Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ESPON 2013 POLYCE Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě Karel Maier ČVUT-FA Luděk Sýkora UK-PřF

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ESPON 2013 POLYCE Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě Karel Maier ČVUT-FA Luděk Sýkora UK-PřF"— Transkript prezentace:

1 1 ESPON 2013 POLYCE Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě Karel Maier ČVUT-FA maier@fa.cvut.cz Luděk Sýkora UK-PřF sykora@natur.cuni.cz Ondřej Mulíček MU mulicek@geogr.muni.cz

2 2 ESPON 2013 POLYCE Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě Priorita 2 – Cílené analýzy na základě poptávky uživatelů určeno pro veřejnou správu a další subjekty rozvoje území („stakeholders“) –podpořit vzájemné porozumění –umožnit vzájemné porovnání a benchmarking –vytváření evropské (EU) perspektivy využití dosavadních výstupů ESPON + praktické know-how stakeholders –praktické znalosti –aplikace a užití TPG Transnational Project Group –odborné zázemí –„aplikace aplikovaného výzkumu“ –praktický jazyk – srozumitelný konečnému uživateli

3 3 PRAHA BRATISLAVA VÍDEŇ LUBLAŇ BUDAPEŠŤ POLYCE „stakeholders“

4 4 České vysoké učení technické Universita Karlova Slovenská technická univerzita TECHNICKÁ UNIVERSITA VÍDEŇ Universita Lublaň Universita Szeged Polytechnika Milán POLYCE TPG (Transnational Project Group)

5 5 POLYCE rozpočet říjen 2010 – červen 2012 Celkové náklady: 350 tis. EUR TU Vídeň (lead partner) 125 tis. EUR Univ. Lublaň 51 tis. EUR STU Bratislava 47 tis. EUR UK Praha 31 tis. EUR ČVUT Praha 30 tis. EUR Univ. Szeged 27 tis. EUR CEPS/INSTEAD Luxembourg 15 tis. EUR Politecnico di Milano 26 tis. EUR

6 6 POLYCE cíle projektu podpora polycentrického rozvoje v makroregionu střední Evropy strategie vedoucí k posílení metropolitních pozic hlavních měst ve střední Evropě najít vzájemný vztah –metropolizace –polycentrického rozvoje na bázi územního kapitálu metropolí vypracovat strategické „rady“ (advices) na úrovních –jednotlivých metropolitních regionů –středoevropského („Dunajského“) globálního integračního prostoru

7 7 POLYCE WP 1 Koordinace WP 2 Metropolitní potenciály a územní aktiva WP 2.1 Polycentrický systém střední Evropy WP 2.2 Modelování růstu a metropolizace WP 2.3 Profily metropolitních území WP 2.4 Vnímání a hodnocení charakteristik metropolí WP 2.5 Strategie posílení polycentrického systému WP 3 Diseminace POLYCE aktivity (Working Packages)

8 8 POLYCE časová návaznost aktivit říjen 2010 – červen 2012

9 9 POLYCE pozice a odpovědnost českých partnerů WP 2.1 Polycentrický systém střední Evropy Univerzita Karlova v Praze Katedra sociální geografie doc. Luděk Sýkora WP 2.5 Strategie posílení polycentrického systému České vysoké učení technické Ústav prostorového plánování prof. Karel Maier spolupráce Masarykova universita Brno dr. Ondřej Mulíček VEDOUCÍ PARTNER Technická universita Vídeň prof. Rudolf Giffinger STAKEHOLDER Hlavní město Praha Útvar rozvoje města

10 10 POLYCE role českých partnerů WP 2.1 Polycentrický systém střední Evropy –vymezení funkčních metropolitních území (FMA) podklad dokončené projekty ESPON –analýza ve 3 úrovních mikro – polycentricita uvnitř metropolitního regionu mezo – polycetricita mezi metropolitními regiony makro – vztah středoevropské rozvojové zóny (CED) v evropském kontextu WP 2.5 Strategie posílení polycentrického systému –syntéza výstupů z předchozích pracovních fází WP 2.1 – polycentricita ve středoevropském prostoru WP 2.2 – územní kapitál středoevropských metropolí – výstup modelu WP 2.3 – profily metropolitních území WP 2.4 – vnímané potenciály a problémy metropolí – rozhovory a konference s představiteli veřejné správy a subjekty rozvoje –výstup – „rady“ „mikro úroveň“ – pro strategie jednotlivých metropolitních regionů „mezo“ a „makro“ úroveň – pro CED zónu spolupráce na WP 2.4 - Vnímání a hodnocení charakteristik metropolí –rozhovory se stakeholdery –místní konference

11 11 POLYCE harmonogram aktivit

12 12 POLYCE akce pořádané pro české zájemce rozhovory s představiteli veřejné správy a dalšími subjekty rozvoje v metropolitním regionu Prahy –únor – květen 2011 konference o možnostech rozvoje metropolitního regionu Prahy v kontextu středoevropského rozvojového prostoru a Evropy –říjen 2011, Praha závěrečná konference POLYCE –1/7/2012 (?), Vídeň

13 13 POLYCE děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 ESPON 2013 POLYCE Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě Karel Maier ČVUT-FA Luděk Sýkora UK-PřF"

Podobné prezentace


Reklamy Google