Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová tkáň Miikroskopická stavba – uspořádání tkáně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová tkáň Miikroskopická stavba – uspořádání tkáně."— Transkript prezentace:

1 Nervová tkáň Miikroskopická stavba – uspořádání tkáně

2 Nervová tkáň dráždivost a vodivost vede vzruchy z tzv. receptorů a převádí je na jiné nervové buňky či výkonné orgány, tzv. efektory příjem a odpověd´ na signály nervovými impulsem (vzruchem) převod vzruchu od receptoru k efektoru = reflex

3 Nervová tkáň uspořádání: buňky s výběžky - integrovaná komunikační síť : 1.neurony a 2.neuroglie extracelulární materiál je extrémně zredukován (výběžky neuronů a glie) výrazná vaskularizace (nervová tkáň je vaskularizovaná tkáň) proměnlivé množství vazivové tkáně (zde glie!) hematoencefalická bariéra anatomicky : CNS a PNS

4 Neuron, neuroglie, céva

5 Neurony (nervové buňky) a neuroglie (podpůrné buňky) beta III tubulin a gliální acidický fibrilární protein

6 Neurony a neuroglie jsou buňky s výběžky

7 Neurony - klasifikace a obecné typy podle počtu výběžků multipolární – většina neuronů v těle (→více než 2 výběžky) bipolární – kochleární a vestibulární ganglia, sítnice, čichová sliznice pseudounipolární – spinální a většina kraniálních ganglií podle zapojení sensorické motorické interneurony

8

9 Neuron – morfologie (2 multipolární neurony spojené synapsí) b iomedicalengineering.yolasite.com

10 N3 - Mozeček HE Purkyňova buňka Granulární neuron

11 N8 - Spinální ganglion HE Gangliová buňka

12 N1 - Kůra mozku HE Pyramidová buňka

13 N4 - Mozeček kresylová violeť

14 Perikaryon (soma) trofické a řídící centrum jádro velké, kulovité, euchromatické; denzní nukleolus drsné ER, GER bohatě vyvinuté → Nisslova substance - tigroidní Golgiho komplex výhradně v perikaryu! transportní a sekreční vezikuly mitochondrie ↑ v blízkosti zakončení axonů inkluze lipofuscin, melanin

15 Cytoskelet mikrotubuly – tubulin beta III – axoplazmatický přenos – regulace tvaru neurofilamenta (typ intermediárních filament v neuronech) – odolnost buněk vůči deformacím – regulační procesy mikrofilamenta (aktinová filamenta) – regulace pohybu molekul v povrchové membráně – zakotvení membránových struktur – omezení a regulace pohybu organel

16 Dendrity recepční oblast neuronu vedou vzruch k perikaryu 1 neuron má až sta tisíce kontaktů – dendritické trny větvení neuronů – zvětšení recepční plochy složení cytoplazmy jako v perikaryu kromě GA neurofilamenta (NF-L, NF-M, NF-H),

17 Axon vodivá část neuronu vedou vzruch od perikarya 1 neuron má 1 axon, nevětví se až 1 m dlouhý – neuron typu Golgi I krátké – neuron typu Golgi II metabolicky jsou závislé na perikaryu transport organel a váčků – axonální transport, anterográdní, retrográdní axolemma - nervový impuls axoplazma – mitochondrie, mikrotubuly, MAP1 absence proteosyntetického aparátu odstupový konus iniciální segment - iontové kanály

18 Nervová vlákna – axony opatřené speciálními obaly ektodermového původu – myelinizované – nemyelinizované jejich svazky vytvářejí: – v CNS mozkové dráhy, bílá hmota mozku (→oligodendrocyty) – v PNS periferní nervy (→Schwannovy bb.)

19 Synapse efektorová oblast, jednosměrný přenos nervového vzruchu, chemický přenos signálu axodendritické axosomatické axoaxonální synapse v průběhu excitační (acetylcholin, glutamát) inhibiční (GABA) presynaptická část synaptická štěrbina postsynaptická membrána

20 Neuroglie, „pojivová tkáň“ nervového systému tvoří zhruba polovinu objemu CNS je jich 10 x více než neuronů vytvářejí myelin funkce nutritivní, fagocytární, metabolická, isolační, tvorba myelinu… mezibuněčné spoje – gap junction

21 Typy neuroglie –astrocyty –oligodendrocyty –mikroglie –ependym

22 B44 Mozek (HE)

23 B45 Mozek LFB, luxol fast blue, barvení na myelin

24

25 B46 Mozeček HE

26 N3 - Mozeček HE Purkyňova buňka Granulární neuron

27 Mícha - B48 - příčný řez

28 B48 Mícha HE

29 Ependym epitelové uspořádání – pozůstatek neuroepitelu neurální trubice pohyblivé řasinky, nexy a zonulae adhaerentes vystýlá dutiny CNS tanycyty (3.komora )

30 B49 Autonomní ganglion

31 B50 Periferní nerv

32 Periferní nerv

33 Astrocyty největší funkce – izolační bariera, hematoencefalická bariera – výživa (vaskulární pedikly obalují všechny cévy vyživující tkáň CNS) – mechanická opora neuronů – při poranění vytvářejí gliovou jizvu

34 Astrocyty A. protoplazmatické granulární cytoplazma; obalují neurony, cévy v šedé hmotě mozku a míchy B. fibrilární delší výběžky, gliální fibrilární kys. protein zejména bílá hmota

35 Oligodendrocyty menší, ↓vláken, tmavší jádra vytvářejí obaly nervových vláken – myelinovou pochvu v šedé i bílé hmotě odpovídají Schwannovým buňkám × ty ale obalují jen jeden axon

36 Mikroglie nejmenší glie, tmavá protáhlá jádra (ostatní glie mají kulatá jádra), trnitý vzhled pohyblivé, fagocytují původ: mesoderm, z monocytů!!!

37 Nervová vlákna nemyelinizovaná CNS – leží volně mezi výběžky neuronů a glií PNS – leží v jednoduchých štěrbinách Schwannových bb.

38 Nervová vlákna myelinizovaná zanořením axonu do žlábku obalové buňky (myelin je tvořen vrstvami modifikovaných membrán) Ranvierovy zářezy – mezery mezi Schwann. bb. internodia = 1-2 mm Schmidt-Lantermanovy náručky

39 Nervová vlákna myelinizovaná Eg 13 - Myelinizovaný axon

40 Periferní NS nervy – nervová vlákna spojená ve svazky – vazivové obaly: epineurium perineurium endoneurium ganglia – nakupení nervových bb. – ovoidní struktura, pouzdro z hustého vaziva – satelitové bb.

41 Diferenciace buněk neuroepitelu nervové buňky neuroblasty, ↑jádro, přechodný dendrit; a-, bi-, multipolární gliové buňky cestují do plášťové a okrajové vrstvy buňky neurální lišty

42 Signalizace ● Autokrinní – buňka ovlivňuje zpětnou vazbou sama sebe – regulace produkce signálů ● Juxtakrinní - buňka má signální molekulu na svém povrchu a cílovou buňku ovlivňuje přímým dotykem ● Parakrinní – buňka produkuje signál do tkáňového moku a tak ovlivňuje sousední buňky ( koncentrační gradient) ● Endokrinní buňka produkuje signální molekulu do krve,kterou je signál roznášen k cílovým buňkám, které jsou i velmi vzdáleny ● Neurokrinní – k cílové buňce se signální molekula dostane pomocí buněčného výběžku

43 Nervová tkáň - morfologie integrovaná komunikující síť složená z buněk s výběžky: bb.nervové a bb. gliové neurony přijem a odpověd´ na signály nervovými impulsy (= změnou rozdílu v el. potenciálu mezi vnitřním a zevním povrchem buň.membrány) fce: dráždivost a vodivost

44 Neuron, neuroglia, blood vessel


Stáhnout ppt "Nervová tkáň Miikroskopická stavba – uspořádání tkáně."

Podobné prezentace


Reklamy Google