Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení."— Transkript prezentace:

1 12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev Modely a řízení procesů

2 12/2011Přednáška č. 52 Obsah přednášky 1.Antimotivace 2.Rozdělení modelů 3.DSS 4.Knovel 5.Model’s Methodology 6.Řízení modelů 7.Exceltipy 8.Závěr

3 12/2011Přednáška č. 53 Antimotivace Proč to dělám? Protože musím. Nefunguje mi internet. Nemám nic jiného na práci. Protože nejsem na jiném místě  . Protože mi maminka vybrala tento ústav. Protože mi ho vybral/a manžel/ka. Jak toho dosáhnout? Opsáním výsledků od kolegy...těžko… Zkopírováním (krádeží) cizího příkladu. Internet + Strahov + Google= jistota nalezení řešení. Co je cílem? Absolvovat metodou “nejmenšího odporu“. Hlavně mít už ty nesmysly za sebou. Hlavně na sebe neupozornit. …a pěkně to zkritizovat. …dlouhodobě nevedoucí k rozvoji stejně jako…

4 12/2011Přednáška č. 54 Důsledky antimotivace

5 12/2011Přednáška č. 55 Rozdělení modelů

6 12/2011Přednáška č. 56 Modely lineární – Nelineární (maximalizace zisků, minimalizace nákladů výrobních procesů) (řešení soustavy lineárních, nelineárních rovnic) Deterministické – Stochastické (elektrické modely, elektrodynamické, termodynamické modely) (známé stavy bez náhodných proměnných) Statické – Dynamické Druhy modelů 1/2 Oscilace zařízení (nelin.) Lineární model Stoch./Determ. model

7 12/2011Přednáška č. 57 Černá skříňka - neznámý obsah, zaměřeno na vstupy/výstupy - neznalost vnitřní struktury Bílá skříňka - známý obsah, známá funkčnost Šedá skříňka - částečně známý obsah (nedosahuje parametrů Bílé skříňky) Druhy modelů 2/2 Ověřování předpokládaných jevů… http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88 http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D http://cs.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater

8 12/2011Přednáška č. 58 Modely kolem nás… - Model výběru daní - Vláda/parlament, volební model - Sociální politika, model integrace skupin - Výuka/školství, model vzdělávání - Spotřební modely/e-shops - nákupy - reklamace - prodej - Hry - Šifrování - …

9 Modely jsou užitečné díky zjednodušení. Umění je lež, která nám pomáhá uvědomit si pravdu. (Picasso) Model je lež, která nám pomáhá pochopit realitu. Nemodelovat systém, modelovat problém. Mozek vytváří model reality. Všechny modely jsou špatně. Některé modely jsou užitečné. Jen některé modely jsou užitečné. www.RadekPelanek.cz Pro pauzu…

10 12/2011Přednáška č. 510 DSS Decision Support System

11 12/2011Přednáška č. 511 http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support What is it? Computer-based information system Support for decision making activities Include knowledge-based systems Gathering information from DSS information of inventories comparative sales figures between one period and the next projected revenue figures based on product sales assumptions Fundamental components of DSS 1. the database (or knowledge base), 2. the model (i.e., the decision context and user criteria), 3. the user interface Decision Support System (DSS)

12 12/2011Přednáška č. 512 Benefits of DSS Improves personal efficiency Speed up the process of decision making Increases organizational control Encourages exploration and discovery on the part of the decision maker Speeds up problem solving in an organization Facilitates interpersonal communication Promotes learning or training Generates new evidence in support of a decision Creates a competitive advantage over competition Reveals new approaches to thinking about the problem space Helps automate managerial processes Decision Support System (DSS)

13 12/2011 Přednáška č. 5 13 Applications As mentioned above, there are theoretical possibilities of building such systems in any knowledge domain. One example is the clinical decision support system for medical diagnosis. Other examples include a bank loan officer verifying the credit of a loan applicant or an engineering firm that has bids on several projects and wants to know if they can be competitive with their costs. DSS is extensively used in business and management. Executive dashboard and other business performance software allow faster decision making, identification of negative trends, and better allocation of business resources. A growing area of DSS application, concepts, principles, and techniques is in agricultural production, marketing for sustainable development. DSS are also prevalent in forest management where the long planning time frame demands specific requirements. All aspects of Forest management, from log transportation, harvest scheduling to sustainability and ecosystem protection have been addressed by modern DSSs. A specific example concerns the Canadian National Railway system, which tests its equipment on a regular basis using a decision support system. A problem faced by any railroad is worn-out or defective rails, which can result in hundreds of derailments per year. Under a DSS, CN managed to decrease the incidence of derailments at the same time other companies were experiencing an increase. Decision Support Systém (DSS)

14 12/2011Přednáška č. 514 Knovel Zpráva z knihovny v rámci předplatného k digitální knihovně KNOVEL jsou nově k dispozici 2 moduly Industrial Engineering&Operations Management a Nanotechnology Co je to? - přístup do e-knih, ebrary, reference books - přesné vyhledávání potřebných informací Přístup z http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/knovel.html Moduly: Civil Engineering&Construction Materials Electrical&Power Engineering Industrial Engineering& Operations Management Mechanics&Mechanical Engineering Nanotechnology Transportation Engineering Možnosti live equations (?), vizualizace průběhu, konverzí os, digitalizace křivek, přenos bodu do Excelu.

15 12/2011Přednáška č. 515 Zkouška Knovelu Vyhledání publikace DSS Decision Support Systems for Sustainable Development A Resource Book of Methods and Applications Kersten, Gregory E. Mikolajuk, Zbigniew Yeh, Anthony Gar-On Pages: 436 Publisher: Kluwer Academic Publishers Location: Hingham, MA, USA Date Published: 09/1999 Language: en Nutno instalovat eBrary Reader do IE Možnost tisku: Actual page, Pages from … to (maximum 40 pages).

16 12/2011Přednáška č. 516 Model’s methodology

17 12/2011Přednáška č. 517 Book: An Introduction to Mathematical Modeling Author: Edward A. Bender Model Creation: - Formulate the Problem. - Outline the Model. - Is It Useful? - Test the Model. Models Outland

18 12/2011Přednáška č. 518 Model’s Methodology

19 12/2011Přednáška č. 519 Model’s Methodology - co chci dělat? - co hledám? - rozumím zadání? - kresba schématu - dumám… - mám plán - mám jasný plán? - pochopil jsem! - řeším originál? - ověřuji řešení - kalibruji… - ohlížím se - mohu se poučit?

20 12/2011Přednáška č. 520 Zpět k řízení… Řídíme model správy objektu …dosáhnout požadovaného chování …dosáhnout řízeného chování …dosáhnout racionálního chování …dosáhnout udržitelného rozvoje …trvale udržitelný rozvoj Řízení toků v modelu (objektu) Řízení trendů v modelu

21 12/2011Přednáška č. 521 Základní možnosti řízení modelu Základní řídící prostředky :  výpočet s manažerskými zásahy (realizace běžné údržby)  výpočet s manažerskými zásahy (realizace běžné údržby)  výpočet s externími vlivy (realizace rekonstrukcí…obnova)  výpočet s externími vlivy (realizace rekonstrukcí…obnova) Manažerské řízení Řídící strategie

22 12/2011Přednáška č. 522 Model řízených toků (bilancí) Vnější vlivy Životní prostředí Vnitřní vlivy Stavební objekt Ilustrační zadání bez verifikace vazeb. Interpretace interakcí: - představují hmotné toky - představují finanční toky - představují energetické toky …v tomto smyslu je možné - ohodnocovat - vyčíslovat - bilancovat

23 12/2011Přednáška č. 523 Rozšířené možnosti řízení  výpočet s manažerskými zásahy  výpočet s externími vlivy  výpočet s intervencemi vazeb  řízení s korekcí minimální hladiny  řízení s korekcí maximální hladiny  řízení podmíněnými zásahy  řízení k dosažení požadovaného průběhu (koridor)  konstantní maximální hranice  konstantní minimální hranice Jaké jsou druhy řízení modelu?

24 12/2011Přednáška č. 524 Tvorba strategie Řídící strategie Finanční strategie Strategie růstu podniku Strategie správy majetku Strategie správy majetku Jaké znáte druhy strategie?

25 12/2011Přednáška č. 525 Strategie správy objektu Definice periodické údržby - časová, materiálová, finanční lokalizace Definice jednorázové obnovy - časová, materiálová, finanční lokalizace Požadavky na funkční standardy konstrukce - kategorizace objektu - požadavky vzhledem k počátečnímu standardu (např. po 15 letech chci užívat konstrukci alespoň z 50% (30%) jako na počátku) Jaké jsou vlastnosti strategie správy objektu?

26 12/2011Přednáška č. 526 Popis (realizace) strategie

27 12/2011Přednáška č. 527 Definice strategie Požadavky na výsledný vzhled a funkčnost objektu…

28 12/2011Přednáška č. 528 Realizace obnovy?

29 12/2011Přednáška č. 529 Definice strategie Požadavky na koncový stav (standard) konstrukčního prvku… 800 200 400 Období 2008 2028 Realizace strategie manažerským řízením Realizace strategie externími zásahy Fasáda 2016

30 12/2011Přednáška č. 530 Popisy výsledků 800 200 400 Období 2008 2028 Fasáda 2016 Konstrukční prvek Fasáda má klesající trend protože… Na konci sledovaného období je konstrukce ve stavu, že… Konstrukční prvek Fasáda splňuje požadavek strategie na konci sledovaného období… Konstrukční prvek Fasáda je podroben částečné modernizaci pro dosažení požadovaného konečného standardu…

31 12/2011Přednáška č. 531 Diference (trendy)

32 12/2011Přednáška č. 532 -Sledování trendů -Vyhodnocení trendů -Rozhodování o investičním zásahu -Popisuje tempo vývoje (degradace) Diference (trendy) ZCdif(t) (t) ZC(t+1) ZC(t) (t+1)  t=(t+1)-(t)

33 Diference (trendy)

34 12/2011Přednáška č. 534 Shrnutí Proč to dělám? Snaha o řízení reálných procesů. Snaha o udržení uživatelského standardu. Chci sestavit/ověřit strategii správy majetku. Jak toho dosáhnout? Navržením řídících mechanismů. Management/správa objektu. Pomocí stratifikace cílů. Co je cílem? Získání požadovaného chování systému. Eliminace neudržitelného rozvoje. Ověřit definovanou strategii správy…

35 12/2011Přednáška č. 535 ZávěrZávěr Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výuky POPR Modely a řízení procesů Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "12/2011Přednáška č. 51 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google