Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMERICKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMERICKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 AMERICKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 THEODORE DREISER (1871 – 1945) spisovatel a žurnalista, představitel naturalismu narodil se v chudé rodině německých přistěhovalců od mládí byl nucen starat se sám o sebe, prošel několika zaměstnáními, časem se vypracoval na šéfredaktora zábavného magazínu zajímal se o sociologii sympatizoval s levicí (vstoupil do Komunistické strany USA), ostře vystupoval proti fašismu, zastával kritický postoj k americké společnosti a k lidem toužícím po kariéře a penězích dílo: AMERICKÁ TRAGÉDIE - román (příběh s kriminální zápletkou, založený na skutečné události), Clyde Griffith touží po bohatství, při práci v továrně naváže vztah s Robertou, ale zjistí, že mu láska stojí v cestě k bohatství (nabídka sňatku s dcerou milionáře), nakonec těhotnou Robertu utopí a je za to odsouzen k smrti SESTŘIČKA CARRIE - hlavní postava Carrie odjede do Chicaga za bohatstvím, kniha končí tím, že sice dosáhla svých cílů, ale není šťastná

3 HARRY SINCLAIR LEWIS (1885 – 1951)
spisovatel, satirik, novinář narodil se v rodině venkovského lékaře získal univerzitní vzdělání, během studií pracoval jako zřízenec v utopické osadě amerického spisovatele Uptona Sinclaira působil jako novinář, cestoval po USA, zastával radikální názory byl prvním Američanem, kterému byla udělena Nobelova cena za literaturu (r. 1930) byl dvakrát ženatý, měl 2 syny, jeden zahynul ve 2. světové válce jeho dílo se setkalo s velkým ohlasem, přesto ho osobní nespokojenost a pocit nezakotvenosti hnal z místa na místo - mezi lety 1915 až 1930 navštívil čtyřicet států USA, Kanadu, Mexiko, čtrnáct evropských a tři jihoamerické země koncem života propadl alkoholu zemřel na srdeční chorobu

4 LEWISOVO DÍLO Hlavní třída – satira na omezenost maloměšťáckého života, mladá vysokoškolačka se provdá za průměrného lékaře a následuje ho do zapadlého městečka, kde se snaží intelektuálně pozvednout místní společnost, její snaha ztroskotává na pokrytecké morálce Babbitt – společenskokritický román o majiteli realitní kanceláře, hl. hrdina se marně snaží vzepřít proti společenským konvencím, pokrytecké morálce (je slaboch), slovo „babbitt“ se dostalo do slovníku americké angličtiny jako označení šosáka Arrowsmith – satirický společenský román z lékařského prostředí, životní a vědecký vzestup mladého lékaře, jenž vynalezeným preparátem zdolá epidemii moru na tropickém ostrově, a který se musí bránit proti možnému zneužití výsledků svých výzkumů Krev královská – román o problematice rasových předsudků v Americe, vypráví příběh mladého bankovního úředníka, který při pátrání po svých údajně královských předcích zjistí, že jedním z nich byl černoch, protože podle amerických zákonů jsou tedy on i jeho dcerka černoši, chce o tom nejprve pomlčet, ale pak, když si začne všímat života černochů a jejich neradostného údělu, objevuje mezi nimi řadu skvělých lidí, je otřesen ve svém dosavadním přesvědčení o bělošské nadřazenosti a nakonec prozradí svůj původ a statečně nese všechny následky, které z toho vyplývají Past na muže - dobrodružný román o dvou Newyorčanech, kteří si vyjeli do severozápadní Kanady na kanoistickou túru po řece Mantrap, domnívali se, že se zde setkají s opravdovými muži, ale nakonec se stávají hříčkou obhroublých zálesáků a lovců kožešin Anna Vickersová – román líčící sociální a politické poměry v USA v letech hospodářské krize, jeho hrdinkou je mladá, energická a průbojná žena, která nalézá uspokojení ve feministickém hnutí, stává se sociální pracovnicí, kriminalistkou a později ředitelkou ženské donucovací pracovny, její citový život úzce souvisí s bojem za základní lidská práva vězňů, jemuž věnuje nejlepší léta svého života U nás se to stát nemůže - románová utopie, napsaná v obavách z růstu italského a německého fašismu, která předpovídá podobný vývoj i v USA, třebaže maskovaný falešně demokratickými hesly

5 UPTON SINCLAIR (1878 – 1968) spisovatel, publicista a levicový politik narodil se ve zchudlé rodině studoval Columbijskou univerzitu založil obec Helicon Hall, kde prosazoval svou koncepci mravní přísnosti a socialismu „srdce“ spolupracoval se socialistickou stranou pro své ostré reportáže byl zpočátku nenáviděn americkou buržoazií dílo: DŽUNGLE (Jatky) – realistický román o továrně na maso v Chicagu, naturalisticky popsal zničené a zmrzačené pracující lidi bez pojištění v kritických hygienických podmínkách – americkou společnost šokovalo, v jakých podmínkách se pro vyšší vrstvy připravuje maso, ale nikdo se nepozastavil nad životní úrovní lidí pracujících v takové továrně PENĚZOMĚNCI – román o kriminálních praktikách burzovních spekulantů PETROLEJ – román o korupci v naftových koncernech

6 JOHN STEINBECK (1902 – 1968) spisovatel a publicista, nositel Pulitzerovy ceny a Nobelovy ceny (r. 1962) narodil se v úřednické rodině v letech 1919 – 1925 studoval na univerzitě ve Stanfordu historii a anglickou literaturu – studia nedokončil potom se pokoušel uchytit v New Yorku jako novinář a spisovatel vystřídal řadu zaměstnání (pomocný zedník, námořník, dělník) - zkušenosti z tohoto období využil ve svých sociálně kritických románech řadu let se zabýval vědeckou činností v oblasti biologie za války pracoval jako reportér, účastnil se americké invaze v Evropě jeho romány je třeba chápat jako reakci na krizi, nehledají řešení, omezují se na popis bídy, hrdinové jsou obyčejní lidé, většinou zemědělci

7 STEINBECKOVO DÍLO Pláň Tortilla – humorné vyprávění o kalifornských povalečích, děj začíná návratem hlavního hrdiny, Dannyho, z vojny, dozvídá se, že po svém dědovi zdědil dva domy, chce oslavit návrat a dědictví, přičemž se opije a za výtržnost je odsouzen na jeden měsíc vězení, Danny ale uprchne a skrývá se v lese, kde potká svého přítele Pilóna a nabízí mu svůj dům, Pilón se v něm usadí s několika přáteli, při nějaké oslavě se opijí a dům zapálí; nejprve chtějí utéci, ale pak jdou za Dannym - omlouvají se mu a ten jim umožňuje bydlet u něj, Dannymu se nelíbí způsob života, který vede, proto utíká do lesů, Dannyho přátelé uspořádají na jeho počest večírek, kde se Danny opije a skočí ze skály, po jeho pohřbu Dannyho přátelé zapálí dům a každý odchází svou cestou O myších a lidech – sociálně laděná novela o duševně postiženém námezdním dělníkovi, jenž však představuje větší mravní čistotu nežli lidé "normální", a jeho opatrovníkovi, kteří přicházejí pracovat na farmu, G. Milton je ochráncem slabomyslného siláka, avšak dobráka L. Smalla, jehož záliba v hlazení hebkých věcí končí většinou tragicky, Lennie Small navždy umlčí (ač nechtíc) manželku syna majitele statku, tragédii předznamenává Lennieho smrtící laskání myší a štěněte Hrozny hněvu – sociálně kritický román o putování rodiny Joadovy (vyhnané z pronajaté půdy v Oklahomě) za hospodářské krize za prací do Kalifornie, vyčerpávající cesta, postupný rozpad rodiny Na východ od ráje – panoramatický román, zahrnuje události od války Severu proti Jihu až po 1. světovou válku, sága o třech generacích rodiny Trasků, vychází z příběhu o Kainovi a Ábelovi

8 ZTRACENÁ GENERACE název „ztracená generace“ poprvé použila americká spisovatelka Gertrude Steinová, označila tak skupinu amerických spisovatelů narozených kolem roku 1900, termín zpopularizoval Ernest Hemingway použitím ve své prvotině Fiesta generační skupina amerických prozaiků, básníků a dramatiků 20. let 20. století - v mládí poznamenáni hrůznou zkušeností první světové války v tvorbě vyjadřují pocity vojáků, kteří se vrátili z bojišť duchovně zmrzačeni, doma nalezli válečné zbohatlíky a svět plný nejistoty, měli problémy se zařazením se do společnosti deziluze jim bránila nalézt smysl života po válce, uplatnit se deprese, apatie, pocit odcizení se blízkým silně protiválečná tvorba pro autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, jejich psaní je často blízké ke stylu novin, často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokazovat svůj charakter

9 ERNEST HEMINGWAY (1899 – 1961) spisovatel, romanopisec a povídkář, publicista, čelní představitel tzv. ztracené generace narodil se jako syn lékaře a zpěvačky po středoškolských studiích se věnoval žurnalistice po vypuknutí 1. světové války se dobrovolně přihlásil do italské armády jako řidič sanitky - jako první americký voják byl těžce raněn po válce cestoval po Evropě a Africe, účastnil se občanské války ve Španělsku stal se členem skupiny amerických intelektuálů soustředěných v Paříži kolem G. Steinové za druhé světové války pobýval na Kubě, kde strávil i poslední léta života, sympatizoval s F. Castrem, čímž ztratil sympatie USA spáchal sebevraždu (zastřelil se) získal Pulitzerovu i Nobelovu cenu (r. 1954) hodně se věnoval loveckým a sportovním zálibám (box, safari, býčí zápasy, dostihy)

10 DÍLO E. HEMINGWAYE Fiesta – román o nenaplněném milostném vztahu člověka zmrzačeného ve válce, hlavnímu hrdinovi Jakobu Barnesovi brání válečné zmrzačení v naplnění lásky k Brett Ashleyové, se kterou z toho důvodu nemůže chodit - ona to odmítá, protože by mu musela být nevěrná, součástí je dokumentární reportáž z každoroční fiesty v Pamploně ve Španělsku - běh býků ulicemi do arény a korida Sbohem, armádo – válečný román s autobiografickými prvky, příběh tragické lásky raněného amerického vojáka Frederica Henryho a mladé anglické zdravotní sestry Catherine Barkleyové na italském bojišti Komu zvoní hrana – román ze španělské občanské války, děj se odehrává ve 3 dnech, které prožije na straně republikánů americký dobrovolník Robert Jordan, partyzáni chtějí vyhodit do povětří most, po kterém by nepřítel mohl dopravit posily, Jordan sice o zdaru akce pochybuje, ale podřizuje se, v průběhu těchto událostí se zamiluje do dcery republikánského starosty, který byl zavražděn fašisty, most se sice podaří zničit, ale při jeho destrukci zemře několik Jordanových společníků a Jordan se sám vážně zraní, na konci již není schopen dalšího pochodu, a tak zůstává nedaleko bojiště a umírá Zelené pahorky africké – kniha o lovu v Africe Stařec a moře – vrcholné dílo, novela, příběh kubánského rybáře Santiaga, dva dny zápasí s obrovskou rybou, zlomil její odpor, pak marně zápasí se žraloky, kteří mu úlovek sežerou, vrací se jen s kostrou ryby, na smrt vyčerpaný, je vítězem i poraženým

11 JOHN RODERIGO DOS PASSOS (1896 – 1970)
prozaik, dramatik, esejista a reportér narodil se jako nemanželský syn právníka vystudoval Harvardovu univerzitu přihlásil se jako dobrovolník do 1. světové války, jako řidič sanitky sloužil v Paříži a severní Itálii po válce se stal novinářem na volné noze, cestoval a hodně se angažoval v levicové politice ve 30. letech se stal velmi konzervativním a začal odmítat své dřívější názory, v letech 1942 – 1945 pracoval jako válečný zpravodaj při automobilové nehodě zemřela jeho manželka a on přišel o oko dílo: TŘI VOJÁCI – protiválečný román, válka z pohledu tří různých vojáků USA – románová trilogie (Dvaačtyřicátá rovnoběžka, 1919, Haldy peněz), vývoj USA od přelomu století až do 30. let 20. století ULICE NOCI, MANHATTANSKÁ PŘESTUPNÍ STANICE, AMERICKÁ PRAVDA, VE VŠECH KOUTECH SVĚTA

12 FRANCIS SCOTT FITZGERALD (1896 – 1940)
spisovatel („džezový věk“) a filmový scenárista, představitel tzv. ztracené generace, celosvětově považován za jednoho z nejlepších amerických spisovatelů 20. století pocházel z velmi zámožné rodiny irských přistěhovalců absolvoval univerzitu v Princetonu, brzy po studiích se stal mluvčím mladé generace proti pokrytectví dospělých za 1. světové války se přihlásil na frontu 10 let žil v Evropě v polovině 30. let se živil psaním scénářů v Hollywoodu, protože poklesl zájem o jeho tvorbu jeho manželka trpěla schizofrenií předčasně zemřel na srdeční infarkt ve svých dílech zobrazil život zlaté mládeže ve 20. a 30. letech 20. století jeho díla byla mnohokrát zfilmována

13 FITZGERALDOVO DÍLO Velký Gatsby – román, Gatsby je bohatý člověk, který vlastní luxusní palác a pořádá velké slavnosti, ale není šťastný, touží po velké lásce, ale jeho dívka Daisy vidí jen bohatství Něžná je noc – román s autobiografickými rysy, láska mladého psychiatra Dicka k duševně nemocné Nicole ve švýcarském sanatoriu Na prahu ráje, Krásní a prokletí – romány Poslední magnát – nedokončený román, vydán posmrtně, děj pojednává o filmovém průmyslu Povídky jazzového věku – soubor, např. Podivuhodný případ Benjamina Buttona

14 WILLIAM FAULKNER (1897 – 1962) básník, prozaik, esejista a scenárista, nositel Nobelovy ceny (r. 1949), zakladatel americké jižanské literatury pocházel z významné jižanské rodiny od mládí byl vášnivý čtenář, chtěl se stát spisovatelem účastnil se 1. světové války jako kanadský letec ve Francii (byl raněn) krátce studoval filozofii na Mississippské univerzitě prošel celou řadou zaměstnání, např. natěrač a prodavač, pracoval na poště ve 30. letech pracoval jako scenárista v Hollywoodu po 2. světové válce navštívil Evropu a Japonsko, krátce přednášel na Virginské univerzitě v letech 1957–1958 působil na Virginské univerzitě vystupoval jako obránce práv černochů a celý život hájil právo umělce na soukromí

15 FAULKNEROVO DÍLO Sartoris – román o válečném navrátilci, marně hledá smysl života, příběh úpadku jižanského patricijského rodu v období krátce po ukončení 1. světové války, začátek volného cyklu románů, které se odehrávají ve vymyšleném okrese Yoknapatawpha (obraz rodného kraje autora – Oxford ve státě Mississippi) Svatyně - detektivní příběh z jeffersonského podsvětí, který vypráví o znásilnění mladičké Temple Drakeové a vraždě prosťáčka Tommyho a o marném úsilí právníka Horace Benbowa prosadit spravedlnost Srpnové světlo - román, sirotek Joe Christmas se hlásí k černému původu a posléze se stává obětí společenských konfliktů a rasové zaujatosti Absolone, Absolone – román o zakladateli rodu Thomase Sutpena (z chudé bělošské rodiny), zbohatl, ale poznamenal své potomky vinou rasových předsudků (první manželka byla černoška) Divoké palmy – román, dva dějově samostatné příběhy: Divoké palmy (o nedovolené milenecké lásce) a Stařec Mississippi (trestanec během povodní zachrání těhotnou ženu, přesto je mu prodloužen trest) Vesnice, Město, Panské sídlo – trilogie, osudy rodiny Snopesů od konce 19. století až do roku 1946 Hluk a vřava - román, otřesný až hrůzný portrét duševní a morální degradace jižanské rodiny Compsonů v prvních desetiletích 20. století Když jsem umírala - román, tragikomický příběh ze života bílé chudiny amerického Jihu, popisuje desetidenní pohřební pouť provázenou přírodní katastrofou, za této pohřební cesty, jejímž důvodem je splnění posledního přání umírající matky početné rodiny, že bude pohřbena v Jeffersonu, členové svým jednáním a mluvou odhalují své charaktery a důvody svých činů Nepřemožení - román, ve kterém líčí životní osudy plukovníka Sartorise, jednoho z čelných představitelů otrokářského Jihu Spojených států v letech občanské války Jihu proti Severu Neodpočívej v pokoji – román, v němž rozvíjí na případu vraždy bílého muže a chystaného lynčování nevinného černocha problematiku rasové otázky na jihu Spojených států, hrdinou románu a jeho vypravěčem je chlapec, který svou neohrožeností přispěje k objasnění zločinu a proti vůli obyvatelstva zachrání město před hanbou rasistického řádění Báj - protiválečný román, ve kterém na pozadí vylíčení vzpoury francouzského pěšího pluku v posledním roce první světové války, kterou se cítí ohroženy obě strany válečného konfliktu, hledá odpověď na stále živou otázku, co je vlastně příčinou válek, a jak jim zabránit Pobertové – humoristický román, odehrává se v několika dnech roku 1905 a vypráví o dobrodružstvích, která prožil jedenáctiletý hrdina se dvěma zaměstnanci svého dědečka, indiánským míšencem a černochem, když tajně podnikli výlet dědečkovým automobilem

16 HENRY MILLER (1891 – 1980) avantgardní prozaik, představitel surrealismu, předchůdce beatniků narodil se v rodině majitele krejčovského závodu chvíli studoval, jinak vystřídal značný počet zaměstnání ve 30. letech žil v Paříži (zpočátku se živil i žebrotou, než sehnal stálé zaměstnání) r se vrátil do USA, usadil se v kalifornské horské pustině Big Sur po válce vedl o své dílo řadu soudů (jeho dílo bylo označeno za pornografické a vulgární), které ukončil v roce 1964 až Nejvyšší soud USA, který neshledal důvod k považování jeho děl za „oplzlé“ ve svých dílech odmítal americký způsob života, snažil se popsat smyslové prožitky dílo: OBRATNÍK RAKA, OBRATNÍK KOZOROHA – autobiografické eroticky laděné prózy SEXUS, PLEXUS, NEXUS – románová trilogie

17 THORNTON WILDER (1897 – 1975) – prozaik a dramatik, trojnásobný nositel Pulitzerovy ceny, komedie Dohazovačka (známější v muzikálové podobě Hello, Dolly!) RICHARD WRIGHT (1908 – 1960) – afroamerický prozaik, představitel černošské literatury RAYMOND CHANDLER (1888 – 1959) - autor detektivních románů, nejvýznamnější zástupce tzv. americké drsné školy, proslavilo ho 7 románů, ve kterých hraje hlavní roli soukromý detektiv Phil Marlowe GERTRUDE STEINOVÁ (1874 – 1946) - spisovatelka, dramatička a libretistka, proslula svým salonem, který provozovala ve vlastním domě, jehož pravidelnými návštěvníky byli významní umělci počátku 20. století, nejznámějším dílem je Životopis Alice B. Toklasové, autorčin vlastní životopis pojmenovaný po její dlouholeté životní partnerce

18 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodore_Dreiser
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ztracen%C3%A1_generace https://cs.wikipedia.org/wiki/Thornton_Wilder https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wright_(author) https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chandler https://cs.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Steinov%C3%A1


Stáhnout ppt "AMERICKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google