Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 2. soustředění Ing. Martina Šudřichová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 2. soustředění Ing. Martina Šudřichová"— Transkript prezentace:

1 1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 2. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

2 2.2. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Osnova přednášky: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU.

3 3.3. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Přechod od fixních kurzů ke kurzům pohyblivým: První změna: 15.8.1971: Richard Nixon – dočasně ruší směnitelnost dolaru za zlato pro zahraniční finanční instituce – zrušení jednoho ze základních pilířů Brettonwoodského systému. Prosinec 1971 – dohoda G7 – úprava celosvětových měnových vztahů: 1.Devalvace dolaru 2.Ostatní země revalvovaly 3.Rozšíření fluktuačního pásma

4 4.4. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Reálné kroky (Jaro 1972) : Měnový had Měnový had v tunelu Červ v rámci hada v tunelu r. 1973 – útěk od dolaru r. 1976 – zasedá MMF v Kingstonu na Jamajce – formální ukončení hlavních Brettonwoodských principů

5 5.5. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU. Dohody z Kingstonu začaly platit 1.4.1978 – opatření: 1.Zrušení fixace měnových kurzů 2.Měnové kurzy nebudou vytvářeny na základě zlatých parit 3.Sjednocení ceny zlata, cena se utváří na základě poptávky a nabídky – tržní cena. 4.Zrušeno používání zlata v mezinárodním měnovém styku. 5.MMF vrátil část zlata původním majitelům a zbytek prodán na trhu

6 6.6. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Závěry z Kingstonu: Vytvoření mezinárodního měnového systému Víceměnový systém – v čele je USD, ne zlato ? Evropa – jaký kurz má zvolit? – Evropa vycházela z fixace měnových kurzů – kvůli integračním tendencím. Výhody fixace měnových kurzů – malé riziko Nevýhody fixace měnových kurzů vnitřní změny uvnitř ekonomik (např. jiné inflace) – tlak na změny kurzů, vliv na běžný účet platební bilance – fixní kurz vedl k nerovnovážným platebním bilancím – tlak na dodatečnou tvorbu devizových měnových rezerv

7 7.7. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropa – řešení – pohyblivé kurzy - očekávání : 1.Povedou k rovnováhám platebních bilancí 2.Sníží se tlak na mezinárodní devizové rezervy 3.Stát nebude nucen provádět opatření, kterým by vyrovnával platební bilanci. Pohyblivý kurz se stane faktorem pro automatické vyrovnání platebních bilancí. → Pohyblivý kurz nebyl schopen očekávání splnit.

8 8.8. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Východisko Evropský měnový systém (13.3.1979) Systém ani fixace ani floating – Kompromis – pohyblivé kurzy by neměly překročit určitou hranici. EHS r. 1957 Římské smlouvy – nezabývaly se měnovou politikou. r. 1968 Celní unie – v těchto podmínkách, pokud jedna země devalvuje či revalvuje, tak to má stejné účinky jako clo – změna konkurenčních podmínek. r. 1969 měly být vytvořeny podmínky pro přikročení k vytvoření HMU r. 1970 (projednáno r.1971) Wernerova zpráva – návrh na realizaci HMU

9 9.9. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Wernerova zpráva – předzvěst MU: 1.Neomezená směnitelnost jednotlivých měn 2.Neodvolatelná fixace měnových kurzů 3.Vytvoření nadnárodního orgánu – rozhodující orgán, který bude spravovat úrokové míry a devizové rezervy 4.Koordinace hospodářských politik ? Proč došlo k HMU až o 20 let později?

10 10. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropa v sedmdesátých letech hledá řešení vedoucí ke stabilizaci měnových kurzů. Dnešní EURO – dlouhodobá tradice vzniku. SDR – zvláštní práva čerpání (MMF – 1.1.1970) EUA – r. 1975 ECU – evropská měnová jednotka, r. 1979 EURO – druhá největší měna na světě. ECU – European Currency Unit Navázala na EUA, rovněž je košovou jednotkou, která se skládala původně z 9 měn ES (stejně jako EUA), pak z 10 (Řecko), poté z 12 (Portugalsko, Španělsko), ale po vstupu Rakouska, Švédska a Finska, bylo rozhodnuto, že bude stejně vycházet z původních 12 měn.

11 11. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Evropský měnový systém – tři principy: 1.ECU 2.Směnný mechanismus – mechanismus devizových kurzů 3.Úvěrový mechanismus Čtyři základní měnové funkce ECU: 1.Osa celého měnového systému 2.Systém obsahoval varovný signál – ukazatel divergence 3.Měnová jednotka používaná v transakcích mezi CB 4.Používána na krytí deficitů platební bilance

12 12. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Evropský měnový systém a Evropská měnová jednotka ECU Krize EMS (r.1992 – 1993) Sjednocení Německa r. 1990 VB, Itálie – přecházejí na floating – opouští měnový mechanismus r. 1993 – útok spekulačního kapitálu na Francii, Belgii, Dánsko, Portugalsko – zvýšení úrokových měr a intervence ve pospěch domácích měn na devizových trzích – měny spekulaci neodolaly ? Jaký je vliv devizových intervencí? r. 1993 – 1995 Stabilizační vývoj ECU oficiální ECU – za účelem krytí deficitů platebních bilancí soukromé ECU – oblast komerčních bank Komerční – ECU jako mezinárodní obchodní měna Kapitálová – rozvinul se trh obligací

13 13. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Maastrichtská smlouva (r.1992-podpis) Rozhodnutí 12 členských zemí EU o založení HMU Rozdíl HU x MU

14 14. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Měnová unie - charakteristika úplná směnitelnost jednotlivých měn členských zemí nevratná fixace měnových kurzů členské země nesmí diskriminovat země ostatní, např. zavádění překážek (cla, apod.) koordinace hospodářské a měnové politiky vytvoření společné měny členské státy se vzdají své měnové pravomoci

15 15. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Asymetrické šoky: příčiny vnější i vnitřní typické: postihují určitý region mohou být oblasti, kde dochází k depresi a v ostatních jde vývoj nahoru ? Lze zabránit asymetrickým šokům? → závisí na homogenitě prostředí, ve kterém se země nacházejí

16 16. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Podmínky homogenity prostředí: pružnost pohybu pracovních sil a kapitálu flexibilita mezd a cen propojenost v oblasti zahraničního obchodu zhruba shodná výrobní struktura ve všech členských státech fiskální koordinace makroekonomická konvergence

17 17. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. r. 1970 (projednáno r.1971) Wernerova zpráva – návrh na realizaci HMU Wernerova zpráva – předzvěst MU: Neomezená směnitelnost jednotlivých měn Neodvolatelná fixace měnových kurzů Vytvoření nadnárodního orgánu – rozhodující orgán, který bude spravovat úrokové míry a devizové rezervy Koordinace hospodářských politik ? Proč došlo k HMU až o 20 let později?

18 18. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. ? Proč došlo k HMU až o 20 let později?: rozpad Brettonwoodského systému strukturální krize předčasnost Wernerova plánu politické důvody: Francie + některé země odmítaly přesunout své monetární pravomoci na nadnárodní orgán r. 1986 – podpis, r. 1987 – platnost: Jednotný evropský akt: realizace Vnitřního trhu EU odstranění fyzických a technických překážek bránící pohybu na hranicích harmonizace daňových soustav dokončení Vnitřního trhu EU konec r. 1992

19 19. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. r. 1988 – Hannover – Evropská rada: ustanovena odborná komise (předseda Jacques Delores) s cílem definovat kroky, které je nutné učinit před MU sestavit časový harmonogram realizace MU Delorsova zpráva: úplná směnitelnost měn liberalizace kapitálových toků fixace měnových kurzů harmonizace fiskální politiky národní měny nahrazeny společnou měnou – zákonné platidlo makroekonomická konvergence vytvoření nadnárodních měnových institucí

20 20. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Výsledky Delorsovy zprávy schváleny v Maastrichtu v r. 1991 → Maastrichtská smlouva Harmonogram realizace – 3 stádia: 1. 1.7.1990 – 31.12.1993 – harmonizace měnové politiky 2. 1.1.1994 – 31.12.1998 – příprava monetárních nástrojů, které budou používány v eurozóně, příprava podmínek na přechod 3. 1.1.1999 – 30.6.2002 1.1.1999 – 31.12.2001 - neúplná MU 1.1.2002 – 30.6.2002 – úplná MU (došlo ke zkrácení termínu 28.2.2002)

21 21. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Realizace ve 3. oblastech: A. politicko – psychologické faktory B. ekonomická konvergence C. technicko – systémová opatření

22 22. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. A.Politicko – psychologické faktory Souhlas zemí, že vstoupí do EMU Diskuze o názvu měny Diskuze o vzhledu bankovek a mincí: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_erobankovky_eurom ince.html http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_erobankovky_eurom ince.html

23 23. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. B. Ekonomická konvergence (kritéria nominální konvergence) Cíl: vytvořit určitou oblast měnové stability 3 měnová a 2 fiskální kritéria Nízká míra inflace Dlouhodobá úroková míra Měnový kurz 2 fiskální kritéria s cílem vytvoření zdravých veřejných financí

24 24. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. KRITÉRIUM Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která je průměrem tří zemí s nejnižší inflací Úrokové míry 10leté vládní dluhopisy s úrokovou mírou do 2,0 % nad průměrem vládních dluhopisů tří zemí s nejlepší cenovou stabilitou Vládní deficit do 3 % HDP Veřejný dluh do 60 % HDP Stabilita měnového kurzu minimálně dvouletý pobyt v ERM II bez porušení ± 15,0 %ního fluktuačního pásma a devalvace centrální parity Zdroj: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_podmin_prijeti.htmlhttp://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_podmin_prijeti.html

25 25. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Tabulka: Stav plnění maastrichtských kritérií českou ekonomikou (r. 2009) KRITÉRIUM REFERENČNÍ HODNOTASKUTEČNOST Veřejný deficit3%-6,60% Vládní dluh60%-35,60% Inflační kritérium1,8 %0,9 % Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb6,30%4,90% Stabilita směnného kurzu Česká koruna prozatím není zapojena do ERM II. Zdroj: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_podminky_prijeti.htmlhttp://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_podminky_prijeti.html

26 26. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. C. Technická oblast 4 významné subjekty, které realizují celý projekt 1. Orgány EU 2. Bankovní sektor 3. Státní administrativa členských zemích 4. Podnikatelský sektor adaptace různých technických zařízení zřízení Evropského měnového institutu (1.1.1994) → 1. 6. 1999 – Evropská centrální banka

27 27. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské hospodářské a měnové unie. Pakt stability a růstu Vytvoření legálního statutu euro Vytvoření směnného mechanistu II (ERM II) Nové peníze

28 28. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Evropská centrální banka – sídlo: Frankfurt nad Mohanem

29 29. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Evropská centrální banka: udržuje cenovou stabilitu – ochrana eura povoluje vydávání bankovek v eurozóně přijímá právní akty (nařízení, rozhodnutí, doporučení, stanoviska, atd.) Hlavní orgány: Výkonná rada Rada guvernérů Generální rada Prezident

30 30. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Evropský systém centrálních bank (ESCB): skládá se z ECB a z centrálních bank všech členských států EU nemá právní subjektivitu Cíle: udržovat cenovou stabilitu definovat a vést měnovou politiku ES řídit devizové obchody podpora fungování platebních systémů

31 31. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Výhody členství: pohodlnější a levnější cestování porovnatelné ceny odstranění kurzového rizika snížení bankovních poplatků za duální účty a zahraniční bezhotovostní styk spolurozhodování o měnové politice eurozóny tlak na rozpočtovou kázeň ochrana před krizí platební bilance

32 32. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika) členství v EMU. Nevýhody (rizika) členství: náklady na zavedení eura ztráta samostatné měnové politiky riziko vnímané inflace

33 33. Ing. Martina Šudřichová, martina.sudrichova@vsfs.cz Evropská měnová integrace: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1.1. EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 2. soustředění Ing. Martina Šudřichová"

Podobné prezentace


Reklamy Google