Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvířata Afriky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvířata Afriky."— Transkript prezentace:

1 Zvířata Afriky

2 Velká pětka Pět majestátních afrických zvířat www.wildeafrica.cz
Lev - simba Slon - tembo ebo n’dobu Nosorožec - kifaru Buvol – mbogo Levhart - chui

3 Lvi – Královská zvířata
Lvi, nejznámější zástupci kočkovitých šelem, se dnes vyskytují ji jen v Africe a na nepatrném území v Indii, ačkoliv kdysi se jejich areál rozkládal od Afriky přes jih Evropy až do Asie. Poslední evropští lvi byli zabiti kolem roku 100 n. . A od té doby se území těchto „Králů zvířat“ zmenšovalo dokonce i v samotné Africe. Lvi dorůstají výšky v kohoutku až 120 centimetrů a délky těla až 200 centimetrů + dalších až 100 centimetrů měří jejich ocas. Samci mohou vážit až 260 kilogramů, samice 180 kg.

4 Lvi žijí v rodinných skupinách, které jsou tvořeny jedním nebo i více samci – jsou snadno rozpoznatelní podle dlouhé hřívy na krku – a až 20 samicemi s mláďaty. Lov je společná záležitost, přičemž lev se obvykle živí tím, co lvice uloví, a šetří si tak energii pro zahánění případných soupeřů. Kořist lvů je rozmanitá, dávají přednost větším živočichům, ale při nedostatku potravy nepohrdnou ani zajíci, ptáky či dokonce malými hlodavci. Bylo zjištěno, že lvi si pochutnají i na plodech. Lvi představují zdatné predátory, zvláště když loví ve skupině. Ke kořisti se přibližují z několika stran, pokud možno co nejblíže. Na krátkou vzdálenost pak vyvinou rychlost až 58 km/h. Vědecké zařazení Říše Živočichové Kmen Strunatci Třída Savci Řád Šelmy Čeleď Kočkovití Podčeleď Velké kočky Rod Panthera Nejoblíbenější kořistí lvů jsou pakoně, zebry a buvoli. Menší zvířata lvi loví málokdy, protože ulovená kořist by je nedokázala nasytit a lov by je stál příliš mnoho energie. Lvice spotřebují denně kolem 5 kg masa a lvi kolem 7 kg. Své kořisti skočí na hřbet, chytí ji prackou za hlavu a většinou jí zlomí vaz. Pokud je oběť moc velká, lev ji zardousí. Lev není moc rychlé zvíře a vydrží běžet naplno jen nějakých metrů.

5 Fotogalerie Lvy člověk po staletí obdivuje, jako symbol síly, statečnosti a krásy i inteligence. Lvi se objevují v bajkách, v architektuře a heraldice, např. náš státní znak: dvouocasý lev. V pověstech a ze současnosti jsou známé případy přátelství mezi člověkem a lvem - Lvice Elsa, bajka Pastýř a lev. Některé kmeny západní Afriky dokonce lva považují za pomocníka, pokud jim zabíjí jen nemocný dobytek. Zabije-li zdravý kus, uspořádají na něj trestnou výpravu. Jsou známi i případy lidožroutství lvů. Při budování ugandské železnice v keňské Tsavě je znám případ z roku 1898, kdy dva lvi zabili na 30 dělníků železnice. Tyto případy chování, kdy staří lvi začnou lovit lidi, vedly ke špatné pověsti lva. Osud šelem a jejich kořisti má dnes v rukou člověk. Záleží na jeho chování a vůli zda bude chtít lvy obdivovat volné přírodě.

6 Nosorožci – býložraví obrněnci
Na světě dnes žije pět druhů nosorožců. V minulosti existovaly jiné druhy, např. nosorožec srstnatý, který obýval Evropu až do konce poslední doby ledové před asi lety. Dnes jsou nosorožci domovem v některých částech Afriky, kde žije nosorožec dvourohý a tuponosý, a v Asii, kde najdeme tři druhy. Z nich nejrozšířenější je nosorožec indický, zatímco nos. Jávský a sumaterský žijí jen na příslušných ostrovech u jihovýchodního pobřeží Asie. Nosorožci mají tělo pokryté kožovitými pláty jako pancířem, také mají více žeber než ostatní lichokopytníci. Mohou dosahovat hmotnosti až 3,6 tun.Čich a sluch mají velmi citlivý, ale špatně vidí, jsou krátkozrací. Nosorožci jsou v mnoha zemích ilegálně loveni pro svoje rohy, prášek z rohu nosorožce je totiž součástí některých lidových léčiv a afrodisiak.

7 Nosorožčí zajímavosti:
Nosorožec indický Nosorožec tuponosý Nosorožec sumaterský Nosorožec dvourohý Nosorožčí zajímavosti: Dvourohý nosorožec dokáže vyvinout rychlost až 55 km/hod. To je mnohem více než kterýkoli člověk. Dokáže také velmi hbitě měnit směr. Nosorožčí roh je tvořen z tisíců vlasům podobných vláken a svým složením je podobný lidským nehtům. Ačkoliv je velmi pevný, může se rozštípnout nebo zlomit. Pokud je roh zlomen nebo uříznut, znovu doroste. Nosorožec sumatránský se dorozumívá pomocí pestré škály zvuků – např. hvízdavými a kvílivými zvuky. Nosorožec indický je výborný plavec, který se dokonce dovede potápět a hledat pod hladinou potravu. Nosorožci se rádi válejí v bahně, což napomáhá jejich kůži a chrání ji proti parazitům, v horkých dnech je bahno ochlazuje a ochraňuje proti spálení. Jedním z nejtypičtějších znaků všech nosorožců jsou rohy, u jednotlivých druhů se liší jejich počtem a velikostí. Rohy jsou používány při zahánění predátorů. Útočící nosorožec je vskutku imponující soupeř, zvláště pokud se jedná o nosorožce tuponosého, který je se svými 2300 Kg váhy největším druhem. Bohužel jsou však rohy zároveň hlavní příčinou úbytku nosorožců. V arabském světě jsou ceněny jako surovina k výrobě rukojetí dýk, zatímco na východě je rozemletý roh používán k léčebným účelům a má větší cenu než zlato. Nosorožec jávský

8 Fotogalerie Navzdory svému nebezpečnému vzhledu jsou nosorožci býložravci, kteří se živí trávou , keři a příležitostně i plody. Jen málokdy se vzdalují od vody, protože se v ní s oblibou povalují a obalují si kůži blátem. Po zaschnutí jim pomáhá zbavovat se cizopasníků a bodavého hmyzu. Nosorožci mají velmi slabý zrak, ale výborný čich. Žijí obvykle samotářsky, jen někdy lze spatřit samici s již odstaveným mládětem.

9 Sloni – největší suchozemští savci
Slon africký je největší dnes žijící suchozemský savec. Největším zaznamenaným jedincem tohoto druhu byl samec zastřelený 7. Listopadu 1974 v jižní Angole. Byl vysoký 4 m a vážil 12,25 tuny. Průměrná výška slonů afrických. Je 3,3 m. Přes svou úctyhodnou velikost jsou sloni býložravci, kteří se živí jen rostlinou potravou. Spotřebují denně obrovské množství, každý slon spořádá kolem 150 kg potravy a vypije kolem 80 l vody. Přitom používají chobot, který vznikl prodloužením nozder a horního pysku. S jeho pomocí otrhávají větve, které by jinak byly mimo jejich dosah, a chobot je tak citlivý, že jím mohou trhat jednotlivé listy. Chobotem sloni vodu nasají a vystříknou do tlamy. Chobot slouží i jako sprcha. Pravidelná koupel přispívá k udržování kůže v dobrém stavu a pomáhá slonům při ochlazování pod žhavými paprsky tropického slunce

10 Fotogalerie Sloni žijí v rodinách, které se spojují do stád tvořených dospělými samicemi s mláďaty a vedených samicí, které může být i 50 let. Samci se obvykle potulují samotářsky nebo se sdružují do menších skupin a k samičím stádům se připojují jen v době říje. Bohužel počet slonů afrických v posledních letech výrazně klesl. Desítky tisíc slonů zabíjejí kvůli slonovině pytláci vyzbrojení moderními zbraněmi. V mnoha oblastech Afriky byli sloni zcela vyhubeni a navzdory snahám ochranářů hledí vstříc nejisté budoucnosti. Výška v kohoutku: 3-4 m Délka těla: 7-9 m (samice 6,5-8,5m) Hmotnost: 6-7 tun (samice 4 tuny) Rychlost chůze/běhu: 6 km/h - 40 km/h Délka života: let

11 Buvol africký Stádo tvoří většinou samice s mláďaty, mladí, sotva dospělí samci a několik mohutných mladých býků. Když samec dosáhne vrcholu svého fyzického vývoje, je již příliš mohutný na to, aby sledoval každodenní činnost stáda, a proto začne žít po svém. Uchýlí se často s jinými stejně mohutnými samci do ústraní, najde si kus dobré pastviny, místo kde je dostatek stínu, napajedlo a bahnisko kde může odpočívat, koupat se, vyvalovat se v bahně a v noci se nerušeně pást. U býků je vysoce vyvinutý pocit odpovědnosti za celé společenstvo. Buvoli dovedou v dobrém větra navětřit nepřítele na pět set metrů Buvol kaferský má hmotnost do kg, je v kohoutku vysoký až 160 cm, délka rohů dosahuje 90 cm a u kapitálních býků je rozpětí rohů i přes 160 cm. Je největším poddruhem buvola afrického. Afričtí buvoli žijí ve stádech , která nemají stálého vůdce. Buvoli kaferští vytvářejí někdy stáda o počtu i více kusů. Poslední obrovská stáda můžeme potkat ještě v národním parku Serengeti. Pohled na velké stádo těchto zvířat je nezapomenutelný – mohutná černá zvířata stojí nehybně jako vytesaná z kamene. Buvoli jsou zvlášť nebezpeční, když útočí. Ženou se na nepřítele se zdviženou hlavou a pronásledují ho zcela nekompromisně.

12

13 Levharti – ostražití noční lovci
Levhart, někdy nesprávně nazývaný leopard, dostal své jméno na základě domněnky, že se jedná o křížence mezi lvem a tak zvaným „pardálem“ nebo „panterem“. Levharti jsou rozšířeni v mnohem rozsáhlejším teritoriu než jiné druhy kočkovitých šelem, jsou však plaší, a tedy málokdy ke spatření. Žijí samotářsky, loví převážně v noci a během horkého dne odpočívají skryti v hustém podrostu. Lze se s nimi setkat v nejrůznějším prostředí, kde najdou vhodný úkryt. Živí se velmi rozmanitou potravou od brouků po velké antilopy. Menší zvířata, např. zajíci a hlodavci, jsou oblíbenou pochoutkou mladších levhartů, zatímco starší, méně pohybliví jedinci se zaměřují na větší kořist. Levharti obratně šplhají a často se na kořist vrhají z výšky a prokousnou jí hrdlo. Rozšíření: Afrika jižně od Sahary, jižní Asie, místy i v severní Africe, Arábii a Číně Velikost: výška až 81 cm, samci jsou větší než samice Délka života: V přírodě nejméně 12 let, v zajetí déle Ochrana: Běžně rozšířený, místy ohrožený Podle pozorování se zdá, že určití levharti dávají přednost určitému druhu kořisti. Mohou to být např. ryby nebo psi a někdy napadnou i člověka. Když se z levharta stane lidojed, je poté velmi nebezpečný. Podobně jako ostatní skvrnité kočky byli levharti loveni pro kůži, ale i když v některý oblastech jsou určité poddruhy ohrožené vyhubením, jako druh je zatím levhart poměrně početný.

14 Černý neboli melanotický levhart
Černý neboli melanotický levhart. Takto zbarvená zvířata jsou mnohem častější v Asii, zvláště v oblastech s hustými lesy, kde toto zbarvení slouží jako krycí. Černí levharti se rodí v jednom vrhu s normálně zbarvenými


Stáhnout ppt "Zvířata Afriky."

Podobné prezentace


Reklamy Google