Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0115."— Transkript prezentace:

1 Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0115

2  Slovanské kmeny Dunajem a Dněprem přesunovaly se západním, jižním a východním směrem  Slovanské kmeny, původně žijící v oblastech mezi Dunajem a Dněprem (dnešní Ukrajina a východní Polsko), během stěhování národů začaly měnit své působiště a přesunovaly se západním, jižním a východním směrem. nájezdy Avarů  Důvodem jejich pohybu byly nájezdy kočovného kmene Avarů, který útočil do prostoru jejich pobytu.  Často se 7. století, kdy dochází k největšímu přesunu slovanského etnika, označuje jako poslední fáze stěhování národů.  Východní Slované dnešního Ruska jižní Slované Balkánského poloostrova západní od Baltského moře po severní část Alp  Východní Slované pronikli na území dnešního Ruska, jižní Slované obsadili území Balkánského poloostrova a západní Slované se usadili v pásu od Baltského moře po severní část Alp.

3  „Čeští“ Slované v první polovině 6. století  „Čeští“ Slované se na naše území dostali pravděpodobně v první polovině 6. století, kde v té době žily germánské kmeny. teorie medvěda teorie holubice  Existují dva názory na usídlení Slovanů u nás – teorie medvěda (násilná cesta znamenající vytlačení Germánů) a teorie holubice (asimilace s původními germánskými kmeny). S největší pravděpodobností však došlo ke kombinaci těchto dvou přístupů. se Slované na našem území museli Avarům podřídit  Na rozdíl od jižních Slovanů, kteří s Avary spolupracovali v dobývání Balkánského poloostrova na úkor Byzantské říše, se Slované na našem území museli Avarům, kteří se usídlili v oblasti Panonských pánví, podřídit. na počátku 7. století vytvořen kmenový svaz Sámo  Z područí se dostávají na počátku 7. století, kdy byl vytvořen kmenový svaz, v jehož čele stál francký kupec Sámo.

4  Sámova říše vzniká v roce 623vymanění se z područí Avarů a obrana proti jejich nájezdům  Sámova říše vzniká na počátku 7. století (pravděpodobně v roce 623) a jejím hlavním účelem bylo vymanění se z područí Avarů a obrana proti jejich nájezdům.  Do čela francký kupec Sámo  Do čela tohoto uskupení (stále se nedá mluvit o státním útvaru) byl zvolen francký kupec Sámo.  Někteří historikové se domnívají, že jej Čechové prohlásili králem, mnohem pravděpodobnější však je, že se stal náčelníkem kmenového svazu.  Sámo sjednotil slovanské kmeny na území Čech, Moravy a části Rakouska (pravděpodobně výhodnou sňatkovou politikou – tvrdí se, že měl 12 žen) proti avarskému kaganátu, který procházel vnitřní krizí.  Dodnes se neví, kde bylo centrum Sámovy říše, předpokládá se, že by mohlo ležet v nížinách kolem řeky Moravy.  Obrana proti nájezdníkům byla úspěšná  Obrana proti nájezdníkům byla úspěšná a Sámova říše si začala budovat relativně silnou pozici ve střední Evropě.

5 1) Umělecká představa podoby franckého kupce Sáma. Sámo

6 Francká říšenechtěla dovolit základ silného konkurenčního státu  Poté, co se Slované v Sámově říši, vypořádali s nebezpečím z východu, se objevil na západě mocný soupeř – Francká říše, která nechtěla dovolit, aby v tomto prostoru vznikl základ silného konkurenčního státu. bitvu u Vogastisburgu Fredegarova kronika631 porazilo Franky Dagoberta I.  Celý spor o moc nad územím eskaloval v bitvu u Vogastisburgu (dodnes nevíme, kde se toto místo nachází, jediným historickým pramenem k této bitvě je francká Fredegarova kronika), která proběhla v roce 631. Slovanské vojsko bylo úspěšné a porazilo Franky pod vedením krále Dagoberta I. 658 kmenový svaz rozpadl  Sámova říše však byla založena na postavě samotného náčelníka, a proto se po jeho smrti v roce 658 kmenový svaz rozpadl. Rozpad byl zapříčiněn spory o nástupnictví mezi Sámovými potomky.  Slovanské kmeny byly opět odkázány na sebe a vzájemnou pomoc proti nájezdům kočovných kmenů z východu.  Na počátku 9. století jsou Avaři poraženi Franckou říší a z oblasti odcházejí  Na počátku 9. století jsou Avaři poraženi Franckou říší a z oblasti odcházejí. Frankové se od té doby označovali jako svrchovaní vládci „osvobozeného prostoru“, čímž se naše území v podstatě dostalo pod jejich vliv. rozvíjet hradištězáklad novému státu Velkomoravskou říši  Na našem území se po zažehnání avarských výbojů mohla rozvíjet hradiště vzniklá v době Sámovy říše, které daly základ novému státu, který označujeme jako Velkomoravskou říši.

7 2) Dodnes není zcela jasné, jak velkou rozlohu měla Sámova říše. Její maximální možnou rozlohu vidíte na obrázku. Někteří historikové se domnívají, že Sámova říše mohla na jihu sousedit s langobardskou říší. Severní hranice nejsou zcela vymezeny, poněvadž nevíme, které slovanské kmeny se přidaly do Sámova svazu. Východní a západní hranice byly určeny avarským kaganátem a Franckou říší. Sámova říše

8  Jazykempraslovanština  Jazykem slovanských kmenů byla praslovanština, která dala základ slovanským jazykům (ty dělíme na tři větve podle směru pohybu Slovanů – jižní, východní a západní). náboženstvípolyteistického přírodního charakteru  Slovanské náboženství bylo polyteistického přírodního charakteru. Hlavními bohy byli Perun (bůh hromu), Svantovít (bůh Slunce), Veles (bůh podsvětí) a další.  Každý kmen měl své vlastní panteony bohů, kterým byla přisuzována různá moc. Často se mírně lišila jejich jména (Radegast, Radigost, Radhost, Redigast apod.). zemědělství  Hlavní obživou Slovanů bylo zemědělství. schopnými válečníky  Slované byli schopnými válečníky, kteří patřili k nejlepším ve své době. Vynikali však také svou nedisciplinovaností. hradištích  Slovanské kmeny žily v hradištích (dřevěnými kůly a hliněnými valy ohrazená osada vhodná k obraně před nepřítelem, do které se v případě nebezpečí uchylovali i zemědělci z okolí), uvnitř kterých byly domy z části zapuštěné do země.  Hradištěcentrem obchodu, řemeslné výroby a náčelníka kmene  Hradiště bylo centrem obchodu, řemeslné výroby a náčelníka kmene, popř. kmenového svazu.

9  1) Popiš život Slovanů.  2) Urči směry, kterými se rozšířily slovanské kmeny po Evropě.  3) Vysvětli význam Sámovy říše pro střední Evropu.

10  ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN 80-7235-152-4.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-82-1.

11  1) JEZOVNIK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 17.5.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/5/5a/Samo1.jpg  2) Úprava mapy Evropy se zdrojem na: SAN JOSE. Wikipedia.cz [online]. [cit. 14.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/b/b7/Europe_topography_map.png v programu Malování (součást systému Windows)


Stáhnout ppt "Slované na českém území a Sámova říše Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0115."

Podobné prezentace


Reklamy Google