Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha"— Transkript prezentace:

1 P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
Výzkumné centrum „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“ 14. září 2006, Praha Ucpání proudu reálného plynu P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha

2 Výzkumné centrum „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“
14. září 2006, Praha Kritérium ucpání proudu reálného plynu Po dosazení vztahu pro bilanci energie při isentropickém procesu dostaneme vztah pro klidovou entalpii v závislosti na stavových veličinách při ucpání proudu Po další úpravě užitím Maxwellovy identity dostaneme vztah pro klidovou entalpii P.Šafařík : On Real Gas Chocking in Channels (rukopis předložen k publikaci)

3 Výzkumné centrum „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“
14. září 2006, Praha Ucpání proudu vodní páry klidová entalpie Ověření jsme provedli pro sytou vodní páru p/po v intervalu 1 kPa až 10 MPa je relativní odchylka p/po proti stávajícímu postupu z kritického poměru tlaků menší než 1%, pro 1000 kPa je relativní odchylka p/po proti stávajícímu postupu z kritického poměru tlaků 1,8%, pro kPa je relativní odchylka p/po proti stávajícímu postupu z kritického poměru tlaků 6,6%, pro termodynamický kritický bod (pc = 22,064 MPa, Tc = 647,096 K) je relativní odchylka p/po proti stávajícímu postupu z kritického poměru tlaků 25,9% (teoretická je 85,2%). Pro mokrou páru (suchost x = 0,9) je relativní odchylka p/po proti stávajícímu postupu z kritického poměru tlaků od 4% do 8,6%.

4 Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice
30. květen – 2. červen 2006, Nečtiny β1 = 70.7º, M2is = 1.198, M1 = 0.375

5 Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice
30. květen – 2. červen 2006, Nečtiny 2. Supersonická komprese při transsonické expanzi zvuková čára 1. neutrální charakteristika 2. neutrální charakteristika Schéma hrdla aerodynamického kanálu

6 Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice
30. květen – 2. červen 2006, Nečtiny Rozložení bezrozměrné rychlosti podél hloubky profilu lopatkové mříže x/b (β1 = 70.7º, M2is = 1.198, M1 = 0.375) Schéma fyzikální podstaty supersonické komprese při transsonické expanzi

7 Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice
30. květen – 2. červen 2006, Nečtiny Podmínky náhlého přechodu Nespojitosti poměru gradientu bezrozměrné rychlosti Polhausenova metoda řešení parametrů mezní vrstvy vystavené účinku nespojitosti gradientu rychlosti Řešení kritického Reynoldsova čísla Rekrit z Orrovy-Sommerfeldovy rovnice pro rychlostní profily dle Polhausenovy metody

8 Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice
30. květen – 2. červen 2006, Nečtiny 3. Aerodynamické ucpání Podmínka maximální hustoty toku hmotnosti Kritický poměr tlaků Kritický poměr tlaků s uvažováním účinnosti kde Zvukové podmínky


Stáhnout ppt "P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google