Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 4. Otevřená ekonomika. slide 1 Obsahem přednášky jsou…  účetní identity pro otevřenou ekonomiku  model malé otevřené ekonomiky  co znamená.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 4. Otevřená ekonomika. slide 1 Obsahem přednášky jsou…  účetní identity pro otevřenou ekonomiku  model malé otevřené ekonomiky  co znamená."— Transkript prezentace:

1 slide 0 4. Otevřená ekonomika

2 slide 1 Obsahem přednášky jsou…  účetní identity pro otevřenou ekonomiku  model malé otevřené ekonomiky  co znamená “malá”  jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy  jak hospodářská politika ovlivňuje čisté exporty a měnové kurzy

3 slide 2 Podíl zahraničního obchodu na HDP, 2005 (Importy + Exporty) jako % HDP Lucembursko297.2 Irsko149.9 Česká Republika141.5 Maďarsko134.2 Rakousko103.8 Švédsko89.8 Švýcarsko89.0 Korea82.2 Německo76.2 Polsko74.7 Kanada72.0 Mexiko61.5 Turecko61.4 V. Británie56.8 Španělsko56.4 Francie53.0 Itálie52.2 Austrálie42.1 Japonsko27.3 USA26.8

4 slide 3 Podíl vývozu a dovozu na HDP ČR (%)

5 slide 4 V otevřené ekonomice…  se výdaje nemusí rovnat výstupu  úspory se nemusí rovnat investicím

6 slide 5 Značení EX = exporty = zahraniční výdaje na domácí zboží IM = importy = C f + I f + G f = domácí výdaje na zahraniční zboží NX = čisté exporty (“obchodní bilance”) = EX – IM indexy: d =výdaje na domácí zboží f =výdaje na zahraniční zboží

7 slide 6 HDP = výdaje na doma produkované statky a zboží

8 slide 7 Makroekonomická identita v otevřené ekonomice Y = C + I + G + NX nebo, NX = Y – (C + I + G ) čisté exporty domácí výdaje výstup

9 slide 8 Obchodní přebytky a deficity  obchodní přebytek: výstup > výdaje a exporty > importy Velikost obchodního přebytku = NX  obchodní deficit: výdaje > výstup and importy > exporty Velikost obchodního deficitu = –NX NX = EX – IM = Y – (C + I + G )

10 USA: čisté exporty, 1950-2007

11 slide 10 Mezinárodní pohyb kapitálu  Čistý vývoz kapitálu =S – I =čistý odliv “zapůjčitelných fondů” = čisté nákupy zahraničních aktiv domácí nákupy zahraničních aktiv mínus zahraniční nákupy domácích aktiv  pokud S > I, země je čistým věřitelem  pokud S < I, země je čistým dlužníkem

12 slide 11 Souvislost obchodních a kapitálových toků NX = Y – (C + I + G ) implikuje NX = (Y – C – G ) – I = S – I obchodní bilance = čistý vývoz kapitálu proto, země s obchodním deficitem ( NX < 0) je také čistým dlužníkem ( S < I ).

13 slide 12 Úspory a investice v malé otevřené ekonomice  Model zapůjčitelných fondů pro malou otevřenou ekonomiku  Zahrnuje následujícící:  produkční funkci  spotřební funkci  investiční funkci  exogenní politické faktory

14 slide 13 Národní úspory: Nabídka zapůjčitelných fondů r S, I národní úspory nezávisí na úrokové míře

15 slide 14 Předpoklady: Kapitálové toky a. domácí a zahraniční aktiva jsou dokonalými substituty (stejné riziko, splatnost, atd.) b.dokonalá kapitálová mobilita: žádné bariéry mezinárodního pohybu kapitálu c. ekonomika je malá: nemůže ovlivnit světovou úrokovou sazbu (r*) a & b implikují r = r* c implikuje r* je exogenní a & b implikují r = r* c implikuje r* je exogenní

16 slide 15 Investice: Poptávka po zapůjčitelných fondech Investice jsou klesající funkcí úrokové sazby, r *r * ale exogenní světová úroková sazba… …determinuje domácí úroveň investic I (r* ) r S, I I (r )I (r )

17 slide 16 Kdyby ekonomika byla uzavřená… r S, I I (r )I (r ) rcrc …úroková sazba by se přizpůsobila, aby vyrovnala investice a úspory:

18 slide 17 Ale v malé otevřené ekonomice… r S, I I (r )I (r ) rcrc r* I 1I 1 Exogenní světová úroková sazba determinuje investice…. …a rozdíl mezi úsporami a investicemi determinuje čistý vývoz kapitálu a současně i čisté exporty NX

19 slide 18 Tři příklady: 1.Domácí fiskální politika 2.Zahraniční fiskální politika 3. Zvýšení investiční poptávky

20 slide 19 1. Domácí fiskální politika r S, I I (r )I (r ) I 1I 1 Zvýšení G nebo snížení T sníží úspory. NX 1 NX 2 Důsledek:

21 USA: NX a rozpočtový deficit (% HDP), 1960-2006 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 1960196519701975198019851990199520002005 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Čisté exporty (levá stupnice) Rozpočtový deficit (pravá stupnice) slide 20

22 slide 21 2. Zahraniční fiskální politika r S, I I (r )I (r ) Expanzivní fiskální politika v zahraničí zvýší světovou úrokovou sazbu. NX 1 NX 2 Důsledek:

23 slide 22 3. Zvýšení investiční poptávky r S, I I (r )1I (r )1 Příklad: Použijte model k určení toho, jak velký důsledek bude mít zvýšení investiční poptávky na NX, S, I, a čistý vývoz kapitálu. Příklad: Použijte model k určení toho, jak velký důsledek bude mít zvýšení investiční poptávky na NX, S, I, a čistý vývoz kapitálu. NX 1 I 1I 1 S

24 slide 23 3. Zvýšení investiční poptávky r S, I I (r )1I (r )1 ODPOVĚDI:  I > 0,  S = 0, Čistý vývoz kapitálu a NX se sníží o  I ODPOVĚDI:  I > 0,  S = 0, Čistý vývoz kapitálu a NX se sníží o  I NX 2 NX 1 I 1I 1 I 2I 2 S I (r )2I (r )2

25 slide 24 Nominální měnový kurz e = nominální měnový kurz; relativní cena domácí měny v jednotkách zahraniční měny (např. počet yenů za 1 dolar)

26 slide 25 Několik nominálních měnových kurzů… zeměměnový kurz Euro0.73 Euro/$ Indonesia9,037 Rupiahs/$ Japan122.3 Yen/$ Mexico10.8 Pesos/$ Russia25.9 Rubles/$ South Africa7.0 Rand/$ U.K.0.49 Pounds/$

27 slide 26 Reálný měnový kurz = reálný měnový kurz, relativní cena domácího zboží v jednotkách zahraničního zboží (např. počet japonských Big Maců za jeden americký Big Mac) epsilon ε

28 slide 27 ε podrobněji… ε

29 slide 28  1 statek: Big Mac  cena v Japonsku: P* = 200 Yen  cena v USA: P = $2.50  nominální měnový kurz e = 120 Yen/$ K nákupu jednoho amerického Big Maca, někdo z Japonska musí zaplatit částku, která by mu mohla koupit 1,5 japonského Big Macu. ε ~ McPříklad ~ slide 28

30 slide 29 ε podrobněji… 1) e = 0,04 EUR/ 1 CZK 2) P* = 4 EUR 3) P = 40 CZK ε 4) ε = 0,4 1) e = 25 CZK/ 1 EUR 2) P* = 40 CZK 3) P = 4 EUR ε 4) ε = 2,5

31 slide 30 ε v reálném světě a v modelu  V reálném světě: ε můžeme chápat jako relativní cenu domácího koše zboží v jednotkách zahraničního koše zboží.  V našem makro modelu: Existuje pouze jedno zboží “výstup.” Proto ε je pak relativní cena produktu jedné země v jednotkách produkce jiné země.

32 slide 31 Jak NX závisí na ε  ε  domácí zboží se stává relativně dražší ve srovnání se zahraničním zboží   EX,  IM   NX

33 slide 32 USA: čisté exporty a reálný měnový kurz 1973-2007 NX (% of GDP) Index (March 1973 = 100) Čisté exporty (levá osa) -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 19731978198319881993199820032008 0 20 40 60 80 100 120 140 Index reálného měnového kurzu

34 slide 33 Funkce čistých exportů  Funkce čistých exportů odráží inverzní vztah mezi NX a ε : NX = NX( ε )

35 slide 34 Křivka NX pro ČR 0 NX ε NX ( ε ) ε2ε2 Při vysokých hodnotách ε, se domácí zboží stává drahé NX( ε 2 ) Proto exportujeme méně než importujeme

36 slide 35 Křivka NX pro ČR 0 NX ε NX ( ε ) ε1ε1 Když je ε relativně nízké, CZ zboží je relativně levné. NX( ε 1 ) Proto budou CZ exporty vysoké

37 slide 36 Jak je determinováno ε  Účetní identita udává NX = S – I  Dříve jsme odvodili, jak je determinováno S – I :  S závisí na domácích faktorech (výstup, hospodářská politika, atd.)  I jsou determinovány světovou úrokovou sazbou r *  Proto, ε se musí přizpůsobit, aby se vyrovnalo:

38 slide 37 Jak je determinováno ε Ani S ani I nezávisí na ε, proto křivka čistého vývozu kapitálu je vertikální. ε NX NX(ε ) ε se přizpůsobuje, aby vyrovnalo NX s čistým vývozem kapitálu, S  I. ε 1ε 1 NX 1

39 slide 38 Interpretace: Nabídka a poptávka na devizovém trhu poptávka: Cizinci potřebují koruny k nákupu CZ čistých exportů. poptávka: Cizinci potřebují koruny k nákupu CZ čistých exportů. ε NX NX(ε ) nabídka: Čistý vývoz kapitálu ( S  I ) je nabídka korun k investování v zahraničí. nabídka: Čistý vývoz kapitálu ( S  I ) je nabídka korun k investování v zahraničí. ε 1ε 1 NX 1

40 slide 39 4 příklady: 1.Domácí fiskální politika 2.Zahraniční fiskální politika 3. Zvýšení investiční poptávky 4.Protekcionismus

41 slide 40 1. Domácí fiskální politika Fiskální expanze snižuje národní úspory, čistý vývoz kapitálu a nabídku korun na devizovém trhu. … … což způsobí zvýšení reálného měnového kurzu a pokles NX. ε NX NX(ε ) ε 1ε 1 NX 1 NX 2 ε 2ε 2

42 slide 41 2. Fiskální politika v zahraničí Zvýšení r* snižuje investice, zvyšuje čistý vývoz kapitálu a nabídku korun na devizovém trhu… … což způsobí pokles reálného měnového kurzu a růst NX. ε NX NX(ε ) NX 1 ε 1ε 1 ε 2ε 2 NX 2

43 slide 42 3. Zvýšení investiční poptávky Zvýšení investic snižuje čistý vývoz kapitálu a nabídku korun na devizovém trhu… ε NX NX(ε ) … a zvýšení reálného měnového kurzu a pokles NX. ε 1ε 1 NX 1 NX 2 ε 2ε 2

44 slide 43 4. Obchodní politika restrikce importů ε NX NX (ε ) 1 NX 1 ε 1ε 1 NX (ε ) 2 Pro každou hodnotu ε, způsobí importní kvóta  IM  NX  poptávka po korunách se posune doprava Pro každou hodnotu ε, způsobí importní kvóta  IM  NX  poptávka po korunách se posune doprava Obchodní politika neovlivní S ani I, takže kapitálové toky a nabídka korun zůstanou stejné. ε 2ε 2

45 slide 44 4. Obchodní politika restrikce importů ε NX NX (ε ) 1 NX 1 ε 1ε 1 NX (ε ) 2 Důsledky:  ε  > 0 (poptávka se zvýší)  NX = 0 (nabídka fixní)  IM < 0 (hosp. politika)  EX < 0 (zvýšení ε ) Důsledky:  ε  > 0 (poptávka se zvýší)  NX = 0 (nabídka fixní)  IM < 0 (hosp. politika)  EX < 0 (zvýšení ε ) ε 2ε 2

46 slide 45 Determinace nominálního měnového kurzu  Začněme s vzorcem pro výpočet reálného měnového kurzu:  A přeformulujeme pro nominální měnový kurz:

47 slide 46 Determinace nominálního měnového kurzu  Potom e závisí na reálném měnovém kurzu a cenových hladinách doma a v zahraničí…

48 slide 47 Determinace nominálního měnového kurzu  Přepíšeme tuto rovnici do růstové podoby  Pro každou hodnotu ε, se míra růstu e rovná rozdílu mezi zahraniční a domácí mírou inflace.

49 slide 48 Inflační diferenciály a nominální měnové kurzy U.K. South Africa Iceland Mexico South Korea Canada Singapore Japan

50 slide 49 Parita kupní síly (PPP) Dvě definice:  Doktrína, která tvrdí, že zboží se musí prodávat za stejnou (po přepočtu na stejnou měnu) cenu ve všech zemích.  Nominální měnové kurzy se přizpůsobují, aby vyrovnaly ceny koše zboží napříč zeměmi. Důvody:  arbitráž, zákon jedné ceny

51 slide 50 Parita kupní síly (PPP)  PPP: e  P = P* Cena koše domácího zboží v zahraniční měně. Cena koše domácího zboží v domácí měně. Cena koše zahraničního zboží v zahraniční měně.  Pro e : e = P*/ P  PPP udává, že nominální měnový kurz mezi dvěma zeměmi je roven poměru jejich cenových hladin.

52 slide 51 Parita kupní síly (PPP)  Pokud e = P*/P, potom A křivka NX je horizontální : ε NX ε = 1 S  I Pokud platí PPP, změny v (S – I ) nemají vliv ani na ε ani na e.

53 slide 52 Platí PPP v reálném světě?  Ne, ze dvou důvodů: 1. Mezinárodní arbitráž není možná u  nebchodovatelného zboží  existují dopravní náklady 2. Zboží z různých zemí nepředstavují dokonalé substituty.  Přesto je PPP užitečná teorie:  Je jednoduchá a intuitivní  V reálném světě nominální měnové kurzy směřují v dlouhém období k PPP hodnotám.

54 slide 53 0 0       0 0         129.4 -2.0 19.4 6.3 17.4 3.9 115.1 -0.3 19.9 1.1 19.6 2.2 Uzavřená ekonomika Malá otevřená ekonomika Skutečná změna ε NX I r S G – T 1980s1970s Data: průměry za dekádu; všechny údaje kromě r a ε jsou vyjádřeny jako % HDP;. CASE STUDY: Reaganův dvojitý deficit pod lupou

55 slide 54 Velká otevřená ekonomika…  Dosud jsme uvažovali dlouhodobé modely pro dva extrémní případy:  uzavřená ekonomika (přednáška č. 2)  malá otevřená ekonomika (přednáška č. 4)  velká otevřená ekonomika – jako např. USA – spadá někam mezi tyto dva extrémy  Výsledky z analýzy velkých otevřených ekonomik jsou pak dávají výsledky smíšené z analýzy uzavřené & malé otevřené ekonomiky.  Tak například…

56 slide 55 NX I r Velká otevřená ekonomika Malá otevřená ekonomika Uzavřená ekonomika Fiskální expanze ve třech modelech Klesne ale ne o tolik, jako v malé otevřené ekonomice klesne beze změny Klesne, ale ne o tolik jako v uzavřené ekonomice klesne Stoupne, ale ne o tolik jako v uzavřené ekonomice stoupne Fiskální expanze způsobí pokles národních úspor. Výsledná změna závisí na otevřenosti a velikosti: beze změny

57 Shrnutí  Čisté exporty — rozdíl mezi  exporty a importy  produktem země (Y ) a jejími výdaji (C + I + G)  Čistý vývoz kapitálu je roven  Nákupu zahraničních aktiv mínus zahraniční nákupy domácích aktiv  Rozdílu mezi úsporami a investicemi slide 56

58 Shrnutí  Národohospodářská identita udává:  Y = C + I + G + NX  Obchodní bilance NX = S  I čistý vývoz kapitálu  Dopad hospodářské politiky na NX :  NX se zvýší, pokud politika způsobí zvýšení S nebo pokles I  NX se nezmění pokud politika neovlivní ani S ani I. Příklad: obchodní politika slide 57

59 Shrnutí  Měnové kurzy  nominální: cena domácí měny v jednotkách měny zahraniční země  reálný: cena domácího zboží v jednotkách zahraničního zboží  Reálný měnový kurz se rovná nominální kurz vynásobený poměrem cenových hladin těchto dvou zemí. slide 58

60 Shrnutí  Jak je determinován reálný měnový kurz  NX závisí ceteris paribus negativně na reálném měnovém kurzu  Reálný měnový kurz se přizpůsobuje aby vyrovnal NX s čistým vývozem kapitálu slide 59

61 Shrnutí  Jak je determinován nominální měnový kurz  e se rovná reálnému měnovému kurzu krát domácí cenová hladina lomeno zahraniční cenová hladina.  Pro každou hodnotu reálného měnového kurzu, procentní změna nominálního měnového kurzu je rovna rozdílu mezi domácí a zahraniční mírou inflace. slide 60


Stáhnout ppt "Slide 0 4. Otevřená ekonomika. slide 1 Obsahem přednášky jsou…  účetní identity pro otevřenou ekonomiku  model malé otevřené ekonomiky  co znamená."

Podobné prezentace


Reklamy Google