Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI CZ.1.07/3.2.06/01.0028 Možnosti dalšího vzdělávání Zdroj: MŠMT, NSK, CUCU ÚK o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI CZ.1.07/3.2.06/01.0028 Možnosti dalšího vzdělávání Zdroj: MŠMT, NSK, CUCU ÚK o.p.s."— Transkript prezentace:

1 PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI CZ.1.07/3.2.06/01.0028 Možnosti dalšího vzdělávání Zdroj: MŠMT, NSK, CUCU ÚK o.p.s.

2 Obsah: představení projektu PDV definice DV a systém celoživotního učení zákon č. 179/2006 Sb. uznávání výsledků dalšího vzdělávání – dílčí kvalifikace možnosti účastníků DV možnosti vzdělávacích institucí a sociálních partnerů jako poskytovatelů DV Národní soustava kvalifikací vyhláška č. 176/2009 Sb. CUCU ÚK o.p.s. a síť místních center možnosti Gymnázia, SOŠ a SOU, o.p.s., Litoměřice

3 Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji reg.č. CZ1.07/3.2.06/01.0028 projekt v rámci OPVK Realizátor: VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o. Termín: od 1.3.2010 do 1.12.2012 Cíl projektu: poskytování informací o ucelené nabídce vzdělávacích kurzů a autorizovaných osobách v Ústeckém kraji. Dílčím cílem je podpora vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů.

4 Cílová skupina projektu: účastníci DV, pracovníci vzdělávacích institucí partnerem projektu je Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. (zákon č. 179/2006 Sb.) -podpora nabídky DV: informační letáky web-portál www.dalsi-vzdelavani.czwww.dalsi-vzdelavani.cz Více informací o projektu: www.podporavzdelavani.czwww.podporavzdelavani.cz Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji reg.č. CZ1.07/3.2.06/01.0028

5 Další vzdělávání Definice DV (v zákoně č. 179/2006 Sb.) –Další vzdělávání je veškeré vzdělávání, které není počátečním Základní typy DV –Profesní (vč. rekvalifikací, směřující k NSK a normativního vzdělávání) –Občanské –Zájmové

6 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ (VZDĚLÁVÁNÍ) POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zejm. vzdělávání dětí a mládeže) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH vč. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ŠKOLÁCH ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH SOUKROMÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE + PODNIKY

7 Nejčastější důvody účasti v dalším vzdělávání zlepšit kariérní perspektivu, dělat lépe – 32 % šance získat (změnit) zaměstnání – 10 % snížit (eliminovat) ztrátu zaměstnání – 8 %

8 Poskytovatelé dalšího vzdělávání Podniky a podnikové vzdělávací instituce (43 %) Vzdělávací instituce (28 %) Školy (10 %)

9 Vize škol „Školy poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (včetně uznávání výsledků dalšího vzdělávání) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce.“

10 Přidaná hodnota pro školy - rozvinout potřebné profesní kompetence PP: pro práci s dospělými vzdělávajícími se pro roli hodnotitele a průvodce u autorizované osoby - vyšší respekt k požadavkům světa práce - rozvoj spolupráce se sociálními partnery - vznikají nová partnerství

11 Zázemí v právních předpisech 2004 - záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání 2006 - schválen zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nabyl účinnosti dne 1.8.2007 2007 - nabyla účinnosti vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání – podrobnosti o NSK 2009 – zrušení vyhlášky č. 524/2004 Sb. a účinnost nové vyhlášky č. 176/2009 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 2011-… - příprava novelizace zákona

12 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

13 Uznávání výsledků DV spolupráce vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů a ÚP kvalifikační a hodnotící standardy – kvalita pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků DV autorizované osoby - kvalita uznávání: - kvalita hodnotitelů; - kvalita průvodců; - kvalita procesu; - kvalita rekvalifikací; - odpovídající vybavení.

14 DEFINICE POJMŮ: Dílčí kvalifikace = odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu

15 Úplná kvalifikace = odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání - kompletní sada dílčích kvalifikací vede k získání úplné kvalifikace následné složení závěrečné zkoušky umožňuje získání výučního listu v daném oboru.

16 Vztah mezi DK a ÚK a)skládající b)skládající/stupňovitá c)profilující d)skládající/profilující e)navazující f)rozvíjející g)související ÚK = DK1 + DK2 + DK3 ÚK = DK1 nebo DK2 nebo DK3 ÚK = (DK1 + DK2) nebo (DK3+DK4+DK5)

17 „Úspěšným složením zkoušek z jednotlivých dílčích kvalifikací je možné snadnějším a především rychlejším způsobem získat u autorizovaných osob výuční list na zájmové pracovní profese.“ - lidem mohou být uznány odborné znalosti a dovednosti nezávisle na způsobu, jak je získali

18 Proč – příběh Petry Petra je vyučená švadlena, která po dvou letech práce v oděvní výrobě nastoupila do cukrárny své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrzliny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Pak se přestěhovala do jiného města, kde se snažila najít nové zaměstnání. Nebyl tam žádný oděvní provoz, zato několik cukráren. I když uměla řadu činností, které by v nich uplatnila, ani v jedné ji nepřijaly. Na své cukrářské dovednosti totiž neměla žádný kvalifikační doklad; Jediné, co měla, byl výuční list švadleny.

19 Možnosti Petry obrátit se na úřad práce obrátit se na CUCUÚK o.p.s. www.centrum-uznavani.cz - resp. síť místních center v ÚK vyhledat si na registru kvalifikací autorizované osoby www.narodni-kvalifikace.cz www.narodnikvalifikace.cz

20 Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. -CUCU ÚK vzniklo 27.2.2009 jako jeden z výstupů projektu UNIV -poradenství pro uznávání výsledků předchozího učení dle zákona č. 179 /2006 Sb. –koordinace vzdělávací nabídky Místních center uznávání a celoživotního učení ÚK- vybrána ze škol zapojených v systémovém projektu UNIV. –poskytování podpory rozvoje celoživotního vzdělávání –koordinace vzdělávací nabídky a poskytování metodické pomoci při její tvorbě –předkládání a řízení projektů v oblasti vzdělávání

21 Síť Místních center uznávání a celoživotního učení v ÚK Kontakt: CUCU ÚK o.p.s. Bratislavská 2166 407 47 Varnsdorf www.centrum-uznavani.cz

22 Národní soustava kvalifikací (NSK) = každá kvalifikace má svůj standard a ten umožňuje ověřit, co ten který člověk opravdu umí

23 Národní soustava kvalifikací registr všech kvalifikací uplatnitelných na aktuálním trhu práce v ČR: –popisuje, co která kvalifikace vyžaduje –i způsob a podmínky vedoucí k jejímu získání obsahuje především kvalifikace řemeslných oborů je průběžně doplňován kvalifikacemi vyšších úrovní www.narodni-kvalifikace.cz

24 Počet uskutečněných zkoušek v období 1/2009 – 12/2010

25 Vyhláška č. 176/2009 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

26 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Umožnění nových forem vzdělávání –prezenční –distanční –kombinace forem Nové pojetí definice teorie a praxe –teoretická výuka (45 min.) –praktická výuka (60 min.) - definice (řízená činnost) –teoreticko-praktická výuka zrušena

27 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Změna oproti vyhlášce č. 524/2004 Sb. –pokud existuje dílčí kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., lze akreditovat rekvalifikační kurz pouze dle kvalifikačních standardů! –např. dřívější RK Zednické práce –dnes úplná kvalifikace Zedník (36-67-H/01) DK Zedník (36-020-H) DK Zhotovitel zateplovacích systémů (36-022-H)

28 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Celý vzdělávací program předložený k akreditaci: musí být v souladu s kvalifikačním standardem DK (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci) musí mít název vzdělávacího programu = název dílčí kvalifikace musí mít název pracovní činnosti = název dílčí kvalifikace musí splňovat minimální hodinovou dotaci (minimální hodinové dotace vybraných RK na MŠMT) musí obsahovat kód dílčí kvalifikace

29 Vyhláška č. 176/2009 Sb. –následuje zkouška u autorizované osoby a úspěšný žadatel získá doklad o absolvování odborné zkoušky dle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání = Osvědčení o získání dílčí kvalifikace

30

31 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Vzory osvědčení k rekvalifikacím Vzor osvědčení pro klasický rekvalifikační program Vzor osvědčení pro vzdělávací program směřující ke zkoušce dle NSK (zákona č. 179/2006 Sb.) Vzor osvědčení pro vzdělávací program směřující ke zkoušce dle jiných právních předpisů (např. BOZP) http://www.msmt.cz/vzdelavani/osvedceni

32 Nabídka RK vzdělávacích institucí - vzdělávací instituce jsou povinné pravidelně aktualizovat svoji nabídku rekvalifikačních programů a nabízet kurzy dle osnov dílčích kvalifikací, jakmile jsou vydány. - nabídka RK škol – pro obory zapsané v rejstříku škol a školských zařízení – bez akreditace jakéhokoliv ministerstva

33 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Rozborová email: m.rozborova@sosvdf.czm.rozborova@sosvdf.cz Telefon: +420 412 354 773


Stáhnout ppt "PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI CZ.1.07/3.2.06/01.0028 Možnosti dalšího vzdělávání Zdroj: MŠMT, NSK, CUCU ÚK o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google