Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice ©2010 Hewlett-Packard Development.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice ©2010 Hewlett-Packard Development."— Transkript prezentace:

1 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Tomáš Okrouhlík Storage Presales Technical Consultant 5. dubna 2011 3PAR Výkon a správa

2 Agenda 3PAR Tenký Provisioning ThP 3AR Výkon 3PAR Správa a administrace 3PAR Virtual Domains 3PAR Virtual Copy 3PAR System Reporter

3 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR JAK JSOU DATA ULOŽENA

4 3PAR InServ Data Layout 256 LDLD LDLD LDLD LDLD Diskový magazín obsahuje 4 disky stejného typu. Různé diskové magazíny mohou být mixovány v jednom diskovém chassis Kontrolerové uzly jsou přidávané v párech Diskové chasis je napřímo připojeno ke kontrolérům Každý fyzický disk je rozdělen na “Chunklety” Každý o velikosti 256 MB. Každý VV je automaticky rozprostřen přes chanklety na všech´discích stejného typu FC, SATA, RAID sety např. RAID5 3+1 R5, každý z jeho 4 členů je rozložen na samostatné diskové chassis RAID sety jsou svázané s logickými disky LD Logické disky LD jsou namapované a rovnoměrně rozložené přes jednotlivé uzly Všechny logické disky LD jsou svázané s logickým volumem LUN. Logické volume jsou transparentně prezentované pro servery ze všech portů na všech uzlech. Prezentace je v režimu Activ-Activ

5 Jak jsou Virtuální Volumy mapované na Chunklety

6 Co to je „region“ a jak se mapuje na virtuální volume

7 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR ZÁKLADY THP

8 The 3 “Thin’s” HP 3PAR systém má 3 sw pro tenký provisiong Thin Provisioning : pro schopnost vytvářet TPVV tj. volumy, které mají větší kapacitu než jsou fizické disky a alokují se a rostou podle potřeby. Thin Conversion : schopnost rozpoznat nuly přicházející od serveru na TPVV a jako takové je „ignorovat“ a nezašpiňovat s nimi samotný volume. Užitečný pro migrace systémů, aplikací a FS které píšou nuly. Thin Persistence : schopnost uvolňovat kapacitu v TPVV, online bez dopadu na server. Thin Persistence může být použitý jak pro HW asistované zjišťování nul, tak za použití SCSI příkazu “Write same”

9 Jak se alokuje kapacita Pool volných chunkletů CPG V okamžiku vytrvoření CPG není žádná kapacita alokována LD Když je vytvořen první TPVV spojený s CPG, dojde k automatickému vytvoření Logických disků (LD) 32GB (default) x počet kontrolerových párů pro user data 8GB (RAID1 triple mirror) x počet kontrolerových párů pro admin prostor Když se prvně alokovaný prostor zaplní na 75% Dojde k alokaci dalších 32GB. TPV V Když vytvoříme TPVV. Několik regionů o velikosti 128 MB je rezervováno. Resp. 512MB x počet kontrolerových párů Když jsou tyto regiony plné, dalších 128MB až 2GB je rezervováno v závsloti na rychlosti psaní Rogiony jsou rozdělené na stránky o velikosti 16KB a jsou alokované v okamžiku, kdy na ně píše server

10 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR THIN CONVERSION

11 Thin Conversion (TC) pro migraci dat TC is useful for data migrations as most block data migration tools do not know about real data from zeroes and will migrate both real data and zeroes. TC will work regardless of what tool is used for data migration : LVM mirroring, appliance based migration, file based migration, SAN based migration... TC will help make sure that only the real data gets written to disk on the 3PAR destination system Before After 0000 Gen3 ASIC

12 Thin Conversion (TC) pro trvalou detekci nul TC is also useful to prevent applications, OS and file systems from bloating the TPVV by writing zeroes. Depending on the environment it can be a good idea to keep zero detect enabled even after the data migration and for new TPVVs Environments that will benefit from the inline, permanent zero detection include : – Windows 2008 in case of Full format of a disk (physical or virtual server) – Vmware ESX 3.x : When doing a Storage Vmotion, Clone or deployment from template – Vmware ESX 3.x and 4.x : If using EagerZeroedThick (EZT) VMDK – Linux : if using LVM for mirroring disks – MS SQL : When creating a new database without the local administrator privilege

13 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR THIN PERSISTENCE

14 Zápisy, které jsou brzo smazány Deleted space on a host file system does not result in deleted space on the storage array 100 GB written 100GB written on InServ 200GB File System 100GB written data 100 GB written InServ still allocates 100GB after host delete Delete 10 GB 90GB written 120 GB written Write another 20 GB data 110GB written Host File System Storage Array

15 Thin Persistence (TPe) Thin Persistence is the ability to reclaim capacity that has already been allocated from a TPVV This capacity can be reclaimed in 2 ways – By writing zeroes on the pages that need to be reclaimed. This method requires that the zero_detect policy be enabled on the TPVV – By using the SCSI “write same” command. The zero_detect policy doesn't need to be enabled for this to work Upon reclamation, pages of 16KB are given back to the regions that have been reserved to the TPVV, automatically If a full contiguous region of 128MB is reclaimed, it is given back to the CPG, automatically Capacity given back to the CPG will stay allocated to the CPG until a “compactcpg” command is run against this CPG. Note : this can be run manually or scheduled using the internal scheduler

16 Jak je kapacita uvolňována Pool of free chunklets CPG LD TPV V Pokud celý region 128MB je uvolněný, je automaticky vrácen do CPG Tato kapacita je použitelný pro libovolný TPVV nad danou CPG Stránky jsou uvolňované psaním 16kB nul za použití SCSI příkazu “write same”. Pokud má region (128MB) jednu stránku použitou, tak celý region zůstává alokovaný pro TPVV a může být využitý pouze tímto TPVV LD Po spuštění příkazu “Compact CPG” (manualně nebo naplanovaně) CPG vrátí kapacitu do poolu volných chankletů. Může redukovat velikost LD, nebo jejich počet. Uvolňěné chunklety jsou znova inicialozované (nulované) LD

17 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR VYMÁHÁNÍ KAPACITY V OS

18 Reclaiming capacity on Windows Windows without Symantec Storage Foundation : Capacity can be reclaimed by writing zeroes in the free space of the file system with Sdelete (or any tool that can create big files full of zeroes) – Sdelete is a Microsoft Sysinternals tool – Example of Sdelete command : sdelete -c Windows with Symantec Storage Foundation for Windows (SFW): SFW 5.1 supports reclaiming capacity in TPVVs without writing zeroes, using the SCSI “write same” implementation

19 Reclaiming capacity on Unix/Linux Reclaiming capacity by writing zeroes in the free space of the file system Capacity can be reclaimed by writing zeroes in the free space of the file system. “dd” can be used to create large files of zeroes that can then be copied multiple times. – Example of creation of a 10GB file of zeroes with dd : dd if=/dev/zero of=/path/10GB_zerofile bs=128K count=81920 Capacity can also be reclaimed at the time of the deletion of the file it the deletion is done using Shred. – Example of deletion of a file with shred : shred –n 0 –z –u /path/file Symantec Storage Foundation for Unix(SF): SF 5.0 supports reclaiming capacity in TPVVs without writing zeroes, using the SCSI “write same” implementation

20 Reclaiming capacity on VMware (VMFS) Reclaiming capacity in the Datastore (VMFS) The easiest way of reclaiming capacity in a Datastore is by creating EagerZeroedThick (EZT) VMDKs to fill the complete file system free space. This can be done by using the “vmkfstools” command or any tool that can create EZT VMDKs – Example of creation of a 100G EZT VMDK using vmkfstools: vmkfstools -c 100g -d eagerzeroedthick /vmfs/volumes/ / If running ESX 4.1, it is strongly recommended to install the 3PAR VAAI plug-in before creating EZT VMDKs as it will speed up their creation by 10x to 20x. – When using the VAAI plug-in, VMware will create the EZT VMDKs using SCSI “write same” commands, that the 3PAR array will interpret as reclaim commands Reclaiming capacity in the virtual machines themselves There is nothing specific while reclaiming capacity in the VMs, see previous slides for Windows and Linux reclamation methods

21 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR INTEGRACE TENKÝCH TECHNOLOGÍÍ –Symantec Veritas Storage Foundations Integration –Oracle ASM –VMware

22 3PAR Thin Persistence in Veritas Storage Foundation Environments: Thin API Partnered with Symantec Jointly developed a Thin API—An industry first! – File system / array communication API – Most elements now captured as part of emerging T10 SCSI standard 3PAR has introduced API to other operating system vendors, offered development support – VMware, Microsoft Symantec introducing API to other storage vendors – HDS, EMC

23 Thin Reclamation for Veritas: Intelligent Re-thinning Returns capacity from data deletions in Thin Volumes – File system notifies thin array of freed blocks via standard SCSI command – Array frees space Operates autonomically: Storage/Server administrators need not be involved Works with: – Veritas Storage Foundation v5+ – All InServs: E, F, S, T-Class Volume WRITE SAME File deleted InServ Notified Capacity freed Uses SCSI (WRITE SAME) to free space on array Autonomic re-thinning eliminates admin time in Symantec environments

24 3PAR Thin Persistence in Oracle Environments: An Industry First Oracle auto-extend allows customers to save on database capacity with Thin Provisioning Database Capacity can get stranded after writes and deletes 3PAR Thin Persistence and Oracle ASM Storage Reclamation Utility can reclaim 25% or more – After Tablefile is shrunk or Tablespace or Database is dropped – After a new LUN is added to ASM Disk Group – Oracle ASM Storage Reclamation Utility writes zeroes to free space – 3PAR Thin Built-In™ ASIC-based, zero-detection eliminates free space From a DBA perspective: – Non disruptive – does not impact storage performance. ASIC huge advantage – Increase DB Miles Per Gallon Before After Oracle 0000 Disk Group ASM with ASRU Tablespace Tables 0000 3PAR InServ

25 3PAR Thin Persistence in VMware Environments ESX 4.0 – VMware VMFS suppots three formats for VM disk images – Thin – Thick - ZeroedThick (ZT)and EagerZeroedThick (EZT) VMware recommends EZT for highest performance More info http://www.vmware.com/pdf/vsp_4_thinprov_perf.pdf – 3PAR Thin Technologies works with and optimizes all three formats ESX 4.1 – Introduces the vStorage API for Array Integration (VAAI) – Thin Technologies enabled by the 3PAR Plug-in for VAAI Thin vMotion - Uses XCOPY via the plug-in Active Thin Reclamation - Using Write-Same to offload zeroing to array

26 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR VÝKON

27 High Level Caching algoritmus (1 of 2) Cache je zrcadlena mezi nody, aby v případě výpadku jednoho nodu nedošlo ke ztrátě dat. Algoritmus se sám přizpůsobuje v reálném čase s ohledem na poměr mezi čtecími a zápisovými operacemi. Při intenzivním čtení, může být až 100% cache dedikováno pro čtení. Při intenzivním zápisu, může být až 50% cache dedikováno pro zápis. Architektutra 3PAR není „cache centric“ jako u velkých monolitických polí. Cache slouží primárně jako buffer při přesunu dat z a do disků.

28 High Level Caching algoritmus (2 of 2) 3PAR má inteligentní čistící algoritmus cache, který vyprazdňuje data z cache a ta mohla být využita pro nové zápisové operace. Výhody: Spojuje více zápisů do stejné cache stránky. Spojuje malé bloky a na disky píše ve větších blocích. Kombinuje více RAID5 a nebo RAID6 zápisů tak, aby zápis byl optimalizován na full stripe size. U rotačních disků 3PAR vždy čte z disků a plní cache celou 16k stránkou. Pokud server požaduje číst méně než 16k, vždy se čte celá 16k stránka. Pokud server požaduje zapsat méně než 16k, vždy se zapíšou validní data bez ohledu, zda stránka je zaplněna. Lze kombinovat v jedné stránce (dirty page) více malých zápisových operací, tak aby stránka 16k byla celá efektivně zaplněna.

29 Read-Ahead algoritmus (1 of 2) Cíl: detekovat sekvenční čtení a připravit se na budoucí požadavek, tzn. načíst data do cache předem a výrazně urychlit budoucí IO požadavek Jsme schopni detekovat až přednačítat až 5 streamů na každý virtuální volume. Stream nemusí být čistě sekvenční Náš pre-fetch algoritmus je adaptivní a může být aktivován řadou vzorů. To umožňuje například přednačítat každý druhý blok.

30 Read-Ahead algoritmus (2 of 2) Specificky, když IO směřuje na oblasti o násobcích 8x IO size. Například pokud server používá 8k IO velikost a čte oblast 64k, pak je aktivován Read Ahead algoritmus. Dopřed se načte 1MB až 4MB v závislosti na velikosti IO. Pokud server používá IO velikost 512KB nebo méně, pak se dopředu načítá oblast o velikosti iosize*8 nebo minimálně1MB. Pokud server používá IO velikost větší než 512KB, pak se dopředu načítá oblast o velikosti iosize*4 nebo maximálně 4MB.

31 Výkon komponent Předpoklady Všechna výkonnostní čísla jsou vztažena k následující definici zatížení: IOP/s –Malý block size (16k nebo menší). –Náhodný přístup k celému zařízení –Více vláken na zařízení MB/s (Propustnost) –Veliký block size (256k nebo větší) –Sekvenční přístup k celému zařízení –Jedno vlákno na zařízení

32 Výkon komponent NOTES: 1.These are back end numbers. RAID overhead must be considered when calculating front end capability 2.Numbers reflect IO access from VLUN (host) to Physical Disk 3.IOP/s are less with larger blocks! (With 64k blocks, IOP/s are 67% of above) 4.As seen above, SSD IOPs vary greatly with IO Mix 5.SSD IOPs above are 4K. Larger blocks has impact on overall SSD performance 6.SSD writes are significantly slower than reads (2 – 3 times longer to complete) 7.SSD Sequential performance is slower than spinning disks Disk Type/RychlostIOP/sMB/s 15K FC20045 10K FC15045 7.2K NL7530 zátěžIOPs zarovnanýIOPs nezarovnaný 100% Read39503900 70% Read/30% Write21001500 50% Read/50% Write18001150 30% Read/70% Write15001000 100% Write16001150

33 Výkon komponent FC Porty a chassis PropustnostIOP/s 4Gb Port360 MB/s30,000 Diskové chassis720 MB/s 15K FC = 8000 10K FC = 6000 7.2K NL = 3000

34 Výkon komponent – jeden pár kontrolérů RAID 1, Host/Disk Čtení MB/sZápis MB/sČtení IOPsZápis IOPs T-Series1400 / 1400600 / 120064k / 64k32k / 64k F-Series1300 / 1300500 / 100038.4k / 38.4k19.2k / 38.4k RAID 5, Host/Disk Reads MB/sWrites MB/sReads IOPsWrites IOPs T-Series1400 / 1400560 / 75064k / 64k16k / 64k F-Series1300 / 1300470 / 62538.4k / 38.4k9.6k / 38.4k Node-Pairs (RAID 6, Host/Disk) Reads MB/sWrites MB/sReads IOPsWrites IOPs T-Series1400 / 1400560 / 75064k / 64k9.6k / 64k F-Series1300 / 1300470 / 62538.4k / 38.4k5.8k / 38.4k

35 Výkon komponent NOTES RAID5: 1.Appropriate number of disks and HBA’s needed to obtain node max 2.Numbers above are listed for a node-pair (2 nodes) 3.Disk IOP/s are limited by drive support (max config) 4.Host Write MB/s depend on set size (shown as default of 4 for R5, 3d+1p) 5.Backend IOP performance is fixed per node and front end depends on data to parity overhead. In this example 750MB/sec back end is 560 for host data and 190MB/sec for parity. If this was 7+1 the host could push 650 MB/s NOTES RAID1: 1.Appropriate number of disks and HBA’s needed to obtain node max 2.Numbers above are listed for a node-pair (2 nodes) 3.Disk IOP/s are limited by drive support (max config) NOTES RAID6: 1.Appropriate number of disks and HBA’s needed to obtain node max 2.Numbers above are listed for a node-pair 3.For all other Series, disk IOP/s are limited by drive support (max config) 4.Host Write MB/s depend on set size (shown as default of 8 for R6, 6d+2p) 5.Host Write MB/s equation is [(set size - 2) / (set size)] * [Disk Bandwidth]

36 Publikované výsledky Benchmarků SPC-1 (Storage Performance Council) Výsledek na: www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1/ T800 InServ (September 2008) 224,989 SPC-1 IOPS with 7.22 ms response time 77,824 GB user size (ASU) 1280 x 146GB 15K FC drives F400 InServ (April 2009) 93,050 SPC-1 IOPS with 8.85 ms response time 27,046 GB user size (ASU) 384 x 146GB 15K FC drives

37 Porovnání s konkurencí: SPC-1 benchmark IBM DS5300 Sep 2008 transaction-intensive applications typically demand response time < 10 ms SPC-1 IOPS™ Response Time (ms) IBM DS8300 Turbo Dec 2006 HDS USP V Oct 2007 EMC CLARiiON CX3-40 Jan 2008 NetApp FAS3170 Jun 2008 3PAR InServ T800 Sep 2008 Mid Range High End HDS AMS 2500 Mar 2009 3PAR InServ F400 May 2009

38 Aktualizované porovnání: SPC-1 pro midrange

39 Škálovatelnost s nízkými náklady SPC-1 IOPS™ $ / SPC-1 IOPS™ Mid Range High End Utility IBM DS5300 Sep 2008 EMC CLARiiON CX3-40 Jan 2008 IBM DS8300 Turbo Dec 2006 HDS USP V Oct 2007 3PAR InServ T800 Sep 2008 NetApp FAS3170 Jun 2008 HDS AMS 2500 Mar 2009 3PAR InServ F400 Mar 2009

40 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR SPRÁVA A ADMINISTRACE Head-to-head Comparison

41 3PAR administrace a správa Super Přístup ke všem operacím Edit Přístup k většině operací Service Omezená sada operací pro servis Browse Povolený přístup jen na čtení my Snapshot Vytváření, správa snapshotů a kopii SESB e 3PAR InForm CLI 3PAR InForm Mgmt. Console –Jednoduchá, ucelená, konsolidovaná administrace –Výkonný a mocný nástroj s jemnou granularitou kontroly –Skriptovatelný, jednoduchá a logická syntaxe –Podpora LDAP, IPv6 –Vícenásobně přidělitelné role

42 3PAR InForm Management konsole GUI a CLI management

43 Ukázka CLI InServ cli% help createsched CLI prompt Pro použití CLI stačí adresu a login : –IP nebo jméno platné v DNS –user name –password

44 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR VIRTUAL DOMIANS Head-to-head Comparison

45 Virtual Domain B Virtual Domain A Hosts Access Volumes CPG Parameters Hosts Access Volumes CPG Parameters Up to 1,024 Virtual Domains / InServ Self-Service Storage with Virtual Domains Jednoduchý a bezpečný –Hlavní administrátor vytvoří, definuje a přidělí uživatele, logické elementy a domény –Autorizované uživatelé mohou spravovat elementy v jejich doméně –Integrováno včetně fcí System Reporter, LDAP, & Remote Copy “Virtual Private Arrays” ideální pro: –“Self-service” storage –Různé aplikace a různé uživatelské skupiny –Prevence chyb –Compliance

46 Co jsou 3PAR Virtual Domains? Pojetí Multi-Tenancy u tradičních políImplementace Multi-Tenancy uv3PAR Domains Domain C Domain B Domain A Separovaní, fyzicky zabezpečené Sdílené, Logicky zabezpečené Admin A App A Dept A Customer A Admin B App B Dept B Customer B Admin C App C Dept C Customer C Admin A App A Dept A Customer A Admin B App B Dept B Customer B Admin C App C Dept C Customer C

47 Kdy se hodí Virtual Domains? Physical Storage Konsolidované pole Centralizovaná administrace Koncový uživatel (oddělení, zákazník) Prezentované objekty Physical Storage Prezentované objekty Virtual Domains Centralizovaná administrace u tradičního pole Self-Service administrace s 3PAR Virtual Domains Konsolidované pole Centralizovaná administrace

48 3PAR typy domén a privilegií Super User(s) – Domény, Uživatelé, Politiky Edit User(s) (přiřazený k “All” Domain) – Politiky CPG(s) Host(s) User(s) & respective user level(s) VLUNs VVs & TPVVs VCs & FCs & RCs Chunklets & LDs Nepřiřazené objekty “No” Domain Doména “A” (Vývoj) Doména “B” (Test) “All” Domain “Engineering” Sada domén

49 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR VIRTUAL COPY Head-to-head Comparison

50 Virtual Copy – Funkcionalita Copy-on-Write Zdrojový Volume Snapshot Admin (SA) Space časové razítko 5/25/06 14:35 1.Pointer to data 2.P 3.P 4.P Snapshot Data (SD) Space – místo kde jsou uložené původní data před změnou 1. A 2. B 3. C 5. E 6. F 7. G 4. D’ 4. D 4. D’ Nový Copy-on-write do SD Zápis Dat

51 Pohled na GUI s Virtual Copy GUI poskytuje velmi snadný a přehledný pohled na přítomné LUNy a VC

52 Vytvoření Virtual Copy za použití GUI Klik pravou myší a výběr volby “Create Virtual Copy”

53 ©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP-3PAR SYSTEM REPORTER Head-to-head Comparison

54 Webovské rozhraní 1 Rychlé reporty podle předem připravených šablon 2 Naplánované reporty 3 Reporty na míru

55 Výkon VLUN - denní přehled

56 Porovnání systémů - VLUN

57 Výkon VLUN – hodinové porovnání v čase

58 58 HP Confidential DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice ©2010 Hewlett-Packard Development."

Podobné prezentace


Reklamy Google