Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby knihoven knihovnám v roce 2014. Regionální služby  Knihovna BBB v Uh. Hradišti je pověřenou knihovnou z hlediska RF  Knihovna BBB zajišťuje výkon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby knihoven knihovnám v roce 2014. Regionální služby  Knihovna BBB v Uh. Hradišti je pověřenou knihovnou z hlediska RF  Knihovna BBB zajišťuje výkon."— Transkript prezentace:

1 Služby knihoven knihovnám v roce 2014

2 Regionální služby  Knihovna BBB v Uh. Hradišti je pověřenou knihovnou z hlediska RF  Knihovna BBB zajišťuje výkon RF pro 16 profesionálních knihoven a 60 místních knihoven.  S 5 knihovnami je uzavřena objednávka o vykonávání RF pro okolní knihovny  Regionální funkce jsou hrazeny z prostředků Zlínského kraje

3 Jaké služby jsou poskytovány malým knihovnám v rámci programu reg. funkcí?  Poradenská a konzultační činnost  Statistika  Vzdělávání, semináře, porady  Pomoc při revizi a aktualizaci KF  Nákup a zpracování KF z prostředků obcí  Výměnný fond  Servis výpočetní techniky

4 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 5 profi knihoven:  Uherský Brod  Bojkovice  Bílovice  Starý Hrozenkov  Ostrožská Nová Ves Servis AKS Servis AKS Nákup a zpracování KF Nákup a zpracování KF Pomoc při revizi a aktualizaci KF Pomoc při revizi a aktualizaci KF Tvorba VF, jejich cirkulace a distribuce Tvorba VF, jejich cirkulace a distribuce Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Statistika Poradenská a konzultační činnost Poradenská a konzultační činnost RF

5 Poradenská s konzultační činnost  Metodické návštěvy jsou zaměřeny na organizační záležitosti: Retrokonverze KF, nákup KF, revize a aktualizace KF, vykazování výkonu RF, statistiky, přeznačování KF, vytváření www stránek, propagace knihoven, VF  Konzultace: na pracovišti, případně konzultace telefonická či e-mailová

6 Poradenská s konzultační činnost, statistika za rok 2014  200 metodických návštěv  514 poskytnutých konzultací  79 zpracovaných statistických výkazů  Dotaci MK ČR z programu VISK3 získalo: rok 2013 5 knihoven rok 201410 knihoven rok 2015 16 knihoven

7 Poradenská s konzultační činnost, statistika Běžná konzultace Metodická návštìva Jednání s OÚ Knihovna BBB49413064 Bílovice6130 Bojkovice2130 Ostr.Nová Ves620 Starý Hrozenkov6220 Uh. Brod0200 Celkem51420064

8 Vzdělávání knihovníků  13 akcí, 197 účastníků  Vzdělávání je zajišťováno jak z vlastních zdrojů, tak pomocí externích lektorů  Nabídnuto bylo celkem 34 vzdělávacích hodin pro pracovníky knihoven obou typů

9 Pomoc při revizi a aktualizaci KF Revize probíhaly podle stanoveného pětiletého plánu.  Revidovaných knih. jednotek – 86 199  Počet revidovaných knihoven v regionu – 20 Aktualizace knihovních fondů zahrnuje několik nezbytných činností, které si vyžadují mnoho hodin práce jako např. probírku knihovního fondu po obsahové stránce, zápis staršího knihovního fondu do databáze, vyřazovaní knihovních jednotek, přebalování, značení abecední i znaky MDT apod. V 7 knihovnách byla provedena rozsáhlá aktualizace KF  Aktualizovaných knih. jednotek – 27 500  Rozsáhlé vyřazování KF u neprofesionálních knihoven souviselo s vkládáním KF do PC, které bylo v roce 2014 dokončeno

10 Nákup a zpracování knihovního fondu  Nákup je prováděn každou středu z ukázky, tedy s knihou v ruce pracovnicí reg. oddělení  Knihovníkům je nabídnuta možnost buď se nákupu účastnit nebo výběr ovlivňovat osobně, e-mailem či telefonicky  Na nákup KF bylo v celém okrese použito 3 984 983,- Kč (nárust oproti loňskému roku o více jak 380 000,-)  Nákup knihovního fondu z prostředku obcí Počet obsloužených knihoven 55 Počet svazků 6 782  Zpracování knih. fondu z prostředků obcí Počet obsloužených knihoven 68 Počet svazků 9 839

11 Výměnný fond a tvorba VS  VF zahrnuje knihovní fond budovaný z finančních prostředků kraje, které jsou určeny na RF  V některých malých knihovnách jsou knihy z VF stále jediným významným zdrojem nových knih – provozovatelé nemají dostatek finančních prostředků na jejich nákup  Výměnné soubory si knihovníci buď vybírají sami, nebo jsou připravovány prof. knihovnami, které plní reg. funkce.  Ostatní soubory chystá pracovník reg. útvaru KBBB – výběr provádí s ohledem na potřeby knihoven a hlavně ve spolupráci s knihovníky  Distribuce do knihoven – minimálně 2krát ročně 30sv.  Dokumenty z VF se místním knihovnám zapůjčují bezplatně a to na dobu 6měsíců

12 Výměnný fond - statistické údaje Výměnný fond k 31. 12. 2014 40 638 svazků Přírůstek VF za rok 2014 2 330 knih. jednotek Knihy byly nakoupeny v částce 418 500,00 Kč Počet expedovaných souborů 217 Počet svazků v souborech 14 424

13 Servis automatizovaného knihovního systému  Počet obsloužených knihoven – 50  Počet akcí – 134  AKS Clavius-Reks používá již 100% knihoven, tj. 60 malých knihoven  Automatizovaný výpůjční protokol používá 29 knihoven / během roku 2015 34/

14 Úspěchy našich knihoven v roce 2014  V krajské soutěži Zlínského kraje o nejlepší knihovnu a knihovníka byly na našem okrese oceněny Knihovna v Modré – paní E. Turecká za mimočádné výsledky  Za svou dlouholetou a aktivní činnost byla oceněna paní Z. Chodúrová z knihovny Babice

15 Rok 2015 Společně s Vesnicí roku prošla do celostátního kola soutěže Knihovna roku Místní knihovna Slavkov ________________________________________________________________________________________ Na ocenění nejlepších knihoven a knihovníků ZK byly navrženy: Městská knihovna Bojkovice Městská knihovna Uh. Brod Místní knihovna Šumice Osobnost: Věra Lovecká z MěK Uh.Brod

16 Knihovna v obci Nemusí být jen půjčovnou knih, může plnit roli informačních a komunitních center, může nabízet neutrální prostor dostupný všem bez omezení, poskytnout místo k relaxaci i sebevzdělávání

17 Knihovna – místo, kde chceme být Veletiny

18 Knihovna – místo, kde chceme být Tučapy

19 Knihovna – místo, kde chceme být Drslavice

20

21 Průměrná neprofesionální knihovna Zlínského kraje v roce 2014 Návštěvníci celkem850 Fyzické návštěvy636 Registrovaní uživatelé 62 zZ toho do 15 let 22 Výpůjčky celkem 1 736 Akce 4

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Služby knihoven knihovnám v roce 2014. Regionální služby  Knihovna BBB v Uh. Hradišti je pověřenou knihovnou z hlediska RF  Knihovna BBB zajišťuje výkon."

Podobné prezentace


Reklamy Google