Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teleinformatika Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Prezentace bakalářského oboru a navazujícího magisterského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teleinformatika Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Prezentace bakalářského oboru a navazujícího magisterského."— Transkript prezentace:

1 Teleinformatika Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Prezentace bakalářského oboru a navazujícího magisterského oboru Telekomunikační a informační technika

2 www.teleinform.cz Teleinformatika Bakalářský obor

3 www.teleinform.cz Telefonní přístroje, záznamníky Mobilní telefony, bezšňůrové telefony Tarifikátory, telefonní automaty Faximilní přístroje, modemy Počítač jako účastnické koncové zařízení Koncová zařízení ISDN ÚČASTNICKÁ KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ Mobilní telefony jsou fajn věc. Koukej, …. Haló šéfe? Sorry,dneska nemůžu přijít do práce a dodělat tu věc, jsem nastydlej OK, ale brzo se uzdrav, tady v kanclu je strašnej fofr! Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

4 www.teleinform.cz MULTIMEDIÁLNÍ SLUŽBY Multimediální služby, jejich význam, využití a požadavky Časově kritický přenos multimediálních signálů - přenosové protokoly Zpracování audiovizuálních signálů - filtrace, zvýraznění, převzorkování, atd. Ztrátové a bezeztrátové techniky komprese audiovizuálních signálů (MP3, RealAudio, JPEG, JPEG2000, MJPEG, MPEG 1, 2 a 4) Internetová telefonie – VoIP Videokonference a distribuční videoslužby: Point- to-Point, MultiPoint Digitální kino - FireWire, 3D zobrazení Interaktivní multimediální systémy – dálkově řízené web roboty a kamery Elektronické publikování a bezpečnostna Webu Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

5 www.teleinform.cz RÁDIOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE Rádiové komunikační systémy Kódování v mobilních sítích Digitální modulační techniky v rádiových systémech Šíření vln v systémech mobilních komunikací Měření kvality signálu Metody sdružování signálů Buňkové systémy a standardy Standardy pro bezdrátové telefony Struktura moderních radiokomunikačních systémů Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

6 www.teleinform.cz KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

7 www.teleinform.cz KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Konstrukce signálových spojů Napájecí zdroje a rozvody Parazitní jevy a jejich potlačení Stínění Výběr součástek a aplikační doporučení Mechanická konstrukce Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

8 www.teleinform.cz VYSOKOFREKVENČNÍ TECHNIKA A ANTÉNY symetrické dvojvodičové vedení, koaxiální vedení, vlnovody pahýly, impedanční transformátory antény pro KV, VKV a mikrovlnné pásmo symetrizační a přizpůsobovací obvody vysokofrekvenční obvody do 1 GHz mikrovlnné obvody a vlnovody vlastnosti mikropásků a substrátů pro výrobu mikropáskových obvodů základní typy mikropáskových filtrů Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

9 www.teleinform.cz PRAKTIKUM INFORMAČNÍCH SÍTÍ měření základních vlastností metalických a optických komunikačních médií instalace kabeláže pro lokální sítě komunikační protokoly určené pro řízení přístupu ke komunikačním médiím včetně oblasti hardwarových adres základní typy aktivních prvků sítě (opakovače, rozbočovače a přepínače ) síťové protokoly, síťové adresy, problematika směrování instalace a konfigurace různých síťových rozhraní do počítače Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

10 www.teleinform.cz PŘÍSTUPOVÉ A TRANSPORTNÍ SÍTĚ Druhy, specifikace, funkce a vlastnosti sítí Zvyšování efektivnosti přístupových sítí. Transportní sítě, vlastnosti a požadavky. Digitální telefonní ústředny veřejné Digitální telefonní ústředny pobočkové Vnitřní řízení sítě. Číslování, tarifování. Digitální přenosové systémy Rámec E1 Komprese Měření přenosových systémů Úvod do SDH Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

11 www.teleinform.cz SÍŤOVÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY popis víceuživatelského a víceúlohového (multiuser – multitask) operačního systému operační systémy UNIX operační systém Linux popisu souborového systému operačního systému UNIX funkce jádra operačního systému Bakalářský obor TELEINFORMATIKA práce s procesy v operačním systému včetně řízení a komunikace síťové aplikace systému UNIX správa a údržba serveru a celé sítě

12 www.teleinform.cz ANALOGOVÁ TECHNIKA Stavební prvky analogových obvodů Širokopásmové zesilovače Výkonové zesilovače Obvody s elektronickými spínači Lineární obvody Filtry Nelineární obvody D/A a A/D převodníky Komparátory Generátory Napájecí zdroje Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

13 www.teleinform.cz ANALÝZA SIGNÁLŮ A SOUSTAV Řečové, datové a obrazové signály Ideální vzorkování Sdělovací soustava a její charakteristiky Spektra periodických signálů Amplitudová a kmitočtová modulace Vzorkování. Náhodné procesy. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

14 www.teleinform.cz DATOVÁ KOMUNIKACE Zdroj informace Základní pojetí a terminologie přenosu dat Kódování snižující nadbytečnost Protichybové kódování Speciální modulace využívající principů protichybového zabezpečení Skramblovací techniky Zajištění bezpečnosti sítí Teorie hromadné obsluhy Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

15 www.teleinform.cz DIGITÁLNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY základy digitálních obvodů návrhy digitálních obvodů a systémů principy mikroprocesorů a mikrokontrolérů tvorba softwarového vybavení návrh digitálních obvodů s integrovanými obvody návrh a odlaďování mikroprocesorových systémů jejich spojování s okolím realizace čítače zadané posloupnosti časovače Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

16 www.teleinform.cz ARCHITEKTURA SÍTÍ Telekomunikační sítě Referenční model OSI Počítačové sítě Sítě Ethernet (Fast, Gigabit, 10 G) Virtuální sítě LAN (VLAN) Techniky vzdáleného přístupu Vrstvový model TCP/IP Směrování Aplikační protokoly WWW Správa sítě Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

17 www.teleinform.cz ELEKTROAKUSTIKA Akustické prostředí, základní veličiny a vztahy Energie přenášená zvukem, zvuková spektra Hluk a jeho měření Základy fyziologické akustiky Maskování zvuků, význam pro kompresní algoritmy Elektromechanická a elektroakustická analogie Druhy a principy činnosti elektroakustických měničů Mikrofony klasické, kombinované vlnové a zvláštní Nereciproké a zvláštní druhy měničů Reproduktory a sluchátka Tlakové reproduktory Zvukovody, reproduktorové soustavy Základní měřicí přístroje pro elektroakustická měření Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

18 www.teleinform.cz ČÍSLICOVÉ FILTRY Metody návrhu číslicových filtrů typu FIR Metody návrhu číslicových filtrů typu IIR Adaptivní číslicové filtry Systémy s více vzorkovacími kmitočty Homomorfní zpracování signálu Kvantovací vlivy v číslicových filtrech Hardware a architektura mikroprocesorových obvodů Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

19 www.teleinform.cz STUDIOVÁ A HUDEBNÍ ELEKTRONIKA Režijní pracoviště, hlavní části, popis činnosti, využití při tvorbě hudebních a činoherních snímků ve studiu, použití v terénu při ozvučování. Obecné vlastnosti akustických signálů a jejich transformace v dynamické, kmitočtové a časové rovině. Periferní zařízení režijního pracoviště, efektové prostředky pro zpracování signálů. Elektronická zařízení používaná ke tvorbě hudebních snímků. Základy hudební akustiky, ladění, tvorba mateční oktávy, hudební syntéza, principy. Analogové, analogově číslicové a číslicové syntezátory, druhy syntéz. Sekvencery, expandory, komunikační systém MIDI, počítačové zpracování akustických signálů, použití PC při editaci a restaurování starých nahrávek. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

20 www.teleinform.cz VYSOKORYCHLOSTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Základní pojmy digitálních hierarchií, E1,E2,E3,E4 SDH, multiplexní struktury Začlenění E4 a E3 a E1 do STM-1 Zařízení síťových uzlů NN, Add and Drop muldex, Crossconnect, funkční bloky síťových uzlů Digitální transportní sítě Synchronizace digitálních sítí, spolehlivost časových základen Digitální přenos rozhlasu a televize Kabelová televize Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

21 www.teleinform.cz ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ SAZBY A GRAFIKY Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová a bitmapová grafika. Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu. Lineární a nelineární zpracování obrazu. Technická fotografie. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA Cyklus přípravy a ladění dokumentů. Logická a vizuální struktura dokumentu. Značkovací jazyky. Princip knižního designu. Sazba. Základy typografie. Sázecí systémy, TeX, LaTeX, WYSIWYG systémy.

22 www.teleinform.cz HARDWARE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Vlastnosti aktivních prvků a komunikačních protokolů pro LAN a MAN Vnitřní architektura propojovacích uzlů LAN (přepínače, směrovače) Směrovací protokoly (pro unicast a multicast) Mechanismy pro podporu kvality služeb Bakalářský obor TELEINFORMATIKA Technologie ATM Funkce aktivních síťových prvků v reálném a simulovaném provozu Možnosti využití a konfigurací jednotlivých aktivních prvků a protokolové analyzátry

23 www.teleinform.cz DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Základní pojmy databázových systémů. Jazyk SQL - definice dat, příkaz SELECT, další příkazy pro manipulaci s daty. Základy normalizace schématu databáze. Organizace dat na interní úrovni indexování a hašování. Architektura klient/server a vícevrstvé architektury, rozložení zátěže, databázové procedury a triggery. Transakční zpracování, zotavení, řízení souběžnosti. Úvod do správy databází, bezpečnost dat, ladění výkonnosti (optimalizace dotazů). Distribuované databázové systémy, vývojové trendy v databázových technologiích. Vytvoření databáze Oracle a SQL Base. Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer a SQL Windows. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

24 www.teleinform.cz SEMINÁŘ C++ Rozdíly mezi C a C++. Deklarace, definice, prostory jmen. Typ reference, typ bool. Přehled příkazů a operátorů. Principy objektově orientovaného programování. Objekty, třídy, členy tříd. Kontrola přístupu ke členům tříd. Vstup/výstup (iostream). Definice vstup/výstupních operací. Formátování výstupu, práce se soubory a řetězci. Dědičnost, bázové a odvozené třídy. Volání konstruktorů a destruktorů, operátory a dědičnost. Polymorfismus, virtuální metody, abstraktní třídy. Generické třídy a funkce (šablony). Standardní knihovna šablon (STL), algoritmy, iterátory, kontejnery, funkční objekty. Vytváření knihoven v C++. Zpracování výjimečných situací. Specifikace a obsluha výjimek. Přehled standardních knihoven. Metody efektivního programování v C++. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

25 www.teleinform.cz ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ - ALGORITMY Algoritmy a řešení problémů - strategie řešení problémů, strukturovaná dekompozice, pojem a vlastnosti algoritmu. Základní programovací prostředky - syntaxe a sémantika vyššího programovacího jazyka, proměnné, typy, přiřazení, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury - primitivní datové typy, strukturované datové typy - pole, záznam, množina, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury - typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze - pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní procedury. Modulární návrh a abstrakce. Pojmy a algoritmy - ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (Pascal norma ISO 7185). Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

26 www.teleinform.cz PŘENOSOVÁ MÉDIA Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

27 www.teleinform.cz CISCO AKADEMIE Účastníci kurzu se naučí konfigurovat přepínače a směrovače pro sítě LAN/WAN a odhalovat chyby v konfiguraci. Také se setkají s metodami zvyšování propustnosti sítě a otázkami zajištění síťové bezpečnosti. Získanými znalostmi po absolvování kursu budou praktické zkušenosti se strukturovanou kabeláží, přehled v technologiích Ethernet, výstavba sítě, detekce chyb, použití dynamického směrování a výběr vhodného směrovacího protokolu. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

28 www.teleinform.cz Telekomunikační a informační technika Magisterský obor

29 www.teleinform.cz TEORIE SDĚLOVÁNÍ Sdělovací systémy, základní pojmy se zaměřením na digitální modulace. Klasifikace modulačních technik. Diskrétní kódované modulace v základním pásmu. Formáty signálů pro reprezentaci digitálních dat. Intersymbolové interference a jejich potlačování. Diskrétní modulace s nosnými vlnami. Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální kmitočtový multiplex OFDM. Techniky obnovy referenční nosné vlny a časování symbolů u digitálních modulací. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

30 www.teleinform.cz KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY MOBILNÍCH SÍTÍ Mobilní sítě Struktura mobilních sítí Problémy mobility a jejich řešení Systém GSM Spojovací subsystém GSM Technické řešení služeb Přenos dat Signalizace v mobilních sítích Operační subsystém Integrace mobilních komunikačních systémů Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

31 www.teleinform.cz Základy teorie grafů, teoretické modely, orientované a neorientované grafy. Deterministické a nedeterministické algoritmy, datové struktury a objekty. Sekvenční, paralelní, aproximační a náhodné algoritmy. Základy teorie front – systémy hromadné obsluhy. Distribuované algoritmy a výpočty. Stochastické procesy. Optimalizace a genetické algoritmy. Vizualizace a vyhledávání informací. Heuristické vyhledávání a měření účinnosti. Teorie zabezpečení dat – kryptografie, steganografie a vodoznaky. Teorie komprese dat. TEORETICKÁ INFORMATIKA Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

32 www.teleinform.cz POKROČILÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY Vysokorychlostní přístupy mezi ústřednou a účastníkem – xDSL Bezdrátové datové přenosy Širokopásmové přístupy založené na IMT-2000/UMTS, GPRS Principy „rozprostřených LAN sítí“ Složení serverů, komunikace a HW struktura Protokoly pro přenos sítěmi – PPP,IP,UDP, TCP, HTTP,SMTP, POP3 Přenosy hlasu pomocí protokolů IP (VOIP) Digitální ústředny Protokol WAP Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

33 www.teleinform.cz OPTICKÉ SÍTĚ vlákna pro vysokorychlostní přenosy, útlum a disperze, polarizační vidová disperze, čtyřvlnné směšování, kompenzace disperze, doporučení ITU, … Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

34 www.teleinform.cz BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Kryptografická bezpečnost (symetrické šifry, asymetrické šifry, hašovací funkce, elektronický podpis, zabezpečené protokoly, distribuce klíčů). Komunikační bezpečnost (FH systémy, DS systémy, adaptační mechanismy, filtrace komunikace). Počítačová bezpečnost (bezpečné operační systémy, viry, autentizace, bezpečnost softwaru). Emisní bezpečnost (parazitní kanály, typy parazitních vazeb, ochrana). Projektování a hodnocení bezpečnosti IS (analýza rizik, standardy ISO 15408 a FIPS 140-2). H. Laamarr: Vynálezkyně FH systému Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

35 www.teleinform.cz SLUŽBY TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ Multimediální signály a služby. Spojování okruhů a paketů. Podmínky integrace služeb, síť integrovaných služeb ISDN. Úzkopásmová ISDN, klasifikace služeb. Základní a primární přípojka, rozhraní U,T,S,R. Management a diagnostika N-ISDN. Systémy veřejných a privátních sítí. Aplikační možnosti N-ISDN, evropská verze EURO ISDN, integrace s LAN. Kanálový signalizační systém č.7 a ISDN, účastnická signalizace DSS1. Širokopásmová ISDNB (B-ISDN) a ATM. Vrstvový model ATM, klasifikace služeb pro ATM, třídy služeb CBR,VBR,ABR,UBR. Rozhraní UNI, NNI, PUNI, PNNI Adresování v ATM sítích, management ATM sítí, SNMP protokoly. Implementace ATM sítí, ATM privátní a veřejné sítě. Aplikační možnosti ATM sítí, LAN emulace, ATM a IP protokol, MPOA. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

36 www.teleinform.cz ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ Vlastnosti a parametry zvuku, principy sluchového vjemu, vizualizace akustických signálů. Metody potlačování hluku v akustických signálech. Základní metody a algoritmy číslicového zpracování. Hudební efekty, syntéza hudebních signálů. Záznamové a přenosové číslicové formáty zvuku. Psychoakustické kompresní algoritmy. Tvorba a parametry řeči. Komprese a přenos řeči. Syntéza řeči. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

37 www.teleinform.cz VZÁJEMNÝ PŘEVOD A/D SIGNÁLŮ Aplikační možnosti převodníků A/D, D/A, U/F, D/F, F/U Předzpracování signálu Filtrační obvody užívané v převodnících Vzorkovače s analogovou pamětí Převodníky A/D a D/A Převodníky U/F, D/F, F/U Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

38 www.teleinform.cz MULTIMÉDIA Druhy médií, jejich obsah a přenos. Reprezentace multimedií, multimediální datové typy. Vyspělé metody multimediální komprese. Indexování a vyhledávání multimédií v digitálních knihovnách (MPEG 7). Řízení multimediálních systémů po Internetu. Zabezpečení multimédií - multimediální šifrování. Digitální vodoznaky. Vyspělé multimediální přenosové protokoly. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

39 www.teleinform.cz ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Elektronické zabezpečovací systémy (ústředny, kabelové a rádiové komunikační podsystémy, tísňové systémy). Detektory (kontakty, prostorové detektory, detektory tříštění skla, vibrační detektory...). Biometrické zabezpečovací systémy (otisky prstů, duhovka …) Dohledové systémy (TV systémy, docházkové systémy…). Perimetrické systémy (laserové a infračervené závory, seizmické detektory...). Elektrická požární signalizace (ústředny, detektory). Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

40 www.teleinform.cz MODERNÍ SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE spojově orientované síťové technologie řízení v digitálních sítích moderní digitální signalizační systémy vysokorychlostní paketové přenosové technologie zajištění parametrů spojení (Quality of Services QoS) v paketových sítích směrování v datových sítích přenos hlasu a videa Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

41 www.teleinform.cz ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Spektrální analýza s využitím rychlé Fourierovy transformace - Spektrogramy a tekoucí spektra. Výkonová spektrální hustota a její odhad. Výpočet pomocí korelace. Periodogram. Neparametrické metody: Bartletova a Welchova metoda. Lineární predikční analýza. Přímá a zpětná lineární predikce. - Parametrické metody pro výpočet výkonové spektrální hustoty. Autoregresivní model (Yule-Walkerova metoda). Spektrální odhad s maximální entropií (Burgova metoda). Modely typu ARMA. Zpracování signálu pomocí změny vzorkovacího kmitočtu. - Analýza signálu s vícenásobným rozlišením. Komprese audio signálu v telekomunikacích. PCM bitový datový tok a možnosti jeho redukce. Maskování a percepční kódování. Banky filtrů kompresních metod. Standardy typu MPEG audio. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

42 www.teleinform.cz VYŠŠÍ TECHNIKY DATOVÝCH PŘENOSŮ Systémy pro přenos dat Spolehlivost systémů pro přenos dat Ochrana přenosu dat před chybami Systémy se zabezpečovacími kódy Techniky komprese dat Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA Systémy IDSL, SDSL, HDSL ADSL, VDSL,... Spektrální kompatibilita xDSL Vícetónové modulace, DMT, OFDM Přenos dat po energetické síti PLC

43 www.teleinform.cz SIGNÁLOVÉ PROCESORY Signálové procesory s pevnou řádovou čárkou Signálové procesory s pohyblivou řádovou čárkou a jejich odlišnosti Struktury pro implementaci číslicových filtrů Struktura algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT) Digitální hudební studio se signálovými procesory Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

44 www.teleinform.cz KRYPTOGRAFIE V INFORMATICE Metody a funkce zajišťující ochranu dat před zneužitím Symetrické, asymetrické algoritmy, hašovací funkce Ochrana informací šifrou, digitální podpis a certifikační autority, bezpečnost podle referenčního modelu Identifikace a autentizace Kvantová kryptografie Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

45 www.teleinform.cz NÁVRH, SPRÁVA A BEZPEČNOST POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Prvky, struktura a návrh počítačových sítí. Konfigurace a správa unixových systémů, síťových prvků a služeb. Zálohování dat. Rozšíření TCP/IP, IPv6, IPsec. Rozšířené síťové služby a jejich zabezpečení. Firewally a blokování komunikace. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Virtuální privátní sítě. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

46 www.teleinform.cz ZPRACOVÁNÍ ŘEČI charakter a informační obsah řečového signálu fonetický popis českého jazyka úvod do analýzy řečových signálů model vytváření řeči používané příznaky při analýze řečového signálu rozbor homomorfní analýzy automatické rozpoznávání povelů automatické rozpoznávání mluvčího časová a kmitočtová syntéza řeči techniky kódování řeči řečový signál a potlačení rušení jednokanálové filtrační techniky vícekanálové filtrační techniky Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

47 www.teleinform.cz SPOJOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY řídicích systémů telekomunikačních a datových sítí členění a struktura spojovacího systému analýza a modelování spojovacích systémů spojovací systém v pojetí hromadné obsluhy návrh a optimalizace spojovacích polí signalizace SS7, DSS1, Q signalizace, IAX, SIP softwarová ústředna Asterisk Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

48 www.teleinform.cz POKROČILÉ TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU knihovna OpenCV, algoritmizace zpracování geometrické transformace obrazu, homogenní souřadnice DFT, filtrace obrazu, konvoluce detekce hran, objektů v obraze rozpoznávání biometrických znaků, kůže, oční duhovky, obličeje, papilárních linií, chůze model kamery, paralelní promítání, perspektivní promítání epipolární geometrie, stereo pár obrazů homografie, skládání panoramatického pohledu extrakce prostorové informace optický tok, sledování objektu Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

49 www.teleinform.cz SENZOROVÉ SYSTÉMY Definice a vnitřní struktura senzoru. Inteligentní senzory. Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Příklady obvodů zpracování senzorových signálů. Úvod do senzorových systémů. Centralizované a decentralizované systémy. Laboratorní měřicí systémy. Měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 a RS-232. Průmyslové distribuované senzorové systémy. Programování systémů. Virtuální měřicí systémy. Systém LabVIEW. Vizuální programovací jazyk G. Signalizační a zabezpečovací technika. Využití senzorových systémů při ochraně zdraví a majetku. Úvod do technické diagnostiky. Modelování a simulace. Využití fuzzy logiky a neuronových sítí v technické diagnostice. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

50 www.teleinform.cz POČÍTAČEM PODPOROVANÁ ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH PROBLÉMŮ numerické a symbolické metody algoritmické řešení soustav lineárních reálných a komplexních rovnic symbolická, semisymbolická a numerická analýza elektronických obvodů aproximace, interpolace a extrapolace průběhů citlivostní analýza Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

51 www.teleinform.cz TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Elektronické obvody jako systémy, pochody v nich probíhající. Analýza analogových elektronických obvodů – lineárních, nelineárních a parametrických. Obecné vlastnosti lineárních obvodů. Lineární dvojbrany a stabilita lineárních soustav. Změna spektra signálů v nelineárních obvodech a její využití. Základní typy nelineárních obvodů. Princip CAD a použití programu PSPICE. Vlastnosti typických elektronických obvodů. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

52 www.teleinform.cz GRAFICKÉ A MULTIMEDIÁLNÍ PROCESORY Principy 2D/3D grafiky Obrazová paměť, grafické procesory Paralelizace geometrického a rasterizačního stupně Mapování a komprese textur Kvantování, kódování, komprese dat Standardy pro přenos obrazu a zvuku Standardy videa Multimediální procesory Hrací konzoly Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

53 www.teleinform.cz POČÍTAČE A JEJICH PERIFERIE Struktura mikroprocesorového systému, architektury mikroprocesorů. Vývoj CPU až po jeho poslední generace. Paměťový systém, typy pamětí, V/V systém základní charakteristika. Sběrnice v PC. Čipové sady v PC. Diskové systémy, řadiče. Grafické adaptéry a monitory, grafické akcelerátory. Periferní zařízení, základní principy, typy a jejich funkce v PC. Sběrnice a jejich funkce v PC, připojování periferních zařízení. Signály a jejich časové diagramy. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

54 www.teleinform.cz MIKROELEKTRONICKÉ OBVODY Třídění integrovaných obvodů, proces návrhu ASIC obvodů, používané technické prostředky (software) Používané technologie (CMOS, HBiCMOS) a jejich vlastnosti. Spínač CMOS, klopné obvody. Vlastnosti spínače, návrh topologie. Dynamická logická hradla. Logické buňky v BiCMOS technologii. Bipolární struktury v CMOS technologii. CMOS a ECL konvertor. Paměťové struktury, buňky DRAM a SRAM. Multivibrátory, číslicový fázový závěs, napětím řízené oscilátory. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

55 www.teleinform.cz UMĚLÁ INTELIGENCE Umělá inteligence, definice. Neuronové sítě, biologické poznatky o neuronech. Modely neuronu a paradigmata neuronových sítí. Vrstevnaté neuronové sítě, metoda Back ‑ Propagation, modifikované algoritmy. Princip expertních systémů. Reprezentace znalostí - logika, produkční pravidla, sémantické sítě, rámce. Řešení úloh - typy úloh, nedeterminismus, heuristika, metody řešení úloh. Rozpoznávání řeči pomocí neuronových sítí - zpracování, modelování a syntéza řeči, metody rozpoznávání, hlasové ovládání technických zařízení. Model neuronové sítě Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

56 www.teleinform.cz CISCO AKADEMIE Účastníci kurzu se naučí pracovat s dynamickými směrovacími protokoly a sítěmi VLAN. V druhé části proběhne seznámení s technologiemi ISDN a Frame Relay. Po absolvování kursu budou studenti zvládat konfiguraci směrovačů pro práci s protokoly RIP, (E)IGRP a OSPF, konfiguraci virtuálních sítí (VLAN) v přepínačích a návrh sítí WAN. FDM, CDM, PCM, SD, MQAM, QPSK, GMSK, OFDM,…. Moderní modulační techniky jdou ruku v ruce s rafinovanými metodami kódování a dalšího zpracování digitálních dat. Porozumění funkci celého komunikačního řetězce je mnohdy obtížné, protože je třeba dobře zvládnout základy analogové i číslicové techniky, teorie signálů, teorie informace a kódování. Předmět Teorie sdělování volně navazuje na předměty Signály a soustavy a Datová komunikace a poskytuje absolventům potřebnýpřehled principů moderních metod sdělování a přenosu dat. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA


Stáhnout ppt "Teleinformatika Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Prezentace bakalářského oboru a navazujícího magisterského."

Podobné prezentace


Reklamy Google