Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovesný rod Rod činný a trpný Pasivum Activum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovesný rod Rod činný a trpný Pasivum Activum"— Transkript prezentace:

1 Slovesný rod Rod činný a trpný Pasivum Activum
Autorka: Mgr. Marta Jakešová, Masarykova ZŠ Plzeň

2 Slovesný rod Slovesný rod – vyjadřuje vztah mezi původcem děje
(vyjádřeného slovesem) a podmětem. Podle tohoto vztahu rozlišujeme rod činný a rod trpný: Rod činný - activum Původcem děje je podmět Rod trpný - pasivum Původce děje není v podmětu Dělníci postavili dům. Vojáci zajali zběha. Dům byl postaven dělníky. Zběh byl zajat vojáky.

3 Rod činný Rod činný – sloveso je v rodě činném, pokud děj
nebo činnost (které jsou vyjádřeny slovesem) vykonává sám podmět, tj. původcem děje je podmět, např.: Po Př Učitel zkouší žáka. - podmět (učitel) je původcem děje (zkouší) Po Př Projektant stavby navrhl změny v plánech. - podmět (projektant) je původcem děje (navrhl)

4 Rod trpný Rod trpný – sloveso je v rodě trpném, pokud děj nebo činnost
(které jsou vyjádřeny slovesem) vykonává někdo jiný než podmět, např.: Žák je zkoušen učitelem. - podmět (žák) není původcem děje (je zkoušen) – původce děje je předmět věty (učitel) Změny v plánech byly navrženy projektantem stavby. - podmět (změny) není původcem děje (byly navrženy) - původcem děje je předmět věty (projektant) Vrah byl policisty dopaden. Byt byl včera pronajat. Zloděj byl zajat domobranou.

5 Způsoby tvoření trpného rodu
Způsoby tvoření trpného rodu – trpný rod se tvoří jen od sloves předmětových: 1. Opisným tvarem trpným – tj. tvar slovesa být + příčestí trpné dějového slovesa Např.: byl jsem/jsem/budu + léčen/ukryt/vyloučen/ zajat, vyňat... 2. Zvratnou podobou slovesa – tj. tvar 3.os.jed. i mn.č. rodu činného + zvratné se Např.: vysílá/hraje/... + se, vysílají/hrají/... + se Př.: Knihy jsou půjčovány každý den. – Knihy se půjčují každý den. Přehrady byly stavěny na velkých řekách. – Přehrady se stavěly na velkých řekách.

6 Další poznámka Poznámka:
Pokud můžeme vytvořit trpný rod oběma způsoby, dáváme přednost zvratnému slovesu. Opisný tvar je běžný u sloves dokonavých. Např. Peníze vám budou zaslány na účet. Přednáška byla zakončena dokumentárním filmem.

7 Zvláštnosti – rod trpný
Podle vzoru tiskne – přípona –nu: odříznut, vymknut, odřeknut, zamítnut Kmen minulý na -h: en: Roztažen, zdvižen, oblečen… Oba tvary: tisknut – tištěn, uzamknut – uzamčen Př: Kniha – tištěna, ruka – tisknuta Podle vzoru mine – nu: Pominut, sehnut, hrnut Podle vzoru začal – bez přípony – nu: Začat, přijat Oba tvary: ťat – tnut, žat – žnut, najat – najmut, vyňat – vyjmut, napjat- napnut, vzepjat - vzepnut

8 Zvláštnosti – rod trpný
Vzor prosí – změna kmenové souhlásky: Platit – placen, nahradit – nahrazen, brousit – broušen, zkazit – zkažen, pohostit – pohoštěn, zpozdit – zpožděn, vymyslit – vymyšlen Beze změny: Nahromadit – nahromaděn, zušlechtit – zušlechtěn, zobrazit – zobrazen Obojí tvary: Řadit – řaděn – řazen, čistit – čištěn i čistěn

9 Zvláštnosti – rod trpný
Slovesa – jíst, vědět Příčestí trpné: Najeden, vyjeden, sněden, pověděn, ale zapověděn i zapovězen, vypověděn i vypovězen

10 Procvičování Utvoř dvojice vět – v činném a trpném rodě – z těchto slov: Zadaná slova Věta v činném rodě slovesném Věta v trpném rodě slovesném Sníst Zbořit Nečekat Dělat Zajmout Objevit

11 Procvičování Holub byl chycen jestřábem. (trpný/činný)
Na zahradě kvetly bílé růže.          (trpný/činný) Doplň a zakroužkuj správnou odpověď Chlapci se o přestávce prali na chodbě.              trpný /činný  Nedorozumění mezi přáteli se vysvětlilo.             trpný /činný Nehody se v tomto úseku stávají velmi často.     trpný /činný Žák se po dlouhé nemoci omluvil.                      trpný/ činný Okno se rozbilo.                                                 trpný /činný Rychlá jízda v obci se trestá pokutou.                  trpný /činný

12 Procvičování Určete slovesný rod(činný, trpný) a slovesa ve větách
převeďte do rodu opačného: Spřežení psů táhlo saně. V Kopřivnici vyrábějí nákladní automobily. Pozemek je ohrazen drátěným plotem. Karel IV. postavil Karlštejn. Vstupenky prodávají v pokladně divadla. Škoda vám bude nahrazena pojišťovnou. Pachatel byl včera dopaden.

13 Odkaz http://www.havape.estranky.cz/clanky/mluvnice---osmy-rocnik
/slovesa---slovesny-rod_-slovesny-vid.html


Stáhnout ppt "Slovesný rod Rod činný a trpný Pasivum Activum"

Podobné prezentace


Reklamy Google