Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE POKRÝVAČSKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE POKRÝVAČSKÉ."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE POKRÝVAČSKÉ

2 ČSN Navrhování střech Střešní plášť = část střechy bez nosné střešní konstrukce Skladba vrstev: Nosná vrstva pláště – přenáší zatížení do nosné konstrukce střechy Střešní krytina zvolená projektantem Ostatní, doplňkové vrstvy střešního pláště

3 Střechy dle sklonu střešní roviny
Ploché od 00 do 100 Šikmé od 100 do 450 Strmé od 450 do 900 Šikmé a strmé střechy se společně nazývají sklonité

4 Pokrývání sklonitých střech
Ochrana proti povětrnostním vlivům, především proti vodě ve všech skupenstvích Střešní vrstva z některých druhů tvrdé skládané krytiny nezaručuje sama o sobě dokonalou těsnost pláště Nutno vždy zvolit vhodný materiál krytiny pro sklon střešní plochy a místo stavby

5 Vhodný materiál krytiny
Dle sklonu střechy Dle nadmořské výšky stavěného objektu ( klimatických podmínek ) Čistoty ovzduší Architektonických požadavků

6 Volba materiálu dle klimatu
klimatické oblasti I, II, III sněhová oblast I, II, III, IV, V, VI Nadmoř.výška do 400,600,900 m.n.m. Přesah krytiny se mění podle dané pokládky, formátu a sklonu střechy. Tyto vyjmenované veličiny jsou závislé na klimatické oblasti. Klimatická oblast je pro potřebu pokládky charakterizována sněhovou oblastí a nadmořskou výškou. Přesné informace udává norma sněhových oblastí ČSN P ENV

7 Mapa sněhových oblastí

8 Sklony střech – vhodnost určitého typu krytiny:
Jednodrážková nad 30o Dvoudrážková nad 22o Vlnovka(esovka) nad 35o Prejzy nad 45o Přírodní břidlice - jednoduchá nad 30o - dvojitá nad 25o Vláknocementové šablony – jednoduchá nad 30o dvojitá nad 25o Vlákonocementové vlnité desky – nad 15o Asfaltové šindele – nad 20o Dřevěný šindel – jednoduchý nad 40o - dvojitý nad 35o

9 Krytiny pro sklonité střechy
Keramické Betonové Vláknocementové Plechové Plechové s povrch. úpravami Z asfaltových šindelů Došky Šindele Přírodní břidlice Z organických vláken Plastové Z recyklované lepenky Z asfaltových pásů

10 KRYTINY DOŠKY – z dlouhé žitné slámy, travin,máčené, svazky do mm, kolmo řezané, ze které se zhotovily snopky vázáním (konopné provazy, poz.drát 1,4 mm, min.2 vrstvy, od okapu, překrytí min.polov.délky ( 100 let život.) tl mm Došková krytina – z dlouhé žitné slámy

11 Příklad doškové střechy
Aranský dům s doškovou střechou + skanzen Březno

12 KRYTINY DŘEVĚNÉ ŠINDELE – v horských oblastech, stále se vyrábí a používá pro zachování historického vzhledu objektů (šindele se ukládají v jedné nebo dvou vrstvách, přibíjí se pozinkovanými hřeby k laťování )

13 Příklad použití – dřevěné šindele

14 KÁMEN- Přírodní břidlice – štípané, sekané, (černé, modročerné, vodonepropustné, ( 100 let životnost) mm tl mm, 2750kg/m2, 28-32 kg/m3, od sklonu 22o, na bednění, husté laťování, s pojistnou HI, 1-jedno a 2-vrstvé, spojovací materiál žárově zinkovaný, nerez TAŠKY – keramické – přírodní nebo glazované (vypalované při teplotě 1250 oC), příp.povrchové úpravy akrylátovým nátěrem (bobrovka, 1 a 2-drážková taška, vlnovky, esovky … ) - betonové

15 Vesnický dům s kamennou střechou vesnička Luss u jezera Loch Lomond, Skotsko

16 Doprava na stavbu V paletách, obaleno ochranou fólií a svázáno stahovací páskou Skladováno na staveništi na rovné zpevněné a odvodněné ploše Doprava na střešní konstrukci jeřábem, výtahem nebo vrátkem Bývají používány tzv. pokryvačské výtahy s proměnlivým sklonem

17 Stavební připravenost
Dokončení nosné střešní konstrukce Na střeše ukončeny všechny zednické a tesařské práce, připraveny klempířské práce ( hotové půdní či podkrovní zdivo, komínová tělesa, uloženy podkladní vrstvy krytiny – bednění nebo laťování, dokončení okapů, oplechování komínů, střešních oken, úžlabí…. )

18 Pracovní četa pro provedení střešních plášťů
Práce klempířské – klempíř - plechová krytina - oplechování Práce pokrývačské – pokrývač Práce izolatérské – izolatér Pomocné práce - pomocník Vybavení: Zámečnické kladivo Palička Kombinované kleště Drážkovník Průbojník Elektrické nůžky na plech Šroubováky, vrtačka Různé typy pájek a nýtovacích kleští Pilka na železo + pilníky V dílnách ohýbačky, lisy, formovací stroje, stroje na dělení plechů

19

20

21

22 Keramická krytina Hladké ražené tašky–bobrovka (65kg/m2)
Cihlářská hlína s vodou – vysušováno a vypalováno Prodyšná Životnost 50 let Estetická Hladké ražené tašky–bobrovka (65kg/m2) Rekonstrukce, v jedné nebo dvou vrstvách Drážkové tašky: (45kg/m2) jednodrážkové, dvoudrážkové

23 Způsoby krytí střešních tašek
Jednoduché - nejčastěji používané, jednotlivé tašky se k sobě přisazují na tuho nebo spojují pomocí drážek na okraji tvarovky Dvojité - používá se u bobrovek, pokládání je prováděno ve dvou vrstvách, přičemž první vrstva se uloží obdobně jako v předchozím případě a druhá vrstva taktéž jen s posunutím o půl tašky

24 Krytina z drážkových tašek
Příklad tažené a ražené drážkové tašky A – tažená B - ražená TAŠKA Hladká ražená - husté laťování Jednodrážková - řídké laťování Dvoudrážková - řídké laťování HŘEBENÁČ DOPLŇKOVÝ SORTIMENT Funkční Okrasné

25 Krytina z tašek bobrovek
Bobrovka je tradiční hladká střešní taška. Taškou je možné vykrývat i oblé tvary na střeše. Běžné rozměry prvku jsou 180 x 380 mm. Jednoduché krytí - jen výjimečně na zvláštní přání památkářů (bezpečný sklon od 40°). Nejčastěji se používá dvojité krytí, které zabrání zatékání dešťové vody do interiéru (bezpečný sklon od 30°).

26 Krytina z tašek bobrovek
Dvojitá tašková krytina – šupinová 1 – krokev 2 - mezilehlá střešní lať 3 - pokrývačská malta 4 – hřebenáč 5 - spárování maltou 6 - hřebenový pruh kladený zplna do malty 7 - hřebenová střešní lať

27

28 Krytina z prejzů Je to jediná krytina, která se klade do malty. Používá se zejména u památkových objektů. Pokládka je velmi pracná a náročná a proto ji je nutno vždy svěřit odborné firmě. Nutná je spolupráce tesaře a klempíře. Nejnáročnější je rozměření krytiny a rozlaťováni střešního pláště, protože každý detail musí být ukončen kůrkou.

29 Krytina z prejzů Prejzová krytina 1 – krokev 2 - střešní lať
3 – korýtko 4 – kůrka 5 - hřebenová lať 6 - pokrývačská malta 7 - hřebenáč

30

31

32 www.tondach.cz Bobrovka Francouzská 12 Pražský prejz Brněnka
Universál 12 Falcovka Bobrovka Francouzská 12 Pražský prejz

33 Tondach – výpočtový program
Výpočtový program je jednoduchý na ovládání s možností výpočtu 11 typů základní střech na 12 typů pálených střešních tašek včetně příslušenství. Dále program umožňuje dopočítání dalších nestandardních funkčních i okrasných prvků. S výpisem prvků je možno velmi jednoduše pracovat a dodatečně ho upravovat. Program obsahuje ceník krytiny a doplňků, který je možno aktualizovat z Internetu.

34 Krytina z betonových tašek
Betonové tašky se pokládají na laťování. Minimální průřez latí musí být 30x50 mm a kontralatí se stanoví na základě požadavků na větrací průřez, min. však 50x30 mm (lépe 50x50 mm). Tašky se v horizontální spáře stykují přesahem, proti hnanému dešti je u drážkových tašek jednoduchá nebo dvojitá vodní drážka. Ve vertikálním směru se tašky stykují přesahem s jednoduchou nebo dvojitou drážkou, překrytím v nadvýšením (prejz), nebo natupo s položením předchozí vrstvy (bobrovka). Používá se pro střechy se sklonem střešních rovin od 22°. Při sklonu nad 45° musíme každou třetí tašku přichytit plechovou sponkou k střešní lati. Při sklonu nad 60° musíme takto přichytit každou tašku. Lze použít i ve vysokých nadmoř.výškách, protože jsou mrazuvzdorné.

35 Krytina z betonových tašek
Připojení tašek k lati 1 - překrývací řada tašek 2 - střešní lať 3 - dolní řada tašek 4 - příchytná spona 5 - drát

36 Krytina z betonových tašek
Přichycení hřebenáčů 1 - příchytka, 2 - krycí plech, 3 - lať 50/70, 4 - lať 30/50, 5 - taška, 6 - krokev, 7 - hřebenáče

37 Betonová skládaná střešní krytina KM Beta www.kmbeta.cz
Betonová taška KMB Hodonka – višňová Betonová taška KMB BOBROVKA - hnědá Betonová taška KMB BETA - ELEGANT - cihlová

38 Betonová skládaná střešní krytina www.bramac.cz
pořídíte-li si kromě tašek i doplňky, máte záruku 15 let na funkčnost celého střešního systému Bramac, která bude platit souběžně s tradiční 30letou zárukou na tašky

39 CAD Detaily Detail napojení, okapní hrany, nároží a mansardového zlomu
Detail štítové hrany, úžlabí, hřebene a pultové hrany

40 Postup prací – hřeben, nároží
Do oblasti hřebene/nároží patří prvky, které zajišťují funkční, bezpečné a trvalé zakončení hřebene a nároží.

41 Postup prací – odvětrání střechy
U šikmých střech je důležité, aby se zamezilo nadměrnému výskytu vlhkosti ve střešním plášti a snížením teplotních rozdílů různých částí střechy se omezilo nerovnoměrné odtávání sněhu a jeho opětovné namrzání na okapních, příp. zastíněných částech. To je hlavní úkol větraného střešního pláště. Každá dobře odvětrávaná střecha není tak náchylná k předčasnému usídlování lišejníků a jiných mikroorganismů. Prvky, patřící do oblasti odvětrávání střechy, zároveň chrání před vlétáváním ptáků do střešní konstrukce.

42 Postup prací – průchody střechou
Správné fungování střechy je zajištěno i dobrým řešením a provedením prostupů střechou.

43 Postup prací - prosvětlení
 Výstupní okno  Taška z plexiskla     

44 Postup prací – řešení úžlabí
Hliníkový úžlabní pás Profilované úžlabí je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,5 mm s povrchovou úpravou.

45

46 Prvky umožňující chůzi po střeše + sada bezpečnostního háku

47 Prvky umožňující chůzi po střeše
stoupací plošiny + držák Stoupací plošiny je možno využít i jako nosnou konstrukci pro upevnění různých nástřešních technických zařízení o hmotnosti do 300 kg. Každá nosná taška stoupací plošiny se připevňuje 2 vruty do dřeva 4,5 x 45 mm a příchytkou tašky. Držák stoupací plošiny reguluje přizpůsobení se sklonu střechy od 20° do 50° tak, aby stoupací plošina byla ve vodorovné rovině. Vlastní stoupací plošina se spojuje s držákem 2 šrouby s křídlovou maticí.

48 Postup prací – protisněhová ochrana
Protisněhová taška Taška sněholamu kovová Držák trubkového sněholamu

49 Postup prací – protisněhová ochrana
Tabulka výpočtu protisněhových tašek + schema kladení

50 Postup prací – napojení střechy
Detail napojení na komín

51 Postup prací – zajištění proti větru
Potřeba ochrany před působením větru vyplývá především z místních podmínek. Příchytka tašky slouží k upevnění profilovaných střešních tašek a k dodatečnému připevnění tvarovek a doplňkových tašek. Tašky je třeba zajišťovat proti sání větru zejména při vyšších sklonech a vždy podél okrajů střechy. Základní pravidlo: při sklonu střech nad 45° nebo v oblastech s častým výskytem větru se připevňuje každá třetí taška příchytkou tašky. Při sklonu střechy nad 60° se musí připevnit každá taška. Při sklonu nad 75° se musí připevnit každá taška stranovou příchytkou a zároveň 1 vrutem nebo hřebíkem. odolnost v tahu 150 N potřeba dle místních podmínek a sklonu střechy upevnění délka připevnění 8 cm  

52 Postup prací – návaznost na okapový systém
Příklad: OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR Okapový systém StabiCor je systém odvodnění šikmých střech - žlaby, odpadní trouby a tvarovky jsou vyrobeny z plně probarveného plastu, proto se jedná o bezúdržbový systém, který je vysoce odolný vůči působení povětrnostních vlivů včetně stálobarevnosti. Systém StabiCor umožňuje využívání dešťové vody.

53 Ochrana před bleskem Hromosvodná taška
Na tělese základní tašky je vsazena podpěra vodiče vedení hromosvodu. Podpěra je vyroběna z nerezavějící oceli a je konstrukčně řešena tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu krytiny. Hromosvodové tašky se připevňují 2 vruty ke střešní lati.

54 Postup prací - Solární kolektory
Detaily

55 Postup prací - Solární kolektory
Osazování kolektoru Řez kolektorem

56 Postup prací Solární kolektory montáž cca 1-2 hod.

57 Krytina z přírodní břidlice
Vyrábí se z přírodní břidlice, s vyvrtanými otvory pro hřebíky, nebo se otvory provádějí na stavbě. Desky se používají pro krytinu i na obklad svislých stěn. Přírodní břidlice se přibíjí na bednění nebo laťování, a to diagonálně v řadách od jednoho dolního rohu. Břidlice přesahuje 60 až 100 mm, podle sklonu střechy. Materiál je určen většinou pro opravy památkových objektů.

58 Břidlicová krytina Břidlicová krytina 1 - bednění z prken
2 - lepenkový pás 3 - břidlicová taška obdélníková 4 - pozinkovaný hřebík 5 - háček z měděného drátu 6 - hřebenová lišta z pozinkovaného plechu 7 - připevňovací pásky z plochých ocelových tyčí

59 Vláknocementová krytina www.cembrit.cz
Česká šablona - Betternit (šedá barva) Vlnitá krytina cihlová Bobrovka - Betternit (černá barva)

60 maloplošná krytina cembrit dánský obdélník

61 Vlnitá střešní krytina
Montáž vlnité střešní krytiny: 1. Stanovení způsobu krytí 2. Vymezení pravého úhlu 3. Upevnění okapových zábran 4. Položení vlnité desky č Vyvrtání otvorů 6. Zašroubování vrutů 7. Položení vlnité desky č Vyvrtání otvorů desek č. 1, č. 2

62 Krytina z recyklované lepenky
Základním prvkem jsou velkoplošné vlnité desky 2000 x 910mm, vyráběné z plně recyklované lepenky Lehké, odolné, elastické, cenově přístupné Vícevrstvá lepenka za tepla slisována, sycena horkým bitumenem, po vyschnutí opatřena nátěrem vinylakrylátu Životnost 60 let Řeže se pilou na dřevo, přibíjí na vrcholu vlny

63 Plastová břidlice www.obb.cz
Nový typ střešní krytiny vyráběný z recyklovaného plastu kabelových izolací. Vzhledem a způsobem pokládání připomíná klasickou břidlicovou krytinu. Jde o PVC s příměsí - materiál je vysoce odolný jak povětrnostním vlivům tak i mechanickému poškození a svými vlastnostmi snižuje možnost uchycení a růst mechů. Krytina je vhodná pro pokrývání střech se sklonem větším než 25° a k opláštění vnějších stěn. Pokládá se na bednění, doporučujeme podložit střešní fólií nebo nepískovanou lepenkou. Plastovou břidlici lze řezat nebo stříhat. U hřebenů a nároží se využívá postupu kladení klasické břidlice nebo se použije oplechování. Po pokládce dojde k dotvarování krytiny přilehnutím k podkladu. Z hlediska tvárnosti lze tuto krytinu použít i u obloukových částí střech. Krytina má vysokou odolnost proti UV záření Předpokládá se životnost - min.40let.

64 Povlakové krytiny šikmých střech
Povlakové - lepenkové krytiny šikmých střech se v současné dob dělají jen výjimečně. Vyskytují se na střechách provizorních staveb, starších horských chalupách apod. Jednoduchá lepenková krytina položená na bednění: nemá velkou odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména proti větru. Klade se zpravila bez oplechování. Provádí se z asfaltových pásů s posypem, zcela výjimečně z dehtových lepenek. Dvojitá lepenková krytina na bednění: Používá se pro objekty trvalejšího charakteru. Pokládá se stejným způsobem jako jednoduchá lepenková krytina, jen s tím rozdílem, že krytinu tvoří dvě vrstvy. Horní vrstva se nalepuje. Přibíjí se pouze u strmých střešních ploch na horním okraji, který je potom překryt horním lepenkovým pásem.

65 Povlakové krytiny šikmých střech
Jednoduchá hladká lepenková krytina na bednění 1 – bednění 2 - okrajový pruh lepenky 3 - nátěr živicí 4 - okapový pás lepenky, 5 - nátěr živicí 6 - další lepenkové vrstvy

66 Postup prací – difuzní fólie
Difuzní fólie chrání před zafoukáváním sněhu, prachu a před negativními vlivy kondenzace vodních par. Difuzní fólie doporučeno použít ve všech případech i při dodržení bezpečného sklonu střechy (22° pro velkoformátové tašky a 30° pro bobrovky).

67 Krytina z asfaltových šindelů
Používá se na trvalých objektech. Architektonicky působí příznivým dojmem. Min.sklon krytiny z asfaltových šindelů je 10°. Asfaltové šindele se vyrábějí v řadě druhů, tvarů i barev.

68 Krytina z asfaltových šindelů
Příklad postupu při kladení krytiny ze šindelů a - první řada, b - další řady, c - krytí hřebene; 1 -bednění, 2 - nepískovaný asfaltový pás, 3 - první řada opačně umístěných šindelů, 4 - další postupně kladené šindele, 5 - napjatý provaz zajišťuje vodorovnost šindelů, 6 - napjatý provaz zajišťuje svislost šindelů, 7 - předposlední řada šindelů, 8 - poslední řada šindelů, 9 - přibíjení upravených šindelů na krytí hřebene, 10 - přibití šindelů

69 Ukázka střech z asfaltových šindelů

70 Bezpečnost při práci na střeše
používání osobních ochranných pracovních pomůcek používání bezpečnostních pracovních postupů zřízení ochranného zábradlí nebo ohrazení na okraji střech bezpečné zakrytí otvorů ve střeše používání pochozích lávek ohrazení prostoru pod pracovištěm

71 Bezpečnost při práci na střeše Práce na žebříku
Práce na jednoduchých i dvojitých žebřících, postavených na podlahách, se smějí provádět za těchto podmínek: pracující musí mít možnost přidržet se oběma rukama žebříku je dovoleno pracovat pouze s jednoduchým nářadím žebřík musí být pevně postaven na podlaze a zajištěn proti posunutí, rozevření, popř. jinému nebezpečí pomocný materiál musí být uložen v nádobě nepohyblivě zavěšené na vnitřní straně žebříku nebo uvnitř dvojitého žebříku Pravidla pro postavení žebříku: žebřík musí být opřen ve sklonu 3 : 1 volný konec žebříku delšího než 5 m musí přesahovat min. o 600 mm úroveň konstrukce o kterou se opírá při práci ve výšce m musí žebřík přidržovat jeden pracovník a ve výškách m dva pracovníci pracovník nesmí nosit po žebříku břemena těžší než 20 kg

72 Bezpečnost při práci na střeše Povětrnostní podmínky
Povětrnostní podmínky jsou pro práci na střeše zvlášť důležité. Při náledí, za mlhy a deště nebo za rychlosti větru větší než 13 m/s je práce na střeše zakázána. Při rychlosti větru větší než 8 m/s je zakázána přeprava a manipulace se střešními deskami a krytinou o ploše větší než 1,5 m2.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92


Stáhnout ppt "PRÁCE POKRÝVAČSKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google