Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství II"— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství II
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 3. Vodorovné konstrukce III- dřevěné stropy a klenby

4 Legenda Klíčové pojmy Cíle kapitoly Čas potřebný ke studiu kapitoly
trámový strop, fošnový strop, povalový strop, záklop, rákosník, kleština, ramenát Cíle kapitoly - získat orientaci v terminologii a přehled mezi jednotlivými variantami dřevěných stropů a kleneb. Čas potřebný ke studiu kapitoly 30 hodin

5 3.1. DŘEVĚNÉ STROPY Hlavním nosným prvkem dřevěných stropů jsou dřevěné trámy nazývané stropnice, které se podle dřívějšího stavebního řádu kladly na stěny s minimální tloušťkou: 300 mm pro volnou délku do 4,5 m 450 mm pro volnou délku do 6,5 m Vzdálenost mezi stropnicemi se pohybuje mezi 0,75 až 1,20 m. Trámy se osazují 20 – 30 mm od stěn, aby bylo zabráněno přenosu vlhkosti do dřeva. Úložná délka zhlaví je minimálně: 100 mm do 2 m volné délky 150 mm do 4 m volné délky 200 mm do 6 m volné délky 250 mm nad 6,5 m volné délky Mezi zdivem a čelem stropnice má být vzduchová mezera 20 – 40 mm. Tuto mezeru je nutné dodržet i mezi zdivem a horním lícem trámů.

6 3.1. DŘEVĚNÉ STROPY Podle dřívějších stavebních předpisů bylo zakázáno dřevěné stropy používat nad sklepními místnostmi, koupelnami, WC, prádelnami, vstupy, vestibuly, garážemi, obchody apod. Podle zákona z r.1919 se stropy s dřevěnou nosnou konstrukcí dělily na: a) dřevěné stropy spalné: jednoduchý trámový strop jednoduchý trámový strop se záklopem a násypem jednoduchý trámový strop se zapuštěným záklopem a násypem kazetový strop b) dřevěné stropy polospalné: trámový strop s rákosovou omítkou, záklopem a násypem trámový strop s rákosovou omítkou, zapuštěným záklopem a násypem trámový strop s rákosníky trámový strop do travers trámový strop s křížovými vzpěrami fošnový strop povalový strop

7 Trámové stropy a) s rákosovou omítkou, záklopem a násypem (nahoře) b) s rákosovou omítkou, zapuštěným záklopem a násypem (uprostřed) c) s rákosníky (dole) HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT, str ISBN

8 Trámové stropy Trámový strop se záklopem a rákosovým podhledem v místě uložení na obvodové a střední nosné zdi Závlače kleští bývají z plochého železa profilu: 8 – 12 / 40 mm u bytových staveb, / 45 mm u veřejných budov HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT, str ISBN

9 Trámové stropy Svázání nosného cihelného zdiva s dřevěnými, popř. ocelovými stropnicemi uloženými v jeho kapsách Ukotvení trámu pomocí trámových kleští se závlačí. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

10 Trámové stropy Trámový strop se zapuštěným záklopem a rákosovým podhledem Na dřevěných trámových stropech se prováděly podlahy z měkkého dřeva tzv. měkké (hrubé jako podklad pro vlysy nebo parkety, palubkové, tesařské, páskové atd.) a z tvrdého dřeva tzv. tvrdé (vlysové a parketové) Trámový strop s rákosníky Trámový strop se zapuštěným záklopem a rákosovým podhledem. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

11 3.1.1. Trámové stropy Trámový strop do traverz
Uložení a ztužení trámového stropu do traverz. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

12 3.1.1. Trámové stropy Trámový strop s příčnými vzpěrami
Trámový strop s příčnými vzpěrami. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

13 3.1.2. Povalové stropy Povalový strop se stropnicemi
Povalový strop. HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT, str ISBN

14 Trámový strop - výměna u stěny, kde musí být použit zkrácený trám
Trámová výměna v místě komínového tělesa. HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT, str ISBN

15 Stropy kazetové Vloží-li se mezi stropnice příčné trámy neboli výměny, rozdělí se strop v pohledu na čtverce a obdélníky čili kazety. Takto provedený strop se nazývá tesařský strop kazetový, kde stropnice se hoblují a různě profilují. U truhlářského stropu kazetového jsou jednotlivé kazety často nezávislé na poloze stropnic

16 Fošnové stropy Fošnový strop - menší spotřeba řeziva % Výška násypu má být taková, aby mezi polštáři a záklopem bylo alespoň 30 mm násypu; celková tloušťka násypu závisí na tloušťce polštářů a bývá mm. Poměr šířky stropnice b k její výšce h: u trámového stropu b : h = 5 : 7 až 1 : 2 a u fošnového stropu b : h = 1: 2,0 až 1 : 4 Fošnový strop. MĚŠTAN, R., Stavba svépomocí. Praha : SNTL, str ISBN X.

17 Fošnové stropy Fošnový strop s křížovými rozpěrami a se zvukovou izolací Příčnou tuhost lze zvýšit tak, že se záklop i podbíjení přibíjejí na stropnice úhlopříčně pod úhlem 45° vystřídaně, kolmo na sebe. Menší osová vzdálenost umožňuje použít tenčích prken na záklop – místo tloušťky 24 mm postačí 18 mm. Fošnový strop s křížovými rozpěrami a se zvukovou izolací. MĚŠTAN, R., Stavba svépomocí. Praha : SNTL, str ISBN X.

18 Fošnové stropy Fošnový strop s křížovými rozpěrami a táhlem o Ø 14 mm Křížové rozpěry z latí či z prken ve vzdálenostech 1,2 až 2,0 m zabraňují vybočení subtilních fošnových profilů do stran. Účinnost vzpěr se spolehlivě zajistí ocelovými táhly, která se napínají buď dotažením matice na obou koncích nebo rektifikačním článkem uprostřed. Fošnový strop s křížovými rozpěrami a táhlem o Ø 14 mm. MĚŠTAN, R., Stavba svépomocí. Praha : SNTL, str ISBN X.

19 3.1.5. Uložení příček na dřevěné stropy
a) na záklop v blízkosti stropnice b) na záklop podporovaný ocelovým nosníkem v místě příčky Uložení příček na dřevěné stropy a) na záklop v blízkosti stropnice, b) na záklop podporovaný ocelovým nosníkem v místě příčky. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

20 3.1.6. Další možnosti a principy

21 3.1.6. Další možnosti a principy
Vyztužené a předepnuté nosníky. HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT, str ISBN

22 3.2. KLENBY Valená klenba je tvořena válcovou plochou, která se opírá o dvě protilehlé zdi, pasy nebo trámy. Používala se nejčastěji k zastropení obdélníkového či čtvercového půdorysu. Pásy jsou krátké klenby valené, nesou zdivo nad okenními a dveřními otvory. Klenbový oblouk je kruhový segment, který vyvozuje největší horizontální tlaky. - Valená klenba. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN Základní tvary kleneb. KOHOUT, J., TOBEK, A a BARTÁK, K., Zednictví - tradice z pohledu dneška. Praha: GRADA Publishing. ISBN

23 3.2. KLENBY

24 3.2. KLENBY Různé tvary klenebních oblouků. KOHOUT, J., TOBEK, A a BARTÁK, K., Zednictví - tradice z pohledu dneška. Praha: GRADA Publishing. ISBN

25 3.2. KLENBY Axonometrie, půdorys ,řez. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

26 3.2. KLENBY Axonometrie, půdorys ,řez. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

27 3.2. KLENBY Axonometrie, půdorys ,řez. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

28 3.2. KLENBY Axonometrie, půdorys ,řez. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

29 3.2. KLENBY Schéma provádění valené klenby. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

30 3.2. KLENBY Schéma provádění valené klenby. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

31 3.2. KLENBY Úpravy patek valených kleneb. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

32 3.2. KLENBY Valené klenby do traverz se zesílenými patními průřezy
Valené klenby do traverz se zesílenými patními průřezy. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

33 3.2. KLENBY Úpravy patek valených kleneb do traverz
Úpravy patek valených kleneb do traverz. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

34 3.2. KLENBY Kromě kleneb s lícní křivkou jsou i klenby s rovným podhledem, tzv. rovné cihelné klenby. Kleinova klenba je z cihel běžného tvaru vyztužená páskovým železem průřezu 20/1 až 20/2 mm uloženým ve styčných spárách nastojato. Jejich únosnost je při rozpětí: do 2 m 4 kN.m2, nad 2 m je nižší Rovná klenba Kleinova. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

35 3.2. KLENBY Rovná klenba z cihelných tvarovek. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

36 3.2. KLENBY Klenby jsou namáhány tlakem → lze je provést z prostého betonu, zejména do ocelových nosníků. Klenba z prostého betonu do traverz. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

37 3.2. KLENBY Kromě nevyztužených betonových kleneb mohou být klenby z vyztuženého betonu do ocelových nosníků. Pro rozpony 3,0 až 5,0 m i více klenby mají ve vrcholu tloušťku 60 – 80 mm a vzepětí 1/10 až 1/12 rozponu. Monierova klenba. WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN

38 Legenda Studijní materiály Otázky a úkoly Základní literatura:
HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT. ISBN WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN Doporučené studijní zdroje: HORNIAKOVA, L. a kol., Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL KPS. MĚŠTAN, R., Stavba svépomocí. Praha: SNTL. ISBN X. Otázky a úkoly 1) Jaký je základní rozdíl mezi spalným a polospalným stropem ? 2) Nakreslete základní tvary oblouků kleneb.

39 Legenda Klíč k řešení otázek Použitá literatura
Odpověď : „Viz výklad.“ Použitá literatura HÁJEK, P. a kol Konstrukce pozemních staveb 10. Nosné konstrukce I. Praha: ČVUT. ISBN   HORNIAKOVA, L. a kol., Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL KPS.  KOHOUT, J., TOBEK, A a BARTÁK, K., Zednictví - tradice z pohledu dneška. Praha: GRADA Publishing. ISBN  Kolektiv katedry pozemního stavitelství Konstrukce pozemních staveb pro II.ročník - 1.část. Praha: ČVUT.  KUPILÍK,V.,1984. Základy pozemního stavitelství, Učební texty HSPO (Hlavní správa poţární ochrany) . Praha: ČSR.  ŠILAROVÁ, Š. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN  VOLDŘICH, F., URBÁNEK, F., VÝBORNÝ, J., PůBAL, Z., BILL, Z., Progresivní stropní konstrukce. Praha: ČSVA.  WITZANY,J. a kolektiv, Konstrukce pozemních staveb 60. Praha: ČVUT. ISBN  WITZANY, J. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství II"

Podobné prezentace


Reklamy Google