Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a."— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00048 Období realizace: 1.12.2013 – 31.3.2015 Oblast podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Klíčové aktivity 1. Odborné a IT vzdělávání - 4 obecné kurzy - 125 účastníků kurzů - 125 účastníků úspěšně kurz ukončilo Názvy kurzů: 1. Jakost a regulační diagramy 2. Čtení technických výkresů 3. MS Excel – pokročilí 4. Systém řízení kvality při výrobě PK a GS

3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA 2. Výroba unikátních pístních kroužků ve společnosti BUZULUK a.s. - 11 specifických kurzů - 310 účastníků kurzů - 304 účastníků úspěšně kurz ukončilo - 6 účastníků kurz nedokončilo Názvy kurzů: 1. Způsoby výroby PK technologií dvojitého – tvarového soustružení 2. Parametry taveniny a ostatní vlivy při procesu odlévání PK ze šedé a tvárné litiny 3. Metody dělení dvojodlitku (rozpichování, rozřezávání) s následným broušením axiálních ploch a tepelné zpracování polotovarů 4. Zvláštnosti průběhu procesu výroby pro pravoúhlý, napierův, trapézový, stírací s výřezy a lamelový PK

4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA 5. Výroba stíracích PK se skosenou fázkou a výroba PK s vrtanými otvory pro odvod oleje 6. Povrchové úpravy PK – fosfátování, tvrdé chromování, nástřik molybdenem. Nitridace pístních ocelových kroužků z chromové oceli 7. Aplikace výpočtu třecích ztrát do konstrukce PK 8. Metodika výpočtu parametrů dvojitého – tvarového soustružení pro PK 9. Vývoj speciálních PK s minimální spotřebou oleje v kompresorech 10. Testování nových povrchových úprav třecích ploch PK metodou nitridace a metodou Physical Vapor Deposition v interní zkušebně motorů 11. Vliv parametrů jednotné formovací směsi a vznik struskopískových vad v odlitcích PK

5 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA 3.Unikátní výroba gumárenských strojů ve společnosti BUZULUK a.s. - 3 specifické kurzy - 60 účastníků kurzů - 60 účastníků úspěšně kurz ukončilo Názvy kurzů: 1. Technologie zpracování směsí pro zásobování kalandrů (feeding line) s konstantní teplotou pryže s vazbou na pogumování textilního a ocelového kordu 2. Přesné tvarové broušení válců za studena i za tepla s přesností 0,005 mm a hloubkové vrtání otvorů ve vodorovné i vertikální poloze 3. Vývoj a výroba speciálních kalandrů pro tepelné zpracování pryže

6 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Statistické údaje Kurzy absolvovalo celkem: 311 zaměstnanců z toho: 210 mužů 101 žen Někteří zaměstnanci absolvovali několik kurzů, proto celkový počet úspěšně absolvovaných osobo/účastníků kurzů činí:489 zaměstnanců z toho: 336 mužů 153 žen

7 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Věkové hranice účastníků: 15 – 24 let: 25 zaměstnanců 25 – 54 let: 230 zaměstnanců 55 – 64 let: 56 zaměstnanců Vzdělání účastníků: základní: 15 zaměstnanců SOU + SOŠ:272 zaměstnanců VŠ: 24 zaměstnanců

8 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Schválená maximální výše dotace 2 658 853,88 Kč z toho:2 260 025,00 Kč - hrazeno z Evropského sociálního fondu (85%) 398 828,88 Kč - ostatní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (15%) Realizovaná skutečnost Celkové náklady na projekt: 2 447 391,00 Kč Získaná dotace: 2 305 035,83 Kč Rozdíl: - 142 355,17 Kč

9 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Celkový počet realizovaných kurzů- 18 Náklad firmy na 1 kurz- 7 909 Kč (142 355,17/18) Celkový počet osobo/účastníků- 489 Náklad firmy na 1 účastníka kurzu- 291 Kč (142 355,17/489)

10 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Rozpočet projektu a jeho čerpání (přímé + nepřímé náklady) Název nákladu (přímé náklady) RozpočetŽádost o úhraduRozdíl Uhrazeno (poskytovatelem dotace) Kráceno (poskytovatelem dotace) Zařízení a vybavení17 825,0015 675,002 150,0015 675,000,00 Nákup služeb (náklady na kurzy)1 172 950,001 019 900,00153 050,001 019 900,000,00 Náhrada mzdy účastníků kurzů830 619,00819 874,0010 745,00819 874,000,00 Cestovné, ubytování, stravné9 600,000,009 600,000,00 Mzdy realizačního týmu222 272,0099 462,00122 810,0097 971,20-1 490,80 Celkem přímé náklady2 253 266,001 954 911,00298 355,001 953 420,20-1 490,80 Nepřímé náklady405 587,88351 883,9853 703,90351 615,63-268,35 Celkem rozpočet2 658 853,882 306 794,98352 058,902 305 035,83-1 759,15

11 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Skutečné náklady firmy na projekt Prezentace projektu v regionálním tisku (Berounský deník)-16 090 Kč Propagační materiály-72 575 Kč Povinné propagační předměty- 1 202 Kč Nepřímé náklady Občerstvení, pronájem - 7 801 Kč 112 702 Kč Doplatek zařízení a vybavení-15 034 Kč Doplatek mzdy účastníkům kurzů- 379 778 Kč Náklad firmy (mzdy některých účastníků byly vyšší než stanovený limit) Zařízení a vybavení-15 675 Kč Nákup služeb (náklady na kurzy)- 1 019 900 Kč Přímé náklady Náhrada mzdy účastníkům kurzů- 819 874 Kč 1 954 911 Kč Mzdy realizačního týmu-99 462 Kč CELKEM - 2 447 391 Kč

12 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Realizační tým projektu: Vedoucí projektového týmu:Ing. Vlastimil Founě Projektový koordinátor:Mgr. Dana Balá / Marcela Jelínková Projektový ekonom:Luboš Lhoták Školící aktivity realizovány prostřednictvím školících firem: ZČU Plzeň CERT Kladno ve spolupráci se SOŠ Hořovice, Česká slévárenská společnost, Mitas Praha, Barum Continental a zaměstnanců firmy BUZULUK


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EDUCA Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a."

Podobné prezentace


Reklamy Google