Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti."— Transkript prezentace:

1

2 Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti

3 opakování

4 GIS - definice organizovaný, počítačově založený systém hardwaru + softwaru + geografických informací a lidí vyvinutý: ke vstupu, správě, analytickému zpracování a prezentaci prostorových dat

5 Geografické informační systémy - GIS GIS tvoří: – technické vybavení – programové vybavení – data – lidé, uživatelé

6 Geografické informační systémy - GIS GIS zabezpečuje (tj. funkce GIS): – sběr dat – správu dat – analýzu dat – prezentaci dat

7 Sběr dat Hlavní zdroje dat: – mapy (topografické, tematické) – letecké snímky – scény dálkového průzkumu Země

8 Sběr dat Hlavní metody digitalizace: – ruční digitalizace ruční digitalizace – skenování skenování Pokud zdroje nejsou digitální, je nutná jejich digitalizace.

9 Správa dat přidat/smazat/změnit posunout/otočit transformace změna projekce výřezy,oříznutí,napojení generalizace/vyhlazení dotazování geometrické výpočty statistika konverze raster – vektor a opačně

10 Analýza dat Příklad jednoduchého výběru – objekty jsou vybírány ručně pomocí „výběrového okna“

11 Analýza dat Příklad výběru podle tematických vlastností: zadání podmínky výběr objektů podle podmínky v atributové tabulce vybrané objekty v geometrické části - vizualizované

12 Řešení viditelnosti podél trasy

13 Výpočet sklonů svahů

14 Výstup a prezentace dat Výstup na monitor počítače – symbolizovaná vektorová data

15 Výstup a prezentace dat Výstup ve formě „mapy“ – symbolizovaná vektorová data Název mapy Značkový klíč Rámové údaje – souřadnicová síť Měřítko Vydavatelské informace

16 Výstup a prezentace dat Výstup na monitor počítače - 3D pohled, vektorová a TIN data

17 Základní komponenty GIS hardware software data lidé

18 Data

19 Typy digitálních geografických dat Digitalní data mohou být geografická nebo negeografická: – geografická data: mají polohovou informaci mohou být ve formátu 2D, 2.5D, 2+1D, 3D (3x), 4D obvykle mají topologii – vzájemné prostorové vztahy – negeografická data – obrazy, fotografie, videa, texty … - nenesou polohovou informaci

20 Model reality

21 Rozdělení formátů dat podle jejich geometrické reprezentace: – vektorový formát vektorový formát – rastrový formát rastrový formát – trojúhelníkový formát trojúhelníkový formát Geografická data

22 Vektorový formát geodat

23 x y [x 1,y 1 ] [x 2,y 2 ] [x 3,y 3 ] [x 4,y 4 ] [x 8,y 8 ] [x 7,y 7 ] [x 6,y 6 ] [x 5,y 5 ] x 1 y 1 x 2 y 2 x 3 y 3 x 4 y 4 x 5 y 5 x 6 y 6 x 7 y 7 x 8 y 8 2,22 2,17 2,05 5,83 3,55 6,11 3,92 6,02 4,42 7,35 5,64 6,79 5,77 5,23 5,56 0,34

24 Vektorový formát Charakteristika: používané pro body, linie a plochy obvykle pro diskrétní objekty a jevy poloha je definována s vysokou přesností objekty mají přesnou polohu a tvar možnost připojit tematická data (atributy) obvykle jako databázové tabulky

25 Vektorový formát Příklad dat ve vektorovém formátu (digitální model území DMÚ 200) Atributová tabulka vektorová kresba Tabule

26 Výhody: – je možné pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky – menší náročnost na paměť – dobrá reprezentace jevové struktury dat – kompaktnost struktury – kvalitní grafika, přesné kreslení, znázornění blízké mapám – jednoduché vyhledávání, úpravy a generalizace objektů a jejich atributů – vysoká geometrická přesnost Nevýhody: – složitější odpovědi na polohové dotazy – obtížná tvorba překryvů vektorových vrstev – komplikovanost datové struktury – výpočtová náročnost, potřeba speciálního SW, kvalitní SW – problémy při náročných analytických operacích, složitost výpočtů – problémy při tvorbě modelů, komplikované využití pro simulaci jevů

27 Rastrový formát geodat

28 tabule

29 Rastrová data

30 22222112222222212 3

31 Rastrový formát Možnost vytvářet spojité objekty a jevy z diskrétních bodů. Body mohou být rozloženy pravidelně nebo nepravidelně. – identifikace – horizontální poloha – naměřená hodnota atributu (zde nadmořská výška bodu) IDYXZ 136100005400000207 236100005400100209 336100005400200206 436100005400300205 536100005400400205 636100005400500205 736100005400600203 836100005400700202 936100005400800203 1036100005400900204 1136101005400000209 1236101005400100210 1336101005400200206 1436101005400300206 1536101005400400206 1636101005400500205 1736101005400600204 1836101005400700203 1936101005400800204

32 Rastrový formát Povrch celého prostoru

33 Rastrový formát Charakteristika: obvykle používané pro spojité objekty a jevy (povrchy, sklony, srážky, atmosférický tlak, půdní druhy …) typem rastrových dat jsou i digitalizované a klasifikované letecké snímky a scény dálkového průzkumu Země objekty jsou tvořené výčtem pixelů obsahujících daný objekt každý pixel má měřitelné vlastnosti (pravou nebo nepravou barvu, bitový řetězec, jinou hodnotu …) každý objekt (objektová třída objektů) může být propojený s atributovou tabulkou

34 Trojúhelníkový formát Charakteristika: nepravidelné povrchy možnost modelovat strukturu povrchu vstupní data – diskrétní body s pravidelným nebo neptravidelným prostorových rozložením, „zlomové“ linie vytváření optimalizované nepravidelné trojúhelníkové sítě (Triangulated Irregular Network - TIN)

35 Trojúhelníkový formát 3D vizualizace povrchu modelovaného metodou TIN – bez a s barevnou hypsometrií


Stáhnout ppt "Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti."

Podobné prezentace


Reklamy Google