Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transportní informační a nehodový systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transportní informační a nehodový systém"— Transkript prezentace:

1 Transportní informační a nehodový systém
T R I N S Transportní informační a nehodový systém

2 VYHODNOCENÍ ČINNOSTI TRINS ZA ROK 2009 UNIPETROL RPA, s.r.o.
TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LITVÍNOV - Záluží 1 VYHODNOCENÍ ČINNOSTI TRINS ZA ROK 2009

3 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
Transportní informační a nehodový systém – systém pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek, který je dobrovolně zabezpečován členskými organizacemi Svazu chemického průmyslu České republiky na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra GŘ HZS České republiky a Svazem chemického průmyslu České republiky – dovršil loňským rokem již čtrnáctileté působení v České republice a v Evropské radě chemického průmyslu CEFIC.

4 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov se jako národní koordinační středisko systému TRINS v roce 2009 v souladu se záměry výše jmenované dohody zaměřil zejména na koordinaci spolupráce s ostatními partnery činnými v této oblasti (včetně partnerů zahraničních) za účelem zvyšování bezpečnosti při přepravě nebezpečných látek, dosažení vyšší efektivity při likvidaci havárií spojených s přepravou nebezpečných látek a dosažení co nejužší součinnosti členských společností zapojených do činnosti TRINS jako součásti IZS České republiky.

5 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
V roce 2009 se nepodařilo rozšířit členskou základnu systému o další společnosti, naopak z důvodu rozhodnutí majoritního vlastníka PLIVA – Lachema, a.s. Brno ukončila k svoji veškerou výrobní činnost a od ledna 2010 přešla do likvidace. Pro letošní rok zůstává tedy po zrušení regionálního střediska č.14 do činnosti systému TRINS zapojeno již jen 27 členských společností. Celkový počet středisek poskytujících pomoc v jednotlivých stupních v rámci systému TRINS na celém území České republiky tím klesl na 34.

6 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
V mezinárodním styku bylo národní koordinační středisko TRINS v rámci zemí ES pravidelně kontaktováno, ať už se jednalo o prověření nouzových telefonních a faxových čísel nebo o test poskytnutí požadovaných údajů o nebezpečné látce. Tyto prověrky připravenosti prováděné zahraničními středisky prokázaly velmi dobrou úroveň i pohotovost stálé služby národního koordinačního střediska v UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov, které se vloni co do rychlosti odezvy zařadilo mezi nejlepší evropská ICE střediska.

7 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
Na základě dodaných podkladů k 28.únoru 2010 bylo provedeno vyhodnocení činnosti TRINS – v roce 2009 bylo celkem evidováno 33 poskytnutí pomoci ve všech třech stupních. Z toho se jednalo o 26 poskytnutí pomoci 1.stupně (telefonické dotazy a konzultace), 2 poskytnutí pomoci 2.stupně (vyslání specialisty do místa zásahu) a 5 poskytnutí pomoci 3.stupně (technická pomoc). Od založení systému TRINS v roce 1996 dosáhl celkový počet evidovaných poskytnutí pomoci čísla 442. To svědčí o pevně vybudované pozici TRINS v oblasti bezpečnosti při přepravě NL a o jeho využívání operačními jednotkami HZS, jak pro poskytování informací o NL, tak i pro poskytování pomoci ve druhém a třetím stupni.

8 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
Vývoj pomoci TRINS od jeho založení do roku 2009

9 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
Další aktivity v rámci systému TRINS - Dne 27.srpna 2009 bylo dle plánu CEFIC uskutečněno mezinárodní cvičení (Ring Test), jehož zorganizováním bylo pověřeno republikové koordinační středisko TRINS – UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov. Ring Testu se kromě pořádající země zúčastnilo ještě dalších 14 evropských zemí. Cvičení bylo vyhodnoceno a výsledky umístěny na webové stránky CEFICu. - Proběhla aktualizace stávajících bezpečnostních listů nebezpečných látek v databázi programu národního koordinačního střediska a bylo dokončeno zapracování bezpečnostních listů v angličtině za vydatného přispění internetové databáze ERICards.

10 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
- V uplynulém roce proběhlo testování nové verze databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM firmy MEDISTYL, spol. s r.o. Praha jehož nedílnou součástí je TRINS. - Byla zorganizována další republiková cvičení, v rámci kterých se uskutečnily prověrky informačních toků. Výsledky byly vyhodnoceny a ve všech případech bylo u sledovaných středisek zaznamenáno zlepšení výsledků. - Byl doplněn společný přehled specielních prostředků pro záchranné a likvidační práce při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek (pro poskytování pomoci ve 3.stupni – technická pomoc. Tento přehled je součástí Příručky TRINS pro volné využití (HZS, střediska).

11 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
- Systém TRINS byl nadále pro veřejný přístup výrobců a přepravců NL prezentován na webových stránkách UNIPETROL RPA, s.r.o. a SCHP ČR. - V souvislosti se změnami výrobního programu některých členských společností TRINS, případně organizačními změnami ve společnostech nebo jejich střediscích byla aktualizována i Příručka TRINS, která je vydávaná a distribuovaná národním koordinačním střediskem UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov. - V minulém roce se nekonalo tradiční setkání členských společností TRINS s výročním hodnocením činnosti. Proto byla všem společnostem poslána Výroční zpráva o činnosti TRINS v roce 2008.

12 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
Stanovení hlavních úkolů pro rok 2010 - Vzhledem k tomu, že skladovatelnost phenothiazinu je omezena na 2 roky, je úkolem pro regionální středisko č.9 Hexion Specialty Chemicals, a.s. Sokolov vyměnit u všech opěrných jednotek HZS ČR v tzv. „phenothiazinové síti“ starý phenothiazin za nový (uvedená výměna bude uskutečněna v průběhu měsíce června 2010). - Zabezpečovat co nejlepší spolupráci členských společností systému TRINS s národním koordinačním centrem (nahlašování všech aktivit a změn pokud možno již v průběhu roku z důvodu včasné aktualizace Příručky TRINS a webových stránek na internetu).

13 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
- Pro udržení evropského standardu v rychlosti odezvy jednotlivých středisek na požadavky poskytnutí pomoci (případně odezvy v rámci mezinárodních cvičení) nadále zapojovat další střediska systému TRINS do prověrek informačních toků v rámci republikových cvičení. - Doplnit kontakty na střediska TRINS ovými adresami a projednat s jednotlivými zástupci středisek používání ů při poskytování písemných informací místo faxu. - Nadále aktualizovat a distribuovat členským společnostem TRINS, SCHP ČR a GŘ HZS České republiky Příručku TRINS a aktualizovat prezentaci TRINS na internetových stránkách UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov.

14 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
- Připravit společně s SCHP ČR a GŘ HZS České republiky konferenci TRINS, která se bude konat dne 16.června 2010 ve společnosti BorsodChem MCHZ, a.s. Ostrava, kde proběhne kromě jiného i hodnocení činnosti TRINS za rok 2009. - Podílet se společně s SCHP ČR a GŘ HZS České republiky na přípravě slavnostního zasedání k 15. výročí založení TRINS s ukázkou zásahu při havárii během přepravy chemické látky s využitím poznatků z ostravské konference. Výroční zasedání TRINS se bude konat při brněnském mezinárodním veletrhu PYROS ve dnech 12. – 14. května 2011.

15 TRANSPORTNÍ INFORMAČNÍ A NEHODOVÝ SYSTÉM
Děkuji za pozornost. Mgr. Jaroslav Porteš odbor risk managementu, úsek HSE&Q UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Záluží 1 Litvínov


Stáhnout ppt "Transportní informační a nehodový systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google