Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze Bytové družstvo Markušova , družstvo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze Bytové družstvo Markušova , družstvo"— Transkript prezentace:

1 Členská schůze Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo
Členská schůze Bytové družstvo Markušova , družstvo Členská schůze BD Markušova , družstvo Čtvrtek 4. června 2015 od 19:00 hod.

2 Program členské schůze
Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu Přijetí nových členů družstva Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva od poslední členské schůze Zpráva o hospodaření družstva (detailní rozbor hospodaření) za rok 2014 Zpráva kontrolní komise k hospodaření bytového družstva za rok 2014 Schválení účetní uzávěrky za rok 2014 Schválení čerpání dlouhodobé zálohy ve výši 57 510,- Kč do fondu investic Projednání výsledku šetření plastových oken a následné řešení oprav (host) Projednání připraveného projektu rekonstrukce elektro rozvodů (host) Projednání problematiky převodu bytů do osobního vlastnictví a založení SVJ, stanovení dalšího postupu Projednání možnosti rekonstrukce a zabezpečení kanceláře BD Investiční záměry pro rok 2015/2016 Různé Diskuse Přijetí usnesení Závěr schůze Členská schůze BD Markušova , družstvo

3 PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE
1, Zahájení Zahájení členské schůze BD Představení a schválení programu jednání členské schůze Volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu Zapisovatelé: Ověřovatelé: PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE Hlasování Členská schůze BD Markušova , družstvo Hlasování Naňková Dagmar Procházková Milota Ing. Pliška Procházková Alena

4 2, Přijetí nových členů družstva
Tůmová Eva byt č.16/1635 Členská schůze BD Markušova , družstvo

5 3, Zpráva o činnosti představenstva BD
Zpráva o činnosti představenstva BD Členská schůze BD Markušova , družstvo

6 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 1/4
Členská schůze BD Markušova , družstvo

7 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 2/4
Členská schůze BD Markušova , družstvo

8 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 3/4
Členská schůze BD Markušova , družstvo

9 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 4/4
Členská schůze BD Markušova , družstvo

10 5, Zpráva kontrolní komise
Zpráva kontrolní komise k hospodaření bytového družstva za rok 2014 Členská schůze BD Markušova , družstvo

11 6, Schválení čerpání dlouhodobé zálohy
Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení čerpání dlouhodobé zálohy ve výši ,- Kč do fondu investic Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení čerpání finančních prostředků z fondu oprav ve výši ,75 Kč za rok 2014 na pokrytí nákladů spojených s provozem BD. Hlasování Členská schůze BD Markušova , družstvo Hlasování

12 7, Schválení účetní uzávěrky za rok 2014
Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení účetní uzávěrky za rok 2014 na základě předložených podkladů o hospodaření bytové družstva v roce 2014 Hlasování Členská schůze BD Markušova , družstvo

13 8, Šetření plastová okna Jedná se plastová okna a balkonové dveře 5 komorové, osazené izolačními skly U=1,1s chromovým meziskelním rámečkem. Závěr šetření stav oken: Neseřízené okenní a dveřní kování Neseřízené přítlaky křídla a rámu oken a dveří Opotřebované (ztvrdlé) těsnění oken Popraskané ostění a nadpraží oken. Nepodařilo se zjistit kotvení a kotevní plán oken. Vzhledem k tomu, že nedochází k odtrhávání oken z připojovací spáry je předpoklad, že je kotveno ocelovými pásky směrem do exteriéru pod zateplovací systém. Závěr šetření podmínky v bytech (mají vliv na rosení oken a tvorbu plístní): Zvýšená vlhkost v bytech Kondenzace na vlhkosti na sklech( zejména zadní pokoje) Dodatečně namontované nadměrné okenní parapety bez provětrávacích mřížek. Nefunkční odvětrání v bytech (přirozená ventilace) – digestoře, ventilátory na WC. Členská schůze BD Markušova , družstvo

14 8, Šetření plastová okna Počet výskytů popis problému
Počet výskytů popis problému 87 seřízení kování 56 seřízení oken 53 výměna nebo oživení těsnění 38 výměna skel 29 promazání pantů 23 instalace mřížek do interiérových parapetů 20 montáž podpůrného ventilačního okenního systému 15 zatmelení exteriérového parapetu + ostění oprava 6 vyčištění odtokových kanálků (pročištění odtokových drážek) 4 seřízení přítlaků 2 vypadává horní roh balkonových dveří 2 odlepené lišty kolem ostění interiér 2 zvýšení přítlaků - nutné přesklení bez výměna skla Členská schůze BD Markušova , družstvo

15 8, Šetření plastová okna Další popsané problémy s jedním výskytem
Další popsané problémy s jedním výskytem chybějící těsnění ve velkém křídle odstranit praskliny v ostění - TERMOKAMERA SNÍMEK- TEPELNÝ MOST V ROHU MÍSTNOSTI protažení celoobvodového kování na zadní straně dveří seřízení kování - společně s natažením křídla doplnění těsnícího bodu na spodní části dveří doplnit spodní kámen kování na velkém křídle překotvit spodní hranu velkého křídla oprava krycích vnitřních lišt okolo oken přesklení poškozeného skla protahování na zadní straně balkonových dveří dodávka komůrkového parapetu. doplnit krycí lištu z exteriéru oprava ulomené spodní falc balkonových dveří. výměna skla - špína v meziskelním prostoru oprava kování na malém křídle výměna kliky u balkonových dveří oprava krycích lišt okolo oken Členská schůze BD Markušova , družstvo

16 8, Šetření plastová okna V krycích listech pro jednotlivé byty jsou navrženy dílčí opatření pro odstranění negativních vlivů a vad oken. NUTNO VŠAK KONSTATOVAT, ŽE STAV OKEN JE SHODNÝ S DOBOU UŽÍVÁNÍ. Chodba domu: při posouzení stavu jsme zároveň zjistily velký průvan ( komínový efekt ) v chodbě domu č. 1634, který pramení ze značné netěsnosti pod vstupními dveřmi. Tato cirkulace a protahování, může mít za následek značné ochlazování zdí v bytech, které sousedí s chodbou. Zároveň však nepřímo pomáhá odvětrání bytů a snižuje vlhkost vzduchu. V chodbách byly naměřeny tyto teploty patro… st C patro ……. 17 st C. patro… st C Patro ……. 18 st C. Členská schůze BD Markušova , družstvo

17 8, Šetření plastová okna Na základě závěru šetření nezávislé firmy představenstvo navrhuje realizovat následující postup: Zajistit seřízení okenních a dveřních kování Zajistit seřízení křídla a rámu oken a dveří Zajistit výměnu opotřebovaných (ztvrdlých) těsnění oken Zajistit opravu popraskaného ostění a nadpraží oken. Zajistit provzdušnění jednotlivých chodeb domů z důvodu zvýšené vlhkosti ve vyšších patrech Zajistit opravu vstupního portálu ve vchodě 1634 Zajistit výměnu skel a meziskelních rámečků v bytech kde závěr šetření tuto možnost doporučuje Instalaci větracích rámečků do rámu oken v bytech kde závěr šetření tuto možnost doporučuje Nájemníci zajistí v případě úprav v bytech na vlastní náklady Kontrolu funkčnosti odvětrání bytu přes digestoř, koupelnu a WC Úpravu parapetů (zajištění přívodu vzduchu z topení) Členská schůze BD Markušova , družstvo

18 9, Projekt elektro Představení kompletního projektu rekonstrukce elektro rozvodů Představení jednotlivých prvků rekonstrukce (zdroje světla, ovládání) Celková cena rekonstrukce cca 1,8 MCZK za oba vchody Diskuze variant řešení rekonstrukce na základě předaných podkladů s pozvánkou Vypínače nebo čidla pohybu Zdroj osvětlení Řešení protipožárně odolné/standardní Termín realizace elektro rekonstrukce Rekonstrukce domovních rozvaděčů Možnost instalace kamerového systému Domovní zvonek Rozvod STA využití Členská schůze BD Markušova , družstvo

19 9, Projekt elektro Domácí telefon 4.6.2015
Členská schůze BD Markušova , družstvo

20 9, Projekt elektro Rozvaděč 4.6.2015
Členská schůze BD Markušova , družstvo

21 9, Projekt elektro Zdroj světla chodby, vypínače a domovní zvonek
Zdroj světla chodby, vypínače a domovní zvonek Členská schůze BD Markušova , družstvo

22 9, Projekt elektro Nouzové osvětlení 4.6.2015
Členská schůze BD Markušova , družstvo

23 10, Převod bytů do OV, založení SVJ
Představení základních rozdílů mezi BD a SVJ (výhody/nevýhody) Základní představení realizace převodu bytů do OV a založení SVJ Stanovení dalšího postupu Představenstvo BD žádá členy družstva o odsouhlasení udělení mandátu pro představenstvo BD na základě jehož, provede započetí společného řešení (za celé BD, nikoliv jednotlivě) převodu bytů do osobního vlastnictví a založení SVJ, které zajistí vybraný dodavatel. Závěry a nabídky dodavatelů předloží představenstvo BD na příští členské schůzi (06/2016) Členská schůze BD Markušova , družstvo Hlasování

24 11, Kancelář BD Nutnost vybudování
Nutnost vybudování Návrh na rekonstrukci bývalé prádelny (větší prostor) Provedení kompletního zabezpečení z důvodu možného vniknutí cizích osob (osobní údaje členů BD, klíče, PC apod.) Instalace vnitřních mříží, bezpečnostní dveře Možnost využití elektronického hlídání prostoru Celkové náklady do ,- Kč Členská schůze BD Markušova , družstvo

25 12, Investiční záměry Zajištění zabezpečení sklepních prostor (mříže, fólie, dveře) Předpokládané náklady max Kč Vybudování kanceláře BD Předpokládané náklady max Kč Zajištění provedení rekonstrukce elektro rozvodů dle předložených materiálů a uzavřených dohod na členské schůzi BD Předpokládané náklady max Kč Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení výše uvedených investičních záměrů pro následující období, pro které bude čerpáno finančních prostředků z fondu oprav. Členská schůze BD Markušova , družstvo Hlasování

26 12, Příprava investičních záměrů
Rekonstrukce suterénních prostor včetně výměny portálů Provedení šetření stavu balkonových zábradlí a navržení případné opravy nebo rekonstrukce Členská schůze BD Markušova , družstvo

27 13, Různé Bezpečnost v domě
Ohlášení provedení stavebních úprav v bytech nájemníků Způsob informování členů bytového družstva, komunikace s představenstvem (webové stránky, telefon, ) Tvorba domovního řádu Pravidelné činnosti (kontrola otopné soustavy, seřízení oken) Změna dodavatele úklidové práce Pronájem nebytového prostoru vchod 1634 Členství v SMBD Pojištění členů představenstva BD Řešení problematiky propadlého chodníku před vchodem 1635 Zpracování požární poplachové směrnice a poplachového řádu Členská schůze BD Markušova , družstvo

28 14, Diskuse Představenstvo BD vyzývá členy BD k vyjádření či podání návrhu oblastí nebo problémů, které nebyly řešeny v rámci členské schůze Členská schůze BD Markušova , družstvo


Stáhnout ppt "Členská schůze Bytové družstvo Markušova , družstvo"

Podobné prezentace


Reklamy Google