Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

infuzní roztoky, parenterální výživa, anTIANEMIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "infuzní roztoky, parenterální výživa, anTIANEMIKA"— Transkript prezentace:

1 infuzní roztoky, parenterální výživa, anTIANEMIKA

2 infuzní roztoky

3 NEDOSTATEK TEKUTIN Úrazy (popáleniny), průjmem nebo operace
Nedostatek tekutin (nízký příjem) život ohrožující deficit (dehydratace) Starší osoby, klesá pocit žízně s věkem, na pití zapomínají Děti, s průjmy nebo se zvracením, rychle k akutní dehydrataci

4 INDIKACE INFUZNÍ TERAPIE
Udržení / vyrovnání vodní a elektrolytové rovnováhy Zajištění energetických potřeb organismu Úprava acidobazické rovnováhy Doplnění objemu krve Osmotická diuréza (doplnění ztrát tekutin) Použití infuze jako nosiče léků Zabezpečení dodávky iontů a léků rozpustných ve vodě

5 infuzní roztoky Krystaloidní roztoky Koloidní roztoky
Rychle zásobují organismus vodou a elektrolyty Vydrží krátkou dobu v cévním řečišti Úprava acidobazické rovnováhy Nosiče léků Koloidní roztoky Vysokomolekulární Vydrží dlouho v cévním řečišti Výživa

6 infuzní roztoky KRYSTALOIDNÍ
příklad Isotonické krystaloidní roztoky Fyziologický rortok Ringerův roztok Darowuv roztok Hartmanův roztok 5% glukóza (G) Hypertonické krystaloidní roztoky (výživa) 10% G 20% G 40% G

7 infuzní roztoky KRYSTALOIDNÍ
Složení běžně používaných krystaloidních roztoků Roztok Složení Na+ K+ Cl- Ca2+ Mg2+ laktát F 1/1 154 F 1/2 75 F 1/3 50 Ringer 147 4 157 3 Ringer-laktát 140 5,4 126 3,6 27 Hartman 130 2 Darrow 122 36,6 104 Fyziologický roztok se používá buď jako tzv. "plný" (F 1/1) a nebo ředěný 5% glukózou (poloviční, třetinový etc.).

8 ÚPRAVA ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Název (označení) druh indikace Hartmanův roztok (H 1/1) izotonický metabolická acidóza Ringer-laktát (RL 1/1) Natrium hydrogen-carbonicum (NaHCO3 4,2%, 8,4%) hypertonický Chlorid amonný (NH4Cl 5,35%)

9 ÚPRAVA ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Terapie při RAL • Uklidnění pacienta • Obohacení vzduchu o CO2 (dýchání do igelitového sáčku) Terapie při MAL ! Život ohrožující je pH>7,55 • Podávání acidifikujících roztoků: fyziologický roztok, KCl, Arginin hydrochlorid • Diuretika: Acetazolamid (vhodný u pacientů s městnavou slabostí srdeční)

10 infuzní roztoky koloidní – OSTATNÍ
příklad Hypertonický koloidní roztok (objem) Rheodextran 20% Isotonický koloidní roztok (objem) Dextran 6% v F roztoku nebo 10% G Plasmoexpandery (objem) Želatiny, hemacel, Hemohes 10%, hydroxyetyl škrob 6%, 10% Osmotické roztoky (osmotická diuréza) Urea ředit 5% G, Mannitol 10% a 20%, Osmofundin 15% Stopové prvky Tracutil, Schills roztok Esenciální aminokyseliny (výživa) Aminofusin, Aminoroztok Nutramin atd. Lipidy (výživa) Intralipid, Lipofundin, Nutralipid atd.

11 OSMOTICKÁ DIURÉZA Manitol Indikace
osmoticky aktivní roztok, po i.v. podání působí přesun vody z extravaskulárního prostoru do cévního řečiště Indikace Oligurie Anurie Edémy mozku a míchy Nitrolební hypertenze Nitrooční hypertenze (u glaukomu)

12 parenterální výživa Aminokyseliny Lipidy Sacharidy Systémy all-in-one
Akutní pankreatitida, akutní a chronické selhání ledvin, jaterní selhání, septické stavy Lipidy Dodání energie + esenciální mastné kyseliny Sacharidy Energie Systémy all-in-one

13 SYSTÉM ALL IN ONE Optimální způsob vyvážené parenterální výživy – všechny složky výživy smíchány v jednom vaku Připravovány v přísně sterilních podmínkách Většinou připravovány na 24 hodin Výhoda – snadná manipulace (snížení rizika komplikací)

14 PŘÍKLAD ALL-IN-ONE NUTRIFLEX LIPID PERI Tříkomorový vak
Označení Počet komor Indikace NUTRIFLEX LIPID PERI Tříkomorový vak horní levá komora: glukóza horní pravá komora: tuková emulze dolní komora: aminokyseliny Nedostatečná / kontraindikovaná perorální a enterální výživa Doplnění energie, aminokyselin, esenciálních mastných kyselin, elektrolytů a tekutin Aplikace do periferního žilního katétru

15 anTIANEMIKA

16 anTIANEMIKA Anémie z nedostatku železa Megaloblasické amémie
Soli železa Megaloblasické amémie Kyanokobalamin, kyselina listová, pyridoxin Hemopoetické růstové faktory Faktory stimulující kolonie Filgrastim, pegfilgrastim, molgramostim, sargramostim Trombocytopénie

17 Anémie z nedostatku železa
Sideropenická anemie Mikrocytární, hypochromní Málo retikulocytů ve dřeni hodně erytroblastů Vyčerpání zásobního železa (makrofágy nejeví hemosiderozu) Projevy tkáňové hypoxie Léčba Odstranění příčiny Doplnění zásob Fe – perorální Fe2+ Parenterální Fe3+ – dávku nutno propočítat

18 ŽELEZO Železo je potřebné pro tvorbu Hb Absorbováno převážně jako Fe2+
Fe3+ redukováno na Fe2+ v kyselém prostředí žaludku Hlavním místem absorpce – proximální část duodena V enterocytech Fe2+ oxidováno zpět na Fe3+ Váže se na apoferitin za vzniku feritinu Vyplavován do krve (transferin) – transportní protein Ukládá se do jater, sleziny a kostní dřeně opět ve formě feritinu.

19 MegaloblasTOVé aNémie
Nedostatek vitaminu Kyanokobalamin (vit. B12) – perniciózní anémie Poruchy vstřebáváni Fe – atrofie sliznice žaludku Kyselina listová (vit. B9) Syntéza purinových a pyrimidinových bází DNA Pyridoxin (vit. B6) – sideroblastická anémie Pyridoxin reguluje inkorporaci Fe do hemoglobinu Léčba Suplementace

20 Leukocytární růstové faktory
Filgrastim (rHuG-CSF) – Neupogen, Tevagrastim Pegfilgrastim – Neulasta, Neupeg Lenograstim (G-CSF) – glykosilovaný Molgramostim (rHuGM-CSF) Sargramostim (rHuGM-CSF) – glykosilovaný Interleukin 3 (rHu-IL-3) Multi-CSF)

21 Profil střední sérové koncentrace pegfilgrastimu a absolutního počtu neutrofilů u pacientů léčených chemoterapií po jednorázovém injekčním podání dávky 6 mg

22 Leukocytární růstové faktory
Indikace Neutropénie Zkrácení doby neutropénie u cytostatické léčby Prevence febrilní neutropénie Nežádoucí účinky Muskuloskeletální bolesti Dysurie Glykosilací a pegylací se dociluje prodloužení T0,5

23 Místo leukocytárních hematopoetických růstových faktorů (1)
Podpůrná léčba je nedílnou součástí onkologické léčby, zlepšuje přežití a celkovou prognózu Neutropénie (snížení neutrofilů pod 2,0 x 109/l), další komplikace – febrilní neutropénie jsou častým projevem léčby cytotoxickými cytostatiky Je-li u nemocného s počtem neutrofilů v periferní krvi pod 0,5 x 109/l naměřena tělesná teplota jednorázově nad 38,5 °C nebo dvakrát či častěji v rozmezí dvanácti hodin nad 38,0 °C jedná se o febrilní neutropénii

24 Místo leukocytárních hematopoetických růstových faktorů (2)
Stupně neutropénie provázející myelosupresivní chemoterapii < 2 x 109/l (stupeň 1), < 1,5 x 109/l (stupeň 2), < 1 x 109/l (stupeň 3) a < 0,5 x 109/l (stupeň 4) Zkrácení doby neutropénie u pacientů léčených myelosupresivní chemoterapií a prevence vzniku febrilní neutropénie je nutnou součástí podpůrné léčby onkologických pacientů

25 erytropoetin Erytropoetin – glykoprotein (hormon) secerovaný peritubulárními buňkami v ledvinách Epoetin a – Eprex, Epogen, Procrit Epoetin b – Neorecromon, CERA (PEG-Epo b) Epoetin d – Dynepo Epoetiny g, e, z, o Darbepoetin a (specificky upravený epo) – Aranesp

26 erytropoetin Indikace epoetinů Anémie při poklesu Hb pod 9-11 g/dl
Renálního původu Při CHRI Po chemoterapii u solidních tumorů (CIA) U maligních lymfomů, myelomu, MDS Zvýšení počtu erytrocytů před odběrem krve k autologní transfúzi

27 erytropoetin Nežádoucí účinky epoetinů
Trombotické vaskulární komplikace Zvýšení tlaku v rámci zvyšování Hb Vzácně erytroblastopénie (PureRedCellAnemia) na podkladě protilátek proti EPO

28 Úloha TPO v trombopoéze
Upraveno podle: Kaushansky K. Thrombopoietin. N Engl J Med. 1998;339:

29 Trombopoéza Trombopoetin (rHU TPO) nepoužívá se (tvořily se PL proti destičkám) Eltrombopag (Revolade) - Agonista trombopoetinového receptoru (TPO-R), Malá molekula – velmi rychlý nástup účinku, úprava obrazu během 14 dnů. Indikace: ITP

30 Trombopoéza Romiplostim (Nplate) - Fc-peptidový fúzní protein (peptilátka) Signalizuje a aktivuje intracelulární transkripční dráhy prostřednictvím TPO receptoru (označovaného také jako cMpl) Zvyšuje tvorbu krevních destiček. Peptilátková (peptibody) molekula se skládá z Fc oblasti (domény) lidského imunoglobulinu IgG1 Jednořetězcová podjednotka se kovalentně váže C-koncem na peptidový řetězec obsahující 2 domény, které se váží na TPO receptor (TPO receptor-binding domain). Indikace: ITP

31 OSTATNÍ Hemopoetické růstové faktory
Růstový faktor pro mastocyty (MGF) Růstový faktor pro kmenové buňky (SCF) Růstový faktor pro BFU-E (IL-9) podporuje erytropoezu Meg-CSF (CSA) Stimuluje megakaryocyty (IL-11) Hemopoetické růstové faktory umožňují zintenzivnění onkologické léčby díky prevenci komplikací. Je dosahováno lepších výsledků za cenu zvýšení léčebných nákladů a to včetně dalších nákladů spojených s těmito lepšími výsledky léčby.


Stáhnout ppt "infuzní roztoky, parenterální výživa, anTIANEMIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google