Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejný sektor a jeho role v ekonomice Organizace VS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejný sektor a jeho role v ekonomice Organizace VS."— Transkript prezentace:

1 Veřejný sektor a jeho role v ekonomice Organizace VS

2 30.8.20152 Státní intervence Předcházet selhání trhu x řešit důsledky selhání trhu Předcházet selhání trhu x řešit důsledky selhání trhu Alokační činnosti Alokační činnosti - Výrobce veřejných statků (efektivita?) - Likvidace následků negativních externalit Redistribuční činnosti Redistribuční činnosti Stabilizační funkce Stabilizační funkce Regulační činnosti Regulační činnosti Legislativní činnosti Legislativní činnosti

3 30.8.20153 Veřejný sektor Součást národního hospodářství Součást národního hospodářství Smíšená ekonomika: soukromý sektor i veřejný sektor, popř. neziskové organizace Smíšená ekonomika: soukromý sektor i veřejný sektor, popř. neziskové organizace Funkce veřejného sektoru HP státu: Funkce veřejného sektoru HP státu: - Priority ( Požadovaná úroveň zdravotnictví, vzdělávání, vědy a výzkumu, kvality ŽP ) - Nástroje dosažení cílů ( standardy, učební osnovy ) - Finance ( finanční ukazatele )

4 30.8.20154

5 5

6 6 Rozsah a struktura veřejného sektoru Ekonomické faktory Ekonomické faktory Historické faktory Historické faktory Geopolitické faktory Geopolitické faktory Demografické faktory Demografické faktory Kulturně náboženské faktory Kulturně náboženské faktory Politické faktory Politické faktory Efektivita VS – rozsah a kvalita veřejných statků přináší užitek v pojetí Paretovské efektivnosti (náklady a zisk z využívání veřejného statku) Efektivita VS – rozsah a kvalita veřejných statků přináší užitek v pojetí Paretovské efektivnosti (náklady a zisk z využívání veřejného statku)

7 Ekonomické faktory Fáze ekonomického rozvoje )klasické x neokeynesiánské přístupy) Fáze ekonomického rozvoje )klasické x neokeynesiánské přístupy) Výkonnost ekonomiky – zdroje pro veřejné rozpočty – velikost disponibilních finančních zdrojů Výkonnost ekonomiky – zdroje pro veřejné rozpočty – velikost disponibilních finančních zdrojů Možnosti přerozdělovacích procesů Možnosti přerozdělovacích procesů Bariéry výkonnosti (na straně státu) Bariéry výkonnosti (na straně státu) Bariéry spotřeby (nezaměstnanost), malá poptávka po zboží Bariéry spotřeby (nezaměstnanost), malá poptávka po zboží 30.8.20157

8 Politické a geopolitické faktory Tradice Tradice Vnímání principu solidarity a rovnosti Vnímání principu solidarity a rovnosti Státní paternalismus x liberalismus, míra významu svobody jednotlivce Státní paternalismus x liberalismus, míra významu svobody jednotlivce Zodpovědnost Zodpovědnost Míra sociálního cítění Míra sociálního cítění Přírodní podmínky, složité – vnímaná role státu v pomoci v případě ohrožení (Skandinávie, sopky, zemětřesení, povodně…) Přírodní podmínky, složité – vnímaná role státu v pomoci v případě ohrožení (Skandinávie, sopky, zemětřesení, povodně…) 30.8.20158

9 Přírodní podmínky RP státu – zajistit, aby zde lidé zůstali, nestěhovali se pryč – nástroje pomoci prostřednictvím veřejného sektoru RP státu – zajistit, aby zde lidé zůstali, nestěhovali se pryč – nástroje pomoci prostřednictvím veřejného sektoru Pohraničí, Skandinávie přímořské a periferní oblasti, postižené regiony, venkov Pohraničí, Skandinávie přímořské a periferní oblasti, postižené regiony, venkov Důvody (zajištění obrany státu apod.) Důvody (zajištění obrany státu apod.) 30.8.20159

10 Demografické podmínky Růst populace Růst populace Změny ve věkové a sociální struktuře Změny ve věkové a sociální struktuře Migrace Migrace Nízká porodnost, stárnutí, baby boom Nízká porodnost, stárnutí, baby boom Růst x změna poptávky po veřejných službách (zejména zdravotní oblast, sociální, vzdělávací sektor) Růst x změna poptávky po veřejných službách (zejména zdravotní oblast, sociální, vzdělávací sektor) 30.8.201510

11 Kulturní a náboženské faktory Sociální cítění Sociální cítění Charita – pomoc v nouzi Charita – pomoc v nouzi Důraz na lidský potenciál Důraz na lidský potenciál Pracovní příležitosti Pracovní příležitosti Péče o chudé, nemocné apod. Péče o chudé, nemocné apod. 30.8.201511

12 Politické faktory 30.8.201512

13 Politické faktory Politický cyklus Politický cyklus Předvolební období Předvolební období Investice Investice Růst sociálních transferů Růst sociálních transferů Min šetření Min šetření Odsouvání finančně náročných projektů Odsouvání finančně náročných projektů Kvalita a kvantita veřejných statků – volební program politických stran Kvalita a kvantita veřejných statků – volební program politických stran 30.8.201513

14 Shrnutí faktorů Rozsah veř. Sektoru v různých zemích i regionech (městech) odlišný s ohledem na kombinaci všech výše definovaných podmínek Rozsah veř. Sektoru v různých zemích i regionech (městech) odlišný s ohledem na kombinaci všech výše definovaných podmínek Obecně v posledních 150 letech dynamický růst veřejného sektoru Obecně v posledních 150 letech dynamický růst veřejného sektoru 1900 VV 8%HDP, 1950 12%, HDP, 2014 48% HDP 1900 VV 8%HDP, 1950 12%, HDP, 2014 48% HDP Problém tzv. vládního selhání Problém tzv. vládního selhání 30.8.201514

15 Zrod a růst veřejného sektoru Konec 19.stol: průmyslová revoluce, modernizace společnosti, přechod na novou ekonomiku Konec 19.stol: průmyslová revoluce, modernizace společnosti, přechod na novou ekonomiku Rozvoj podnikání a průmyslové výroby – 19. stol. Rozvoj podnikání a průmyslové výroby – 19. stol. Cílem bylo zvýšení výroby  tvrdá opatření a metody  např. normování práce, pásová výroba aj. Cílem bylo zvýšení výroby  tvrdá opatření a metody  např. normování práce, pásová výroba aj. Jak dosáhnout cílů rostoucího tlaku na produkci a obchod prostřednictvím organizace skupinové práce Jak dosáhnout cílů rostoucího tlaku na produkci a obchod prostřednictvím organizace skupinové práce Efektivní alokace zdrojů v ekonomice Efektivní alokace zdrojů v ekonomice Jednotlivec/domácnosti ---- soukromý sektor Jednotlivec/domácnosti ---- soukromý sektor Řešení problémů tržního selhání Řešení problémů tržního selhání - makroekonomické, mikroekonomické a neekonomické příčiny - Vfi– nástroj HP státu 30.8.201515

16 Nové společenské problémy Urbanizace, vylidňování venkova Urbanizace, vylidňování venkova Izolace, anonymita ve městech Izolace, anonymita ve městech Ztráta tradiční komunity, rozpad rodin, ztráta sociální soudržnosti Ztráta tradiční komunity, rozpad rodin, ztráta sociální soudržnosti Bydlení Bydlení Nové sociální problémy – pocity vyloučení, marnosti, sebevraždy Nové sociální problémy – pocity vyloučení, marnosti, sebevraždy Zrod sociální politiky, sociální zabezpečení Zrod sociální politiky, sociální zabezpečení 30.8.201516

17 30.8.201517 Zrod „byrokracie“ Nejednoznačné hodnocení (keynesiánské směry x liberální přístupy) Nejednoznačné hodnocení (keynesiánské směry x liberální přístupy) “byrokracie” –r. 1745 označení pro státní úřednictvo Vincentem de Gournayem “byrokracie” –r. 1745 označení pro státní úřednictvo Vincentem de Gournayem Rozvoj různých teoretických přístupů, teorie-praxe pro řízení ve veřejném sektoru Rozvoj různých teoretických přístupů, teorie-praxe pro řízení ve veřejném sektoru Zrod německé a francouzské školy správní vědy Zrod německé a francouzské školy správní vědy Max Weber Max Weber

18 Byrokracie jako součást řízení ve veřejném sektoru Max Weber: sociologie, byrokracie, dělba moci, protestantská etika a ekonomie Max Weber: sociologie, byrokracie, dělba moci, protestantská etika a ekonomie Ideální (ryzí) stát – 6 základních principů řízení ve VS: Ideální (ryzí) stát – 6 základních principů řízení ve VS: ◦ Princip vymezení ǔ ŕedních kompetencí upravených zákony a správními nařízeními ◦ Jednoznačná hierarchie pravomocí ◦ Moderní úřadování - spisy ◦ Odborné vzdělání ◦ Pracovní síla úředníka ◦ Obecná, pevná, kompletně naučitelná pravidla 18

19 Max Weber Tradiční, charismatické a legálně organizační panství – vrchnostenská správa Tradiční, charismatické a legálně organizační panství – vrchnostenská správa Formální pravidla organizace moci Formální pravidla organizace moci Víra v právní normy a poslušnost vůči normám Víra v právní normy a poslušnost vůči normám Technická pravidla / postupy řešení agend ve VS Technická pravidla / postupy řešení agend ve VS Vázanost jasně definovanými pravidly je samozřejmá pro celou strukturu a všechny úrovně VS Vázanost jasně definovanými pravidly je samozřejmá pro celou strukturu a všechny úrovně VS Ideální byrokracie: Každá funkce se řídí pravidly, každá funkce má svoji oblast kompetencí, funkce jsou organizovány hierarchicky, pevně stanoven systém nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vyšší dohlíží na nižší, pouze osobě, která prokázala kvalifikaci, může být svěřena funkce., funkce jsou striktně odděleny od vlastnictví Ideální byrokracie: Každá funkce se řídí pravidly, každá funkce má svoji oblast kompetencí, funkce jsou organizovány hierarchicky, pevně stanoven systém nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vyšší dohlíží na nižší, pouze osobě, která prokázala kvalifikaci, může být svěřena funkce., funkce jsou striktně odděleny od vlastnictví 19

20 Ideální byrokracie Správní akty, rozhodnutí a pravidla jsou vždy uchovávána v písemné formě Správní akty, rozhodnutí a pravidla jsou vždy uchovávána v písemné formě Lidé jsou na výkon funkce cvičeni Lidé jsou na výkon funkce cvičeni Vlastní práce se sestává z aplikace obecných pravidel na konkrétní případy. Vlastní práce se sestává z aplikace obecných pravidel na konkrétní případy. Člověk se podřizuje pravidlům, ne člověku Člověk se podřizuje pravidlům, ne člověku Pracovníci jsou organizováni do přesně definovaných hierarchií. Pracovníci jsou organizováni do přesně definovaných hierarchií. Každý má jasně vymezenou oblast kompetence (rozhodovací pravomoci). Každý má jasně vymezenou oblast kompetence (rozhodovací pravomoci). Funkční místo se obsazuje smluvním vztahem, ucházet o místo se může kdokoliv Funkční místo se obsazuje smluvním vztahem, ucházet o místo se může kdokoliv Funkční místo se obsazuje výběrovým řízením na základě technické kvalifikace kandidátů. Funkční místo se obsazuje výběrovým řízením na základě technické kvalifikace kandidátů. Pracovníci jsou odměňováni fixní odměnou. Pracovníci jsou odměňováni fixní odměnou. Odměna je vázána zejména na místo v hierarchickém systému; navíc se však může vzít v potaz odpovědnost místa a sociální statut. Odměna je vázána zejména na místo v hierarchickém systému; navíc se však může vzít v potaz odpovědnost místa a sociální statut. Dané místo je pro pracovníka jediným, nebo alespoň hlavním zaměstnáním. Dané místo je pro pracovníka jediným, nebo alespoň hlavním zaměstnáním. 20

21 30.8.201521 Role byrokracie pozitivní hodnocení: pečlivost, přesnost… pozitivní hodnocení: pečlivost, přesnost…  nejefektivnější a nejúčinnější forma organizace  nejefektivnější a nejúčinnější forma organizace Max Weber – 19. – 20. stol.: Max Weber – 19. – 20. stol.: růst byrokracie odrazem expanze kapitalismu růst byrokracie odrazem expanze kapitalismu  potřeba vést účetnictví, spisy  vliv, kontrola  potřeba vést účetnictví, spisy  vliv, kontrola  Ideální typ byrokracie:  Ideální typ byrokracie: přesné rozdělení kompetencí, jasná dělba práce přesné rozdělení kompetencí, jasná dělba práce stanovení úřední hierarchie, instanční postup stanovení úřední hierarchie, instanční postup systematická kontrola a disciplína podle psaných pravidel systematická kontrola a disciplína podle psaných pravidel veřejná kontrola veřejná kontrola

22 kritika byrokracie zjevné negativní zneužívání veřejné moci zjevné negativní zneužívání veřejné moci osamostatnění a rozhodování bez účasti volených orgánů osamostatnění a rozhodování bez účasti volených orgánů zdlouhavá úřední jednání zdlouhavá úřední jednání preference užitku byrokratů preference užitku byrokratů růst aparátu; neschopní úředníci růst aparátu; neschopní úředníci 30.8.201522

23 Růst veřejného sektoru v průběhu 20. století Válečné konflikty, zbrojení, investice do armády Válečné konflikty, zbrojení, investice do armády Řešení následků válek (zranění, nemocní, podpora rodin …) Řešení následků válek (zranění, nemocní, podpora rodin …) Hospodářská krize a její důsledky Hospodářská krize a její důsledky Podpora vzdělávání, sociální péče aj. Podpora vzdělávání, sociální péče aj. 30.8.201523

24 Rozvoj veřejného sektoru po 1950 Růst veřejného sektoru, studená válka, zbrojení Růst veřejného sektoru, studená válka, zbrojení Ropné šoky a krize Ropné šoky a krize Zrod evropské RP Zrod evropské RP Zrod nových problémů – ŽP, rovné příležitosti, bezpečnost, drogy… Zrod nových problémů – ŽP, rovné příležitosti, bezpečnost, drogy… Tlak na služby občané, firmy Tlak na služby občané, firmy Konkurence mezi jednotlivými obcemi, regiony - globalizace Konkurence mezi jednotlivými obcemi, regiony - globalizace 30.8.201524

25 Koncept NPM New Public Management (NPM), „Nové řízení ve veřejném sektoru“ New Public Management (NPM), „Nové řízení ve veřejném sektoru“ Teoretický model manažerializace veřejného sektoru - cíl: Teoretický model manažerializace veřejného sektoru - cíl: snižování byrokratické zátěže snižování byrokratické zátěže zavádění tržních principů do poskytování veřejných služeb zavádění tržních principů do poskytování veřejných služeb Zapojení tržních principů do produkce veřejných služeb a statků. Zapojení tržních principů do produkce veřejných služeb a statků. TQM, řízení jakosti v organizaci TQM, řízení jakosti v organizaci 25

26 Hlavní zásady NPM Vláda umí rychle a dynamicky reagovat na konkrétní problémy a výzvy, je aktivním nositelem změn v území. Vláda umí rychle a dynamicky reagovat na konkrétní problémy a výzvy, je aktivním nositelem změn v území. Důraz na cíle a dosahování těchto cílů, odklon od jasně definovaných postupů a pravidel, jak mají být veřejné služby a statky zajišťovány. Důraz na cíle a dosahování těchto cílů, odklon od jasně definovaných postupů a pravidel, jak mají být veřejné služby a statky zajišťovány. Komunitní přístupy k rozhodování, ne poskytování služeb, ale řízení změn v území (zapojení se do produkce v daném území). Komunitní přístupy k rozhodování, ne poskytování služeb, ale řízení změn v území (zapojení se do produkce v daném území). Konkurenceschopná vláda, aktivní přístup k tvorbě konkurenceschopnosti. Konkurenceschopná vláda, aktivní přístup k tvorbě konkurenceschopnosti. Na výsledky orientované řízení: orientace metod a postupů na výsledky využití veřejných prostředků, ne na vstupy. Na výsledky orientované řízení: orientace metod a postupů na výsledky využití veřejných prostředků, ne na vstupy. Řízení ve veřejném sektoru je orientované na zákazníka: zabezpečování veřejných statků a služeb by mělo vycházet z potřeb klientů a ne z byrokraticky nastavených pravidel (veřejné služby patří veřejnosti). Řízení ve veřejném sektoru je orientované na zákazníka: zabezpečování veřejných statků a služeb by mělo vycházet z potřeb klientů a ne z byrokraticky nastavených pravidel (veřejné služby patří veřejnosti). Řízení ve veřejném sektoru má přejmout prvky podnikatelského myšlení ve smyslu dosahování cílů, raději finance získávat než je utrácet, podpora zvyšování plateb za poskytování veřejných služeb po vzoru soukromého sektoru (v praxi nejméně využitý princip, který de facto odporuje základní povaze a cílům veřejného sektoru). Řízení ve veřejném sektoru má přejmout prvky podnikatelského myšlení ve smyslu dosahování cílů, raději finance získávat než je utrácet, podpora zvyšování plateb za poskytování veřejných služeb po vzoru soukromého sektoru (v praxi nejméně využitý princip, který de facto odporuje základní povaze a cílům veřejného sektoru). V řízení veřejných služeb a statků je důraz kladen na prevenci a předcházení negativních jevů než na jejich řešení. V řízení veřejných služeb a statků je důraz kladen na prevenci a předcházení negativních jevů než na jejich řešení. Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci. Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci. 26

27 Aplikace v jednotlivých zemích Různý rozsah a intenzita využití koncepce NPM Různý rozsah a intenzita využití koncepce NPM Kritika modelů (důraz na ekonomiku) Kritika modelů (důraz na ekonomiku) Využité pro VFI, strategické plánování, finanční management, LZ, kontrola Využité pro VFI, strategické plánování, finanční management, LZ, kontrola Anglosaské modely VS Anglosaské modely VS Napoleonský model, středoevropský model správy, ČR Napoleonský model, středoevropský model správy, ČR Německo, Neues Steuerungsmodell (regionální plánování, efektivita veřejných zdrojů, transparentnost VS, rozvoj širokého partnerství při aplikaci jednotlivých nových postupů), Komunální úřad pro správní management Německo, Neues Steuerungsmodell (regionální plánování, efektivita veřejných zdrojů, transparentnost VS, rozvoj širokého partnerství při aplikaci jednotlivých nových postupů), Komunální úřad pro správní management 27

28 Vztah VS - občan NPM: orientace na zákazníka, produkt, náklady a dopad veřejných služeb a realizace veřejného zájmu: občan ve středu zájmu NPM: orientace na zákazníka, produkt, náklady a dopad veřejných služeb a realizace veřejného zájmu: občan ve středu zájmu Vztah odpovědnosti mezi státem a občany /soukromý sektor Vztah odpovědnosti mezi státem a občany /soukromý sektor NPM: Nový kontext tvorby veřejné politiky a implementace rozhodnutí v praktické veřejné politice NPM: Nový kontext tvorby veřejné politiky a implementace rozhodnutí v praktické veřejné politice Jedním z principů je i právo na „dobrou správu“ (od governement ke governance) Jedním z principů je i právo na „dobrou správu“ (od governement ke governance) Rozhodování a řízení ve veřejné správě nebude založeno pouze na tradičních byrokratických a málo flexibilních hierarchických pravidlech a normách (vrchnostenská správa) – neumožní dostatečně rychle reagovat na vnější změny Rozhodování a řízení ve veřejné správě nebude založeno pouze na tradičních byrokratických a málo flexibilních hierarchických pravidlech a normách (vrchnostenská správa) – neumožní dostatečně rychle reagovat na vnější změny 28

29 Veřejný sektor ve 21. století Nadměrný růst veřejných deficitů a dluhů Nadměrný růst veřejných deficitů a dluhů Růst globálních i národních a regionálních problémů – diskuse o funkcích a postavení veřejného sektoru Růst globálních i národních a regionálních problémů – diskuse o funkcích a postavení veřejného sektoru Selhání státu Selhání státu Rozvojový svět, rozvojová politika Rozvojový svět, rozvojová politika Decentralizace veřejného sektoru jako řešení dluhů – důsledky Decentralizace veřejného sektoru jako řešení dluhů – důsledky 30.8.201529

30 30.8.201530 Funkce veřejného sektoru Ekonomická funkce (zaměstnanost, služby na neziskovém principu) Ekonomická funkce (zaměstnanost, služby na neziskovém principu) Sociální funkce (sociální soudržnost, segregace a exkluze) Sociální funkce (sociální soudržnost, segregace a exkluze) Politická funkce (veřejná politika - veřejná volba) Politická funkce (veřejná politika - veřejná volba) Struktura veřejného sektoru: justice, policie, armáda, školství, věda a výzkum, kultura, sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia Struktura veřejného sektoru: justice, policie, armáda, školství, věda a výzkum, kultura, sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia

31 30.8.201531 Instituce státních intervencí Veřejná správa Veřejná správa - Státní správa - Územní samospráva Vláda Vláda Parlament Parlament Nadnárodní instituce Nadnárodní instituce


Stáhnout ppt "Veřejný sektor a jeho role v ekonomice Organizace VS."

Podobné prezentace


Reklamy Google