Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Telekomunikační a informační technika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Telekomunikační a informační technika"— Transkript prezentace:

1 Telekomunikační a informační technika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Prezentace bakalářského oboru Teleinformatika a navazujícího magisterského oboru Telekomunikační a informační technika

2 Teleinformatika Bakalářský obor

3 ÚČASTNICKÁ KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
Telefonní přístroje, záznamníky Mobilní telefony, bezšňůrové telefony Tarifikátory, telefonní automaty Faximilní přístroje, modemy Počítač jako účastnické koncové zařízení Koncová zařízení ISDN Mobilní telefony jsou fajn věc. Koukej, …. Haló šéfe? Sorry,dneska nemůžu přijít do práce a dodělat tu věc, jsem nastydlej OK, ale brzo se uzdrav, tady v kanclu je strašnej fofr! Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

4 MULTIMEDIÁLNÍ SLUŽBY Multimediální služby, jejich význam, využití a požadavky Časově kritický přenos multimediálních signálů - přenosové protokoly Zpracování audiovizuálních signálů - filtrace, zvýraznění, převzorkování, atd. Ztrátové a bezeztrátové techniky komprese audiovizuálních signálů (MP3, RealAudio, JPEG, JPEG2000, MJPEG, MPEG 1, 2 a 4) Internetová telefonie – VoIP Videokonference a distribuční videoslužby: Point-to-Point, MultiPoint Digitální kino - FireWire, 3D zobrazení Interaktivní multimediální systémy – dálkově řízené web roboty a kamery Elektronické publikování a bezpečnostna Webu Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

5 RÁDIOVÉ A MOBILNÍ KOMUNIKACE
Rádiové komunikační systémy Kódování v mobilních sítích Digitální modulační techniky v rádiových systémech Šíření vln v systémech mobilních komunikací Měření kvality signálu Metody sdružování signálů Buňkové systémy a standardy Standardy pro bezdrátové telefony Struktura moderních radiokomunikačních systémů Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

6 KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

7 KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Konstrukce signálových spojů Napájecí zdroje a rozvody Parazitní jevy a jejich potlačení Stínění Výběr součástek a aplikační doporučení Mechanická konstrukce Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

8 VYSOKOFREKVENČNÍ TECHNIKA A ANTÉNY
symetrické dvojvodičové vedení, koaxiální vedení, vlnovody pahýly, impedanční transformátory antény pro KV, VKV a mikrovlnné pásmo symetrizační a přizpůsobovací obvody vysokofrekvenční obvody do 1 GHz mikrovlnné obvody a vlnovody vlastnosti mikropásků a substrátů pro výrobu mikropáskových obvodů základní typy mikropáskových filtrů Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

9 PRAKTIKUM INFORMAČNÍCH SÍTÍ
měření základních vlastností metalických a optických komunikačních médií instalace kabeláže pro lokální sítě komunikační protokoly určené pro řízení přístupu ke komunikačním médiím včetně oblasti hardwarových adres základní typy aktivních prvků sítě (opakovače, rozbočovače a přepínače ) síťové protokoly, síťové adresy, problematika směrování instalace a konfigurace různých síťových rozhraní do počítače Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

10 PŘÍSTUPOVÉ A TRANSPORTNÍ SÍTĚ
Druhy, specifikace, funkce a vlastnosti sítí Zvyšování efektivnosti přístupových sítí. Transportní sítě, vlastnosti a požadavky. Digitální telefonní ústředny veřejné Digitální telefonní ústředny pobočkové Vnitřní řízení sítě. Číslování, tarifování. Digitální přenosové systémy Rámec E1 Komprese Měření přenosových systémů Úvod do SDH Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

11 SÍŤOVÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
popis víceuživatelského a víceúlohového (multiuser – multitask) operačního systému operační systémy UNIX operační systém Linux popisu souborového systému operačního systému UNIX funkce jádra operačního systému práce s procesy v operačním systému včetně řízení a komunikace síťové aplikace systému UNIX správa a údržba serveru a celé sítě Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

12 ANALOGOVÁ TECHNIKA Stavební prvky analogových obvodů
Širokopásmové zesilovače Výkonové zesilovače Obvody s elektronickými spínači Lineární obvody Filtry Nelineární obvody D/A a A/D převodníky Komparátory Generátory Napájecí zdroje Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

13 ANALÝZA SIGNÁLŮ A SOUSTAV
Řečové, datové a obrazové signály Ideální vzorkování Sdělovací soustava a její charakteristiky Spektra periodických signálů Amplitudová a kmitočtová modulace Vzorkování. Náhodné procesy. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

14 DATOVÁ KOMUNIKACE Zdroj informace
Základní pojetí a terminologie přenosu dat Kódování snižující nadbytečnost Protichybové kódování Speciální modulace využívající principů protichybového zabezpečení Skramblovací techniky Zajištění bezpečnosti sítí Teorie hromadné obsluhy Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

15 DIGITÁLNÍ OBVODY A MIKROPROCESORY
základy digitálních obvodů návrhy digitálních obvodů a systémů principy mikroprocesorů a mikrokontrolérů tvorba softwarového vybavení návrh digitálních obvodů s integrovanými obvody návrh a odlaďování mikroprocesorových systémů jejich spojování s okolím realizace čítače zadané posloupnosti časovače Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

16 ARCHITEKTURA SÍTÍ Telekomunikační sítě Referenční model OSI
Počítačové sítě Sítě Ethernet (Fast, Gigabit, 10 G) Virtuální sítě LAN (VLAN) Techniky vzdáleného přístupu Vrstvový model TCP/IP Směrování Aplikační protokoly WWW Správa sítě Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

17 ELEKTROAKUSTIKA Akustické prostředí, základní veličiny a vztahy
Energie přenášená zvukem, zvuková spektra Hluk a jeho měření Základy fyziologické akustiky Maskování zvuků, význam pro kompresní algoritmy Elektromechanická a elektroakustická analogie Druhy a principy činnosti elektroakustických měničů Mikrofony klasické, kombinované vlnové a zvláštní Nereciproké a zvláštní druhy měničů Reproduktory a sluchátka Tlakové reproduktory Zvukovody, reproduktorové soustavy Základní měřicí přístroje pro elektroakustická měření Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

18 ČÍSLICOVÉ FILTRY Metody návrhu číslicových filtrů typu FIR
Metody návrhu číslicových filtrů typu IIR Adaptivní číslicové filtry Systémy s více vzorkovacími kmitočty Homomorfní zpracování signálu Kvantovací vlivy v číslicových filtrech Hardware a architektura mikroprocesorových obvodů Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

19 STUDIOVÁ A HUDEBNÍ ELEKTRONIKA
Režijní pracoviště, hlavní části, popis činnosti, využití při tvorbě hudebních a činoherních snímků ve studiu, použití v terénu při ozvučování. Obecné vlastnosti akustických signálů a jejich transformace v dynamické, kmitočtové a časové rovině. Periferní zařízení režijního pracoviště, efektové prostředky pro zpracování signálů. Elektronická zařízení používaná ke tvorbě hudebních snímků. Základy hudební akustiky, ladění, tvorba mateční oktávy, hudební syntéza, principy. Analogové, analogově číslicové a číslicové syntezátory, druhy syntéz. Sekvencery, expandory, komunikační systém MIDI, počítačové zpracování akustických signálů, použití PC při editaci a restaurování starých nahrávek. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

20 VYSOKORYCHLOSTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
Základní pojmy digitálních hierarchií, E1,E2,E3,E4 SDH, multiplexní struktury Začlenění E4 a E3 a E1 do STM-1 Zařízení síťových uzlů NN, Add and Drop muldex, Crossconnect, funkční bloky síťových uzlů Digitální transportní sítě Synchronizace digitálních sítí, spolehlivost časových základen Digitální přenos rozhlasu a televize Kabelová televize Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

21 ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ SAZBY A GRAFIKY
Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová a bitmapová grafika. Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu. Lineární a nelineární zpracování obrazu. Technická fotografie. Cyklus přípravy a ladění dokumentů. Logická a vizuální struktura dokumentu. Značkovací jazyky. Princip knižního designu. Sazba. Základy typografie. Sázecí systémy, TeX, LaTeX, WYSIWYG systémy. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

22 HARDWARE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
Vlastnosti aktivních prvků a komunikačních protokolů pro LAN a MAN Vnitřní architektura propojovacích uzlů LAN (přepínače, směrovače) Směrovací protokoly (pro unicast a multicast) Mechanismy pro podporu kvality služeb Technologie ATM Funkce aktivních síťových prvků v reálném a simulovaném provozu Možnosti využití a konfigurací jednotlivých aktivních prvků a protokolové analyzátry Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

23 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Základní pojmy databázových systémů.
Jazyk SQL - definice dat, příkaz SELECT, další příkazy pro manipulaci s daty. Základy normalizace schématu databáze. Organizace dat na interní úrovni indexování a hašování. Architektura klient/server a vícevrstvé architektury, rozložení zátěže, databázové procedury a triggery. Transakční zpracování, zotavení, řízení souběžnosti. Úvod do správy databází, bezpečnost dat, ladění výkonnosti (optimalizace dotazů). Distribuované databázové systémy, vývojové trendy v databázových technologiích. Vytvoření databáze Oracle a SQL Base. Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer a SQL Windows. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

24 SEMINÁŘ C++ Bakalářský obor TELEINFORMATIKA www.teleinform.cz
Rozdíly mezi C a C++. Deklarace, definice, prostory jmen. Typ reference, typ bool. Přehled příkazů a operátorů. Principy objektově orientovaného programování. Objekty, třídy, členy tříd. Kontrola přístupu ke členům tříd. Vstup/výstup (iostream). Definice vstup/výstupních operací. Formátování výstupu, práce se soubory a řetězci. Dědičnost, bázové a odvozené třídy. Volání konstruktorů a destruktorů, operátory a dědičnost. Polymorfismus, virtuální metody, abstraktní třídy. Generické třídy a funkce (šablony). Standardní knihovna šablon (STL), algoritmy, iterátory, kontejnery, funkční objekty. Vytváření knihoven v C++. Zpracování výjimečných situací. Specifikace a obsluha výjimek. Přehled standardních knihoven. Metody efektivního programování v C++. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

25 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ - ALGORITMY
Algoritmy a řešení problémů - strategie řešení problémů, strukturovaná dekompozice, pojem a vlastnosti algoritmu. Základní programovací prostředky - syntaxe a sémantika vyššího programovacího jazyka, proměnné, typy, přiřazení, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury - primitivní datové typy, strukturované datové typy - pole, záznam, množina, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury - typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze - pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní procedury. Modulární návrh a abstrakce. Pojmy a algoritmy - ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (Pascal norma ISO 7185). Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

26 PŘENOSOVÁ MÉDIA Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

27 CISCO AKADEMIE Účastníci kurzu se naučí konfigurovat přepínače a směrovače pro sítě LAN/WAN a odhalovat chyby v konfiguraci. Také se setkají s metodami zvyšování propustnosti sítě a otázkami zajištění síťové bezpečnosti. Získanými znalostmi po absolvování kursu budou praktické zkušenosti se strukturovanou kabeláží, přehled v technologiích Ethernet, výstavba sítě, detekce chyb, použití dynamického směrování a výběr vhodného směrovacího protokolu. Bakalářský obor TELEINFORMATIKA

28 Telekomunikační a informační technika
Magisterský obor

29 TEORIE SDĚLOVÁNÍ Sdělovací systémy, základní pojmy se zaměřením na digitální modulace. Klasifikace modulačních technik. Diskrétní kódované modulace v základním pásmu. Formáty signálů pro reprezentaci digitálních dat. Intersymbolové interference a jejich potlačování. Diskrétní modulace s nosnými vlnami. Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální kmitočtový multiplex OFDM. Techniky obnovy referenční nosné vlny a časování symbolů u digitálních modulací. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

30 KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY MOBILNÍCH SÍTÍ
Mobilní sítě Struktura mobilních sítí Problémy mobility a jejich řešení Systém GSM Spojovací subsystém GSM Technické řešení služeb Přenos dat Signalizace v mobilních sítích Operační subsystém Integrace mobilních komunikačních systémů Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

31 TEORETICKÁ INFORMATIKA
Základy teorie grafů, teoretické modely, orientované a neorientované grafy. Deterministické a nedeterministické algoritmy, datové struktury a objekty. Sekvenční, paralelní, aproximační a náhodné algoritmy. Základy teorie front – systémy hromadné obsluhy. Distribuované algoritmy a výpočty. Stochastické procesy. Optimalizace a genetické algoritmy. Vizualizace a vyhledávání informací. Heuristické vyhledávání a měření účinnosti. Teorie zabezpečení dat – kryptografie, steganografie a vodoznaky. Teorie komprese dat. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

32 POKROČILÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY
Vysokorychlostní přístupy mezi ústřednou a účastníkem – xDSL Bezdrátové datové přenosy Širokopásmové přístupy založené na IMT-2000/UMTS, GPRS Principy „rozprostřených LAN sítí“ Složení serverů, komunikace a HW struktura Protokoly pro přenos sítěmi – PPP,IP,UDP, TCP, HTTP,SMTP, POP3 Přenosy hlasu pomocí protokolů IP (VOIP) Digitální ústředny Protokol WAP Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

33 OPTICKÉ SÍTĚ vlákna pro vysokorychlostní přenosy, útlum a disperze, polarizační vidová disperze, čtyřvlnné směšování, kompenzace disperze, doporučení ITU, … Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

34 BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Kryptografická bezpečnost (symetrické šifry, asymetrické šifry, hašovací funkce, elektronický podpis, zabezpečené protokoly, distribuce klíčů). Komunikační bezpečnost (FH systémy, DS systémy, adaptační mechanismy, filtrace komunikace). Počítačová bezpečnost (bezpečné operační systémy, viry, autentizace, bezpečnost softwaru). Emisní bezpečnost (parazitní kanály, typy parazitních vazeb, ochrana). Projektování a hodnocení bezpečnosti IS (analýza rizik, standardy ISO a FIPS 140-2). H. Laamarr: Vynálezkyně FH systému Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

35 SLUŽBY TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
Multimediální signály a služby. Spojování okruhů a paketů. Podmínky integrace služeb, síť integrovaných služeb ISDN. Úzkopásmová ISDN, klasifikace služeb. Základní a primární přípojka, rozhraní U,T,S,R. Management a diagnostika N-ISDN. Systémy veřejných a privátních sítí. Aplikační možnosti N-ISDN, evropská verze EURO ISDN, integrace s LAN. Kanálový signalizační systém č.7 a ISDN, účastnická signalizace DSS1. Širokopásmová ISDNB (B-ISDN) a ATM. Vrstvový model ATM, klasifikace služeb pro ATM, třídy služeb CBR,VBR,ABR,UBR. Rozhraní UNI, NNI, PUNI, PNNI Adresování v ATM sítích, management ATM sítí, SNMP protokoly. Implementace ATM sítí, ATM privátní a veřejné sítě. Aplikační možnosti ATM sítí, LAN emulace, ATM a IP protokol, MPOA. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

36 ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ
Vlastnosti a parametry zvuku, principy sluchového vjemu, vizualizace akustických signálů. Metody potlačování hluku v akustických signálech. Základní metody a algoritmy číslicového zpracování. Hudební efekty, syntéza hudebních signálů. Záznamové a přenosové číslicové formáty zvuku. Psychoakustické kompresní algoritmy. Tvorba a parametry řeči. Komprese a přenos řeči. Syntéza řeči. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

37 VZÁJEMNÝ PŘEVOD A/D SIGNÁLŮ
Aplikační možnosti převodníků A/D, D/A, U/F, D/F, F/U Předzpracování signálu Filtrační obvody užívané v převodnících Vzorkovače s analogovou pamětí Převodníky A/D a D/A Převodníky U/F, D/F, F/U Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

38 MULTIMÉDIA Druhy médií, jejich obsah a přenos.
Reprezentace multimedií, multimediální datové typy. Vyspělé metody multimediální komprese. Indexování a vyhledávání multimédií v digitálních knihovnách (MPEG 7). Řízení multimediálních systémů po Internetu. Zabezpečení multimédií - multimediální šifrování. Digitální vodoznaky. Vyspělé multimediální přenosové protokoly. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

39 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Elektronické zabezpečovací systémy (ústředny, kabelové a rádiové komunikační podsystémy, tísňové systémy). Detektory (kontakty, prostorové detektory, detektory tříštění skla, vibrační detektory ...). Biometrické zabezpečovací systémy (otisky prstů, duhovka …) Dohledové systémy (TV systémy, docházkové systémy…). Perimetrické systémy (laserové a infračervené závory, seizmické detektory ...). Elektrická požární signalizace (ústředny, detektory). Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

40 MODERNÍ SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
spojově orientované síťové technologie řízení v digitálních sítích moderní digitální signalizační systémy vysokorychlostní paketové přenosové technologie zajištění parametrů spojení (Quality of Services QoS) v paketových sítích směrování v datových sítích přenos hlasu a videa Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

41 ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ
Spektrální analýza s využitím rychlé Fourierovy transformace - Spektrogramy a tekoucí spektra. Výkonová spektrální hustota a její odhad. Výpočet pomocí korelace. Periodogram. Neparametrické metody: Bartletova a Welchova metoda. Lineární predikční analýza. Přímá a zpětná lineární predikce. - Parametrické metody pro výpočet výkonové spektrální hustoty. Autoregresivní model (Yule-Walkerova metoda). Spektrální odhad s maximální entropií (Burgova metoda). Modely typu ARMA. Zpracování signálu pomocí změny vzorkovacího kmitočtu. - Analýza signálu s vícenásobným rozlišením. Komprese audio signálu v telekomunikacích. PCM bitový datový tok a možnosti jeho redukce. Maskování a percepční kódování. Banky filtrů kompresních metod. Standardy typu MPEG audio. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

42 VYŠŠÍ TECHNIKY DATOVÝCH PŘENOSŮ
Systémy pro přenos dat Spolehlivost systémů pro přenos dat Ochrana přenosu dat před chybami Systémy se zabezpečovacími kódy Techniky komprese dat Systémy IDSL, SDSL, HDSL ADSL, VDSL, ... Spektrální kompatibilita xDSL Vícetónové modulace, DMT, OFDM Přenos dat po energetické síti PLC Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

43 SIGNÁLOVÉ PROCESORY Signálové procesory s pevnou řádovou čárkou
Signálové procesory s pohyblivou řádovou čárkou a jejich odlišnosti Struktury pro implementaci číslicových filtrů Struktura algoritmu rychlé Fourierovy transformace (FFT) Digitální hudební studio se signálovými procesory Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

44 KRYPTOGRAFIE V INFORMATICE
Metody a funkce zajišťující ochranu dat před zneužitím Symetrické, asymetrické algoritmy, hašovací funkce Ochrana informací šifrou, digitální podpis a certifikační autority, bezpečnost podle referenčního modelu Identifikace a autentizace Kvantová kryptografie Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

45 NÁVRH, SPRÁVA A BEZPEČNOST POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
Prvky, struktura a návrh počítačových sítí. Konfigurace a správa unixových systémů, síťových prvků a služeb. Zálohování dat. Rozšíření TCP/IP, IPv6, IPsec. Rozšířené síťové služby a jejich zabezpečení. Firewally a blokování komunikace. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Virtuální privátní sítě. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

46 ZPRACOVÁNÍ ŘEČI charakter a informační obsah řečového signálu
fonetický popis českého jazyka úvod do analýzy řečových signálů model vytváření řeči používané příznaky při analýze řečového signálu rozbor homomorfní analýzy automatické rozpoznávání povelů automatické rozpoznávání mluvčího časová a kmitočtová syntéza řeči techniky kódování řeči řečový signál a potlačení rušení jednokanálové filtrační techniky vícekanálové filtrační techniky Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

47 SPOJOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
řídicích systémů telekomunikačních a datových sítí členění a struktura spojovacího systému analýza a modelování spojovacích systémů spojovací systém v pojetí hromadné obsluhy návrh a optimalizace spojovacích polí signalizace SS7, DSS1, Q signalizace, IAX, SIP softwarová ústředna Asterisk Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

48 POKROČILÉ TECHNIKY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
knihovna OpenCV, algoritmizace zpracování geometrické transformace obrazu, homogenní souřadnice DFT, filtrace obrazu, konvoluce detekce hran, objektů v obraze rozpoznávání biometrických znaků, kůže, oční duhovky, obličeje, papilárních linií, chůze model kamery, paralelní promítání, perspektivní promítání epipolární geometrie, stereo pár obrazů homografie, skládání panoramatického pohledu extrakce prostorové informace optický tok, sledování objektu Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

49 SENZOROVÉ SYSTÉMY www.teleinform.cz
Definice a vnitřní struktura senzoru. Inteligentní senzory. Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Příklady obvodů zpracování senzorových signálů. Úvod do senzorových systémů. Centralizované a decentralizované systémy. Laboratorní měřicí systémy. Měřicí systémy se sběrnicí IEEE 488 a RS-232. Průmyslové distribuované senzorové systémy. Programování systémů. Virtuální měřicí systémy. Systém LabVIEW. Vizuální programovací jazyk G. Signalizační a zabezpečovací technika. Využití senzorových systémů při ochraně zdraví a majetku. Úvod do technické diagnostiky. Modelování a simulace. Využití fuzzy logiky a neuronových sítí v technické diagnostice. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

50 POČÍTAČEM PODPOROVANÁ ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH PROBLÉMŮ
numerické a symbolické metody algoritmické řešení soustav lineárních reálných a komplexních rovnic symbolická, semisymbolická a numerická analýza elektronických obvodů aproximace, interpolace a extrapolace průběhů citlivostní analýza Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

51 TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
Elektronické obvody jako systémy, pochody v nich probíhající. Analýza analogových elektronických obvodů – lineárních, nelineárních a parametrických. Obecné vlastnosti lineárních obvodů. Lineární dvojbrany a stabilita lineárních soustav. Změna spektra signálů v nelineárních obvodech a její využití. Základní typy nelineárních obvodů. Princip CAD a použití programu PSPICE. Vlastnosti typických elektronických obvodů. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

52 GRAFICKÉ A MULTIMEDIÁLNÍ PROCESORY
Principy 2D/3D grafiky Obrazová paměť, grafické procesory Paralelizace geometrického a rasterizačního stupně Mapování a komprese textur Kvantování, kódování, komprese dat Standardy pro přenos obrazu a zvuku Standardy videa Multimediální procesory Hrací konzoly Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

53 POČÍTAČE A JEJICH PERIFERIE
Struktura mikroprocesorového systému, architektury mikroprocesorů. Vývoj CPU až po jeho poslední generace. Paměťový systém, typy pamětí, V/V systém základní charakteristika. Sběrnice v PC. Čipové sady v PC. Diskové systémy, řadiče. Grafické adaptéry a monitory, grafické akcelerátory. Periferní zařízení, základní principy, typy a jejich funkce v PC. Sběrnice a jejich funkce v PC, připojování periferních zařízení. Signály a jejich časové diagramy. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

54 MIKROELEKTRONICKÉ OBVODY
Třídění integrovaných obvodů, proces návrhu ASIC obvodů, používané technické prostředky (software) Používané technologie (CMOS, HBiCMOS) a jejich vlastnosti. Spínač CMOS, klopné obvody. Vlastnosti spínače, návrh topologie. Dynamická logická hradla. Logické buňky v BiCMOS technologii. Bipolární struktury v CMOS technologii. CMOS a ECL konvertor. Paměťové struktury, buňky DRAM a SRAM. Multivibrátory, číslicový fázový závěs, napětím řízené oscilátory. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

55 UMĚLÁ INTELIGENCE Umělá inteligence, definice.
Model neuronové sítě Umělá inteligence, definice. Neuronové sítě, biologické poznatky o neuronech. Modely neuronu a paradigmata neuronových sítí. Vrstevnaté neuronové sítě, metoda Back‑Propagation, modifikované algoritmy. Princip expertních systémů. Reprezentace znalostí - logika, produkční pravidla, sémantické sítě, rámce. Řešení úloh - typy úloh, nedeterminismus, heuristika, metody řešení úloh. Rozpoznávání řeči pomocí neuronových sítí - zpracování, modelování a syntéza řeči, metody rozpoznávání, hlasové ovládání technických zařízení. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA

56 CISCO AKADEMIE www.teleinform.cz
Účastníci kurzu se naučí pracovat s dynamickými směrovacími protokoly a sítěmi VLAN. V druhé části proběhne seznámení s technologiemi ISDN a Frame Relay. Po absolvování kursu budou studenti zvládat konfiguraci směrovačů pro práci s protokoly RIP, (E)IGRP a OSPF, konfiguraci virtuálních sítí (VLAN) v přepínačích a návrh sítí WAN. FDM, CDM, PCM, SD, MQAM, QPSK, GMSK, OFDM,… . Moderní modulační techniky jdou ruku v ruce s rafinovanými metodami kódování a dalšího zpracování digitálních dat. Porozumění funkci celého komunikačního řetězce je mnohdy obtížné, protože je třeba dobře zvládnout základy analogové i číslicové techniky, teorie signálů, teorie informace a kódování. Předmět Teorie sdělování volně navazuje na předměty Signály a soustavy a Datová komunikace a poskytuje absolventům potřebnýpřehled principů moderních metod sdělování a přenosu dat. Magisterský obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA


Stáhnout ppt "Telekomunikační a informační technika"

Podobné prezentace


Reklamy Google