Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace."— Transkript prezentace:

1

2 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

3  V praxi je potřeba evidovat údaje:  o skupině lidí (zaměstnanci, studenti, pacienti, zákazníci …)  o množině věcí (knihy v knihovně, inventář firmy, materiál nebo zboží na skladě, autech v autobazarech …)  o množině jevů (studijní výsledky, provedené lékařské výkony, peníze na účtech, odjezdů a příjezdů autobusů a vlaků, ….) Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

4  Vést evidenci o objektech znamená:  zaznamenat vhodně organizované údaje na nějaké médium, provádět změny podle reality  zaznamenávat vztahy mezi údaji o objektech  údaje mít vhodně uspořádány, aby se v nich údaje:  dobře vyhledávaly, v případě potřeby opravovaly a doplňovaly  v některých případech počítaly údaje nové odvozené z původních  vytvářely různé výsledné přehledné tabulky… 4 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

5  utříděný souhrn souvisejících informací  sbírka informací uložená systematicky v počítačovém systému tak, že počítačový systém je schopen zodpovědět dotazy kladené na databázi  Skupina informací uspořádaných podle určitých kritérií tak, aby byla umožněna co nejsnadnější manipulace s těmito informacemi  představuje nástroj pro shromáždění a uspořádání informací.………….  Z definic vyplývá, že za databázi se dá považovat téměř vše, co obsahuje určitým způsobem utříděné a uložené informace 5 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

6  Historie  Papírové kartotéky  1890 první velké strojové zpracování dat při sčítání lidu v USA – použití děrných štítků H. Hollerith (IBM)  1959 první verze jazyka COBOL pro hromadné (agendové) zpracování dat, data uložena na magnetických discích  1970 první relační databáze, které pohlížejí na data jako na tabulky, autor E.F.Codd  1974 první verze dotazovacího jazyka SQL  V 90. letech 20. století první objektově orientované databáze vychází z objektově orientovaných jazyků. Tyto databáze měly podle předpokladů vytlačit relační systémy. Původní předpoklady se však nenaplnily a vznikla kompromisní objektově-relační technologie 6 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

7  Hierarchický model  Data jsou organizována do stromové struktury. Vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek  Síťový model  je v podstatě zdokonalením hierarchického modelu dat, který doplňuje o mnohonásobné vztahy  Relační model  data jsou organizována v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců. Všechny databázové operace jsou prováděny na těchto tabulkách.  Objektový model  Objektově relační model 7 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

8  Báze dat – v ní jsou uložena data  Systém řízení báze dat – SŘBD Softwarové vybavení, které zajišťuje práci s bází dat tzn. tvoří rozhraní mezi aplikacemi a uloženými daty.  SŘBD podporují zejména tyto funkce:  vytvoření báze dat (CREATE),  vkládání dat (INSERT),  aktualizace dat (UPDATE),  rušení dat (DELETE),  výběr z báze dat (SELECT). 8 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

9  jsou tvořeny jednou nebo více tabulkami, které jsou navzájem propojeny relacemi  1970 Dr. E.F.Codd definoval základní vlastnosti:  Data jsou organizována v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců. Všechny databázové operace jsou prováděny na těchto tabulkách.  Data mají skalární hodnoty - v každém řádku a sloupci je uložena právě jedna hodnota  V tabulce nesmí existovat dva stejné řádky  V tabulce vždy existuje alespoň jeden primární klíč.  Pořadí řádků (záznamů) v tabulce a pořadí sloupců (polí) je nevýznamné 9 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

10  Homogenita sloupců - v každém sloupci jsou všechny položky stejného datového typu  Každé pole (atribut) musí mít svůj název (název sloupce) a musí mít definován svůj datový typ  Pro práci s databází má k dispozici operace relační algebry, minimálně operace selekce (výběr řádků), projekce (výběr sloupců) a spojení přes rovnost (provádí spojení dvou tabulek (relací) přes zvolenou pole nebo skupinu polí)  Relačně úplná databáze disponuje ještě operacemi průnik, sjednocení, součin a rozdíl relací 10 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

11  Data - údaje, které mají určitou vypovídací schopnost  Entita - objekt, o kterém chceme v databázi registrovat nějaké údaje  Záznamy – řádky tabulky - souhrny údajů o objektech (entitách) nebo jejich částech  Atributy (pole) – vlastnosti, které se u objektu (entity) sledují, tvoří sloupce tabulky  Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky), je to takový atribut, který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu  Cizí klíč - slouží pro vyjádření vztahů, relací, mezi databázovými tabulkami. Jedná se o pole (atribut) či skupinu polí, která nám umožní identifikovat, které záznamy z různých tabulek spolu navzájem souvisí. 11 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

12  Určují kolik místa v paměti má být pro uložení hodnoty vymezeno a dále potom výpočetní operace, které lze s hodnotou provádět  Textový řetězec  zpravidla do max. délky 255 znaků  Číslo  - pro uložení celých a reálných čísel s pevnou i plovoucí desetinnou tečkou  Logický typ  slouží k uložení logické hodnoty Ano/Ne (True/False, Yes/No)  Datum a čas  Memo  pro uložení textu proměnné délky  Soubor  pro uložení souborů různých formátů (obrázků, map, …) 12 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

13 Definují vztahy mezi entitami v různých tabulkách, definují spojení mezi primárním klíčem jedné tabulky a cizím klíčem tabulky druhé  Relace 1:1 každému záznamu z první tabulky odpovídá maximálně jeden záznam se stejným klíčem v tabulce druhé. Tato relace není moc častá  Relace 1:N každému záznamu z první tabulky může odpovídat několik záznamů z druhé tabulky. Nejobvyklejší typ relace.  Relace M : N každému záznamu z první tabulky může odpovídat více záznamů se shodným klíčem z druhé tabulky. Tento typ relace není vhodný, převádí se na dvě relace (1 : M a 1 : N) (přidáním tabulky do databáze) 13 Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

14  http://cs.wikipedia.org  http://www.brainybetty.com/MENUPowe rPoint2.htm  Kruczek, Aleš. Microsoft Access 2010. Brno: Computer Press, 2010, vydání první, 392s. 14


Stáhnout ppt "Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace."

Podobné prezentace


Reklamy Google