Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stěhovaví ptáci Pří_070_Rozmanitost přírody_Stěhovaví ptáci Autor: Mgr. Petra Vaňková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stěhovaví ptáci Pří_070_Rozmanitost přírody_Stěhovaví ptáci Autor: Mgr. Petra Vaňková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1

2 Stěhovaví ptáci Pří_070_Rozmanitost přírody_Stěhovaví ptáci Autor: Mgr. Petra Vaňková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro vyvozování nového učiva, jeho procvičování a opakování.  Materiál rozvíjí a prověřuje znalosti o hnízdění ptactva.  Je určen pro předmět přírodověda ve 4. ročníku.  Materiál vznikl ze zápisků autora, který čerpal ze zdrojů uvedených v citacích.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠTIKOVÁ, Věra. Přírodověda 4: Učebnice pro 4. ročník základní školy. 1. vydání. Brno: Nová škola, ISBN

4 Ptáci přilétají KONCEM ZIMY a na JAŘE KONEC ÚNORA BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

5 KONEC ÚNORA BŘEZEN SKŘIVAN POLNÍ ČEJKA CHOCHOLATÁ ŠPAČEK OBECNÝ HOLUB HŘIVNÁČ KONIPAS BÍLÝ DROZD ZPĚVNÝ BUDNÍČEK MENŠÍ ČERVENKA OBECNÁ KONIPAS HORSKÝ REHEK DOMÁCÍ KACHNA DIVOKÁ PĚVUŠKA MODRÁ

6 DUBEN KVĚTEN BRAMBORNÍČEK HNĚDÝ ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ PĚNICE ČERNOHLAVÁ VLAŠTOVKA OBECNÁ JIŘIČKA OBECNÁ ŤUHÝK OBECNÝ RORÝS OBECNÝ LEJSEK ŠEDÝ SEDMIHLÁSEK HAJNÍ VLHA PESTRÁ ČÁP BÍLÝ KOS ČERNÝ PŘELOM BŘEZNA/DUBNA

7 Odkud se ptáci vracejí? Z oblasti Středomoří Z oblasti subsaharské Afriky Z oblasti Apeninského poloostrova Z oblasti Pyrenejského poloostrova 1 2

8 KONEC ÚNORA SKŘIVAN POLNÍ 3 Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas skřivana polního: Vyskytuje se ● pole a louky Hnízdo - z trávy, listů, kořínků - na zemi Potrava ● živí se převážně hmyzem

9 ČEJKA CHOCHOLATÁ 4 Vyskytuje se ● vlhčí pole a louky Hnízdo - v důlku v zemi - vystlané suchou trávou Potrava ● živí se převážně hmyzem Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas čejky chocholaté:

10 ŠPAČEK OBECNÝ Vyskytuje se ● okraje lesů, zahrady Potrava ● živí se hmyzem, příležitostně třešněmi, kukuřicí, bobulemi vinné révy Hnízdo - dutiny stromů - budky Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas špačka obecného: 5

11 HOLUB HŘIVNÁČ BŘEZEN 6 Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas holuba hřivnáče: video Vyskytuje se ● lesy, městské zahrady, parky Hnízdo - z tenkých větviček - na stromě Potrava ● semena kulturních i divoce rostoucích rostlin

12 KONIPAS BÍLÝ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas konipase bílého: Vyskytuje se ● v blízkosti vod, lidských sídel Hnízdo - ve výklencích, polodutinách (přírodních i umělých) Potrava ● živí se hmyzem

13 DROZD ZPĚVNÝ Vyskytuje se ● městské parky, zahrady, lesy Hnízdo - na jehličnatých stromech, keřích - vymazané hlínou Potrava ● živí se hmyzem, drobnými bezobratlovci i plody Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas drozda zpěvného: 8

14 BUDNÍČEK MENŠÍ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas budníčka menšího: 9 Vyskytuje se ● okraje lesů, větší městské parky, zahrady Hnízdo - z trávy, mechu - pod trsy trávy Potrava ● živí se hmyzem

15 ČERVENKA OBECNÁ Potrava ● hmyz a jeho larvy ● na podzim i rostlinná strava – nejčastěji plody bezu, tisu ● často je sama potravou např. sokolů, orlů, káňat, kun, lasic ● Vyskytuje se ● lesy, parky s hustými keři Hnízdo - v zemních polodutinách - výjimečně v dutinách stromů Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas červenky obecné: 10

16 KONIPAS HORSKÝ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas konipase horského: 11 Vyskytuje se ● břehy vod Hnízdo - pukliny skal, mostů, útesů Potrava ● živí se hmyzem

17 REHEK DOMÁCÍ (KOMINÍČEK) Vyskytuje se ● původně - skalní stěny, svahy… ● v současnosti - v blízkosti lidských obydlí – seníky, domy, zříceniny, továrny, sídliště Potrava ● živí se hmyzem 12 Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas rehka domácího: Hnízdo - štěrbiny skal, staveb - z trávy - vystlané srstí, peřím

18 13 Vyskytuje se ● otevřená prostranství s keři Hnízdo – vyhrabaná nora v písčitých, hlinitých stěnách Potrava ● živí se hmyzem Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas vlhy pestré: VLHA PESTRÁ

19 KACHNA DIVOKÁ 14 Vyskytuje se ● vody všeho druhu Potrava ● drobní živočichové (ryby, žáby, plazi, savci) ● rostliny z vody Hnízdo - na březích, ostrůvcích - v hustých porostech - v dutinách stromů - ve větších cizích hnízdech na stromech Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas kachny divoké: 15

20 PĚVUŠKA MODRÁ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas pěvušky modré: 16 Vyskytuje se ● husté křovité porosty, městské zahrady Hnízdo - z mechu, kořínků - vystlané peřím, srstí - v hustých keřích Potrava ● živí se hmyzem, semeny, plody

21 ČÁP BÍLÝ PŘELOM BŘEZNA/DUBNA Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas čápa bílého: 17 Vyskytuje se ● v blízkosti vod, mokrých luk Hnízdo - z trávy, listů, kořínků - na střechách, komínech, sloupech, stromech Potrava ● živí se obojživelníky, rybami, malými savci, plazy a hmyzem

22 KOS ČERNÝ Vyskytuje se ● okraje lesů, parky, zahrady, sídliště Hnízdo - na stromech, keřích, domech - zpevněné blátem Potrava ● živí se hmyzem, červy, lesními a zahradními plody 18 Podívejte se na internetové stránky, kde je natočen kos černý:

23 BRAMBORNÍČEK HNĚDÝ DUBEN Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas bramborníčka hnědého: Vyskytuje se ● vlhké louky Hnízdo - v trsu trávy na zemi Potrava ● živí se hmyzem, pavouky, červy

24 ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas zvonohlíka zahradního: Vyskytuje se ● otevřená polní krajina se stromy, městské zahrady, parky Hnízdo - na keřích, okrajových větví stromů Potrava ● živí se semeny ● mláďata krmí hmyzem

25 PĚNICE ČERNOHLAVÁ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas pěnice černohlavé: Vyskytuje se ● lesy i města Hnízdo - z listí, trávy, vystlané srstí - křoviny, spodní větve stromů Potrava ● živí se hmyzem

26 VLAŠTOVKA OBECNÁ Vyskytuje se ● obydlené kulturní krajiny Hnízdo - z bláta a slámy pod střechami domů, uvnitř stájí a chlévů Potrava ● živí se hmyzem Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas vlaštovky obecné:

27 JIŘIČKA OBECNÁ Vyskytuje se ● otevřené krajiny – pastviny, louky, hospodářská půda Hnízdo - z bláta přilepené na stěnách domů, pod střechami - vystlané peřím - uzavřené s malým otvorem Potrava ● živí se hmyzem Krmení mláďat: 23

28 ŤUHÝK OBECNÝ Vyskytuje se ● sušší travnaté plochy s křovinami ● lesní okraje a paseky ● pole s křovinatými mezemi Hnízdo - v keřích, nejlépe trnitých Potrava ● živí se hmyzem a malými obratlovci Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas ťuhýka obecného: KVĚTEN 24

29 RORÝS OBECNÝ Vyskytuje se ● města, lesy, skalní stěny, staré hrady, budovy, věže, pod střechami staveb Hnízdo - dříve skály, dutiny stromů - štěrbiny ve stavbách Potrava ● živí se drobným hmyzem Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas rorýse obecného: 25

30 LEJSEK ŠEDÝ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas lejska šedého: Vyskytuje se ● okraje listnatých porostů, zahrady sídlišť Hnízdo - polodutiny stromu - na budovách Potrava ● živí se hmyzem

31 SEDMIHLÁSEK HAJNÍ Podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu, kde je natočen hlas sedmihláska hajního: Vyskytuje se ● listnaté lesy, kolem toků, zahrady, parky Hnízdo - ve větvích keřů a stromů Potrava ● živí se převážně hmyzem, ale i pavouky, bobulemi

32 Největší český dravec je.... KŘÍŽOVKA Pro řešení klikni pravou šipkou. Pták, který ve vzduchu jí, páří se i spí. Pták s černým peřím, který má rád třešně. R O R Ý S O B E C N Ý Š P A Č E K O B E C N Ý V L H A P E S T R Á D R O Z D Z P Ě V N Ý 13 8

33 KŘÍŽOVKA Pro řešení klikni pravou šipkou. S K Ř I V A N P O L N Í Č Á P B Í L Ý V L A Š T O V K A O B E C N Á Č E J K A CH O CH O L A T Á K O S Č E R N Ý K O M I N Í Č E K Lidový název pro rehka domácího. Pták s vidlicovitým ocasem, často zaměňován s jiřičkou obecnou. Pták s chocholkou na hlavě. Živí se žábami a klape zobákem. 3 18

34 OREL MOŘSKÝ ● rozpětí křídel má 2,5 m ● dožívá se až 25 let ● denně spotřebuje až 2 kg masa (ryby, vodní ptáky) ● hnízdní na vysokých stromech ● hnízdo je 2,5 m vysoké a váží až 500 kg ● u nás se objevuje v jižních Čechách 28 29

35 čejka chocholatá skřivan polní vrabec domácí Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 3

36 špaček obecný kos černý rehek domácí Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 18

37 ťuhýk obecný konipas bílý konipas horský Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 7

38 bramborníček hnědý drozd zpěvnývrabec polní Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 8

39 budníček menšívlha pestrá ledňáček říční Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 13

40 rorýs obecný špaček obecnýholub hřivnáč Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 5

41 zvonohlík zahradní sedmihlásek hajní pěnice černohlavá Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 27

42 jiřička obecná vlaštovka obecná pěvuška modrá Poznáš mě? Klikni na vybranou odpověď. 22

43 1) Soubor:Mediterranian Sea E N.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 2) Soubor:Topography of africa.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 3) Soubor:Alauda arvensis nest.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 4) Soubor:Northern Lapwing new.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 5) Soubor:European Starling 2006.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 6) Soubor:Wood.pigeon.2.arp.750pix.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 7) Soubor:Pied wagtail.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 8) Soubor:Song thrush.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 9) Soubor:Phylloscopus collybita (taxobox).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: POUŽITÉ ZDROJE

44 10) Soubor:Erithacus rubecula (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ].Dostupné z: 11) Soubor:Kisekirei 05z5455s.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 12) Soubor:PhoenicurusOchrurosGuntherHasler01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PhoenicurusOchrurosGuntherHasler01.jpg 13) Soubor:Merops apiaster (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 14) Soubor:Mallard jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 15) Soubor:Female mallard flight - natures pics.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 16) Soubor:Dunnock 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 17) Soubor:Ciconia ciconia (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 18) Soubor:Kos cerny.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: POUŽITÉ ZDROJE

45 19) Soubor:Saxicola rubetra 3 tom (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 20) Soubor:Serinus serinus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 21) Soubor:Sylvia atricapilla bl.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 22) Soubor:Landsvale.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 23) Soubor:Delichon urbicum 10.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 24) Soubor:Lanius collurio male am.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 25) Soubor:Apus apus -Barcelona, Spain-8 (1).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 26) Soubor:SpottedFlycatcheronfence.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:

46 POUŽITÉ ZDROJE 27) Soubor:Hippolais icterina vogelartinfo chris romeiks R7F2916.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 28) File:Haliaeetus albicilla njg.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 29) File:Haliaeetus albicilla (Svolvær, 2012).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: 30) Velká kniha živočichů. 3. vyd. Bratislava: Príroda, s.r.o., 2001, 344 s. ISBN ) Průvodce naší přírodou. 1 vyd. Praha: Svojtka&Co, 2002, 191 s. ISBN ) DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. 1 vyd. Praha: Academia, 2001, 249 s. ISBN ) Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Stěhovaví ptáci Pří_070_Rozmanitost přírody_Stěhovaví ptáci Autor: Mgr. Petra Vaňková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google