Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Oficiální název partnera Střední škola technická a ekonomická,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Oficiální název partnera Střední škola technická a ekonomická,"— Transkript prezentace:

1 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Oficiální název partnera Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Adresa Olomoucká 61, 627 00 Brno Číslo partnera 7 IČ partnera 00226475 webová adresa www.sstebrno.cz

2 Popis projektového záměru partnera č.7 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 – cca 1300 žáků – zaměření je strojírenství, výpočetní technika a elektronika – disponuje zkušenými pedagogickými pracovníky a moderním vybavením pro teoretickou i praktickou výuku odpovídající vybavení firem a podniků, kam odchází absolventi školy pracovat. – Úzce spolupracuje s celou řadou strojírenských a elektrotechnických firem v regionu. – Má bohaté zkušenosti s projekty OPVK i ROP.

3 Pro další zkvalitnění výuky a ještě lepšího uplatnění absolventů SŠTE Brno na trhu práce bylo projektovým záměrem partnera č.7 zpracováno celkem 5 aktivit:

4 Projektové záměry partnera č.7 1. Vybavení nové odborné učebny pro výuku multimediálních technologií - návaznost na ŠVP oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením Multimediální technika. 2. Realizace dvou celoročně pravidelně se opakujících volnočasových aktivit pro žáky SŠ. – kroužek multimediální techniky a výpočetní techniky pro žáky školy, návaznost na ŠVP oboru Mechanik elektrotechnik - multimediální technika, činnost 2 hodiny týdně – kroužek výpočetní techniky pro žáky školy, jehož obsahová náplň bude navazovat na ŠVP oboru Mechanik elektrotechnik - informační technologie, činnost 2 hodiny týdně. 3. Navázání úzké odborné i pedagogické spolupráce s vysokými školami, konkrétně s VUT Brno, fakultou elektrotechniky, realizace cvičení "Pokročilá praktika v elektrotechnice" v laboratořích VUT v rozsahu 108 hodin pro 60 žáků oboru Mechanik elektrotechnik

5 Projektové záměry partnera č.7 4. Realizace volnočasové aktivity pro žáky ZŠ v oblasti zájmového kroužku "Centrum mladých techniků„ – volnočasová aktivita pro 10 žáků zapojených ZŠ, činnost 2 hodiny týdně. – obsahem bude od rádiem řízených modelů, robotiku, po mechatronické systémy. Bude navazovat na obor Mechanik elektrotechnik vyučovaný na škole. 5. Vytvoření vzdělávacích materiálů pro výuku předmětu technické vybavení ICT a praktické aplikace v elektronice v angličtině: podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních s využitím metody CLIL: A) Výuka odborného předmětu Technical equipment ICT (Technické vybavení v ICT) v angličtině u dvou tříd oboru Informační technologie v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně dle vytvořeného vzdělávacího materiálu pro výuku v el. podobě v rozsahu 120 stran B) Výuka odborného předmětu Practical applications in electronics (Praktické aplikace v elektronice) u tří tříd oboru Mechanik elektrotechnik v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně dle vytvoření vzdělávacího materiálu pro výuku v el. podobě v rozsahu 80 stran

6 Realizace jednotlivých klíčových aktivit partnera č.7 Klíčová aktivita 1 A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 2 - Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem.

7 Vybavení nové odborné učebny multimediálních technologií V květnu 2014 byla po realizaci výběrového řízení malého rozsahu VŘ č. 113 s názvem "Vybavení nové odborné učebny multimediálních technologií - nové vyhlášení" kompletně vybavena a slavnostně otevřená nová učebna se základním audio-technickým vybavením.

8 Slavnostní otevření učebny Technické vybavení učebny

9 Celý soubor audio vybavení byl koncipován tak, aby obsáhl práci se zvukem jak v analogové, tak v digitální formě. Nosným prvkem výbavy audio učebny bylo pořízení profesionálního digitálního mixážního pultu ROLAND M200i a dalšího příslušenství

10 Pro zajištění audio signálů pro tvorbu a úpravu zvukových vzorků žáků a jejich další použití pro výukové účely jsou použity dynamické mikrofony včetně stojanů, stolní CD přehrávače s USB konektorem pro připojení přenosného disku, MIDI klaviatury s 61 dynamickými klávesami, aktivní studiové monitory s bluetooth vstupem pro příjem zvuku bezdrátově a profesionální stereo koncové zesilovače třídy AB.

11 Samostatnou kapitolou při vybavování učebny bylo pořízení profesionálního audio SW od firem CUBASE a SONY, které se používají v profesionální hudební „branži“. Tímto Audio/MIDI DAW softwarem pro úpravu a zpracování zvuku na PC je žákům umožněno pochopit prakticky práci se zvukem, s jakou se můžou setkat v budoucnu v rámci svého zařazení do pracovního procesu. Díky kvalitní přípravě projektu tak vznikla výborně vybavená odborná učebna audiotechniky pro 10 žáků oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na multimediální techniku

12 Realizace jednotlivých klíčových aktivit partnera č.7 Klíčová aktivita 1 A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 5 - Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol

13 Nově vybavená odborná učebna multimediálních technologií nesloužila jen pro výuky žáků v rámci hlavního vyučovacího času. V rámci volnočasové aktivity žáků oboru Mechanik elektrotechnik, Informační technologie i Mechanik seřizovač ji navíc jedenkrát týdně v odpoledních hodinách navštěvovala skupina zájemců, kteří měli hlubší zájem o multimediální techniku a práci s ní a v rámci svého volného času se dále zpracování obrazu a zvuku věnovali.

14 Kroužek multimediální techniky pracoval ze všech ostatních volnočasových aktivit projektu nejakčněji a je zajímavé, že nejvíce aktivních bylo několik dívek, které do kroužku pravidelně chodily. Žáci kromě práce se zvukem pořizovali fotografie, které se učili upravovat na programovém vybavení učebny. O tom, že je to baví a práce se jim dařilo, ukazuje vítězství žáka z kroužku Františka Šidla na celostátní soutěži Člověk a architektura v Ostravě a výhra žáka z kroužku Dominika Veselého v internetové soutěži Fotografie roku 2014.

15 Úspěšně fungovala také další volnočasová aktivita pro žáky oboru Mechanik elektrotechnik, kroužek výpočetní techniky. Ten byl zaměřen na rozšiřování znalostí žáků v oblasti výpočetní techniky a programování mikroprocesorů Atmel (89Cx051, AVR, TINY, MEGA).

16 Pro programování procesorů byly použity programy Flowcode nebo AvrStudio. Pomocí těchto programů žáci vytvořili program pro procesory AVR a mohli provést simulaci, než program nahráli do paměti procesoru a mohli ho na nepájivém poli odzkoušet.

17 V letošním školním roce začali žáci v rámci této volnočasové aktivity stavět i malou 3D tiskárnu. Tato bude k dispozici žákům kroužku na výrobu vlastních krabiček k výrobkům, které zde vyrobí. Je počítáno, že po kompletním zprovoznění této 3D tiskárny bude k dispozici i ostatním žákům školy.

18 Realizace jednotlivých klíčových aktivit partnera č.7 Klíčová aktivita 1 A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 7 - Spolupráce středních a vysokých škol

19 Dlouhodobá spolupráce SŠTE Brno s VUT Brno - FEKT "Pokročilá praktika v elektrotechnice" fungovala po dobu trvání projektu OPVK naplno. Hlavní částí byly Demonstrační úlohy pro žáky SŠTE Olomoucká 61, které probíhaly od října 2013 do května 2015.

20 Tři třídy třetích ročníků maturitního oboru Mechanik elektrotechnik každý pátek na dvě hodiny navštěvovaly po částech s vyučujícími domluvený cyklus přednášek a praktických úloh na Vysoké škole elektrotechnické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

21 Našim žákům byla vždy v první části formou prezentace předvedena tématika, obor studia, na kterém se nacházeli a začlenění do semestru ve studiu konkrétního zaměření. Pak ve druhé části si naši žáci sami změřili nějakou vybranou úlohu, která jim byla vysvětlena a dostali k ní studijní materiály a návody.

22 Přitom se mohli seznámit nejen s nejmodernějšími přístroji a vybavením, které naše škola nemá, ale i částečně se systémem a stylem výuky na vysokých školách, s přístupem vysokoškolských pedagogů i nutností podstatně většího úsilí k samostatnému přístupu ke konkrétnímu úkolu.

23 Realizace jednotlivých klíčových aktivit partnera č.7 Klíčová aktivita 1 A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 10 - Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů

24 V roce 2015 nově zařazená aktivita, díky které byli postupně do projektu vtaženi všichni žáci naší školy i část žáků zapojených základních škol. Jednalo se o návštěvu ve VIDA centru.

25 Návštěvy ve VIDA centru včetně zapojení se do nějaké formy doprovodných programů se setkalo s velkým ohlasem a zájmem žáků i doprovázejících pedagogických pracovníků.

26 Velmi dobře byly hodnoceny jednotlivé doprovodné programy, zejména „Hrajeme si s magnetickým polem“, „Od zvuku k hudbě“ nebo „Vynálezci“. Celá řada našich žáků se velmi aktivně zapojila do řešení zadaných úkolů. Jejich aktivita a zápal byla nakonec oceněna i samotnými pracovníky VIDA centra.

27 Návštěva VIDA centra Vzhledem k velkému počtu žáků, kteří se návštěvy ve VIDA centru zúčastnili v měsících březnu a dubnu - 641, byl však pro pedagogické pracovníky školy trochu problém se žákovskými projekty. I když předpřipravený formulář žákovského projektu pracovníky VIDA centra nebyl náročný, bylo složité jej od všech žáků vybrat a zkontrolovat. Za negativum celé akce bereme požadavek na skenování a ukládání jednotlivých žákovských projektů do DMS. To byl zbytečně složitý administrativní úkon při daném počtu žáků. Pozitivem byl naopak velký zájem některých žáků maturitních oborů, kteří chtěli ve VIDA centru zůstat i po ukončení oficiálního času vyhrazeného školou na návštěvu. V měsíci květnu a červnu budou návštěvy našich žáků (cca ještě 700) dále pokračovat tak, aby všichni žáci naší školy VIDA centrum navštívili.

28 Realizace jednotlivých klíčových aktivit partnera č.7 Klíčová aktivita 2 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. KA 13 - Realizace pravidelných volnočasových aktivit žáků ZŠ

29 Centrum mladých techniků pro 10 žáků základních škol, byl připraven pro ty žáky, kteří mají již na základní škole zájem o moderní techniku. A po zkušenostech z předešlých roků tyto děti je velmi vhodné motivovat přes nejrůznější funkční modely – auta, letadla, roboty

30 Děti si výborně pohrály a hodně naučily při stavbě a provozování nejrůznějších dálkově ovládaných modelů aut, vozítek, vrtulníčků a programování malých robotů. Velmi dobře a se šikovností se žáci ZŠ navštěvující Centrum mladých techniků naučili pájet součástky na desky plošných spojů a zapojovat jednoduché elektronické obvody jako blikátka a spínače.

31 Méně populární činností ale nutnou a patřící k věci však již byla údržba modelů a jejich opravy po jízdách. Práce v kroužku žáky ZŠ velmi bavila a rádi tam chodili. Je zajímavé, že i o takto koncipovaný kroužek měly zájem i dívky.

32 Realizace jednotlivých klíčových aktivit partnera č.7 Klíčová aktivita 3 C) Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních s využitím metody CLIL

33 Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních s využitím metody CLIL Tato část projektu nebyla ne naší vinou realizována. Celkové náklady na KA 3 - byly totiž kráceny ze strany GZ a žádné aktivity nebyly tudíž prováděny. Toto bereme jako negativum, protože obě plánované aktivity, jak výuka odborného předmětu Technical equipment ICT, tak i výuka odborného předmětu Practical applications in electronics dle vytvořených vzdělávacích materiálů pro výuku v el. podobě měly svoje opodstatnění a pro zkvalitnění výuky technických oborů se mohly výborně hodit.

34 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu za partnera č.7 A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení - bezezbytku splněno a překročeno B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce - bezezbytku splněno a překročeno C) Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních - nebyl splněn vůbec, ne naší vinou

35 Děkuji za pozornost Prezentaci připravil Ing. Jindřich Felkel Zástupce ředitele pro PV Zpracoval a přednesl Bc. Zdeněk Ondráček


Stáhnout ppt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Oficiální název partnera Střední škola technická a ekonomická,"

Podobné prezentace


Reklamy Google