Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Omezení a možnosti spolupráce uživatelů POCT systémů a laboratoře, kontrola kvality a výběr nejvhodnějšího systému Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Omezení a možnosti spolupráce uživatelů POCT systémů a laboratoře, kontrola kvality a výběr nejvhodnějšího systému Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF."— Transkript prezentace:

1 Omezení a možnosti spolupráce uživatelů POCT systémů a laboratoře, kontrola kvality a výběr nejvhodnějšího systému Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha Martin 28.11.2014

2 P O C T Cílem těchto metod je usnadnit a zkvalitnit diagnostickou rozvahu Cílem těchto metod je usnadnit a zkvalitnit diagnostickou rozvahu Diagnostika Diagnostika Screening Screening Monitorace Monitorace Analytické metody, které jsou určeny k provádění osobami bez laboratorní erudice s požadavkem dodržení všech paramerů kvality měření (IQA, EQA, citlivost, specificita, kalibrace) Analytické metody, které jsou určeny k provádění osobami bez laboratorní erudice s požadavkem dodržení všech paramerů kvality měření (IQA, EQA, citlivost, specificita, kalibrace) Propojení – návaznost na laboratoř Propojení – návaznost na laboratoř ČSN EN ISO 15189: 2012 (3) Evidence- based Practice for Point- of-care- Testing NACB (National Academy of Clinical Biochemistry, USA 2007) ČSN EN ISO 15189: 2012 (3) Evidence- based Practice for Point- of-care- Testing NACB (National Academy of Clinical Biochemistry, USA 2007) 2

3 Jednorázové testy Imunochromatografický princip Imunochromatografický princip hCG hCG Návykové látky Návykové látky CRP CRP Laboratoř Laboratoř Potvrzení záchytu Potvrzení záchytu Vyšetření kvantity Vyšetření kvantity

4 Selfmonitoring - glukóza Selfmonitoring musí být cílený a strukturovaný Selfmonitoring musí být cílený a strukturovaný Pacient má dostat jasné pokyny kdy a kolikrát měřit. Pacient má dostat jasné pokyny kdy a kolikrát měřit. Glukometr musí být přesný, zejména kolem hranice pásma hypoglykémie. Glukometr musí být přesný, zejména kolem hranice pásma hypoglykémie. Lékař musí být ochotný se zabývat analýzou získaných hodnot. Lékař musí být ochotný se zabývat analýzou získaných hodnot. Volba glukometru: Volba glukometru: podle potřeby a preferencí pacienta podle potřeby a preferencí pacienta vhodné příslušenství např. k pumpám vhodné příslušenství např. k pumpám způsob komunikace s PC, transfer dat způsob komunikace s PC, transfer dat další funkce – např. záznam dávek inzulínu další funkce – např. záznam dávek inzulínu

5

6

7 Selfmonitoring - INR Stoupá počet lidí na antikoagulační léčbě Stoupá počet lidí na antikoagulační léčbě Stanovení INR je srovnatelné celosvětově Stanovení INR je srovnatelné celosvětově Určeno pro: Určeno pro: Ležící pacienty Ležící pacienty Onkologické pacienty – stav žil Onkologické pacienty – stav žil po porodu po porodu pobyty mimo ČR aj. pobyty mimo ČR aj. INR = (PT nemocného) ISI/(PT kontroly) INR = (PT nemocného) ISI/(PT kontroly) ISI – index senzitivity tromboplastinu kWHO tromboplastinu Frekvence : 1. týden 2x, 2. týden 1x – 2x 2. týden 1x – 2x 3. – 4. týden 1x, 3. – 4. týden 1x, pak 4-5 týdenní intervaly pak 4-5 týdenní intervaly CoaguChek™

8 Co najdete v ambulanci? CRP QuikRead Imunoturbidimetrie Imunoturbidimetrie souprava připravená k okamžitému použití souprava připravená k okamžitému použití malý vzorek kapilární krve malý vzorek kapilární krve kvantitativní výsledek kvantitativní výsledek za méně než 2 minuty za méně než 2 minuty přesnost srovnatelná přesnost srovnatelná s biochemickými analyzátory s biochemickými analyzátory kontrolní materiál QuikRead CRP kontrolní materiál QuikRead CRP Rozsah 5 až 200 mg/l Rozsah 5 až 200 mg/l

9 Afinion CRP Boronátová afinitní analýza i-CHROMA™ CRP test používá sendvičovou imunoanalýzu. Detekční protilátka je značená fluorescenční látkou CUBE imunoturbidimetrie

10 POČET- J 20 (akutní zánět průdušek) - LÉČENÝCH ATB V ORDINACI PLDD VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ Zdroj: prezentace MUDr. Jiří Marek FONS 2014

11 HbA1c POCT HbA1c měření se v současné době k diagnostice nedoporučuje POCT HbA1c měření se v současné době k diagnostice nedoporučuje Je třeba zohlednit některá omezení testu Je třeba zohlednit některá omezení testu Měření na systémech POCT nepředstavuje zlepšení péče o diabetiky. Měření na systémech POCT nepředstavuje zlepšení péče o diabetiky. Tyto přístroje by měly být používány pouze tehdy, pokud není trvale a rychle dostupné kvalitní a standardizované stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v klinické laboratoři s vybudovaným systémem posuzování a zabezpečování kvality. Tyto přístroje by měly být používány pouze tehdy, pokud není trvale a rychle dostupné kvalitní a standardizované stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v klinické laboratoři s vybudovaným systémem posuzování a zabezpečování kvality. Systémy POCT je nutno před používáním verifikovat v praxi kontinuálně kontrolovat Systémy POCT je nutno před používáním verifikovat v praxi kontinuálně kontrolovat

12 Quotient Quo-Test měří změnu fluorescence patentované reagencie, která reaguje s glykovaným hemoglobinem v krevním vzorku pacienta Druhé fotometrické měření se pak používá pro korekci na hladinu celkového hemoglobinu ve vzorku Infopia Clover boronátová afinitní precipitace / Elektrochemická reakce CUBE Enzymatická metoda Endpoint měření koncentrace HbA1c při 700nm

13 INR urgentní stanovení na hematologické ambulanci na stomatologické klinice na PGK klinice na urgentním příjmu Co najdete v ambulanci?

14 Povinné požadavky pro stanovení POCT v linii prvního kontaktu s pacientem Doklad vlastnictví nebo zápůjčce systému POCT Doklad vlastnictví nebo zápůjčce systému POCT Použít lze POCT, s jasnými analytickými kritérii (pro HbA1c srovnání s metodou stanovení v klinické laboratoři s platným certifikátem o EHK) Použít lze POCT, s jasnými analytickými kritérii (pro HbA1c srovnání s metodou stanovení v klinické laboratoři s platným certifikátem o EHK) Osvědčení o účasti v edukačním kurzu Používání přístroje POCT v souladu s pracovním návodem Osvědčení o účasti v edukačním kurzu Používání přístroje POCT v souladu s pracovním návodem Provádění vnitřní kontroly kvality (VKK), přesně dle pracovního návodu výrobce systému POCT. Provádění vnitřní kontroly kvality (VKK), přesně dle pracovního návodu výrobce systému POCT. Záznamy o VKK min 2 roky Záznamy o VKK min 2 roky Doložená účast v programu externího hodnocení kvality akreditovaném dle ISO 17043 (2 účasti ročně) Doložená účast v programu externího hodnocení kvality akreditovaném dle ISO 17043 (2 účasti ročně) Osvědčení o účasti 1x ročně Osvědčení o účasti 1x ročně

15 Co najdete v laboratoři? poloautomatický semikvantitativní poloautomatický semikvantitativní močový analyzátor originální reagenční stripy Aution STICKS měřené parametry: GLU, KET, BIL, NIT, PRO, URO, pH, krev, LEU, Spec.grav. originální reagenční stripy Aution STICKS měřené parametry: GLU, KET, BIL, NIT, PRO, URO, pH, krev, LEU, Spec.grav. přenosný analyzátor krevního amoniaku na principu suché chemie přístroj využívá vzorek krve z kapilárního odběru.

16 Co najdete na klinice? Glukometry – dary od distributorů Glukometry – dary od distributorů

17 Glukometry zapojené do sítě Centrální laboratoř platí reagencie výsledky z oddělení se přenáší do LIS i NIS Laboratoř vykazuje pojišťovně

18 POCT na JIP Pulzní oximetrie, monitorace P, TK, EKG Pulzní oximetrie, monitorace P, TK, EKG Sono, echo, broncho-, gastro-skopické metody Sono, echo, broncho-, gastro-skopické metody septi-fast, sepsi-test septi-fast, sepsi-test Koncept včasné detekce patologií umožní včasnou intervenci, následně rychlejší korekci a možnost zlepšení klinického stavu Koncept včasné detekce patologií umožní včasnou intervenci, následně rychlejší korekci a možnost zlepšení klinického stavu

19 Správná praxe POCT v intenzivní péči Mezioborová spolupráce Mezioborová spolupráce Vyškolení nelaboratorního personálu, určení zodpovědné osoby z nelaboratorního personálu za základní servis analyzátoru. Vyškolení nelaboratorního personálu, určení zodpovědné osoby z nelaboratorního personálu za základní servis analyzátoru. Laboratoř by měla dozorovat správnou praxi měření, dohled nad servisem přístroje, posouzení závažnosti vzniklé poruchy, odstraňování poruch nevyžadující zásah autorizovaného servisu- kontaktní osoba pro klinická pracoviště. Laboratoř by měla dozorovat správnou praxi měření, dohled nad servisem přístroje, posouzení závažnosti vzniklé poruchy, odstraňování poruch nevyžadující zásah autorizovaného servisu- kontaktní osoba pro klinická pracoviště. Úzká spolupráce pokud možno stálého týmu (alespoň kontaktních osob). Úzká spolupráce pokud možno stálého týmu (alespoň kontaktních osob).

20 Platby poskytovatelů péče ČR CRP - 02230 Kvantitativní stanovení CRP (POCT) CRP - 02230 Kvantitativní stanovení CRP (POCT) Odbornost 002 a 001, pouze ambulantně, 6/1 čtvrtletí Odbornost 002 a 001, pouze ambulantně, 6/1 čtvrtletí HbA1c - 01445 Kvantitativní stanovení HbA1c (POCT) HbA1c - 01445 Kvantitativní stanovení HbA1c (POCT) Odbornost 002 a 001, pouze ambulantně, 4/1 rok Odbornost 002 a 001, pouze ambulantně, 4/1 rok INR - 01443 Kvantitativní stanovení INR (POCT) INR - 01443 Kvantitativní stanovení INR (POCT) Odbornost 001, 002, 101, 102, 107 a 202, pouze ambulantně Odbornost 001, 002, 101, 102, 107 a 202, pouze ambulantně Podmínky pro proplácení http://www.vzp.cz/poskytovatele/infoservis-a- akcent/infoservis/infoservis-16-2012/souhrn-podminek-pro- nasmlouvani-vykonu-v-rezimu-poct http://www.vzp.cz/poskytovatele/infoservis-a- akcent/infoservis/infoservis-16-2012/souhrn-podminek-pro- nasmlouvani-vykonu-v-rezimu-poct

21 www.skup.nu www.skup.nu Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health care. Organizace při norském EHK POCT systémů NOKLUS Seznam úspěšně testovaných glukometrů ve SKUP od roku 2009 do roku 2014 *) SM = selfmonitoring; LP = ordinace lékařů, klinické laboraře www.skup.nu GlukometrPoužití *)Rok testováníZadavatel testování Accu-Chek Aviva SM + LP2014Roche Diagnostics Wellion Calla Light SM2013Med Trust GmbH Mylife Unio SM + LP2013Bionime Corp. Accu-Chek Mobile SM + LP2013Roche Diagnostics Accu-Chek Aviva SM + LP2013Roche Diagnostics StatStrip SM + LP2013Nova Biomed.Corp. Mendor Discreet SM2012Mendor Oy Contour XT SM + LP2012Bayer Accu-Chek Performa SM + LP2011Roche OneTouch Verio SM + LP2011LifeScan Free Style LITE SM + LP2010Abbott Contour SM + LP2009Bayer

22

23 Externí kontrola kvality SEKK ČR Akreditované zkoušky Akreditované zkoušky CRPP - Stanovení CRP systémy POCT – 6 cyklů ročně CRPP - Stanovení CRP systémy POCT – 6 cyklů ročně DGP - Analýza moče testovacími proužky: glukóza, ketony, celková bílkovina, urobilinogen, bilirubin, leukocyty, erytrocyty, pH, nitrity, hCG – 3 cykly ročně DGP - Analýza moče testovacími proužky: glukóza, ketony, celková bílkovina, urobilinogen, bilirubin, leukocyty, erytrocyty, pH, nitrity, hCG – 3 cykly ročně GLC - Stanovení glukózy (až 10 glukometrů) – 2 cykly ročně GLC - Stanovení glukózy (až 10 glukometrů) – 2 cykly ročně INRP - Hemokoagulační stanovení systémy POCT – 4 cykly ročně INRP - Hemokoagulační stanovení systémy POCT – 4 cykly ročně SED - Sedimentační rychlost erytrocytů – 2 cykly ročně SED - Sedimentační rychlost erytrocytů – 2 cykly ročně Další zkoušky Další zkoušky GHP – Glykovaný hemoglobin POCT – 3 cykly ročně GHP – Glykovaný hemoglobin POCT – 3 cykly ročně D Dimery (kvantitativně)- 4 cykly ročně D Dimery (kvantitativně)- 4 cykly ročně (povinná účast ve všech 4 cyklech je nepodkročitelným požadavkem ECAT Foundation) (povinná účast ve všech 4 cyklech je nepodkročitelným požadavkem ECAT Foundation) FOB – Okultní krvácení – 2 cykly ročně FOB – Okultní krvácení – 2 cykly ročně

24 CRP – výsledky EHK

25 Německá realita Platí zde Rilibäk ( Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen) Platí zde Rilibäk ( Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen) Každý lékař s POCT systémy má svou kontrolní centrální laboratoř Každý lékař s POCT systémy má svou kontrolní centrální laboratoř Povinnost externí kontroly 4x ročně u vyjmenovaných analytů (CRP, INR a HbA1c) včetně povolené odchylky. Povinnost externí kontroly 4x ročně u vyjmenovaných analytů (CRP, INR a HbA1c) včetně povolené odchylky. Platnost certifikátu EKH je 6 měsíců pro analyty uvedené v Rilibäk od obou organizátorů (INSTAND i RfB) Platnost certifikátu EKH je 6 měsíců pro analyty uvedené v Rilibäk od obou organizátorů (INSTAND i RfB) http://www.dgkl-rfb.de/ http://www.dgkl-rfb.de/ http://www.dgkl-rfb.de/ http://www.instandev.de/ http://www.instandev.de/ http://www.instandev.de/

26 Česká realita? Odborné společnosti doporučují EHK 2x ročně Odborné společnosti doporučují EHK 2x ročně V pokynech pro uživatele POCT pro všechny 3 kódy: V pokynech pro uživatele POCT pro všechny 3 kódy: …pracoviště projde úspěšně 1× ročně externím hodnocením kvality – EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců; …pracoviště projde úspěšně 1× ročně externím hodnocením kvality – EHK, v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců; Nikdo není sankcionován za špatné výsledky EHK Nikdo není sankcionován za špatné výsledky EHK Všichni jsou spokojeni? Všichni jsou spokojeni?

27 Nejsou zdraví lidé, jsou jen nedostatečně vyšetření 27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Omezení a možnosti spolupráce uživatelů POCT systémů a laboratoře, kontrola kvality a výběr nejvhodnějšího systému Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1. LF."

Podobné prezentace


Reklamy Google