Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ NORMOVÁ A PŘEDPISOVÁ USTANOVENÍ V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB (POZEMNÍ KOMUNIKACE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ NORMOVÁ A PŘEDPISOVÁ USTANOVENÍ V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB (POZEMNÍ KOMUNIKACE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute."— Transkript prezentace:

1

2 ZÁKLADNÍ NORMOVÁ A PŘEDPISOVÁ USTANOVENÍ V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB (POZEMNÍ KOMUNIKACE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 NORMA ĆSN 73 601 „PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC“ norma platí pro projektování silnic a dálnic ve volné krajině, a to pro novostavby, přeložky a rekonstrukce spojené s přestavbou zemního tělesa pod přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření silniční komunikace, zvýšení nebo snížení nivelety, popřípadě přemístění komunikace tak, že nelze zachovat původní svahy nebo některý z obou původních svahů zemního tělesa

5 ČSN 73 6110 „PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ norma platí pro projektování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby i přestavby, v zastavěném i nezastavěném území obcí platí pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí včetně zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních plánech dále platí pro připojení dopravních ploch a dopravních zařízení

6 ČSN 73 6133 „NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ ZEMNÍHO TĚLESA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ“ stanovuje požadavky pro navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací platí pro novostavby, přeložky a rekonstrukce zemního tělesa tvořeného z přírodních zemin a pevných hornin, z charakteristických druhů těchto sypanin, (z kamenitých sypanin, ze spraše, z vátého písku apod.) nebo z upravených sypanin (zlepšení soudržných zemin, zlepšení a stabilizace eluvií krystalických hornin), popř. z druhotných surovin (popílku a popelů, recyklovaných materiálů apod.) zabudovaných do zemního tělesa homogenního nebo vrstevnatého typu

7 ČSN 73 6133 „NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ ZEMNÍHO TĚLESA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ“ platí dále pro násypy vyztužené geotextiliemi nebo jinými výztužnými prvky za pozornost stojí zejména charakteristiky materiálů, specifikovaných v kapitole 8., kde jsou uvedeny i jejich vlastnosti v podstatě zejména z ekologického (ekotoxikologického) hlediska

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY MINISTERSTVA DOPRAVY technické podmínky Ministerstva dopravy (někdy označované jen zkráceným názvem Technické podmínky či zkratkou TP) jsou oborové předpisy vydávané pro oblast pozemních komunikací jejich vydávání zaštiťuje Ministerstvo dopravy České republiky zpracovávané jsou na základě nejnovějších poznatků vědy, techniky a praxe ve snaze o optimální řešení problémů vyskytujících se při stavbě pozemních komunikací. Je jich cca 182

9 TECHNICKÉ PODMÍNKY MINISTERSTVA DOPRAVY k vydávání technických podmínek ani k zaštiťování jejich vydávání není ministerstvo dopravy speciálně zmocněno žádným obecně závazným právním předpisem a žádný obecně závazný předpis také nezavádí takovou formu technické standardizace vydáváním technických podmínek ministerstvo v některých případech obchází povinnost upravit příslušné povinnosti obecně závazným právním předpisem, který by procházel řádným meziresortním připomínkovým řízením a musel by být zdarma dostupný všem občanům

10 TECHNICKÉ PODMÍNKY MINISTERSTVA DOPRAVY TP by mohly být považovány za vnitřní předpis ministerstva pro jiné subjekty či jiné státní orgány by mohly být závazné například tehdy, pokud to stanoví obecně závazný právní předpis, přičemž z právního hlediska může být stanovení závaznosti takových dokumentů neveřejného charakteru problematické

11 SEZNAM TECHNICKÝCH PODMÍNEK MINISTERSTVO DOPRAVY TP 15Etapová výstavba netuhých vozovek TP 18Ambulantní výroba kationaktivních asfaltových emulzí TP 31 Katalog energetické náročnosti stavebních silničních materiálů, prací a konstrukcí vozovek TP 37 Technologický pokyn pro provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků

12 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ NORMOVÁ A PŘEDPISOVÁ USTANOVENÍ V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB (POZEMNÍ KOMUNIKACE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute."

Podobné prezentace


Reklamy Google