Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE Ing. Martina Šudřichová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE Ing. Martina Šudřichová"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE Ing. Martina Šudřichová
2. soustředění Ing. Martina Šudřichová

2 Evropská měnová integrace:
Osnova přednášky: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Ing. Martina Šudřichová,

3 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Přechod od fixních kurzů ke kurzům pohyblivým: První změna: : Richard Nixon – dočasně ruší směnitelnost dolaru za zlato pro zahraniční finanční instituce – zrušení jednoho ze základních pilířů Brettonwoodského systému. Prosinec 1971 – dohoda G7 – úprava celosvětových měnových vztahů: Devalvace dolaru Ostatní země revalvovaly Rozšíření fluktuačního pásma Ing. Martina Šudřichová,

4 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Reálné kroky (Jaro 1972) : Měnový had Měnový had v tunelu Červ v rámci hada v tunelu r – útěk od dolaru r – zasedá MMF v Kingstonu na Jamajce – formální ukončení hlavních Brettonwoodských principů Ing. Martina Šudřichová,

5 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Dohody z Kingstonu začaly platit – opatření: Zrušení fixace měnových kurzů Měnové kurzy nebudou vytvářeny na základě zlatých parit Sjednocení ceny zlata, cena se utváří na základě poptávky a nabídky – tržní cena. Zrušeno používání zlata v mezinárodním měnovém styku. MMF vrátil část zlata původním majitelům a zbytek prodán na trhu Ing. Martina Šudřichová,

6 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Závěry z Kingstonu: Vytvoření mezinárodního měnového systému Víceměnový systém – v čele je USD, ne zlato ? Evropa – jaký kurz má zvolit? – Evropa vycházela z fixace měnových kurzů – kvůli integračním tendencím. Výhody fixace měnových kurzů – malé riziko Nevýhody fixace měnových kurzů vnitřní změny uvnitř ekonomik (např. jiné inflace) – tlak na změny kurzů, vliv na běžný účet platební bilance – fixní kurz vedl k nerovnovážným platebním bilancím – tlak na dodatečnou tvorbu devizových měnových rezerv Ing. Martina Šudřichová,

7 → Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropa – řešení – pohyblivé kurzy - očekávání: Povedou k rovnováhám platebních bilancí Sníží se tlak na mezinárodní devizové rezervy Stát nebude nucen provádět opatření, kterým by vyrovnával platební bilanci. Pohyblivý kurz se stane faktorem pro automatické vyrovnání platebních bilancí. Pohyblivý kurz nebyl schopen očekávání splnit. Ing. Martina Šudřichová,

8 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Východisko Evropský měnový systém ( ) Systém ani fixace ani floating – Kompromis – pohyblivé kurzy by neměly překročit určitou hranici. EHS r Římské smlouvy – nezabývaly se měnovou politikou. r Celní unie – v těchto podmínkách, pokud jedna země devalvuje či revalvuje, tak to má stejné účinky jako clo – změna konkurenčních podmínek. r měly být vytvořeny podmínky pro přikročení k vytvoření HMU r (projednáno r.1971) Wernerova zpráva – návrh na realizaci HMU Ing. Martina Šudřichová,

9 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Wernerova zpráva – předzvěst MU: Neomezená směnitelnost jednotlivých měn Neodvolatelná fixace měnových kurzů Vytvoření nadnárodního orgánu – rozhodující orgán, který bude spravovat úrokové míry a devizové rezervy Koordinace hospodářských politik ? Proč došlo k HMU až o 20 let později? Ing. Martina Šudřichová,

10 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropa v sedmdesátých letech hledá řešení vedoucí ke stabilizaci měnových kurzů. Dnešní EURO – dlouhodobá tradice vzniku. SDR – zvláštní práva čerpání (MMF – ) EUA – r. 1975 ECU – evropská měnová jednotka, r. 1979 EURO – druhá největší měna na světě. ECU – European Currency Unit Navázala na EUA, rovněž je košovou jednotkou, která se skládala původně z 9 měn ES (stejně jako EUA), pak z 10 (Řecko), poté z 12 (Portugalsko, Španělsko), ale po vstupu Rakouska, Švédska a Finska, bylo rozhodnuto, že bude stejně vycházet z původních 12 měn. Ing. Martina Šudřichová,

11 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropský měnový systém – tři principy: ECU Směnný mechanismus – mechanismus devizových kurzů Úvěrový mechanismus Čtyři základní měnové funkce ECU: Osa celého měnového systému Systém obsahoval varovný signál – ukazatel divergence Měnová jednotka používaná v transakcích mezi CB Používána na krytí deficitů platební bilance Ing. Martina Šudřichová,

12 Evropská měnová integrace:
Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Krize EMS (r.1992 – 1993) Sjednocení Německa r. 1990 VB, Itálie – přecházejí na floating – opouští měnový mechanismus r – útok spekulačního kapitálu na Francii, Belgii, Dánsko, Portugalsko – zvýšení úrokových měr a intervence ve pospěch domácích měn na devizových trzích – měny spekulaci neodolaly ? Jaký je vliv devizových intervencí? r – 1995 Stabilizační vývoj ECU oficiální ECU – za účelem krytí deficitů platebních bilancí soukromé ECU – oblast komerčních bank Komerční – ECU jako mezinárodní obchodní měna Kapitálová – rozvinul se trh obligací Ing. Martina Šudřichová,

13 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Maastrichtská smlouva (r.1992-podpis) Rozhodnutí 12 členských zemí EU o založení HMU Rozdíl HU x MU Ing. Martina Šudřichová,

14 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Měnová unie - charakteristika úplná směnitelnost jednotlivých měn členských zemí nevratná fixace měnových kurzů členské země nesmí diskriminovat země ostatní, např. zavádění překážek (cla, apod.) koordinace hospodářské a měnové politiky vytvoření společné měny členské státy se vzdají své měnové pravomoci Ing. Martina Šudřichová,

15 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Asymetrické šoky: příčiny vnější i vnitřní typické: postihují určitý region mohou být oblasti, kde dochází k depresi a v ostatních jde vývoj nahoru ? Lze zabránit asymetrickým šokům? → závisí na homogenitě prostředí, ve kterém se země nacházejí Ing. Martina Šudřichová,

16 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Podmínky homogenity prostředí: pružnost pohybu pracovních sil a kapitálu flexibilita mezd a cen propojenost v oblasti zahraničního obchodu zhruba shodná výrobní struktura ve všech členských státech fiskální koordinace makroekonomická konvergence Ing. Martina Šudřichová,

17 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. r (projednáno r.1971) Wernerova zpráva – návrh na realizaci HMU Wernerova zpráva – předzvěst MU: Neomezená směnitelnost jednotlivých měn Neodvolatelná fixace měnových kurzů Vytvoření nadnárodního orgánu – rozhodující orgán, který bude spravovat úrokové míry a devizové rezervy Koordinace hospodářských politik ? Proč došlo k HMU až o 20 let později? Ing. Martina Šudřichová,

18 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. ? Proč došlo k HMU až o 20 let později?: rozpad Brettonwoodského systému strukturální krize předčasnost Wernerova plánu politické důvody: Francie + některé země odmítaly přesunout své monetární pravomoci na nadnárodní orgán r – podpis, r – platnost: Jednotný evropský akt: realizace Vnitřního trhu EU odstranění fyzických a technických překážek bránící pohybu na hranicích harmonizace daňových soustav dokončení Vnitřního trhu EU konec r. 1992 Ing. Martina Šudřichová,

19 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. r – Hannover – Evropská rada: ustanovena odborná komise (předseda Jacques Delores) s cílem definovat kroky, které je nutné učinit před MU sestavit časový harmonogram realizace MU Delorsova zpráva: úplná směnitelnost měn liberalizace kapitálových toků fixace měnových kurzů harmonizace fiskální politiky národní měny nahrazeny společnou měnou – zákonné platidlo makroekonomická konvergence vytvoření nadnárodních měnových institucí Ing. Martina Šudřichová,

20 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Výsledky Delorsovy zprávy schváleny v Maastrichtu v r. 1991 Maastrichtská smlouva Harmonogram realizace – 3 stádia: – – harmonizace měnové politiky – – příprava monetárních nástrojů, které budou používány v eurozóně, příprava podmínek na přechod – neúplná MU – – úplná MU (došlo ke zkrácení termínu ) Ing. Martina Šudřichová,

21 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Realizace ve 3. oblastech: politicko – psychologické faktory ekonomická konvergence technicko – systémová opatření Ing. Martina Šudřichová,

22 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. A.Politicko – psychologické faktory Souhlas zemí, že vstoupí do EMU Diskuze o názvu měny Diskuze o vzhledu bankovek a mincí: Ing. Martina Šudřichová,

23 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. B. Ekonomická konvergence (kritéria nominální konvergence) Cíl: vytvořit určitou oblast měnové stability 3 měnová a 2 fiskální kritéria Nízká míra inflace Dlouhodobá úroková míra Měnový kurz 2 fiskální kritéria s cílem vytvoření zdravých veřejných financí Ing. Martina Šudřichová,

24 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. KRITÉRIUM Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která je průměrem tří zemí s nejnižší inflací Úrokové míry 10leté vládní dluhopisy s úrokovou mírou do 2,0 % nad průměrem vládních dluhopisů tří zemí s nejlepší cenovou stabilitou Vládní deficit do 3 % HDP Veřejný dluh do 60 % HDP Stabilita měnového kurzu minimálně dvouletý pobyt v ERM II bez porušení ± 15,0 %ního fluktuačního pásma a devalvace centrální parity Zdroj: Ing. Martina Šudřichová,

25 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Tabulka: Stav plnění maastrichtských kritérií českou ekonomikou (r. 2009) KRITÉRIUM REFERENČNÍ HODNOTA SKUTEČNOST Veřejný deficit 3% -6,60% Vládní dluh 60% -35,60% Inflační kritérium 1,8 % 0,9 % Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb 6,30% 4,90% Stabilita směnného kurzu Česká koruna prozatím není zapojena do ERM II. Zdroj: Ing. Martina Šudřichová,

26 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. C. Technická oblast 4 významné subjekty, které realizují celý projekt Orgány EU Bankovní sektor Státní administrativa členských zemích Podnikatelský sektor adaptace různých technických zařízení zřízení Evropského měnového institutu ( ) → – Evropská centrální banka Ing. Martina Šudřichová,

27 Evropská měnová integrace:
Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Pakt stability a růstu Vytvoření legálního statutu euro Vytvoření směnného mechanistu II (ERM II) Nové peníze Ing. Martina Šudřichová,

28 Evropská měnová integrace:
Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Evropská centrální banka – sídlo: Frankfurt nad Mohanem Ing. Martina Šudřichová,

29 Evropská měnová integrace:
Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Evropská centrální banka: udržuje cenovou stabilitu – ochrana eura povoluje vydávání bankovek v eurozóně přijímá právní akty (nařízení, rozhodnutí, doporučení, stanoviska, atd.) Hlavní orgány: Výkonná rada Rada guvernérů Generální rada Prezident Ing. Martina Šudřichová,

30 Evropská měnová integrace:
Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Evropský systém centrálních bank (ESCB): skládá se z ECB a z centrálních bank všech členských států EU nemá právní subjektivitu Cíle: udržovat cenovou stabilitu definovat a vést měnovou politiku ES řídit devizové obchody podpora fungování platebních systémů Ing. Martina Šudřichová,

31 Evropská měnová integrace:
Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Výhody členství: pohodlnější a levnější cestování porovnatelné ceny odstranění kurzového rizika snížení bankovních poplatků za duální účty a zahraniční bezhotovostní styk spolurozhodování o měnové politice eurozóny tlak na rozpočtovou kázeň ochrana před krizí platební bilance Ing. Martina Šudřichová,

32 Evropská měnová integrace:
Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Nevýhody (rizika) členství: náklady na zavedení eura ztráta samostatné měnové politiky riziko vnímané inflace Ing. Martina Šudřichová,

33 Evropská měnová integrace:
Děkuji za pozornost Ing. Martina Šudřichová,


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE Ing. Martina Šudřichová"

Podobné prezentace


Reklamy Google