Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Byzantská říše Důležité pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Byzantská říše Důležité pojmy"— Transkript prezentace:

1 Byzantská říše Důležité pojmy

2 Pojmenování říše Byzantion – název osady (Konstantinopol, Cařihrad, Istanbul) Název používán od doby humanismu (16.st.) Sami sebe označovali za Římany – pokračovatele římské říše Konstantinopol - „nový, lepší Řím“

3 Křesťanství Základ byzantské společnosti, politického uspořádání a kultury Císař – zástupce Boha na Zemi Caesaropapismus – panovník spojuje moc světskou a církevní, císař je nejvyšší autoritou v církvi Svolával koncily, vydával zákony světské i církevní nařízení Dosazoval patriarchu – oficiálně nejvyšší duchovní Časté byly spory mezi císaři a duchovní mocí

4 Problémy říše Obrazoborectví (ikonoklasmus) – poč. v 8.st. – zákaz uctívat náboženské obrazy (Ježíš) – odpor lidových vrstev i církve Základ – spor o moc světskou a církevní Spor mezi teology o zobrazení Boha Spory vnitřně oslabovaly říši Otázka k přemýšlení: Kdy v dějinách docházelo k ničení a znehodnocování (nejen)církevních obrazů a symbolů?

5 Obrazoborectví Příklady z historie:
husitství – zničeno mnoho vybavení i církevních staveb protestantská reformace – luteráni, kalvinisté Praha – „zimní král“ Fridrich Falcký – zničena výzdoba sv.Víta

6 Velké schizma 1054 – vyvrcholení sporů mezi papežem a konstantinopolským patriarchou o nejvyšší autoritu nad křesťanstvem Potvrzeny rozdíly v liturgii Z x V (latina, papež x řečtina, patriarcha) Rozpory přetrvaly i později – křížová výprava – vypleněn Cařihrad, vytvořeno tzv.Latinské císařství ( )

7 K přemýšlení Jaké vztahy panují dnes mezi tzv.ortodoxní (pravoslavnou) církví a římsko-katolickou církví? Kde v nedávné době přerostla nenávist mezi (mimo jiné příčiny) katolíky a pravoslavnými do válečného konfliktu?

8 K přemýšlení V rámci ekumenického hnutí je snaha o sblížení všech církví a náboženských systémů Problémy nejvíce přetrvávají na Balkáně – katoličtí Chorvati X pravoslavní Srbové – 90.léta 20.st. – válečný konflikt Rusko – v současnosti hlavní a nejsilnější oblast pravoslaví – bránění v šíření jiných církví

9 K přemýšlení Existuje pravoslavná církev v České republice?
Kde je v Brně pravoslavný kostel?

10 Společnost Zemědělství – založeno více na pronajímání půdy (kolóni) než na práci otroků (srov.starověký Řím) Rozvinutá řemeslná výroba a obchod (rozdíl proti západu) Velká města – Konstantinopol, Antiochie (Sýrie), Alexandrie (Egypt)

11 Nepřátelé Avaři, Slované, Bulhaři – Balkán
Gótové, Hunové – západ, sever Arabové – východní provincie (Mezopotámie, Egypt, Sýrie) křižáci – Latinské císařství (13.st.) Turci – století (1453 – dobytí Konstantinopole, konec říše)

12 Osobnosti Konstantin (cca 272 – 337) – přenesl centrum do Byzance, vytvořil podmínky pro šíření křesťanství (Milánský edikt 313), pokřtěn před smrtí

13 Osobnosti Justinián I. ( ) – reformátor, dobyvatel, největší rozkvět říše Na začátku problémy – povstání Níká (Zvítězíme!) – pův.bitky mezi fanoušky koňských závodů, přerostlo v krvavé boje – obětí Nová území v sev.Africe a Itálii X ztráta Mezopotámie, Sýrie

14 Justiniánovy výboje

15 Justiniánův kodex uzákoněna neomezená moc panovníka
hlava křesťanské církve převzal hlavní zásady římského práva přispěl k upevnění stability říše

16 Stavební činnost 532 – 538 chrám Boží moudrosti (Hagia Sofia) – dnes mešita – největší křesťanský chrám chrám v Ravenně (Itálie) bohatá mozaiková výzdoba – typický znak architektury

17 Hagia Sofia

18 Ravenna


Stáhnout ppt "Byzantská říše Důležité pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google