Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace marginálních nákladů Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Učební text k předmětu MES Doc. Ing. J. Vastl, CSc Doc. Ing. J. Vastl, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace marginálních nákladů Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Učební text k předmětu MES Doc. Ing. J. Vastl, CSc Doc. Ing. J. Vastl, CSc."— Transkript prezentace:

1 Aplikace marginálních nákladů Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Učební text k předmětu MES Doc. Ing. J. Vastl, CSc Doc. Ing. J. Vastl, CSc.

2 Celkové roční náklady na ztráty kdeN z celkové roční náklady na ztráty [Kč] P z maximální ztracený výkon [MW] n sj stálé měrné náklady na ztráty pro j-tou napěťovou hladinu [Kč/MW] T z doba plných ztrát [h/rok] n wj proměnné měrné náklady na ztráty pro j-tou napěťovou hladinu [Kč/MWh] 2

3 Označení jednotlivých napěťových hladin 110 kVindex A transformace 110/22 kVindex B 22 kVindex C transformace 22/0,4 kVindex D 0,4 kVindex E 3

4 Proměnné náklady na ztráty Hladina 110 kV kden wA měrné proměnné náklady na ztráty v distribučních vedeních vvn [Kč/MWh] n wzA měrné proměnné náklady závěrných zdrojů, dodávajících do vvn [Kč/MWh] kden wB měrné proměnné náklady na ztráty v transformaci vvn/vn [Kč/MWh] k zwA koeficient ztrát elektrické práce ve vedeních vvn [Kč/MWh] 4

5 Proměnné náklady na ztráty Hladina 22 kV kden wC měrné proměnné náklady na ztráty ve vedeních vn [Kč/MWh] k zwB koeficient ztrát elektrické práce v transformaci vvn/vn [Kč/MWh kden wD měrné proměnné náklady na ztráty v transformaci vn/nn [Kč/MWh] k zwC koeficient ztrát elektrické práce ve vedeních vn [Kč/MWh] 5

6 Proměnné náklady na ztráty Hladina 0,4 kV kden wE měrné proměnné náklady na ztráty ve vedeních nn [Kč/MWh] k zwD koeficient ztrát elektrické práce v transformaci vn/nn [Kč/MWh] 6

7 Stálé náklady na ztráty Hladina 110 kV kden pA měrné stálé náklady na opatření ztraceného výkonu v distribučních vedeních vvn [Kč/MW] k mA koeficient soudobosti maxima ztraceného výkonu na maximu napěťové hladiny vvn [-] n pzA měrné náklady na nákup výkonu ze závěrných zdrojů, dodávajících do vvn [Kč/MW] kden pB měrné stálé náklady na opatření ztraceného výkonu v transformaci vvn/vn [Kč/MW] k zpA koeficient ztrát výkonu ve vedeních vvn [Kč/MW] 7

8 Stálé náklady na ztráty Hladina 22 kV kden pC měrné stálé náklady na opatření ztraceného výkonu v distribučních vedeníchvn [Kč/MW] k mC koeficient soudobosti maxima ztraceného výkonu na maximu napěťové hladiny vn [-] k zpB koeficient ztrát elektrického výkonu v transformaci vvn/vn [Kč/MW] kden pD měrné stálé náklady na opatření ztraceného výkonu v transformaci vn/nn [Kč/MW] k zpC koeficient ztrát výkonu ve vedeních vn [Kč/MW] 8

9 Stálé náklady na ztráty Hladina 0,4 kV kden pE měrné stálé náklady na opatření ztraceného výkonu ve vedeních nn [Kč/MW] k mE koeficient soudobosti maxima ztraceného výkonu s maximem soustavy nn [-] k zpD koeficient ztrát elektrického výkonu v transformaci vn/nn [Kč/MW] 9

10 Měrné kapitálové ekvivalentní náklady kden ies měrné kapitálové ekvivalentní náklady prvků sítě na příslušné napěťové hladině [Kč/MW] N is investiční náklady prvků sítě [Kč] a Tž poměrná anuita po dobu T ž s příslušnou diskontní sazbou [-] p ps poměrné stálé provozní náklady prvků sítě [-] Pvýkon na výstupu příslušného prvku sítě odpovídající investičním nákladům N is [MW] 10

11 Měrné kapitálové ekvivalentní náklady Aplikací výše uvedeného obecného vztahu na jednotlivé napěťové hladiny dostáváme: kde n kA měrné kapitálové ekvivalentní náklady ztraceného výkonu v distribučních vedeních vvn [Kč/MW] Nulová hodnota je dána tím, že z hlediska distributora, nevyvolá ztracený výkon ve vedeních vvn nutnost výstavby jakýchkoliv prvků v nadřazených napěťových stupních, které by musela společnost hradit. Kapitálová složka přenosové soustavy by měla být součástí nákupní ceny elektřiny. 11

12 Měrné kapitálové ekvivalentní náklady Pro další napěťové hladiny dále platí: kden kB měrné kapitálové ekvivalentní náklady ztraceného výkonu v transformaci vvn/vn [Kč/MW] n ieA měrné kapitálové ekvivalentní náklady vedení vvn [Kč/MW] kden kC měrné kapitálové ekvivalentní náklady ztraceného výkonu ve vedeních vn [Kč/MW] n ieB měrné kapitálové ekvivalentní náklady transformace vvn/vn [Kč/MW] 12

13 Měrné kapitálové ekvivalentní náklady Pro další napěťové hladiny dále platí: kden kD měrné kapitálové ekvivalentní náklady ztraceného výkonu v transformaci vn/nn [Kč/MW] n ieC měrné kapitálové ekvivalentní náklady vedení vn [Kč/MW] kden kE měrné kapitálové ekvivalentní náklady ztraceného výkonu ve vedeních nn [Kč/MW] n ieD měrné kapitálové ekvivalentní náklady transformace vn/nn [Kč/MW] 13

14 Měrné marginální náklady na ztráty Shrnutím výše uvedených vztahů pak dostáváme: kden pj měrné stálé náklady na opatření ztraceného výkonu na j-té hladině [Kč/MW] n kj měrné kapitálové ekvivalentní náklady ztraceného výkonu na j-té napěťové hladině [Kč/MW] 14

15 Příklad pro ocenění ztrát ve vedení nn Roční marginální náklady : kdeN zE celkové roční marginální náklady na ztráty ve vedení nn [Kč] P zE maximální ztracený výkon ve vedení nn [MW] T zE doby plných ztrát ve vedení nn [h/rok] 15

16 Oceňování ztrát v transformátorech je třeba odlišit ocenění ztrát naprázdno a nakrátko Ztráty nakrátko - chovají se shodně jako ztráty ve vedení a lze použít stejných ekonomických ukazatelů pro jejich ocenění na jednotlivých napěťových hladinách. 16

17 Oceňování ztrát v transformátorech Ztráty naprázdno - jsou závislé pouze na připojení na síť (trvají až na revize po celý rok) Mají koeficient účasti maxima na maximu soustavy prakticky roven jedné Pro jejich ocenění je třeba použít ekonomických ukazatelů vypočítaných podle výše uvedených vztahů s k m =1 pro jednotlivé napěťové hladiny 17


Stáhnout ppt "Aplikace marginálních nákladů Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Učební text k předmětu MES Doc. Ing. J. Vastl, CSc Doc. Ing. J. Vastl, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google