Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České výtvarné umění 1918-1948 Literatura k aktuálním otázkám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České výtvarné umění 1918-1948 Literatura k aktuálním otázkám."— Transkript prezentace:

1 České výtvarné umění Literatura k aktuálním otázkám

2 Syntéza Kulturní historie DČVU, díl IV, 1998, díl V, 2005 Výtvarné Brno Bulletin Mor. galerie v Brně 49, 1993 Jitka Sedlářová a kol., Výtvarná kultura v Brně (katalog výstavy, MG). Brno Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (katalog výst., Kunst- und Ausstellungshalle der BRD). Eds. Ryszard Stanislawski – Christopher Brockhaus. Bonn Mezery v historii Polemický duch střední Evropy – Němci, Židé, Češi (katalog výstavy, GHMP). Ed. Hana Rousová. Praha Vademecum. Moderní umění v Čechách a na Moravě Ed. H. Rousová. Praha Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění. Pod lupou genderu. Praha Josef Vojvodík, Imagines corporis.Tělo v české moderně a avantgardě. Brno 2006.

3 Devětsil, poetismus, surrealismus František Šmejkal a kol., Skupina Ra (katalog výstavy, GHMP). Praha F. Šmejkal a kol., DEVĚTSIL. Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 20s and 30s (katalog výstavy). Oxford-London Czech Avant-garde Books Devětsil, Poetism, Constructivism, Surrealism. Hague Jaroslav Anděl, Umění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu (katalog výstavy, NG). Praha 1993.

4 Surrealismus Petr Král, Fotografie v surrealismu. Praha Český surrealismus Skupina surrealistů v ČSR. Události, vztahy, inspirace. Praha (Katalog výstavy, GHMP). Eds. Lenka Bydžovská – Karel Srp. Praha Eva Petrová a kol., Skupina 42. Praha Žoržeta Čolakova, Český surrealismus 30.let. Struktura básnického obrazu. Praha Die zweite Arche. Der Surrealismus und die tschechische Kunst (katalog výstavy, Panorama Museum). Eds. R. Kober – G. Lindner. Bad Frankenhausen 2001.

5 Karel Teige Karel Teige, Výbor z díla III. Osvobozování života a poezie. Studie ze čtyřicátých let. Eds. Jiří Brabec – Vratislav Effenberger. Praha Karel Srp, Karel Teige ( ) (katalog výstavy, GHMP). Praha Vojtěch Lahoda – K. Srp – Rumjana Dačeva, Karel Teige. Surrealistické koláže. Praha Karel Teige a evropská avantgarda. Umění 43, 1995, č.1/2 Tématické dvojčíslo časopisu obsahuje většinu referátů stejnojmenného mezinár. kolokvia v Praze Karel Teige L' enfant terrible of the Czech modernist avant-garde. Eds. Eric Dluhosch – Rostislav Švácha. Massachusetts K. Srp, Karel Teige. Praha 2001.

6 Art deco Alena Adlerová et al., Das Böhmische Glas Bd. 6, Art deco, Moderne. Ed. Georg Höltl. Tittling Jana Horneková a kol., Art deco. Boemia (katalog výstavy, Musei Civici Padova). Milano J. Horneková a kol., České art deco (katalog výstavy, Obecní dům). Praha též anglická verze: Czech Art Deco J. Horneková (ed.), Czech art From Art Nouveau to Art Deco (katalog výstavy, Setagaya Art Museum). Tokyo 1999.

7 Časopisy a vydavatelství Miroslava Hlaváčková a kol., Josef Florian. Dobré dílo (katalog výstavy, Galerie moderního umění Roudnice n./L.). Roudnice n./L Roman Prahl – Lenka Bydžovská, Volné směry, časopis secese a moderny. Praha Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Kapitoly z dějin brněnských časopisů. Brno Díl II. Brno 2003.

8 Architektura (1) Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. 2. vyd. Praha Jindřich Vybíral, Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy Ostrava vyd. Brno – Ostrava Otakar Nový, Česká architektonická avantgarda. Praha Zrození metropole a město ve střední Evropě Eds. Eve Blau – Monika Platzer. Praha Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkci- onalismus (kat. výstavy, Galerie Jaroslava Fragnera). Eds. Rostislav Švácha – Soňa Ryndová – Pavla Pokorná. Praha O nové Brno. Brněnská architektura (katalog výstavy, MMB). Eds. Zdeněk Kudělka – Jindřich Chatrný. Brno 2000.

9 Architektura (2) Marie Benešová – František Toman – Jan Jakl, Salón republiky. Moderní architektura Hradce Králové. Hradec Králové Zdeněk Lukeš, Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti (katalog výstavy, Galerie Jaroslava Frágnera). Praha Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu. Brno Vladimír Šlapeta – Václav Jandáček – František Musil, Funkcionalismus na Moravě. Brno V. Šlapeta – V. Jandáček, Český funkcionalismus. Brno Jaroslav Anděl, Nová vize. Avantgardní architektura v avant- gardní fotografii: Československo Praha Prager Architektur und die europäische Moderne. Eds. Tomáš Valena – Ulrich Winko. Berlin 2006.

10 Zlínská architektura Vladimír Šlapeta, Baťa. Architektura a urbanismus (katalog výstavy, Státní galerie) Zlín Zlínský funkcionalismus. Funktionalismus von Zlín. Sborník z mezinárodního sympozia ve Zlíně r Ed. Ludvík Ševeček. Zlín Pavel Novák, Zlínská architektura Zlín L. Ševeček a kol., Miroslav Lorenc, Jaromír Krejcar. Zlínská moderní architektura a pražská avantgarda (katalog výstavy, Státní galerie). Zlín L. Ševeček – Ladislava Horňáková, Satelity funkcionalistického Zlína. Projekty a realizace ideálních průmyslových měst - továrních celků firmy Baťa (katalog výstavy, Státní galerie). Zlín Zdeněk Lukeš – Petr Všetečka, Vladimír Karfík: Budova č. 21 ve Zlíně. Památka českého funkcionalismu. S.l Též angl. verze: Vladimír Karfík: Building No 21 in Zlín. A Monument of Czech Functionalism.

11 Architektura: monografie staveb Jiří Kovtun – Zdeněk Lukeš, Pražský hrad za T. G. Masaryka. Úpravy Pražského hradu v letopočtech, úryvky z lánské kroniky, archivní dokumenty. Praha Miroslav Masák – Rostislav Švácha – Jindřich Vybíral, Veletržní palác v Praze. Praha Pavel Šopák, Obchodní dům Breda & Weinstein. Představy – pro- jekty - realizace (kat. výst., Slezské zem. muzeum). Opava Müllerova vila. Adolf Loos & Karel Lhota. Ed. Karel Ksandr. Praha Zdeněk Müller, Brněnské výstaviště: stavba století. Stavební vývoj Brno Rüdiger Kramm – Alex Dill, Vila Tugendhat Brno (kat. výstavy, Universität Karlsruhe). Tübingen V. Šlapeta a kol., Obchodní palác Centrum v Brně (kat. výstavy, Galerie architektury). Brno Jablonecká radnice Příběh stavby architekta Karla Wintera. Ed. Jan Strnad. Jablonec nad Nisou 2008.

12 Architekti (1) Vít Obrtel ( ). Architektura, typografie, nábytek (katalog výstavy, GHMP). Ed. Rostislav Švácha. Praha Jaromír Krejcar (katalog výstavy, Galerie Jaroslava Frágnera). Ed. R. Švácha. Praha Iloš Crhonek, Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo. Brno Josip Plečnik. Architekt Pražského hradu (k výstavě, Správa Pražského hra- du). Eds. Zdeněk Lukeš – Damjan Prelovšek – Tomáš Valena. Praha Monika Platzer – Klaus Spechtenhauser, Jiři Kroha. Kubist, Expressionist, Funktionalist, Realist (kat. výstavy, Architektur-Zentrum Wien). Wien Otto Eisler (katalog výstavy, Spolek Obecní dům). Ed. Petr Pelčák. Brno Jan Víšek (katalog výstavy, Spolek Obecní dům). Eds. P. Pelčák – Ivan Wahla – Vladimír Šlapeta. Brno Radomíra Sedláková - Petr Krajči, Antonín Engel Architekt, urbanista, pedagog (katalog výstavy, NG). Praha I. Wahla – P. Pelčák – Jan Sapák, Brněnští židovští architekti (katalog výstavy, Spolek Obecní dům). Brno Generace První absolventi české školy architek-tury v Brně (kat. výstavy MMB, Spolek Obecní dům, FA VUT). Eds. P. Pelčák – I. Wahla. Brno 2001.

13 Architekti (2) Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba. Brněnští stavitelé 30. let ( ) (katalog výstavy, Spolek Obecní dům). Eds. Petr Pelčák – Ivan Wahla. Brno P. Pelčák – Vladimír Šlapeta, Lubomír Šlapeta ( ), Čestmír Šlapeta ( ). Architektonické dílo (katalog výstavy, Spolek Obecní dům). Brno Josef Polášek (katalog výstavy, Spolek Obecní dům, MMB). Eds. P. Pelčák – I. Wahla. Brno Ernst Wiesner (kat. výstavy, Spolek Obecní dům, MMB). Eds. P. Pelčák – I. Wahla. Brno Ladislava Horňáková, František Lýdie Gahura ( ). Projekty, realizace a sochařské dílo (katalog výstavy, KGVU). Zlín Elly Oehler/Olárová ( ), Oskar Oehler/Olár ( ). Architektonické dílo (katalog výstavy, Galerie architektury). Eds. P. Pelčák – I. Wahla. Brno Jiří Kroha ( ). Architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století (katalog výstavy, MMB). Ed. Marcela Macharáčková Brno Jindřich Chatrný a kol., Jan Vaněk Civilizované bydlení pro každého (katalog výstavy, MMB). Brno 2008.

14 Malířství, sochařství, grafika Hana Rousová a kol., Linie, barva, tvar (katalog výstavy, GHMP). Praha 1988 František Šmejkal, České imaginativní umění (k výstavě, Galerie Rudolfinum). Praha Jiří Machalický a kol., Česká koláž (katalog výstavy, NG). Praha Jaroslav Anděl, Avantgarda o mnoha médiích. Josef Bartuška a skupina Linie (katalog výstavy, Obecní dům). Praha Lenka Bydžovská – Karel Srp, Libeňský plynojem (katalog výstavy, GHMP). Praha Tomáš Vlček, Praagse schilderkunst (katalog výstavy, Drents Museum Assen – NG). Zwolle Ondřej Chrobák – Tomáš Winter, V okovech smíchu. Karikatura a české umění (katalog výstavy, GHMP). Praha Lenka Janská, Mezi obrazem a textem. Text a grafém v evropském a českém malířství Praha Marie Rakušanová, Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století (katalog výstavy, GHMP). Praha 2008.

15 Sochaři, malíři a grafikové (1) Toyen. Das malerische Werk. Ed. Rita Bischof. Frankfurt am Main Simeona Hošková, Josef Liesler. Praha Dagmar Halasová, Bohuslav Reynek. Brno Zdeněk Pešánek (katalog výstavy, NG). Ed. Jiří Zemánek. Praha Jaroslav Slavík – Jiří Opelík, Josef Čapek. Praha Jaroslav Anděl – Dorothy Kosinská et al., František Kupka. Průkopník abstrakce, malíř kosmu (kat. výstavy, Dallas Museum of Art, Kunstmuseum Wolfsburg, NG). Ostfildern František Kupka, Tvoření v umění výtvarném. Eds. Denisa Vostrá – Tamara Marková. 2. vyd. Praha Vojtěch Lahoda, Zdenek Rykr Elegie avantgardy (katalog výstavy, GHMP). Praha Karel Svolinský ( ) (k výstavě, NG). Eds. Roman Musil – Eduard Burget. Praha 2001.

16 Sochaři, malíři a grafikové (2) Karel Srp, Jindřich Štyrský. Praha Antonín Procházka (katalog výstavy, Obecní dům, MG, MMB). Eds. Marcela Macharáčková – Lubomír Slavíček – Alena Krkošková. Praha František Tichý (katalog výstavy, GHMP). Ed. Tomáš Winter. Praha Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský. Brno K. Srp, Toyen. Une femme surréaliste. Lyon Ladislav Sutnar. Praha – New York – Design in Action (k výsta- vě NG). Ed. Iva Janáková. Praha Lenka Bydžovská – K. Srp, Knihy s Toyen. Praha Vojtěch Lahoda, Karel Černý : barva a existence. Soupis malířského díla. Praha Alena Pomajzlová, Josef Čapek. Nejskromnější umění (katalog výstavy, Obecní dům). Praha 2003.

17 Sochaři, malíři a grafikové (3) Karel Srp – Jana Orlíková, Jan Zrzavý. Praha Jan Zrzavý: o něm a s ním. Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém. Ed. K. Srp. Praha Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky ( ). Ed. Tomáš Winter. Praha Vanda Skálová – Tomáš Pospiszyl, Alén Diviš (katalog výstavy, Obecní dům). Praha Rudolf Kremlička: o něm a s ním. Vlastní texty R. Kremličky a texty o R. Kremličkovi. Ed. K. Srp. Praha K. Srp, Rudolf Kremlička. Praha Ladislav Zívr ( ). Ed. Lenka Pastýříková (kat. výstavy, NG). Praha Lenka Bydžovská – K. Srp, Jindřich Štyrský (kat. výstavy, GHMP). Praha Vojtěch Lahoda, Emil Filla. Praha Pavla Pečinková, Josef Lada ( ) (katalog výstavy, Obecní dům). Praha Hana Rousová et al., František Foltýn ( ). Košice - Paříž - Brno (katalog výstavy, MG). Brno 2007.

18 Fotografie a užité umění Tschechische Avantgarde Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung (katalog výstavy, Kunstverein Hamburg, Museum Bochum). Ed. Zdenek Primus. Hamburg-Bochum Marcela Macharáčková, Aka. Užité umění 30. a 40. let v Brně (Katalog výstavy, MMB). Brno Vladimír Birgus, Česká fotografická avantgarda Praha Jaroslav Anděl, Avant-garde Page Design New York Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (katalog výstavy, MMB). Eds. Jindřich Chatrný – Dagmar Koudelková – Anežka Šimková. Brno Vladimír Birgus – Jan Mlčoch, Česká fotografie 20. století. Průvodce. Praha Evžen Sobek, Teoretické práce české fotografické avantgardy. Opava 2005.

19 Fotografové Anna Fárová, František Drtikol. Photograph Des Art Deco. München A. Fárová, Josef Sudek. Praha Antonín Dufek, Jaromír Funke ( ). Průkopník fotografické avantgardy (katalog výstavy, MG). Brno A. Dufek, Josef Sudek. Das stille Leben der Dinge. Fotografien von aus der Moravská Galerie, Brno (katalog výstavy, Kunstmuseum). Wolfsburg A. Fárová – Petr Nedoma – Stanislav Doležal, František Drtikol (katalog výstavy, Galerie Rudolfinum). Praha Jaroslav Anděl, Alexandr Hackenschmied. Praha Vladimír Birgus, František Drtikol. Praha V. Birgus a kol., Jaroslav Rössler. Fotografie, koláže a kresby. Praha A. Dufek, Jaromír Funke. Praha V. Birgus, Eugen Wiškovský. Praha A. Dufek, Josef Sudek neznámý. Salonní fotografie (katalog výstavy, MG). Brno – Praha 2006.

20 Instituce Sto let českého užitého umění Sto let Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (katalog výstavy, UPM v Praze). Praha Roman Musil, Moderní galerie tenkrát (katalog výstavy NG). Praha let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu (katalog výstavy, Dům umění). Eds. Lubomír Slavíček – Jana Vránová. Brno Muzeum města Brna Sborník ke stému výročí otevření. Eds. Jiří Blažek – Lenka Kudělková. Brno Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Eds. Martina Pachmanová – Markéta Pražanová. Praha 2005.


Stáhnout ppt "České výtvarné umění 1918-1948 Literatura k aktuálním otázkám."

Podobné prezentace


Reklamy Google