Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATABÁZE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATABÁZE."— Transkript prezentace:

1 DATABÁZE

2 Kapitola 1 TEORETICKÁ ČÁST
Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace

3 Zpracování dat Zpracování dat V praxi je potřeba evidovat údaje:
Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace V praxi je potřeba evidovat údaje: o skupině lidí (zaměstnanci, studenti, pacienti, zákazníci …) o množině věcí (knihy v knihovně, inventář firmy, materiál nebo zboží na skladě, autech v autobazarech …) o množině jevů (studijní výsledky, provedené lékařské výkony, peníze na účtech, odjezdů a příjezdů autobusů a vlaků, ….)

4 Zpracování dat Zpracování dat Vést evidenci o objektech znamená:
Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace Vést evidenci o objektech znamená: zaznamenat vhodně organizované údaje na nějaké médium, provádět změny podle reality zaznamenávat vztahy mezi údaji o objektech údaje mít vhodně uspořádány, aby se v nich údaje: dobře vyhledávaly, v případě potřeby opravovaly a doplňovaly v některých případech počítaly údaje nové odvozené z původních vytvářely různé výsledné přehledné tabulky…

5 datABÁZE Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze
Základní pojmy Relace utříděný souhrn souvisejících informací sbírka informací uložená systematicky v počítačovém systému tak, že počítačový systém je schopen zodpovědět dotazy kladené na databázi Skupina informací uspořádaných podle určitých kritérií tak, aby byla umožněna co nejsnadnější manipulace s těmito informacemi představuje nástroj pro shromáždění a uspořádání informací. …………. Z definic vyplývá, že za databázi se dá považovat téměř vše, co obsahuje určitým způsobem utříděné a uložené informace

6 datABÁZOVÉ SYSTÉMY Zpracování dat Historie Databáze Databázové systémy
Relační databáze Základní pojmy Relace Historie Papírové kartotéky 1890 první velké strojové zpracování dat při sčítání lidu v USA – použití děrných štítků H. Hollerith (IBM) 1959 první verze jazyka COBOL pro hromadné (agendové) zpracování dat, data uložena na magnetických discích 1970 první relační databáze, které pohlížejí na data jako na tabulky , autor E.F.Codd 1974 první verze dotazovacího jazyka SQL V 90. letech 20. století první objektově orientované databáze vychází z objektově orientovaných jazyků. Tyto databáze měly podle předpokladů vytlačit relační systémy. Původní předpoklady se však nenaplnily a vznikla kompromisní objektově-relační technologie

7 datABÁZOVÉ SYSTÉMY Zpracování dat Hierarchický model Databáze
Relační databáze Základní pojmy Relace Hierarchický model Data jsou organizována do stromové struktury. Vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek Síťový model je v podstatě zdokonalením hierarchického modelu dat, který doplňuje o mnohonásobné vztahy Relační model data jsou organizována v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců. Všechny databázové operace jsou prováděny na těchto tabulkách. Objektový model Objektově relační model

8 datABÁZOVÉ SYSTÉMY Zpracování dat Báze dat – v ní jsou uložena data
Databáze Databázové systémy Relační databáze Základní pojmy Relace Báze dat – v ní jsou uložena data Systém řízení báze dat – SŘBD Softwarové vybavení, které zajišťuje práci s bází dat tzn. tvoří rozhraní mezi aplikacemi a uloženými daty.  SŘBD podporují zejména tyto funkce: vytvoření báze dat (CREATE), vkládání dat (INSERT), aktualizace dat (UPDATE), rušení dat (DELETE), výběr z báze dat (SELECT).

9 RELAČNÍ DATABÁZE Zpracování dat Databáze Databázové systémy
Základní pojmy Relace jsou tvořeny jednou nebo více tabulkami, které jsou navzájem propojeny relacemi 1970 Dr. E.F.Codd definoval základní vlastnosti: Data jsou organizována v tabulkách, které se skládají z řádků a sloupců. Všechny databázové operace jsou prováděny na těchto tabulkách. Data mají skalární hodnoty - v každém řádku a sloupci je uložena právě jedna hodnota V tabulce nesmí existovat dva stejné řádky V tabulce vždy existuje alespoň jeden primární klíč. Pořadí řádků (záznamů) v tabulce a pořadí sloupců (polí) je nevýznamné

10 RELAČNÍ DATABÁZE Zpracování dat Databáze Databázové systémy
Základní pojmy Relace Homogenita sloupců - v každém sloupci jsou všechny položky stejného datového typu Každé pole (atribut) musí mít svůj název (název sloupce) a musí mít definován svůj datový typ Pro práci s databází má k dispozici operace relační algebry, minimálně operace selekce (výběr řádků), projekce (výběr sloupců) a spojení přes rovnost (provádí spojení dvou tabulek (relací) přes zvolenou pole nebo skupinu polí) Relačně úplná databáze disponuje ještě operacemi průnik, sjednocení, součin a rozdíl relací

11 ZÁKLADNÍ POJMY Zpracování dat Databáze Databázové systémy
Relační databáze Základní pojmy Relace Data - údaje, které mají určitou vypovídací schopnost Entita - objekt, o kterém chceme v databázi registrovat nějaké údaje Záznamy – řádky tabulky - souhrny údajů o objektech (entitách) nebo jejich částech Atributy (pole) – vlastnosti, které se u objektu (entity) sledují, tvoří sloupce tabulky Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky), je to takový atribut, který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu Cizí klíč - slouží pro vyjádření vztahů, relací, mezi databázovými tabulkami. Jedná se o pole (atribut) či skupinu polí, která nám umožní identifikovat, které záznamy z různých tabulek spolu navzájem souvisí.

12 Datové typy Zpracování dat Databáze Databázové systémy
Relační databáze Základní pojmy Relace Určují kolik místa v paměti má být pro uložení hodnoty vymezeno a dále potom výpočetní operace, které lze s hodnotou provádět Textový řetězec zpravidla do max. délky 255 znaků Číslo - pro uložení celých a reálných čísel s pevnou i plovoucí desetinnou tečkou Logický typ slouží k uložení logické hodnoty Ano/Ne (True/False, Yes/No) Datum a čas Memo pro uložení textu proměnné délky Soubor pro uložení souborů různých formátů (obrázků, map, …)

13 RELACE Zpracování dat Databáze Databázové systémy Relační databáze
Základní pojmy Relace Definují vztahy mezi entitami v různých tabulkách, definují spojení mezi primárním klíčem jedné tabulky a cizím klíčem tabulky druhé Relace 1:1 každému záznamu z první tabulky odpovídá maximálně jeden záznam se stejným klíčem v tabulce druhé. Tato relace není moc častá Relace 1:N  každému záznamu z první tabulky může odpovídat několik záznamů z druhé tabulky. Nejobvyklejší typ relace. Relace M : N  každému záznamu z první tabulky může odpovídat více záznamů se shodným klíčem z druhé tabulky. Tento typ relace není vhodný, převádí se na dvě relace (1 : M a 1 : N) (přidáním tabulky do databáze)

14 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
Kruczek, Aleš. Microsoft Access Brno: Computer Press, 2010, vydání první, 392s.


Stáhnout ppt "DATABÁZE."

Podobné prezentace


Reklamy Google