Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFUZNÍ ROZTOKY, PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA, ANTIANEMIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFUZNÍ ROZTOKY, PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA, ANTIANEMIKA."— Transkript prezentace:

1 INFUZNÍ ROZTOKY, PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA, ANTIANEMIKA

2 INFUZNÍ ROZTOKY

3 NEDOSTATEK TEKUTIN Úrazy (popáleniny), průjmem nebo operace Nedostatek tekutin (nízký příjem) život ohrožující deficit (dehydratace) –Starší osoby, klesá pocit žízně s věkem, na pití zapomínají –Děti, s průjmy nebo se zvracením, rychle k akutní dehydrataci

4 INDIKACE INFUZNÍ TERAPIE Udržení / vyrovnání vodní a elektrolytové rovnováhy Zajištění energetických potřeb organismu Úprava acidobazické rovnováhy Doplnění objemu krve Osmotická diuréza (doplnění ztrát tekutin) Použití infuze jako nosiče léků Zabezpečení dodávky iontů a léků rozpustných ve vodě

5 INFUZNÍ ROZTOKY Krystaloidní roztoky –Rychle zásobují organismus vodou a elektrolyty –Vydrží krátkou dobu v cévním řečišti –Úprava acidobazické rovnováhy –Nosiče léků Koloidní roztoky –Vysokomolekulární –Vydrží dlouho v cévním řečišti –Výživa

6 Roztokpříklad Isotonické krystaloidní roztoky Fyziologický rortok Ringerův roztok Darowuv roztok Hartmanův roztok 5% glukóza (G) Hypertonické krystaloidní roztoky (výživa) 10% G 20% G 40% G INFUZNÍ ROZTOKY KRYSTALOIDNÍ

7 Složení běžně používaných krystaloidních roztoků RoztokSložení Na + K+K+ Cl - Ca 2+ Mg 2+ laktát F 1/1154 F 1/275 F 1/350 Ringer14741573 Ringer-laktát1405,41263,627 Hartman1305,41262227 Darrow12236,6104 Fyziologický roztok se používá buď jako tzv. "plný" (F 1/1) a nebo ředěný 5% glukózou (poloviční, třetinový etc.).

8 ÚPRAVA ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY Název (označení)druhindikace Hartmanův roztok (H 1/1)izotonickýmetabolická acidóza Ringer-laktát (RL 1/1)izotonickýmetabolická acidóza Natrium hydrogen-carbonicum (NaHCO 3 4,2%, 8,4%) hypertonickýmetabolická acidóza Chlorid amonný (NH 4 Cl 5,35%)hypertonickýmetabolická acidóza

9 Terapie při RAL Uklidnění pacienta Obohacení vzduchu o CO 2 (dýchání do igelitového sáčku) Terapie při MAL ! Život ohrožující je pH>7,55 Podávání acidifikujících roztoků: fyziologický roztok, KCl, Arginin hydrochlorid Diuretika: Acetazolamid (vhodný u pacientů s městnavou slabostí srdeční) ÚPRAVA ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY

10 Roztokpříklad Hypertonický koloidní roztok (objem) Rheodextran 20% Isotonický koloidní roztok (objem) Dextran 6% v F roztoku nebo 10% G Plasmoexpandery (objem)Želatiny, hemacel, Hemohes 10%, hydroxyetyl škrob 6%, 10% Osmotické roztoky (osmotická diuréza) Urea ředit 5% G, Mannitol 10% a 20%, Osmofundin 15% Stopové prvkyTracutil, Schills roztok Esenciální aminokyseliny (výživa) Aminofusin, Aminoroztok Nutramin atd. Lipidy (výživa) Intralipid, Lipofundin, Nutralipid atd. INFUZNÍ ROZTOKY KOLOIDNÍ – OSTATNÍ

11 OSMOTICKÁ DIURÉZA Manitol –osmoticky aktivní roztok, po i.v. podání působí přesun vody z extravaskulárního prostoru do cévního řečiště Indikace –Oligurie –Anurie –Edémy mozku a míchy –Nitrolební hypertenze –Nitrooční hypertenze (u glaukomu)

12 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Aminokyseliny –Akutní pankreatitida, akutní a chronické selhání ledvin, jaterní selhání, septické stavy Lipidy –Dodání energie + esenciální mastné kyseliny Sacharidy –Energie Systémy all-in-one

13 Optimální způsob vyvážené parenterální výživy – všechny složky výživy smíchány v jednom vaku Připravovány v přísně sterilních podmínkách Většinou připravovány na 24 hodin Výhoda – snadná manipulace (snížení rizika komplikací) SYSTÉM ALL IN ONE

14 PŘÍKLAD ALL-IN-ONE OznačeníPočet komorIndikace NUTRIFLEX LIPID PERI Tříkomorový vak horní levá komora: glukóza horní pravá komora: tuková emulze dolní komora: aminokyseliny Nedostatečná / kontraindikovaná perorální a enterální výživa Doplnění energie, aminokyselin, esenciálních mastných kyselin, elektrolytů a tekutin Aplikace do periferního žilního katétru

15 ANTIANEMIKA

16 Anémie z nedostatku železa –Soli železa Megaloblasické amémie –Kyanokobalamin, kyselina listová, pyridoxin Hemopoetické růstové faktory Faktory stimulující kolonie –Filgrastim, pegfilgrastim, molgramostim, sargramostim Trombocytopénie

17 ANÉMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA Sideropenická anemie –Mikrocytární, hypochromní –Málo retikulocytů ve dřeni hodně erytroblastů –Vyčerpání zásobního železa (makrofágy nejeví hemosiderozu) –Projevy tkáňové hypoxie Léčba –Odstranění příčiny –Doplnění zásob Fe – perorální Fe 2+ –Parenterální Fe 3+ – dávku nutno propočítat

18 ŽELEZO ŽELEZO Železo je potřebné pro tvorbu Hb  Absorbováno převážně jako Fe 2+  Fe 3+ redukováno na Fe 2+ v kyselém prostředí žaludku  Hlavním místem absorpce – proximální část duodena  V enterocytech Fe 2+ oxidováno zpět na Fe 3+  Váže se na apoferitin za vzniku feritinu  Vyplavován do krve (transferin) – transportní protein  Ukládá se do jater, sleziny a kostní dřeně opět ve formě feritinu.

19 MEGALOBLASTOVÉ ANÉMIE Nedostatek vitaminu –Kyanokobalamin (vit. B 12 ) – perniciózní anémie Poruchy vstřebáváni Fe – atrofie sliznice žaludku –Kyselina listová (vit. B 9 ) Syntéza purinových a pyrimidinových bází DNA –Pyridoxin (vit. B 6 ) – sideroblastická anémie Pyridoxin reguluje inkorporaci Fe do hemoglobinu Léčba –Suplementace

20 LEUKOCYTÁRNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY Filgrastim (rHuG-CSF) – Neupogen, Tevagrastim Pegfilgrastim – Neulasta, Neupeg Lenograstim (G-CSF) – glykosilovaný Molgramostim (rHuGM-CSF) Sargramostim (rHuGM-CSF) – glykosilovaný Interleukin 3 (rHu-IL-3) Multi-CSF)

21 Profil střední sérové koncentrace pegfilgrastimu a absolutního počtu neutrofilů u pacientů léčených chemoterapií po jednorázovém injekčním podání dávky 6 mg

22 LEUKOCYTÁRNÍ RŮSTOVÉ FAKTORY Indikace –Neutropénie –Zkrácení doby neutropénie u cytostatické léčby –Prevence febrilní neutropénie Nežádoucí účinky –Muskuloskeletální bolesti –Dysurie Glykosilací a pegylací se dociluje prodloužení T 0,5

23 Místo leukocytárních hematopoetických růstových faktorů (1) Podpůrná léčba je nedílnou součástí onkologické léčby, zlepšuje přežití a celkovou prognózu Neutropénie (snížení neutrofilů pod 2,0 x 10 9 /l), další komplikace – febrilní neutropénie jsou častým projevem léčby cytotoxickými cytostatiky  Je-li u nemocného s počtem neutrofilů v periferní krvi pod 0,5 x 10 9 /l naměřena tělesná teplota jednorázově nad 38,5 °C nebo dvakrát či častěji v rozmezí dvanácti hodin nad 38,0 °C jedná se o febrilní neutropénii

24 Místo leukocytárních hematopoetických růstových faktorů (2) Stupně neutropénie provázející myelosupresivní chemoterapii  < 2 x 10 9 /l (stupeň 1), < 1,5 x 10 9 /l (stupeň 2), < 1 x 10 9 /l (stupeň 3) a < 0,5 x 10 9 /l (stupeň 4) Zkrácení doby neutropénie u pacientů léčených myelosupresivní chemoterapií a prevence vzniku febrilní neutropénie je nutnou součástí podpůrné léčby onkologických pacientů

25 ERYTROPOETIN Erytropoetin – glykoprotein (hormon) secerovaný peritubulárními buňkami v ledvinách –Epoetin  – Eprex, Epogen, Procrit –Epoetin  – Neorecromon, CERA (PEG- Epo  ) –Epoetin  – Dynepo –Epoetiny  –Darbepoetin  (specificky upravený epo) – Aranesp

26 ERYTROPOETIN Indikace epoetinů –Anémie při poklesu Hb pod 9-11 g/dl Renálního původu Při CHRI Po chemoterapii u solidních tumorů (CIA) U maligních lymfomů, myelomu, MDS –Zvýšení počtu erytrocytů před odběrem krve k autologní transfúzi

27 ERYTROPOETIN Nežádoucí účinky epoetinů –Trombotické vaskulární komplikace –Zvýšení tlaku v rámci zvyšování Hb –Vzácně erytroblastopénie (PureRedCellAnemia) na podkladě protilátek proti EPO

28 ÚLOHA TPO V TROMBOPOÉZE Upraveno podle: Kaushansky K. Thrombopoietin. N Engl J Med. 1998;339:746-754.

29 TROMBOPOÉZA Trombopoetin (rHU TPO) nepoužívá se (tvořily se PL proti destičkám) Eltrombopag (Revolade) - Agonista trombopoetinového receptoru (TPO-R), –Malá molekula – velmi rychlý nástup účinku, úprava obrazu během 14 dnů. –Indikace: ITP

30 Romiplostim (Nplate) - Fc-peptidový fúzní protein (peptilátka) –Signalizuje a aktivuje intracelulární transkripční dráhy prostřednictvím TPO receptoru (označovaného také jako cMpl) – Zvyšuje tvorbu krevních destiček. –Peptilátková (peptibody) molekula se skládá z Fc oblasti (domény) lidského imunoglobulinu IgG1 –Jednořetězcová podjednotka se kovalentně váže C-koncem na peptidový řetězec obsahující 2 domény, které se váží na TPO receptor (TPO receptor-binding domain). –Indikace: ITP TROMBOPOÉZA

31 OSTATNÍ HEMOPOETICKÉ RŮSTOVÉ FAKTORY Růstový faktor pro mastocyty (MGF) Růstový faktor pro kmenové buňky (SCF) Růstový faktor pro BFU-E (IL-9) podporuje erytropoezu Meg-CSF (CSA) Stimuluje megakaryocyty (IL-11) Hemopoetické růstové faktory umožňují zintenzivnění onkologické léčby díky prevenci komplikací. Je dosahováno lepších výsledků za cenu zvýšení léčebných nákladů a to včetně dalších nákladů spojených s těmito lepšími výsledky léčby.


Stáhnout ppt "INFUZNÍ ROZTOKY, PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA, ANTIANEMIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google