombinace s halotanem) –Řešení – intenzivní chlazení, dantrolen

16 Botulotoxin Neurotoxin Clostridium botulinum –Vazba na presynapticku část nervosvalové ploténky –Internalizace a průnik přes membránu do nervového zakončení –Brání uvolňování Ach – vyřazení nervosvalové ploténky –Účinek za 2 – 3 dny, trvá 3 – 4 měsíce

17 Dle klinického efektu –Ultrakrátká – suxamethonium –Krátká – mivakurium do 15 min –Intermediární – atrakurium, cisatrakurium, rokuronium, vekuronium, gallamin, 10 - 30 min –Dlouhodobá – tubokurarin, pankuronium, pipekuronium, 1-2 h Periferní myorelaxancia

18 Snižují klidový tonus svalů bez ztráty volní kontrakce. Útlum polysynaptických drah v CNS Tlumí reflexy vedoucí ke spastickým reakcím. Látky působící centrálně (spazmolytika)

19 Relaxace příčně pruhovaného svalstva, Benzodiazepinová –Diazepam, tetrazepam Nebenzodiazepinová –Dantrolen, baklofen, guaifenesin, tolperison, tizanidin Látky působící centrálně (spazmolytika)

20 Benzodiazepiny –GABA A agonista Baclofen –GABA B agonista –Oproti benodiazepinum méně sedativní Dantrolen –Derivát hydantoinu –Inhibice uvolnění Ca ++ ze sarkoplazmatického retikula Látky působící centrálně (spazmolytika)

21 Nežádoucí účinky –Celkové snížení svalové tonu –Riziko posturální nestability –Ospalost, zmatenost (projevy celkového útlumu CNS). Látky působící centrálně (spazmolytika)


Stáhnout ppt "MYORELAXANCIA. Periferní - ovlivňují přímo neuromuskulární ploténku –Nedepolarizijící – pankuronium, vekuronium, atrakurium pipekuronium, rokuronium,"

Podobné prezentace


Reklamy Google