Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Přednáška Vývoj a současné trendy ve fytocenologii a geobiocenologii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Přednáška Vývoj a současné trendy ve fytocenologii a geobiocenologii."— Transkript prezentace:

1 2. Přednáška Vývoj a současné trendy ve fytocenologii a geobiocenologii

2 Použitá literatura: Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha. Str. 14–22, 93–110 Hendrych R. (1984): Fytogeografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. Str. 10–13 Jeník J. (1970): Obecná geobotanika. Úvod do nauky o rostlinstvu. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. Str. 13–17 webové zdroje

3 Počátky fytocenologie Primitivní národy (užitkové rostliny, společenstva kolem sídel apod.) Neolitický zemědělec (cca 5000 let př. n. l.)Starověk učenci, lékaři, kořenáři Theofrastos z Efesu Theofrastos z Efesu (373 až 288 př. n. l.) Popis asi 500 druhů rostlin ze Středomoří a Asie Dioskorides Dioskorides (1. stol. př. n. l.) autor termínu botanika

4 Rozmach Carl Linné Carl Linné (1707–1778) třídění rostlin, pojmenování (Species plantanorum, 1753) Alexander von Humboldt Alexander von Humboldt (1769–1859) měření teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti v terénu mnoho cest po světě Charles Darwin Charles Darwin (1809–1882) myšlenkový impuls

5 v 19. stol. rozmach dopravy, učenosti, filozofie vznik fyziognomického směru (Griesbach, Drude, Aljechin) –Rübel –Rübel (1876–1960) – Rostlinná společenstva Země (1930) + Klimaticky podmíněné formační třídy Země –Ellenberg –Ellenberg + Mueller-Dombois (1967) – klasifikace formací pod patronátem UNESCO UngerRozvoj geografických oborů – Unger (1800–1870) – vliv půdy na vegetaci E. Purkyně –a také E. Purkyně (1831–1882) – geobotanika a bioklimatologie –J. Micklitz –J. Micklitz – Jeseníky

6 Clements Clements (1874–1945) – dynamika vegetace, klimax –(1905) Výzkumné metody v ekologii Gams Gams (1918) – pojem fytocenologie Schröter a Flahault Schröter a Flahault – Třetí mezinárodní botanický kongres (1910) –definice asociace: asociace je rostlinné společenstvo určitého floristického složení, jednotných stanovištních podmínek a jednotné fyziognomie Rozvoj fytocenologického směru ve Švýcarsku a Francii

7 Braun-Blanquet Braun-Blanquet (1884–1980) studium v Curychu (herbář v Rübelově geobotanickém ústavu) Montpellier – Mezinárodní stanice pro středomořskou a Alpskou geobotaniku – SIGMA dominance druhů druhořadá 1928 – Rostlinná sociologie – impuls pro vznik mezinárodního fytocenologického směru snímkování vegetace (vegetační analýza) syntetické metody uspořádání fytocenologických snímků jednoduché metody půdních a klimatických šetření názvosloví syntaxonů hierarchické uspořádání vegetačních jednotek Obrovský vliv, šíření do celého světa (Tüxen, Soó, Schustler, Klika, Krajina, Mikyška, Zlatník a další)

8 H. Ellenberg H. Ellenberg (1913–1997) dominantní osobnost ve střední Evropě využití fytocenologie v zemědělství a krajinné ekologii + skloubení s ekosystémovým výzkumem Přehled středoevropské vegetace (1963–1982)

9 Vývoj v severní Evropě charakter vegetace nevhodnost diagnostických druhů použití dominantních druhů šíření dále do Evropy Du Rietz Du Rietz (1895–1967) – četné metodologické příručky k curyšsko-montpellierskému systému Cajander Cajander (1879–1932) – lesní typy (plošné jednotky lesa s podobnými stanovištními vlastnostmi a stejnou produkcí dřeva)

10 Vývoj v Rusku důraz na ekosystémové pojetí – gradientové přechody DokučajevaVliv Dokučajeva (1846–1903) – zonálnost půd a vegetace, a dalších autorů srovnatelný s Braun- Blanquetem trvalý zájem o vegetační gradienty v souvislosti s gradienty prostředí SukačevV. N. Sukačev (1880–1967) – biogeocenologie, holistické pojetí přírody

11

12 Angloamerická škola Clements Clements (1874–1945) – dynamika vegetace, klimax (monoklimaxová teorie) –(1905) Výzkumné metody v ekologii –organismální pojetí (vznik, růst, zrání, odumírání společenstva)Gleason –individualistické pojetí – projevy společenstva = projevy jednotlivých organismů –rozvoj matematického aparátu a populační ekologie Tansley Tansley (1871–1955) –pojem ekosystém –navazuje na Clementse –polyklimax

13 Vývoj v Československu K. Domin K. Domin (1882–1953) –vlastní odhadovací stupnice pokryvnosti J. Podpěra J. Podpěra (1878–1954) Schustler, Klika, Mikyška, Krajina, Zlatník, Deyl

14 Alois Zlatník (1902–1979) zakladatel geobiocenologie průzkum pralesů ochrana přírody

15 Současnost Neuhäusl, Neuhäuslová, Moravec, Rybníčkovi, Sádlo, Hédl...Neuhäusl, Neuhäuslová, Moravec, Rybníčkovi, Sádlo, Hédl... (Botanický ústav akademie věd) Jeník...Jeník... (Karlova univerzita) Chytrý, Tichý, Roleček, Zelený...Chytrý, Tichý, Roleček, Zelený... (Masarykova univerzita)

16 Česká národní fytocenologická databáze Vznik v roce 1996 První snímek prof. Zlatníka!! Snímky z let 1922–2006 100 170 snímků (září 2012) z celé ČR

17 Česká národní fytocenologická databáze

18 Juice

19 IAVS – International Association for Vegetation Science

20 Světové databáze Název databázePočet snímků Dutch National Vegetation Database600000 Forest Inventory and Analysis Database of the United States of America (FIA)538428 SOPHY212244 Iberian and Macaronesian Vegetation Information System (SIVIM)155000 German Vegetation Reference Database (GVRD)111928 Czech National Phytosociological Database99586 New Zealand National Vegetation Databank94000 Australian Ecological Knowledge and Observation System (AEKOS)92591 Polish Vegetation Database61134 VegMV53842 Slovak Vegetation Database51581 Vegetation Database of Great Britain: Countryside Survey49165 National Vegetation Database of South Africa47466 Austrian Vegetation Database42000 Phytosociological Relevé Database of Japan (PRDB)39287 The Nordic Vegetation Database37645 UK National Vegetation Classification Database35000 FLOTROP34533 Database of Czech Forest Classification System32387


Stáhnout ppt "2. Přednáška Vývoj a současné trendy ve fytocenologii a geobiocenologii."

Podobné prezentace


Reklamy Google