Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šimon Nešvera  RIV  hodnocení VaV  novinky v aplikaci VVVS  jak na citace  co se chystá 15.1.2008Šimon Nešvera 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šimon Nešvera  RIV  hodnocení VaV  novinky v aplikaci VVVS  jak na citace  co se chystá 15.1.2008Šimon Nešvera 2."— Transkript prezentace:

1 Šimon Nešvera nesvera@fel.cvut.cz

2  RIV  hodnocení VaV  novinky v aplikaci VVVS  jak na citace  co se chystá 15.1.2008Šimon Nešvera 2

3  registr informaci o výsledcích VaV  výsledky v rámci grant ů v CEPu a VZ v CEZu a (nov ě ) specifického výzkumu  CEP: v ě d. výzkumné granty ze SR  ano: AV, GA Č R, MPO, MD,...  ne: IGS Č VUT, FRVŠ, zahr. granty  odesílá se prost ř ednictvím rezort ů  odesílá se jednou ro č n ě ( č erven)  dávkové zpracování, špatn ě se opravuje! 15.1.2008Šimon Nešvera 3

4  č lánky v recenzovaných č asopisech  odborné knihy a kapitoly v nich  stati ve sbornících z konferencí  patenty (vysoce hodnocené!!!)  aplikované výstupy: poloprovoz, ov ěř ená technol., plemeno č i odr ů da prototyp, uplatn ě ná metodika, u ž itný a pr ů mysl. vzor, funk č ní vzorek, autorizovaný software, spec. mapy s odb. obsahem, p ř edpisy a normy  audiovizuální tvorba, ostatní výsledky 15.1.2008Šimon Nešvera 4

5  sborník jen na CD?  doktorandi a další studenti? jsou domácí auto ř i (pracovn ě právní vztah)?  neuplatn ě né výsledky (knihy a č lánky, které teprve vyjdou,...) 15.1.2008Šimon Nešvera 5

6  2008 rok RIVu na Č VUT (v aplikaci VVVS)  u ka ž dé publikace bude po jejím vlo ž ení jasné, zda p ů jde do RIVu č i nikoliv (a pro č )  orienta č ní hodnocení podle nejaktuáln ě j- ší metodiky hodnocení  zp ř ísn ě ní kontrol u výsledku do RIVu  zm ě k č ení nárok ů na publikace, které do RIVu nejdou 15.1.2008Šimon Nešvera 6

7  nelze reprodukovat s daty ve VVVS  vn ě jší vlivy (fin. podíly a p ř ínos jednotlivých spolu ř ešitel ů )  uplat ň uje se princip kolektivní viny => d ů le ž itý výb ě r spolu ř ešitel ů  Č VUT je uvedeno jako spolu ř ešitel u grant ů, o nich ž VVVS neví!!!  v RIVu jsou výsledky za Č VUT, které jsme tam neposílali!!!  n ě které rezorty naše výsledky filtrují 15.1.2008Šimon Nešvera 7

8  cca 2000 u ž ivatel ů nutná podrobn ě jší dokumentace z ř ízení fóra (kdo bude provozovat, moderovat?) rozesílání mail ů r ů zným skupinám  všechny druhy výsledk ů pro RIV (v č. plemene a odr ů dy )  provázání s IS VaV publikace - > RIV (zatím nefunguje) grant - > CEP výzkumný zám ě r - > CEZ 15.1.2008Šimon Nešvera 8

9  seznam impaktovaných č asopis ů (impakt faktory, mediány IF)  citace v SCI (Expanded)  podpora rozd ě lování dotací na specifický výzkum, grafy (pror. Kuba) 15.1.2008Šimon Nešvera 9

10  pro č citace? hodnocení THES-QS! rozd ě lování dotací na specifický výzkum H-index  citace nov ě u publikací  hodnotí se jen citace v SCI Expanded  a co SSCI a A&HI?  nehodnotí se autocitace  v plánu: hromadný import více citací z exportu z WoS 15.1.2008Šimon Nešvera 10

11  zjednodušení vkládání publikací  zpr ů hledn ě ní výstupu do RIVu  promítnutí metodiky hodnocení VaV (RVV)  import student ů do č íselníku osob  hromadný import citací  hromadné rozesílání e-mail ů, fórum  zjednodušení správy u ž ivatel ů  pot ř eba metodika pro RIV 15.1.2008Šimon Nešvera 11


Stáhnout ppt "Šimon Nešvera  RIV  hodnocení VaV  novinky v aplikaci VVVS  jak na citace  co se chystá 15.1.2008Šimon Nešvera 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google