Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. VÝBĚR TÉMATU ODBORNÉHO TEXTU, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. VÝBĚR TÉMATU ODBORNÉHO TEXTU, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In."— Transkript prezentace:

1

2 11. VÝBĚR TÉMATU ODBORNÉHO TEXTU, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 VÝBĚR TÉMATU ODBORNÉ PRÁCE 1.„Posun vědění v dané oblasti, rozšíření poznatků o daném problému (na bakalářské úrovni se však takovýto přínos neočekává a nežádá). 2.Nový pohled na danou problematiku vycházející z autorovy osobitosti. Jde však o poznatek postavený nejen na domněnkách autora, ale i na empirickém výzkumu. 3.Konkrétní praktickou aplikaci již známých metod a postupů.“ (Vochozka 2012, s. 10).

5 NEZADÁVAT TÉMATA která pouze popisují určitý problém opakovala by dávno známé poznatky o kterých zkušení vědci teprve diskutují a rozpracovávají u kterých neexistuje dostatek zdrojů vyloženě polemická nebo konfrontační na které nejsou studenti jazykově vybaveni

6 NÁZVY ODBORNÉHO TEXTU stručné, výstižné a především srozumitelné nesmí slibovat více, než co práce předkládá či řeší téma odborného textu je studentům VŠTE zpravidla vybíráno/nabízeno pedagogem

7 PŘÍKLADY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA KEM VŠTE Analýza markertingového mixu vybraného subjektu zaměřujícího se na služby i produkty Vliv měnové politiky EU na reálnou ekonomiku Specifika účtování ve vybraném zemědělském podniku Strategická analýza JIP - Papírny Větřní, a.s. Další příklady: IS VŠTE > Osobní administrativa > Závěrečné práce

8 PŘÍKLADY KVALIF. PRACÍ NA JINÝCH VŠ Univerzita Karlova v Praze umožňuje nahlížení na elektronickou podobu závěrečných prací po registrování: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/registration/?lang=cshttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/registration/?lang=cs Absolventi a závěrečné práce Masarykovy univerzity v Brně (v plnotextové podobě) http://is.muni.cz/thesis/ http://is.muni.cz/thesis/ Archív diplomových prací Českého vysokého učení technického v Praze (v plnotextové podobě) https://dip.felk.cvut.cz/https://dip.felk.cvut.cz/ Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (v plnotextové podobě) http://minas.jcu.cz/F?RN=698433366 http://minas.jcu.cz/F?RN=698433366 Databáze kvalifikačních prací Vysoké školy ekonomické v Praze (v plnotextové podobě) https://www.vse.cz/vskp/ https://www.vse.cz/vskp/ Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni (v plnotextové podobě od roku 2012) https://otik.uk.zcu.cz/ https://otik.uk.zcu.cz/ Portál ProQuest Central nabízí 100 000 disertačních prací (Ph.D.) v plnotextové podobě, 1,7 milionů abstraktů disertačních prací. http://search.proquest.comhttp://search.proquest.com

9 ABSTRAKT stručný výtah (shrnutí) vědeckého textu = anotace na začátku odborné práce 100 až 500 slov A) strukturovaný abstrakt, který obsahuje všechny části jako celá studie B) volný abstrakt, který by měl obsahovat: 1.těžiště výzkumu, nastínění problému, cíl, odůvodnění studie 2.použité výzkumné metody 3.výsledky výzkumu 4.závěry a doporučení Na VŠTE: Vochozka 2012, s. 24. Příklad: http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/metodika/aar.html http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/metodika/aar.html

10 ANOTACE je pomocná, základní informace přidaná k nějakému textu (popř. jiných dokumentů, zdrojů), stručně charakterizuje jeho obsah autor vytváří abstrakt, resumé badatel, redaktor, recenzent = anotace na záložce a na obalu knihy, anotace v databázi Příklad: http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/metodika/ aar.html http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/metodika/ aar.html

11 RÉSUMÉ resumé synonymum slova abstrakt – anotace souhrn stručné shrnutí obsahu určitého textu a jeho hlavních myšlenek

12 RECENZE esejistická, soustředí se na vlastní přínos autora informativní, která spíše popisuje obsah souhrnná – hodnotí více děl (nebo určité téma) najednou Příklad: http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/ei z/metodika/aar.html http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/ei z/metodika/aar.html

13 PŘÍKLAD RECENZE Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě ZEMAN, Robert. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 331- 338. ISSN 1802-503X.

14 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE vysokoškolské kvalifikační práce:  Bakalářské práce (Bc.)  Diplomové (magisterské: Mgr., inženýrské práce: Ing.)  Rigorózní práce (malý doktorát: PhDr.)  Dizertační práce (doktorská: Ph.D.)  Habilitační práce (docentura: doc.)

15 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE nedílnou součástí písemné vědecké komunikace zvláštní žánr vědeckého diskursu hlavním cílem přesvědčit o dostatečné kompetentnosti pro další samostatnou odbornou činnost (aktivní tvůrčí vědeckou práci)

16 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NA VŠTE v informačním systému příslušné předpisy témata vypisují jednotlivé katedry studenta vede a kontroluje školitel bakalářská práce má přesně definovaný obsah a formální podobu


Stáhnout ppt "11. VÝBĚR TÉMATU ODBORNÉHO TEXTU, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In."

Podobné prezentace


Reklamy Google