Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz

2 2.2. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2009)  Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]  Mezinárodní obchodní vazby  Exportní strategie a zahraniční politika ČR  Dodací a platební podmínky v MO  Nástroje obchodní politiky  Globální prostředí v MO  Mezinárodní obchod v podnikovém prostředí, internacionalizace firmy MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

3 3.3. Obsah řízené konzultace  Nástroje na podporu vývozu  Mnohostranné smluvní nástroje obchodní politiky  Řízení obch. pohledávek v mezinárodním obch.styku  Platební a dodací podmínky v mezinárodním obchodě  Bonita / rating / metodologie  Posouzení atraktivity a rizik zahr.teritoria (PEST)  Nástroje obchodní politiky státu (autonomní, smluvní)  Regionální kooperační dohody v globálním prostředí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

4 4.4. Nástroje na podporu exportu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz EXPORT Množství zboží a služeb, které určitý stát vyrobí a vyveze do zahraničí je-li hodnota vývozu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří PŘÍRŮSTEK HDP IMPORT množství zboží a služeb, které určitý stát doveze ze zahraničí je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota vývozu, rozdíl tvoří ÚBYTEK HDP

5 5.5. Nástroje na podporu exportu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz Vládní vývozní úvěr St. půjčka poskytovaná jednou zemí druhé za podmínky, že zapůjčená suma bude použita k nákupům v zemi, která úvěr poskytla Státní záruka za úvěr zejména při vývozu větších investičních celků Vývozní subvence daňová x celní restituce urychlení amortizace slevy z cen energií úvěry s nižší úrok. sazbou příspěvek na technologický vývoj Devalvace vlastní měny zlevnění vývozu x zdražení dovozu krátkodobě umělé zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem

6 6.6. Formy integračního seskupení MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz HOSP a MĚNOVÁ unieSpolečný trhCelní unie Pásmo volného obchodu

7 7.7. Zajištění POHLEDÁVEK v mezinárodním obchodě KREDIT / SPLATNOST – a platební podmínky - poskytuje obchodník (zkušenost, odhad, zvyklosti v oboru) - institut skonta BONITA zákazníka / obchodní rating ZAJIŠTĚNÍ pohledávek (tj. „obchodních úvěrů“) Pojištění pohledávky Zajištění pohledávky bankou zákazníka - bankovní záruka Směnka Akreditiv (L/C) atd. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

8 8.8. PLATEBNÍ PODMÍNKY v mezinárodním obchodě nástroje NEDOKUMENTÁRNÍ  Hotovost  Bankovní úhrada – hladké platby  Barter  Faktoring / Forfaiting  Clearing  Switchové operace MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

9 9.9. PLATEBNÍ PODMÍNKY v mezinárodním obchodě nástroje DOKUMENTÁRNÍ  dokumentární INKASO - prodávající přikazuje své bance, aby předala dokumenty k zásilce kupujícímu proti zaplacení nebo proti akceptaci směnky, proti výměně dokladů při protidodávce  dokumentární AKREDITIV - platba proti dokladům, dlužná částka je již předem zablokována na zvláštním (akreditivním) účtu _________________________  možností VÁZANÝ ÚČET MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

10 10. RATING země v mezinárodním obchodě  RATING = standardní mezinárodní nástroj měření (hodnocení) bonity zemí (či jiných subjektů) pro posouzení jejich důvěryhodnosti -vypovídá o stupni rizikovosti podnikání pro zahraniční firmy v hodnocené destinaci a o vyčíslení pravděpodobnosti, že hodnocená země dostojí svým závazkům  Hodnotitelé (ratingové agentury) - předpoklad nezávislosti a dostatečné analytické kapacity - nejznámější: Standard & Poor´s Moody´s Fitch-IBCA Duff&Phelps ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

11 11. RATING země - metodologie  Metodologie -rating odráží budoucí schopnost obsluhy dluhu = metodologie vychází z pohledu do budoucnosti - v případě státu se zaměřuje na: o politické riziko, které odráží ochotu splatit dluh o ekonomické riziko odrážející schopnost splatit dluh - spolupráce s klíčovými institucemi státu (centrální bankou, ministerstvy, vládními agenturami, odbory, atd.) - na zákl. získaných informací udělí státu příslušnou známku, která odpovídá rizikovosti země - na stupnici od A (nejvyšší kvalita obligací) do C, popř. D (velice rizikové obligace, které mají stěží kdy šanci stát se investiční příležitostí) ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

12 -Nástroje na omezení dovozu / na podporu vývozu / tarifní opatření / netarifní opatření -Vývozní úvěr, státní záruka, devalvace měny, vývozní subvence -Formy integračního uskupení -Platební podmínky v mezinárodních vztazích (barter, switch, clearing) -Formy zajištění pohledávek v mezinárodním obchodě (dokumentární inkaso, akreditiv, pojištění pohledávky, kredit, splatnost) -Rating a metodologie 12. SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

13 13. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google