Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení problému výzkumu Volba oblasti výzkumu Volba metodologického přístupu Formulace hypotéz !REŠERŠE! proč?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení problému výzkumu Volba oblasti výzkumu Volba metodologického přístupu Formulace hypotéz !REŠERŠE! proč?"— Transkript prezentace:

1 Vymezení problému výzkumu Volba oblasti výzkumu Volba metodologického přístupu Formulace hypotéz !REŠERŠE! proč?

2 Abychom neobjevovali znovu kolo!!! „Východiskem vědeckého studia musí být pečlivé prostudování existující literatury o dané otázce, abychom nezjišťovali věci dávno známé.“ Šesták Zdeněk (2002): Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha. s. 26 Vymezení problému výzkumu

3 Rešerše odvozuje se od francouzského „recherche“,  hledání, vyhledávání, pátrání  šetření, vyšetřování  výzkum, průzkum, bádání, rešerše definice - KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): „Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“

4 Rešerše – jak na to? Formulace rešeršního požadavku Ujasněte si, jaký má být výstup vašeho hledání. Hlediska: obsah, téma metodologie, metoda vzorek – region, věk/stupeň vzdělávání, typ školy stáří dokumentu jazyk

5 Rešerše – klíčová slova týkající se zvoleného tématu slovníky, příručky, encyklopedie odborník z daného oboru tesaurus hledání vztahů mezi klíčovými slovy průběžné učení se během vyhledávání

6 Rešerše – tesaurus je slovník řízeného selekčního jazyka (tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů), uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy (vazby) mezi jednotlivými pojmy. deskriptory (tj. preferované termíny sloužící k vyjádření tématu popisovaného dokumentu a zároveň k formulaci rešeršního dotazu) nedeskriptory (synonyma, nepreferované termíny, od nichž je uživatel tezauru odkázán na používaný deskriptor pomocí vazby VIZ) Deskriptory jsou mezi sebou provázány vztahy nadřazenosti a podřazenosti. NPKK - Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/tezaurus.php TESE - Thesaurus for Education Systems in Europe http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/portal/page/portal/Eurydice/TESEHome

7 Rešerše – kde hledat Dostupná literatura v okolí Databáze http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/ ISI Web of Knowledge, EBSCO, ProQuest 5000 International, ScienceDirect Scopus, SpringerLink, Oxford Journals Databáze ERIC http://www.eric.ed.gov/http://www.eric.ed.gov/ Scholar google http://scholar.google.cz/http://scholar.google.cz/ souborný katalog ČR - CASLIN

8 Rešerše – jak ukládat výsledky Bibliografické manažery http://www.sic.czu.cz/cs/?r=3951 přes ISI Web of Knowledge EndNoteWeb vlastní databáze UKLÁDAT TAKÉ POSTUP VYHLEDÁVÁNÍ – KDE, KLÍČOVÁ SLOVA!

9 Rešerše – strategie Strategie rostoucí perly Metoda sněhové koule Strategie osekávání strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety strategie vyhledávání nejdříve podle největší četnosti výskytu


Stáhnout ppt "Vymezení problému výzkumu Volba oblasti výzkumu Volba metodologického přístupu Formulace hypotéz !REŠERŠE! proč?"

Podobné prezentace


Reklamy Google