Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Ústava je základní a zároveň nejvyšší zákon státu Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě uspořádání státu rozdělení státní moci základní práva a svobody občanů 2

3 Ústava ČR vešla v účinnost 1. ledna 1993 Ústava ČR obsahuje: Preambuli 8 hlav 113 článků

4 4 Hlava I. Základní ustanovení Podstata a zásady našeho demokratického státu Státní symboly Hlavní město ČR je Praha 4

5 Hlava II. – IV. pravomoci nejdůležitějších státních orgánů podle principu dělby moci na 3 složky II. – moc zákonodárná: dvoukomorový parlament (PS a Senát) III. – moc výkonná: prezident a vláda IV. – moc soudní: Ústavní soud a soustava soudů 5

6 Hlava V. nezávislá kontrolní moc = NKÚ  kontrola státního rozpočtu, hospodaření se státním majetkem 6 Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.zákon č. 166/1993 Sb. 5

7 7 Hlava VI. ústřední banka státu = Česká národní banka (ČNB) Hlava VII. vymezuje územní samosprávu a členění státu Hlava VIII. přechodná ustanovení

8 8 6 Listina základních práv a svobod Základní lidská práva svobody Způsobilost mít práva Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Zákaz nucených prací nebo služeb Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a dobrého jména Právo vlastnictví Nedotknutelnost obydlí Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů Svoboda pohybu a pobytu Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby Právo svobodného projevu náboženství nebo víry

9 9 1. petition.php?id=103. jednej.parlamentnilisty.cz. [Online] [Citace: ] 2. wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symboly_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. cs.wikipedia.org. [Online] [Citace: ] 3. page_id=57. [Online] [Citace: ] 4. Produkty/Nastenne_tabule/Kultura_a_spolecnost/4387.aspx. scientia.cz. [Online] [Citace: ] [Online] [Citace: ] 6. wordpress/2011/06/04/francie-a-velka-britanie-porusuji-lidska-prava/. [Online] [Citace: ] a-velka-britanie-porusuji-lidska-prava/. 7. D. Janošková, M., Ondráčková. Občanská výchova 8 učebnice pro ZŠ a VG. Plzeň : Fraus, D.Janočkévá, M.Ondráčková. Občanská výchova 8 příručka učitele pro ZŠ a VG. Plzeň : Fraus, Bibliografie


Stáhnout ppt "Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google