Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Ústava je základní a zároveň nejvyšší zákon státu Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě uspořádání státu rozdělení státní moci základní práva a svobody občanů 2

3 Ústava ČR vešla v účinnost 1. ledna 1993 Ústava ČR obsahuje: Preambuli 8 hlav 113 článků 3 1 2 3

4 4 Hlava I. Základní ustanovení Podstata a zásady našeho demokratického státu Státní symboly Hlavní město ČR je Praha 4

5 Hlava II. – IV. pravomoci nejdůležitějších státních orgánů podle principu dělby moci na 3 složky II. – moc zákonodárná: dvoukomorový parlament (PS a Senát) III. – moc výkonná: prezident a vláda IV. – moc soudní: Ústavní soud a soustava soudů 5

6 Hlava V. nezávislá kontrolní moc = NKÚ  kontrola státního rozpočtu, hospodaření se státním majetkem 6 Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.zákon č. 166/1993 Sb. 5

7 7 Hlava VI. ústřední banka státu = Česká národní banka (ČNB) Hlava VII. vymezuje územní samosprávu a členění státu Hlava VIII. přechodná ustanovení

8 8 6 Listina základních práv a svobod Základní lidská práva svobody Způsobilost mít práva Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Zákaz nucených prací nebo služeb Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a dobrého jména Právo vlastnictví Nedotknutelnost obydlí Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů Svoboda pohybu a pobytu Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby Právo svobodného projevu náboženství nebo víry

9 9 1. petition.php?id=103. jednej.parlamentnilisty.cz. [Online] 12. 12 2012. [Citace: 21. 2 2014.] http://jednej.parlamentnilisty.cz/petition.php?id=103. 2. wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symboly_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. cs.wikipedia.org. [Online] [Citace: 21. 2 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symboly_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. 3. page_id=57. www.tomloutrip.8u.cz. [Online] [Citace: 21. 2 20914.] http://www.tomloutrip.8u.cz/?page_id=57. 4. Produkty/Nastenne_tabule/Kultura_a_spolecnost/4387.aspx. scientia.cz. [Online] [Citace: 21. 2 2014.] http://scientia.cz/Produkty/Nastenne_tabule/Kultura_a_spolecnost/4387.aspx. 5. http://www.nku.cz/. http://www.nku.cz/. [Online] [Citace: 22. 2 2014.] http://www.nku.cz/. 6. wordpress/2011/06/04/francie-a-velka-britanie-porusuji-lidska-prava/. www.justit.cz. [Online] 4. 6 2011. [Citace: 22. 2 2014.] http://www.justit.cz/wordpress/2011/06/04/francie- a-velka-britanie-porusuji-lidska-prava/. 7. D. Janošková, M., Ondráčková. Občanská výchova 8 učebnice pro ZŠ a VG. Plzeň : Fraus, 2005. 80-7238-393-0. 8. D.Janočkévá, M.Ondráčková. Občanská výchova 8 příručka učitele pro ZŠ a VG. Plzeň : Fraus, 2005. 80-7238-394-9. Bibliografie


Stáhnout ppt "Ústava ČR Aktivita č.1: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 10 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google