Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Čtvrtek 4. června 2015 od 19:00 hod. 4.6.2015 1 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Čtvrtek 4. června 2015 od 19:00 hod. 4.6.2015 1 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo."— Transkript prezentace:

1 Členská schůze Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Čtvrtek 4. června 2015 od 19:00 hod. 4.6.2015 1 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

2 Program členské schůze 1.Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 2.Přijetí nových členů družstva 3.Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva od poslední členské schůze 4.Zpráva o hospodaření družstva (detailní rozbor hospodaření) za rok 2014 5.Zpráva kontrolní komise k hospodaření bytového družstva za rok 2014 6.Schválení účetní uzávěrky za rok 2014 7.Schválení čerpání dlouhodobé zálohy ve výši 57 510,- Kč do fondu investic 8.Projednání výsledku šetření plastových oken a následné řešení oprav (host) 9.Projednání připraveného projektu rekonstrukce elektro rozvodů (host) 10.Projednání problematiky převodu bytů do osobního vlastnictví a založení SVJ, stanovení dalšího postupu 11.Projednání možnosti rekonstrukce a zabezpečení kanceláře BD 12.Investiční záměry pro rok 2015/2016 13.Různé 14.Diskuse 15.Přijetí usnesení 16.Závěr schůze 4.6.2015 2 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

3 Procházková Milota Ing. Pliška 1, Zahájení Hlasování PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE Naňková Dagmar Procházková Alena 4.6.2015 3 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo Zahájení členské schůze BD Představení a schválení programu jednání členské schůze Volba zapisovatelů a ověřovatelů zápisu Zapisovatelé: Ověřovatelé:

4 2, Přijetí nových členů družstva Tůmová Eva byt č.16/1635 4.6.2015 4 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

5 3, Zpráva o činnosti představenstva BD Zpráva o činnosti představenstva BD 4.6.2015 5 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

6 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 1/4 4.6.2015 6 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

7 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 2/4 4.6.2015 7 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

8 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 3/4 4.6.2015 8 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

9 4, Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 4/4 4.6.2015 9 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

10 5, Zpráva kontrolní komise Zpráva kontrolní komise k hospodaření bytového družstva za rok 2014 4.6.2015 10 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

11 6, Schválení čerpání dlouhodobé zálohy Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení čerpání dlouhodobé zálohy ve výši 57 510,- Kč do fondu investic Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení čerpání finančních prostředků z fondu oprav ve výši 423 641,75 Kč za rok 2014 na pokrytí nákladů spojených s provozem BD. Hlasování 4.6.2015 11 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

12 7, Schválení účetní uzávěrky za rok 2014 Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení účetní uzávěrky za rok 2014 na základě předložených podkladů o hospodaření bytové družstva v roce 2014 Hlasování 4.6.2015 12 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

13 8, Šetření plastová okna Jedná se plastová okna a balkonové dveře 5 komorové, osazené izolačními skly U=1,1s chromovým meziskelním rámečkem. Závěr šetření stav oken:  Neseřízené okenní a dveřní kování  Neseřízené přítlaky křídla a rámu oken a dveří  Opotřebované (ztvrdlé) těsnění oken  Popraskané ostění a nadpraží oken.  Nepodařilo se zjistit kotvení a kotevní plán oken. Vzhledem k tomu, že nedochází k odtrhávání oken z připojovací spáry je předpoklad, že je kotveno ocelovými pásky směrem do exteriéru pod zateplovací systém. Závěr šetření podmínky v bytech (mají vliv na rosení oken a tvorbu plístní):  Zvýšená vlhkost v bytech  Kondenzace na vlhkosti na sklech( zejména zadní pokoje)  Dodatečně namontované nadměrné okenní parapety bez provětrávacích mřížek.  Nefunkční odvětrání v bytech (přirozená ventilace) – digestoře, ventilátory na WC. 4.6.2015 13 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

14 8, Šetření plastová okna Počet výskytůpopis problému 87seřízení kování 56seřízení oken 53výměna nebo oživení těsnění 38výměna skel 29promazání pantů 23instalace mřížek do interiérových parapetů 20montáž podpůrného ventilačního okenního systému 15zatmelení exteriérového parapetu + ostění oprava 6vyčištění odtokových kanálků (pročištění odtokových drážek) 4seřízení přítlaků 2vypadává horní roh balkonových dveří 2odlepené lišty kolem ostění interiér 2zvýšení přítlaků - nutné přesklení bez výměna skla 4.6.2015 14 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

15 8, Šetření plastová okna Další popsané problémy s jedním výskytem chybějící těsnění ve velkém křídle odstranit praskliny v ostění - TERMOKAMERA SNÍMEK- TEPELNÝ MOST V ROHU MÍSTNOSTI protažení celoobvodového kování na zadní straně dveří seřízení kování - společně s natažením křídla doplnění těsnícího bodu na spodní části dveří doplnit spodní kámen kování na velkém křídle překotvit spodní hranu velkého křídla oprava krycích vnitřních lišt okolo oken přesklení poškozeného skla protahování na zadní straně balkonových dveří dodávka komůrkového parapetu. doplnit krycí lištu z exteriéru oprava ulomené spodní falc balkonových dveří. výměna skla - špína v meziskelním prostoru oprava kování na malém křídle výměna kliky u balkonových dveří oprava krycích lišt okolo oken 4.6.2015 15 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

16 8, Šetření plastová okna V krycích listech pro jednotlivé byty jsou navrženy dílčí opatření pro odstranění negativních vlivů a vad oken. NUTNO VŠAK KONSTATOVAT, ŽE STAV OKEN JE SHODNÝ S DOBOU UŽÍVÁNÍ. Chodba domu: při posouzení stavu jsme zároveň zjistily velký průvan ( komínový efekt ) v chodbě domu č. 1634, který pramení ze značné netěsnosti pod vstupními dveřmi. Tato cirkulace a protahování, může mít za následek značné ochlazování zdí v bytech, které sousedí s chodbou. Zároveň však nepřímo pomáhá odvětrání bytů a snižuje vlhkost vzduchu. V chodbách byly naměřeny tyto teploty 1634 1.patro….. 12 st C. 1634 9. patro ……. 17 st C. 1635 1.patro….. 16 st C. 1635 9.Patro ……. 18 st C. 4.6.2015 16 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

17 8, Šetření plastová okna Na základě závěru šetření nezávislé firmy představenstvo navrhuje realizovat následující postup:  Zajistit seřízení okenních a dveřních kování  Zajistit seřízení křídla a rámu oken a dveří  Zajistit výměnu opotřebovaných (ztvrdlých) těsnění oken  Zajistit opravu popraskaného ostění a nadpraží oken.  Zajistit provzdušnění jednotlivých chodeb domů z důvodu zvýšené vlhkosti ve vyšších patrech  Zajistit opravu vstupního portálu ve vchodě 1634  Zajistit výměnu skel a meziskelních rámečků v bytech kde závěr šetření tuto možnost doporučuje  Instalaci větracích rámečků do rámu oken v bytech kde závěr šetření tuto možnost doporučuje Nájemníci zajistí v případě úprav v bytech na vlastní náklady Kontrolu funkčnosti odvětrání bytu přes digestoř, koupelnu a WC  Úpravu parapetů (zajištění přívodu vzduchu z topení) 4.6.2015 17 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

18 9, Projekt elektro Představení kompletního projektu rekonstrukce elektro rozvodů Představení jednotlivých prvků rekonstrukce (zdroje světla, ovládání) Celková cena rekonstrukce cca 1,8 MCZK za oba vchody Diskuze variant řešení rekonstrukce na základě předaných podkladů s pozvánkou Vypínače nebo čidla pohybu Zdroj osvětlení Řešení protipožárně odolné/standardní Termín realizace elektro rekonstrukce Rekonstrukce domovních rozvaděčů Možnost instalace kamerového systému Domovní zvonek Rozvod STA využití 4.6.2015 18 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

19 9, Projekt elektro Domácí telefon 4.6.2015 19 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

20 9, Projekt elektro Rozvaděč 4.6.2015 20 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

21 9, Projekt elektro Zdroj světla chodby, vypínače a domovní zvonek 4.6.2015 21 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

22 9, Projekt elektro Nouzové osvětlení 4.6.2015 22 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

23 10, Převod bytů do OV, založení SVJ Představení základních rozdílů mezi BD a SVJ (výhody/nevýhody) Základní představení realizace převodu bytů do OV a založení SVJ Stanovení dalšího postupu Představenstvo BD žádá členy družstva o odsouhlasení udělení mandátu pro představenstvo BD na základě jehož, provede započetí společného řešení (za celé BD, nikoliv jednotlivě) převodu bytů do osobního vlastnictví a založení SVJ, které zajistí vybraný dodavatel. Závěry a nabídky dodavatelů předloží představenstvo BD na příští členské schůzi (06/2016) Hlasování 4.6.2015 23 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

24 11, Kancelář BD Nutnost vybudování Návrh na rekonstrukci bývalé prádelny (větší prostor) Provedení kompletního zabezpečení z důvodu možného vniknutí cizích osob (osobní údaje členů BD, klíče, PC apod.) Instalace vnitřních mříží, bezpečnostní dveře Možnost využití elektronického hlídání prostoru Celkové náklady do 85 000,- Kč 4.6.2015 24 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

25 12, Investiční záměry Zajištění zabezpečení sklepních prostor (mříže, fólie, dveře) Předpokládané náklady max. 50 000 Kč Vybudování kanceláře BD Předpokládané náklady max. 85 000 Kč Zajištění provedení rekonstrukce elektro rozvodů dle předložených materiálů a uzavřených dohod na členské schůzi BD 4.6.2015 Předpokládané náklady max. 1 850 000 Kč Představenstvo bytového družstva žádá členy družstva o schválení výše uvedených investičních záměrů pro následující období, pro které bude čerpáno finančních prostředků z fondu oprav. Hlasování 4.6.2015 25 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

26 12, Příprava investičních záměrů Rekonstrukce suterénních prostor včetně výměny portálů Provedení šetření stavu balkonových zábradlí a navržení případné opravy nebo rekonstrukce 4.6.2015 26 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

27 13, Různé  Bezpečnost v domě  Ohlášení provedení stavebních úprav v bytech nájemníků  Způsob informování členů bytového družstva, komunikace s představenstvem (webové stránky, telefon, email)  Tvorba domovního řádu  Pravidelné činnosti (kontrola otopné soustavy, seřízení oken)  Změna dodavatele úklidové práce  Pronájem nebytového prostoru vchod 1634  Členství v SMBD  Pojištění členů představenstva BD  Řešení problematiky propadlého chodníku před vchodem 1635  Zpracování požární poplachové směrnice a poplachového řádu 4.6.2015 27 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo

28 14, Diskuse Představenstvo BD vyzývá členy BD k vyjádření či podání návrhu oblastí nebo problémů, které nebyly řešeny v rámci členské schůze 4.6.2015 28 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo


Stáhnout ppt "Členská schůze Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo Čtvrtek 4. června 2015 od 19:00 hod. 4.6.2015 1 Členská schůze BD Markušova 1634-1635, družstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google