Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Alexa Zita Dostálová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Alexa Zita Dostálová"— Transkript prezentace:

1 Jakub Alexa Zita Dostálová
Územní vymezení v ČR Jakub Alexa Zita Dostálová

2 Obsah Historie a reforma VS Regiony soudržnosti Soudnictví v ČR
Mikroregiony DSO Euroregiony Zdroje

3 Historie veřejné správy
Vývoj před druhou světovou válkou Vývoj do roku 1989 Po roce 1990

4 Reforma veřejné správy
První etapa - zrušení krajských národních výborů, a masivní desintegrace obcí Druhá etapa – obnova krajů Třetí etapa – zrušení okresů, rozdělení pravomocí obcím Čtvrtá etapa – diskuze o budoucnosti malých obcí

5 Regiony soudržnosti Důvody vzniku: regionální politika EU
Vytvoření speciální metodiky NUTS (územní statistická jednotka) Faktory vymezení NUTS: - velikost územních jednotek - princip skladebnosti - administrativně správní dělení státu

6 Regiony soudržnosti NUTS (Nomenclature Unit of Territorial Statistic )
NUTS1 - územní jednotka velkých oblastí NUTS2 – úroveň regionů NUTS3 – úroveň krajů NUTS4 – úroveň okresů NUTS5 – úroveň obcí

7 Zdroj: http://www. greenlighting

8 Soudnictví v ČR Základní znak – nezávislost
Soudy podléhají Ministerstvu spravedlnosti Členění soudů - Ústavní soud - soustava soudů (Nejvyšší, Vrchní, Krajské, Okresní)

9 Mikroregiony Počet mikroregionů v ČR: 564 Největší rozmach 1999-2001
Později přeměna na DSO Založení – 3 formy: - smlouva ke splnění daného úkolu - smlouva o vytvoření DSO - založení PO obcemi dle OZ

10 Mikroregiony Důvody vzniku - prosazování společných zájmů
- čerpání podpory z fondů EU Velikost mikroregionů – různorodá Financování - vlastní zdroje (členské příspěvky) - cizí zdroje (státní fondy a fondy EU)

11 Zdroj:

12 Dobrovolné svazky obcí
Jedna z forem spolupráce obcí PO založeny § 46 odst. 2 písm. b) zákona o obcích Členy mohou být pouze obce Předmět činnosti – školství, zdravotnictví, zásobování vodou, správa místních komunikací apod… Zánik – výmaz z registru

13 Euroregiony Regionální forma spolupráce přes hranice evropských zemí
Pojem euroregion v tzv. „Madridské dohodě“ Různé formy: - veřejněprávní - soukromé - bez právně formální formy Účel: odstranění nerovností mezi regiony, přiblížení společenského a kulturního života

14 Členství v euroregionech
První euroregiony – západní Evropa 50. léta 20. století Členství všeobecně dobrovolné (členové řádní i čestní) Členy i okresy ve velké vzdálenosti od hranic a také státy bez členství v EU

15 Euroregiony v ČR V ČR první euroregiony v roce 1991
Počet euroregionů: 13 (tj. území více než 40 nynějších okresů) Účel: projekty k oživení území, poradenství a realizace Naši sousedé: Polsko 13 euroregionů, Slovensko 7, Rakousko 9 a Německo 21

16 Mapa euroregionů

17 Zdroje Mvcr.cz [online] [cit ]. Mikroregiony a místní akční skupiny. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/mikroregiony-a-mistni-akcni-skupiny.aspx>. Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Euroregion. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Euroregion>. Euroskop.cz [online] [cit ]. Euroregiony-úvod. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8775/13630/clanek/euroregiony---uvod/>. Businessinfo.cz [online] [cit ]. Euroregiony. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/euroregiony/ /5159/>. euroregiony [online] [cit ]. Ec.europa.eu. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/euroregions/index_cs.htm>. [online] [cit ]. Regionální uspořádání a regiony soudržnosti v ČR . Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/regionalni-usporadani-a-regiony/ /9043/>. [online] [cit ]. Administrativní členění NUTS - Česká republika. Dostupné z WWW: <http://www.risy.cz/index.php?pid=226&kraj=-1>. [online] [cit ]. Klasifikace NUTS. Dostupné z WWW: <http://www.crr.cz/cs/regiony/regionalni-cleneni/nuts-a-kraje-cr/>. [online] [cit ]. Euroregiony - úvod. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8775/13630/clanek/euroregiony---uvod/>.

18 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Jakub Alexa Zita Dostálová"

Podobné prezentace


Reklamy Google